Buradasınız

Haberler ve Duyurular

E.g., 25/06/2016
E.g., 25/06/2016
24
Mayıs
2016
21.5.2016 tarihli ve 29718 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğde Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde yapılan değişiklikler ile;...
13
Mayıs
2016
Başkanlığımızca hazırlanan Katma Değer Vergisi Tebliğ Taslağında;  3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 13/ı maddesindeki yem ve gübre teslimlerine ilişkin KDV istisna uygulaması ile ilgili açıklamalar yer almaktadır....
13
Mayıs
2016
Başkanlığımızca hazırlanan Kurumlar Vergisi Tebliğ Taslağında, Kurumlar Vergisi Kanununun "İndirimli kurumlar vergisi" başlıklı 32/A maddesinin uygulamasına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir....
5
Mayıs
2016
5.5.2016 tarihli ve 29703 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 292 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde; 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa, 10.2.2016 tarihli ve 29620 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değ...
4
Mayıs
2016
Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen “Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele ve Gelir İdaresi’nde İdari Kapasitenin Arttırılması Teknik Yardım Projesi”nin Açılış Konferansı Maliye Bakanı Sayın Naci AĞBAL’ın katılımıyla 3 Mayıs 2016 tarihinde Ankara’...
4
Mayıs
2016
04.05.2016 tarihli ve 29702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 1 Seri No.lu Tebliğ ile; , uygulamada karşılaşılan bazı tereddütlerin giderilmesini teminen mevcut Tebliğ metninde değişiklikler yapılmıştır. ...
3
Mayıs
2016
Başkanlık Makamının 02/04/2015 tarihli ile Olur’u yürürlüğe giren Gelir Uzmanlığı Karşılıklı Yer Değiştirme Yönergesinin 5 inci ve 7 nci maddeleri ile “Karşılıklı Yer Değiştirme Suretiyle Atanma İstek Formu”nda Başkanlık Makamının 29/04/2016 tarihli Olur’uyla değişiklik yapılmış olup, yapılan değ...
2
Mayıs
2016
25 Nisan 2016 günü sonuna kadar verilmesi gereken Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verilme süresi bugün sona ermektedir....
29
Nisan
2016
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımını sağlamak üzere, kamu idarelerinin uygulamakta olduğu performans esaslı bütçeleme sisteminin temel unsurlarını stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporu oluşturmaktadır....
28
Nisan
2016
6552 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 9. taksit ödemesinin son günü 2 Mayıs 2016'dır.Ödemelerinizi, - Vergi Dairesi Müdürlüklerine mesai saati bitimine kadar veya,...

Sayfalar