Buradasınız

Haberler ve Duyurular

E.g., 30/06/2016
E.g., 30/06/2016
30
Haziran
2016
30/06/2016 tarihli ve 29758 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/8998 sayılı Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile; 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu kararı eki (II) sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLE...
30
Haziran
2016
Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilen Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 10 Seri No.lu Tebliğde; 13/06/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa 28/02/2009 tarihli ve 5838 sayılı Bazı Kanunlarda ...
30
Haziran
2016
Gelir İdaresi Başkanlığının adı kullanılarak "e-tebligat@gib.gov.tr " sahte e-posta adresinden mükelleflere, KDV İadesi ve Kurumlar Vergisi Beyannamesi ile ilgili sahte e-postalar gönderildiği tespit edilmiştir. ...
29
Haziran
2016
6552 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 10. taksit ödemesinin son günü 30 Haziran 2016'dır.Ödemelerinizi, - Vergi Dairesi Müdürlüklerine mesai saati bitimine kadar veya,...
21
Haziran
2016
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması 03 Haziran 2016 tarihinde Mogadişu’da imzala...
21
Haziran
2016
21/6/2016 tarihli ve 29749 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 471 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde;  213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, ikmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatlar dolayısıyla kesinleşen vergi ...
20
Haziran
2016
Erzurum Vergi Dairesi Başkanlığı Narman Malmüdürlüğü (Bağlı Vergi Dairesi) Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliğinin faaliyete geçtiği 28.04.2016 tarihten itibaren Motorlu Taşıtlar Vergisi tarh, tahakkuk ve tahsile yetkili kılınmıştır....
14
Haziran
2016
Türkiye Cumhuriyeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti arasında akdedilmesi öngörülen Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasına ilişkin birinci tur müzakereler 6-8 Haziran 2016 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilmiştir....
10
Haziran
2016
464 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcıları, Kargo ve Lojistik İşletmeleri ve İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracılarına  Başkanlığımız Bilgi Transfer Sistemine (BTRANS) elektronik ortamda veri aktarma zorunluluğu get...
7
Haziran
2016
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, gönüllü uyumun ve vergi bilincinin artırılması amacıyla hazırlanan “İnteraktif Vergi Danışmanı” programı 7 Haziran 2016 tarihinde www.gib.gov.tr adresi üzerinden kullanıma açılm...

Sayfalar