ÇEŞİTLİ VERGİ İSTATİSTİKLERİ

              TABLO EXCEL
TABLO 68 : GELİR, KURUMLAR VE KATMA DEĞER VERGİSİNİN GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİ İÇİNDEKİ PAYI (1988 - 2017)
TABLO 69 : YAPILAN İADELER (1989 - 2017)
TABLO 70 : YAPILAN İADELERİN GSYH (2009 BAZLI) İÇİNDEKİ PAYI (1998 - 2017)
TABLO 71 : GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİ TAHSİLATI İLE GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI HARCAMALARININ KARŞILAŞTIRILMASI(2002-2017)