Buradasınız

Haberler ve Duyurular

E.g., 23/09/2016
E.g., 23/09/2016
23
Eylül
2016
Başkanlığımızca hazırlanan ÖTV (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği (Seri No:2) Taslağında; 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Ka...
20
Eylül
2016
20/09/2016 tarihli ve 29833 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tahsilat Genel Tebliğinde (Seri: A Sıra No: 1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri:A Sıra No:8) ile; Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından, her çeşit gençlik ve spor tesisi ile eğitim ve öğretim kur...
9
Eylül
2016
Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilen 8 adet Genel Tebliğ ve açıklayıcı bilgi notları:  ...
9
Eylül
2016
07/09/2016 tarihli ve 29824 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6745 Sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  ile;...
8
Eylül
2016
08/09/2016 tarihli ve 29825 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/9153 sayılı Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Mallarda...
6
Eylül
2016
Başkanlığımızca hazırlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Taslağında; 9/8/2016 tarihli ve 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda yapılan değişikliklere ve yapılan düzenlemelerin uygulanmasın...
2
Eylül
2016
Sakarya Üniversitesi tarafından organize edilen ve "Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele ve Gelir İdaresinde İdari Kapasitenin Artırılması Teknik Yardım Projesi" (AB Projesi-IPA Bileşen I) kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığınca desteklenen "Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araşt...
1
Eylül
2016
Başkanlığımızca hazırlanan 91 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliğ Taslağında; 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun uyarınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulundan alınan izinl...
25
Ağustos
2016
25/08/2016 tarih ve 29812  sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 68 Seri No.lu Emlak Vergisi Genel Tebliğinde; emlak vergisine esas olmak üzere 2017 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedellerinin yer aldığı cetvel ve açıklamalara yer verilmiştir....

Sayfalar