Buradasınız

Haberler ve Duyurular

E.g., 24/04/2019
E.g., 24/04/2019
18
Ağustos
2006
Konuyla ilgili olarak yayınlanan 42 Sıra Nolu KDV Sirküleri'nde; Temmuz 2006 dönemine ait Katma Değer Vergisi beyannamelerinin verilme süresinin, Başkanlığımıza iletilen sorunlar nedeniyle, tüm mükellefler için 23/08/2006 günü mesai saati sonuna kadar uzatıldığı belirtilmiştir....
17
Ağustos
2006
Konuyla ilgili olarak yayımlanan 362 Sıra Nolu VUK Genel Tebliğ'inde; bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin mal ve hizmet alımları ile mal ve hizmet satışlarının 2005 yılı ve müteakip yıllarda bildirilmesinde uygulanacak usul ve esaslar, bildirimlerin dönemi, verilme zamanı, şekli ve hadl...
7
Ağustos
2006
Başkanlığımızca yayınlanan 3 nolu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri'nde; yatırım indirimi istisnasından yararlanmayı tercih eden mükellefler ve kazançlarına uygulanacak vergi oranı, yatırım indirimi uygulaması, özel hesap dönemi kullanan mükelleflere ilişkin ayrıntılı açıklamalara yer verilmiştir....
7
Ağustos
2006
2006/10788 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; İstanbul İli'nde Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı kurulmasına karar verilmiştir.Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı'na ulaşmak için tıklayınız....
4
Ağustos
2006
2006/10798 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre; ihraç edilecek elektrik üretiminde kullanılacak fuel oil teslimlerinde uygulanacak özel tüketim vergisi tutarı belirtilmiştir....
4
Ağustos
2006
2006/10784 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre; İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi istisnası uygulanacak sınır kapıları belirtilmiştir.Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı'na ulaşmak için tıklayınız....
4
Ağustos
2006
Konuyla ilgili olarak yayınlanan 55 sıra nolu Gelir Vergisi Kanunu Sirküleri'nde; gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 2006 yılı Nisan-Haziran dönemine ilişkin ikinci üç aylık geçici vergi beyannamelerinin verilme süresinin 14 Ağustos 2006 Pazartesi günü akşamına kadar uzatıldığı ve beyannamesi...
3
Ağustos
2006
Başkanlığımızca yayınlanan 41 sıra nolu Katma Değer Vergisi Kanunu Sirküleri'nde; İndirimli orana tabi işlemlere ilişkin aylık mahsuben iade, 30/04/2006 tarihinden önce ihalesi tamamlanmış yapım işlerinde tevkifat uygulaması ve KDV'den istisna edilen işlerin alt yüklenicilere devredilmesi halinde ...
2
Ağustos
2006
Konuyla ilgili olarak yayınlanan 2006- 2 seri nolu Tahsilat İç Genelgesi' nde; 5535 sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanun' un 7 nci maddesi kapsamına giren dernek ve vakıflara ilişkin açıklamalarda bulunulmuş ve aynı kanun kapsamında terkin edilecek alacaklar belirtilmişti...
1
Ağustos
2006
Konuyla ilgili olarak yayınlanan 23 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Sirküleri'nde; 20/07/2006 tarihinde otomasyonlu vergi dairelerine bağlı mükellefler tarafından verilemeyen beyannamelerin, gerek elektronik ortamda, gerekse posta yoluyla veya vergi dairesine elden 21/07/2006 Cuma günü verilmiş olması h...

Sayfalar