Buradasınız

Haberler ve Duyurular

E.g., 26/10/2016
E.g., 26/10/2016
26
Ekim
2016
Başbakanlığa gönderilen 2 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 sayılı Kanun Genel Tebliğinde, 26/10/2016 tarihli ve 29869 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 25/10/2016 tarihli ve 2016/9385 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında Mali...
26
Ekim
2016
Başkanlığımızca hazırlanan Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağında; 2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarındaki ücretlerde 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yazılı tarife nedeniyle net ücretlerin 1.300,99 TL’nin altına düşmesi sonucu sadece...
26
Ekim
2016
Niğde Defterdarlığı Bor Vergi Dairesi Müdürlüğüne yeni plaka harf grubu tahsis edilmesi nedeniyle Plaka Harf Grubu Rehberinde değişiklik meydana geldiği için Niğde İline ait güncel Plaka Harf Grubu Rehberi listesi hazırlanmıştır....
26
Ekim
2016
26/10/2016 tarihli ve 29869 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/9385 sayılı 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunda Yer Alan Bazı Sürelerin Uzatılması Hakkında Karar ile;...
25
Ekim
2016
Vergi İletişim Merkezi (444 0 189) tarafından aylık KDV, Muhtasar ve Damga Vergisi beyannamelerinin verilmesi ile 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun hakkında çok sayıda çağrı alınmaktadır....
24
Ekim
2016
24/10/2016 tarihli ve VUK-84 / 2016-5 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde; 24 Ekim 2016 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 26 Ekim 2016 Çarş...
24
Ekim
2016
Başkanlığımız ile Ankara Yeminli Mali Müşavirler ve Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odalarının ortaklaşa 18.10.2016 tarihinde Ankara’da düzenlediği  6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanununa ilişkin bilgilendirme toplantısında meslek mensupları tarafından yöneltilen...
24
Ekim
2016
Çanakkale Defterdarlığı Çan Vergi Dairesi Müdürlüğüne yeni plaka harf grubu tahsis edilmesi nedeniyle Plaka Harf Grubu Rehberinde değişiklik meydana geldiği için Çanakkale İline ait güncel Plaka Harf Grubu Rehberi listesi hazırlanmıştır....
19
Ekim
2016
Gelir İdaresi Başkanlığı ile Ankara Yeminli Mali Müşavirler ve Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odalarının ortaklaşa düzenlediği 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanununa ilişkin bilgilendirme toplantısı, meslek mensuplar...
14
Ekim
2016
Zonguldak İline bağlı İlçe iken Bartın ve Karabük'e tahsis edilen plaka serilerinden boş olanların Zonguldak Trafik, Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğüne iade edilmesi nedeniyle Plaka Harf Grubu Rehberinde değişiklik meydana gelmiş olup Zonguldak İline ait güncel Plaka Harf Grubu ...

Sayfalar