Buradasınız

Haberler ve Duyurular

E.g., 21/09/2017
E.g., 21/09/2017
29
Mart
2017
Malatya Vergi Dairesi Başkanlığı Arapkir, Darende, Doğanşehir, Hekimhan ve Pütürge Malmüdürlüklerine yeni plaka harf grubu tahsis edilmesi nedeniyle Plaka Harf Grubu Rehberinde değişiklik meydana geldiği için Malatya İline ait güncel Plaka Harf Grubu Rehberi listesi hazırlanmıştır....
28
Mart
2017
GİB Mobil uygulamasının Vergi Ödeme bölümü geliştirilerek- Gelir Vergisi Ödeme (Kira, Menkul Sermaye İradı, Ücret ile Diğer Kazanç ve İratlar)- 6736 Borcu Ödeme...
24
Mart
2017
Yatırım fon ve ortaklıklarının vergilendirilmesine ilişkin açıklamalar rehber taslağında yer verilmiş olup bu taslağın geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için Başkanlığımızca çalışmalarımız devam etmekte olup; mevcut taslakta yer alan açıklamalara katkıda bulunulması adına konu...
22
Mart
2017
22 Mart 2017 tarihli ve 90 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile;...
22
Mart
2017
2016 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri 31 Mart 2017 Cuma günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır....
20
Mart
2017
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 13 üncü maddesi gereğince, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 01/03/2017 tarihinde Tek Taraflı Peşin Fiyatlandırma Anlaşması imzalanmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur....
17
Mart
2017
Artvin İli Borçka Malmüdürlüğü (Bağlı Vergi Dairesi) Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliğinin faaliyete geçtiği tarihten itibaren Motorlu Taşıtlar Vergisi tarh, tahakkuk ve tahsile yetkili kılınmıştır....
16
Mart
2017
16/03/2017 tarih ve 30009 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 297 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde; 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen geçici 18 inci madde de öngörülen teşvik ile 1/2/2017 tarihinden itibaren işe alınan ve maddede yazılı şartları taşıyan ilave ...
15
Mart
2017
15/3/2017 tarihli ve 30008 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 13/3/2017 tarihli ve 2017/9973 sayılı Kararda; Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan inşaat sektörüne ilişkin, bazı kâğıtlara ait damga vergisi oranları ile Harçlar Kanununa bağlı (4) sayılı tarifenin "...

Sayfalar