Buradasınız

Taslaklar

Özel Tüketim Vergisi (IV) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı (Seri No:2) Hazırlandı.11-06-18 18:00
Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı (Seri No:2) Hazırlandı.11-06-18 17:51
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 19) Taslağı Hazırlandı.08-06-18 15:12
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ (Sıra No : 500) Taslağı Hazırlandı.08-06-18 16:10
7143 Sayılı Kanunun 3 Seri No.lu Tebliğ Taslağı Hazırlandı.06-06-18 16:42
304 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı 28/05/2018 Tarihi İtibariyle Güncellendi.25-04-18 12:14
464 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişikliğe ilişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı.10-04-18 14:47
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:487)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Hazırlandı.06-04-18 16:27
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:433)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Hazırlandı.06-04-18 16:25
Kayıt Saklama Gereksinimlerine İlişkin 431 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı.30-01-17 15:00
Özel Sağlık Hizmet Sunucularında Görev Yapan Hekimler İle Serbest Çalışan Hekimlerin Vergilendirilmesine İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı.06-06-16 17:21
(...) Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı.03-06-16 16:13
3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Uygulama Genel Tebliği Taslağı Hazırlandı.
16-01-15 18:08
Türkçe