Buradasınız

Haberler ve Duyurular

E.g., 22/01/2019
E.g., 22/01/2019
20
Nisan
2006
Bu tebliğde; Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli listelerde yer alan mallara ilişkin Dahilde İşleme Rejimi uygulamasına ve Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli (II) sayılı listede yer alan 87.02 tarife pozisyonundaki araçların vergilendirilmesine ilişkin açıklamalarda bulunulmuş ve 6 Seri No.lu Özel ...
19
Nisan
2006
Nisan ayı içinde verilmesi gereken katma değer vergisi beyannamelerinin verilmesi, 2005 yılı vergilendirme dönemi kurumlar vergisi beyannamesinin verilme dönemine rastlamış olması nedeniyle aylık vergilendirme dönemine tabi olan mükelleflerin Mart 2006 dönemine, üç aylık vergilendirme dönemine tabi ...
18
Nisan
2006
Ocak-Şubat-Mart 2006 vergilendirme dönemine ilişkin üçer aylık muhtasar beyanname ile Mart 2006 vergilendirme dönemine ilişkin aylık muhtasar beyannamenin verilme süresi 24 Nisan 2006 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır....
18
Nisan
2006
Gelir Vergisi tarifelerinin değişmesi nedeniyle, fazla veya eksik kesildiği tespit edilen vergilerin işlemlerinin nasıl yerine getirileceğini açıklayan 50 Seri Nolu Gelir Vergisi Sirküleri yayınlanmıştır. ...
12
Nisan
2006
"Kurumlar Vergisi Beyannamesi" ile "Kurum Ortakları ve Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bildirim" Otomasyonlu Vergi Dairelerine Tek Nüsha Olarak Verilecektir....
12
Nisan
2006
Vergi Usul Kanununun 17. maddesindeki yetkiye dayanılarak, Başkanlığımıza iletilen sorunlar nedeniyle kurumlar vergisi mükelleflerinin 2005 takvim yılına ait Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verilme süresi 25 Nisan 2006 Salı günü akşamına kadar uzatılmıştır. ...
10
Nisan
2006
Bu kanunla;Gelir Vergisi Kanunu'nda,- "Gelir Vergisi tarifelerini" içeren 103. madde değiştirilmiş,- "Yatırım İndirimi" ni içeren 19. madde yürürlükten kaldırılmış,...
7
Nisan
2006
2006/10138 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile KDV Oranları % 8 olarak belirlenen tekstil ürünlerinin Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarını gösteren listeye ulaşmak için tıklayınız....
5
Nisan
2006
Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından "Amerika Birleşik Devletleri'nde Kamunun Yeniden Yapılandırılması-ABD Gelir İdaresi IRS'in Yeniden Yapılandırılması" konulu bir konferans düzenlenmiştir. ...
5
Nisan
2006
Başkanlığımızca mükellef odaklı hizmet anlayışıyla hazırlanan Kurumlar Vergisi Rehberi mükellef ve meslek mensuplarının hizmetine sunulmuştur.Söz konusu rehbere ulaşmak için tıklayınız....

Sayfalar