Buradasınız

Haberler ve Duyurular

E.g., 20/04/2019
E.g., 20/04/2019
21
Mart
2007
Konuyla ilgili olarak 21.03.2007 tarihinde yayınlanan 47 seri nolu Katma Değer Vergisi Sirkülerinde; teşvik belgesine sahip mükelleflerin finansal kiralama şirketleri aracılığıyla gerçekleştirdikleri yatırımlar kapsamında, finansal kiralama şirketlerine yapılan makine-teçhizat teslimlerinde KDV Kanu...
21
Mart
2007
14.03.2007 tarihinde kabul edilen 21.03.2006 tarih ve 26469 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5602 Sayılı Şans Oyunları Hâsılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanun ve 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans...
20
Mart
2007
16 Mart 2007 tarih ve 26464 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3 Seri Nolu Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğ ile 1 Seri No.lu Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğin "3.1....
19
Mart
2007
Konuyla ilgili olarak yayımlanan 1 Sıra Nolu Genel Tebliğ'de; tütün mamulleri ve alkollü içkilerde bandrol kullanımı, kod uygulaması ve ürün izleme sistemi zorunluluğuna ilişkin usul ve esaslar belirtilmiştir....
13
Mart
2007
Mükelleflerimizin vergisel sorumluluklarını kısa sürede ve en az maliyetle yerine getirmelerini sağlamak amacıyla Başkanlığımızca yayınlanan 26 seri nolu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile beyana tabi geliri sadece kira gelirinden oluşan mükelleflerimiz, isteğe bağlı olarak, beyannamelerini kendileri e...
13
Mart
2007
Konu ile ilgili 13.03.2007 tarihinde yayınlanan 62 seri nolu Gelir Vergisi Sirküleri'nde; Vergi Usul Kanununun 17 nci maddesindeki yetkiye dayanılarak, gelir vergisi mükelleflerinin 2006 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin (G.V.K.'nun Geçici 67/11 inci maddesine göre yapılacak ihti...
13
Mart
2007
Gelir vergisi yıllık beyan döneminin Şubat/2007 dönemine ilişkin katma değer vergisi beyan dönemine rastlaması göz önüne alınarak, 13.03.2007 tarih ve KDV-46/2007-2 sayılı Katma Değer Vergisi Sirküleri ile Vergi Usul Kanununun 17 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak Şubat/2007 dö...
13
Mart
2007
12.03.2007 tarihinde yayınlanan KKDF-1/2007-1 nolu Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Sirküleri'nde; KKDF kesintisi bildirim ve eki cetveli düzenlemek zorunda olanlar; Bildirimin dönemi; Uygulamanın başlama tarihi; Kesinti oranının % 0 olarak belirlendiği bazı işlemler ile fon kesintisi ka...
12
Mart
2007
12.03.2007 tarihinde yayınlanan 61 seri nolu Gelir Vergisi Sirküleri'nde; enflasyondaki değişmelerden etkilenmeyen öngörülebilir net getiri garantisi sağlayan TÜFE'ye endeksli Devlet Tahvillerinin elde tutulması ve elden çıkarılmasından doğan kazançların Geçici 67 nci madde kapsamında vergilendirilm...
8
Mart
2007
08.03.2007 tarih ve 26456 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 263 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği'nde; Gelir Vergisi Kanunu geçici 67 inci maddesi kapsamındaki gelirlerin ihtiyari beyanı ile tevkif edilen vergilerin mahsup ve iade işlemleri, dar mükellef gerçek kişilerin özel amaçlı araçlardan (...

Sayfalar