(III) SAYILI LİSTE

(A) CETVELİ
(4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (12/3) maddesi gereğince güncellenen liste)
[Yürürlük; 3/1/2018]

  

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Vergi
Oranı (%)

Asgari Maktu
Vergi Tutarı (TL)

 

 

 

 

20.09*

Meyve suları (üzüm şırası dahil) ve sebze suları (fermente edilmemiş ve alkol katılmamış), ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın (Yalnız ambalajlanmış olanlar ve/veya toptan teslime konu edilenler) (Sebze suları ve Türk Gıda Kodeksine göre % 100 meyve suyu sayılanlar hariç)

10

-

 

 

 

 

22.02*

Sular (mineral sular ve gazlı sular dahil) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış veya aromalandırılmış) ve alkolsüz diğer içecekler (20.09 pozisyonundaki meyve ve sebze suları hariç) (Yalnız ambalajlanmış olanlar ve/veya toptan teslime konu edilenler) (Doğal mineralli doğal maden suyu ile üretilmiş, tatlandırılmış, aromalandırılmış meyveli gazlı içecekler ile 2202.10.00.00.11, 2202.10.00.00.12, 2202.10.00.00.13, 2202.91.00.00.00 hariç)

10

-

 

 

 

 

2202.10.00.00.11*

Sade gazozlar

10

-

 

 

 

 

2202.10.00.00.12*

Meyvalı gazozlar

10

-

 

 

 

 

2202.10.00.00.13

Kolalı Gazozlar

25

-

 

 

 

 

2202.91.00.00.00*

Alkolsüz biralar

10

-

 

 

 

 

2203.00

Malttan üretilen biralar

63

1,3498

 

 

 

 

 

22,04

Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç)
(2204.10 köpüklü şaraplar ve 2204.30 diğer üzüm şıraları hariç)

 

0

 

6,6363

 

 

 

 

2204.10

Köpüklü şaraplar

0

44,8351

 

 

 

 

 

22.05

Vermut ve diğer taze üzüm şarapları (bitkiler veya kokulu maddelerle aromalandırılmış) (2205.10.10.00.00, 2205.10.90.00.12 hariç)

 

0

 

67,6673

 

 

 

 

2205.10.10.00.00

Alkol derecesi hacim itibariyle % 18 veya daha az olanlar

0

53,7356

 

 

2206.00

Fermente edilmiş diğer içecekler (elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı gibi), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan fermente edilmiş içeceklerin karışımları ve fermente edilmiş içeceklerle alkolsüz içeceklerin karışımları

0

6,6363

 

 

 

 

2205.10.90.00.12

Alkol derecesi hacim itibariyle % 22'den fazla olanlar

0

197,5242

 

 

 

 

2207.20

Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol ve damıtım yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler
(Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol hariç)

 

0

 

197,5242

 

 

 

 

22.08

Alkol derecesi hacim itibariyle % 80'den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler      
[(2208.90.91; 2208.90.99) Alkol derecesi hacim itibariyle % 80'den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol hariç, (2208.20; 2208.50; 2208.60; 2208.70 ve 2208.90 hariç)]

 

 

0

 

 

197,5242

 

 

 

 

2208.20

Üzüm şarabı veya üzüm cibresinin damıtılması yolu ile elde edilen alkollü içkiler

0

197,5242

 

 

 

 

2208.50

Cin ve Geneva

0

175,6630

 

 

 

 

2208.60

Votka (2208.60.91.00.00, 2208.60.99.00.00 hariç)

0

175,6630

 

 

 

 

2208.60.91.00.00

Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar  (Alkol derecesi hacim itibariyle  % 45.4'den fazla olanlar)

0

197,5242

 

 

 

 

2208.60.99.00.00

Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4'den fazla olanlar)

 

0

 

197,5242

 

 

 

 

2208.70

Likörler

0

197,5242

 

 

 

 

2208.90

Diğerleri (2208.90.48.00.11, 2208.90.71.00.11 hariç)

0

197,5242

 

 

 

 

2208.90.48.00.11

Rakı
(Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar)

0

171,2723

 

 

 

 

2208.90.71.00.11

Rakı
(Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar)

0

171,2723

 

 

 

 

*Söz konusu mallar, 7061 sayılı Kanunun 75 inci maddesi ile, 1/1/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, listeye dahil edilmiştir.  

 

(B) CETVELİ**
(2017/11176 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince uygulanan liste)
[Yürürlük:1/1/2018]

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Vergi
Oranı (%)

Asgari Maktu
Vergi Tutarı (TL)

Maktu
Vergi Tutarı (TL)

 

 

 

 

2402.10.00.00.11

Tütün içeren purolar

40

0,2429

0,3246

 

 

2402.10.00.00.12

Uçları açık purolar

40

0,2429

0,3246

 

 

2402.10.00.00.19

Sigarillolar

40

0,2429

0,3246

 

 

2402.20

Tütün içeren sigaralar

65,25

0,2429

0,3246

 

 

 

 

2402.90.00.00.00

Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar)

 

 

-Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar

40

0,2429

0,3246

 -Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar

65,25

0,2429

0,3246

 

 

 

 

2403.10

İçilen tütün (Herhangi bir oranda tütün yerine geçen maddeleri içersin içermesin)
(2403.10.10.00.19 ve 2403.10.90.00.19 hariç)

65,25

0,2429

0,3246

 

 

2403.10.10.00.19

Diğerleri
(Net muhtevası 500 gramı geçmeyen ambalajlarda olanlar)

65,25

0,0633

0,3246

 

 

2403.10.90.00.19

Diğerleri
(Net muhtevası 500 gramı geçen ambalajlarda olanlar)

65,25

0,0633

0,3246

 

 

2403.99.10.00.00

Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün

65,25

0,2429

0,3246

 

 

 

 

 

4813.10.00.80.00***

Diğerleri (Makaron)

0

0,0500

 

 

**2017/11176 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince (B) cetveline ilişkin 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (12/3) maddesinde öngörülen Yİ-ÜFE güncellemesi 2018 Ocak-Haziran dönemi için yapılmamıştır. 


***Söz konusu mal için, 7061 sayılı Kanunun 75 inci maddesi uyarınca 5/12/2017 ilâ 31/12/2017 (bu tarih dâhil) tarihleri arasında nispi vergi oranı %65,25, asgari maktu vergi tutarı 0,0994 TL olarak uygulanmış olup, 2017/11176 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla 1/1/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere nispi vergi oranı %0, asgari maktu vergi tutarı 0,0500 TL olarak belirlenmiştir.