Buradasınız

Haberler ve Duyurular

E.g., 20/04/2019
E.g., 20/04/2019
22
Şubat
2007
21.02.2007 tarihli basın bülteninde; son zamanlarda değişik basın ve yayın organlarında Başkanlığımız inceleme elemanlarınca yürütülen vergi incelemeleri konusunda yapılan yayınlarda Başkanlığımız ve uygulamaları ile ilgili olarak kamuoyuna yanlış ve yanıltıcı bilgiler verilmekte olduğu belirtilmiş ...
22
Şubat
2007
Öğrencilere belge alma alışkanlığının kazandırılması amacıyla Başkanlığımızca, "Ülkemi Seviyorum Belgemi Alıyorum" kampanyası; Başkanlığımıza bağlı 29 Vergi Dairesi Başkanlığı ile 52 İl Defterdarlığında bölge ve illerin özelliği dikkate alınarak uygun gören iller tarafından yapılması planlanmış olup...
19
Şubat
2007
Gelir İdaresi Başkanlığı'nca her yıl kutlanılmakta olan vergi haftasının bu yıl 18'incisi 19 - 23 Şubat 2007 tarihleri arasında kutlanıyor....
19
Şubat
2007
Konuyla ilgili olarak yayımlanan 2007/11674 Karar Sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan mallarda uygulanan özel tüketim vergisinin belirlenmesine ilişkin 25/7/2005 tarihli ve 2005/9145 sayılı Kararnamenin eki Ka...
16
Şubat
2007
15.02.2007 tarih ve 26435 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gelir İdaresi Başkanlığı taşra teşkilatı gelir uzmanlarının görev, sorumluluk, çalışma ve atanmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlendiği Gelir Uzmanlığı Görev, Çalışma ve Atama Yönetmeliği ile Vergi Dairesi Başkanlıklarının Kuruluş ve...
15
Şubat
2007
Başkanlığımızca yayınlanan 58 seri nolu Gelir Vergisi Sirküleri ile geliri sadece basit usulde tespit olunan ticari kazançlardan ibaret olan gelir vergisi mükelleflerinin 2006 takvim yılına ait yıllık gelir vergisi beyannamesinin verilme süresi, 2007 yılı Şubat ayının 23 üncü günü akşamına kadar...
15
Şubat
2007
Başkanlığımızca yayınlanan 1 seri nolu Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Sirkülerinde; Türkiye'de tam mükellef olanların anlaşmaya taraf diğer ülkelerde elde ettikleri gelirlerinin ilgili anlaşma hükümleri çerçevesinde vergilendirilebilmesi için talep ettikleri mukimlik belgesinin bugüne kada...
14
Şubat
2007
Gelir İdaresi Başkanlığı, mükellef odaklı hizmet anlayışının gereği olarak, mükelleflerimizin 2006 yılında elde ettikleri kira gelirlerinin beyanında kolaylık sağlamak amacıyla "Kira Geliri Beyanname Yardımı Sistemi"ni güncelleyerek hizmete sunmuştur. ...
6
Şubat
2007
Başkanlığımızca yayınlanan 45 seri nolu Katma Değer Vergisi Sirkülerinde; dördüncü üç aylık geçici vergi beyan döneminin Ocak 2007 dönemine ilişkin katma değer vergisi beyan dönemine rastlaması göz önüne alınarak Ocak 2007 dönemine ilişkin katma değer vergisi beyanname verme süresi bütün mükellefler...
6
Şubat
2007
Konuyla ilgili olarak yayınlanan 57 seri nolu Gelir Vergisi Sirkülerinde; yoğun yıl sonu işlemleri ile ilgili olarak Başkanlığımıza iletilen sorunlar nedeniyle, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 2006 yılı Ekim-Aralık dönemine ilişkin dördüncü üç aylık geçici vergi beyannamelerinin verilme sü...

Sayfalar