Buradasınız

Haberler ve Duyurular

E.g., 24/08/2016
E.g., 24/08/2016
23
Ağustos
2016
23/08/2016 tarih ve 29810 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliğde (Seri No:1);  borçluların kamuya olan borç yükünün azaltılarak taksitle ödeme imkanı getirilmesi, ihtilafların sulh yoluyla s...
19
Ağustos
2016
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 sayılı Kanun 19/08/2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.Söz konusu Kanun ile,...
17
Ağustos
2016
09/08/2016 tarihli ve 29796 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile;...
16
Ağustos
2016
Tokat Defterdarlığı Erbaa Vergi Dairesi Müdürlüğünün plaka harf grubu rehberinde yapılan düzenleme nedeniyle Tokat İline ait güncel Plaka Harf Grubu Rehberi Listesi yeniden hazırlanmıştır....
15
Ağustos
2016
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hong Kong Özel İdare Bölgesi Hükümeti arasında akdedilmesi öngörülen Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasına ilişkin ilk tur müzakereler 10-12 Ağustos 2016 tarihleri arasında Hong Kong’da gerçekleştirilmiştir....
12
Ağustos
2016
Bazı vatandaşlara borçları olduğu söylenerek kredi kartı bilgileri gibi şahsi bilgileri edinme ya da ücretli telefon hatlarına yönlendirme amaçlı kısa mesaj ve e-posta gönderildiği tespit edilmiştir....
12
Ağustos
2016
Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilen Emlak Vergisi Genel Tebliğinde; emlak vergisine esas olmak üzere 2017 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedellerinin yer aldığı cetvel ve açıklamalara yer verilmiştir....
11
Ağustos
2016
Başkanlığımızca hazırlanan Genel Tebliği Taslağında;  5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunda 16/2/2016 tarihli ve 6676 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler ile 10/8/2016 tarihli ve 29797  sayılı Resmi Gazete’de yayı...
11
Ağustos
2016
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda yer alan hükümler gereğince, KDV Genel Uygulama Tebliği ile öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilmekte olan katma değer vergisi iadesi işlemlerinde, iade talebinde bulunan mükelleflerin ibraz ettikleri bilgi ve...
5
Ağustos
2016
05/08/2016 tarih ve 29792 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde (Seri No: 1) Değişiklik Yapılmasına Dair 10 Seri No.lu Tebliğde; 13/06/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa 28/02/2009 tarihli ve 5838 sayılı Bazı Kanunlarda...

Sayfalar