GİB Haberler http://www.gib.gov.tr/ Gelir İdaresi Başkanlığı Internet Sitesi http://www.gib.gov.tr/fileadmin/template/main/images/m_01.jpg Gelir İdaresi Başkanlığı http://www.gib.gov.tr 980 77 Gelir İdaresi Başkanlığı Copyright 2008, Gelir İdaresi Başkanlığı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Genişletilmiş Bilgi Değişimi Yoluyla Uluslararası Vergi Uyumunun Artırılması Anlaşması” Ankara’da İmzalandı. Bu Anlaşma uyarınca değiştirilecek bilgilerin türü ve değiştirme zamanını önceden belirleyen taraflar... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2887 Thu, 30 Jul 2015 17:08:32 +0300 Gelir İdaresi Başkanlığı 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Yayınlandı. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30’uncu maddesi hükmü gereğince... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2886 Wed, 29 Jul 2015 09:40:57 +0300 Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi 31 Temmuz 2015 Cuma Günü Sona Eriyor Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisinin... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2885 Tue, 28 Jul 2015 11:02:11 +0300 2015 Yılı Temmuz Ayında Ödenmesi Gereken Gelir Vergisi 2. Taksitinin Ödeme Süresi 31 Temmuz 2015 Cuma Günü Sona Eriyor 2015 yılı Mart ayı içerisinde verilen beyanname ile bildirilen gelir üzerinden tahakkuk ettirilen gelir vergisi ikinci taksit ödemesi... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2884 Tue, 28 Jul 2015 10:54:40 +0300 2015 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Sirküler Yayınlandı. 22.07.2015 tarihli ve KVK-37/ 2015-2 / Yatırım İndirimi - 26 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2883 Thu, 23 Jul 2015 17:33:42 +0300 3 Seri No.lu Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı. 15.07.2015 tarihli ve 29417 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 3 Seri No.lu Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliğinde; Almanya mukimi gerçek ve tüzel kişilerin... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2882 Wed, 15 Jul 2015 17:54:04 +0300 Elektronik Tebligatın Usul Ve Esaslarını Belirleyen Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 107/A maddesinde uyarınca; vergi dairelerince düzenlenen ve muhataplarına 213 sayılı Kanun hükümlerine göre tebliği... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2881 Wed, 15 Jul 2015 14:29:43 +0300 Vergi Daireleri 16 Temmuz 2015 Perşembe Günü Yarım Gün Açık Bulundurulacaktır. Konuyla ilgili Basın Bültenine ulaşmak için... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2880 Wed, 15 Jul 2015 12:01:06 +0300 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Senegal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Akdedilmesi Öngörülen Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasına İlişkin İkinci Tur Müzakereler Dakar’da Gerçekleştirilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Senegal Cumhuriyeti Hükümeti arasında akdedilmesi öngörülen... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2879 Wed, 15 Jul 2015 10:46:08 +0300 Sahtecilik ve Dolandırıcılık Girişimlerine İlişkin Önemli Duyuru Gelir İdaresi Başkanlığımıza yapılan başvuru ve şikayetlerden; mükelleflerimizi ve vatandaşlarımızı aldatmaya yönelik KDV ve vergi iadesi yapılacağı belirtilerek kredi kartı bilgilerinin istendiği... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2877 Thu, 09 Jul 2015 15:11:28 +0300 Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (IV) Sayılı Listede Yer Alan Mallara İlişkin Tebliğ Taslağı Hazırlandı. Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan mallara ilişkin hükümler ile... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2874 Wed, 08 Jul 2015 15:10:22 +0300 Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (III) Sayılı Listede Yer Alan Mallara İlişkin Tebliğ Taslağı Hazırlandı. Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listede yer alan mallara ilişkin hükümler ile... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2873 Wed, 08 Jul 2015 15:06:26 +0300 Başkanlığımız Taşra Teşkilatında Mühendis, Mimar, Teknisyen, Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile Şoför Kadrolarına Yerleştirilen Adaylara İlişkin Duyuru Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uyarınca... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2872 Wed, 08 Jul 2015 14:18:05 +0300 10 Ekim 2015 Tarihinde Gelir Uzmanlığı Yeterlik Sınavı Yapılacaktır. Başkanlığımızca “Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzmanlığı Yönetmeliği” nin ilgili maddeleri uyarınca ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2868 Tue, 07 Jul 2015 14:51:44 +0300 26. Vergi Haftasında Türkiye Genelinde Yapılan Etkinlik Sonuçları Açıklandı. Mükelleflerde vergi uyumunu artırmak ve öğrencilerde vergi bilincini geliştirmek amacıyla... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2867 Mon, 06 Jul 2015 17:58:02 +0300 16 Mayıs 2015 Tarihinde Yapılan Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavının Sözlü Sınav Tarihleri ve Sınav Giriş Yeri Açıklandı. 16 Mayıs 2015 tarihinde yapılan Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavının yazılı bölümünde başarılı olarak... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2866 Tue, 30 Jun 2015 16:55:49 +0300 Kurumlar Vergisi Özkaynakla Finansman Teşviki Uygulamasında İndirim Oranına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazete’de Yayımlandı. 30.06.2015 tarihli ve 29402 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2015/7910 sayılı Kararname ile... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2865 Tue, 30 Jun 2015 12:51:05 +0300 6552 Sayılı Kanuna Göre Yapılandırılan Borçların 4.Taksit Ödemesinde Son Gün Unutmayınız! 6552 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2864 Mon, 29 Jun 2015 17:24:56 +0300 Tüzel Kişiliği Kaldırılan İl Özel İdarelerinin Gelirlerine İlişkin Tahsilat İç Genelgesi Yayınlandı. 26/06/2015 tarihli ve 2015/4 Seri No.lu Tahsilat İç Genelgesinde; 6360 sayılı Kanunun... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2863 Mon, 29 Jun 2015 15:07:55 +0300 Transit Petrol Boru Hattı Projelerinin İnşa ve Modernizasyonuna İlişkin İstisna Uygulaması Hakkında KDV Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. 27.06.2015 tarihli ve 29399 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2861 Mon, 29 Jun 2015 11:31:05 +0300 Avukatlık Giriş Sınavında Başarılı Olan Adaylara İlişkin Duyuru Başkanlığımızca 18 Ekim 2014 tarihinde yazılı, 26-27-28 Kasım 2014 tarihlerinde sözlü bölümü yapılan... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2860 Thu, 25 Jun 2015 11:16:37 +0300 2014 Vergilendirme Dönemine İlişkin En Fazla Vergi Beyan Eden Mükellefler Açıklandı. 2014 Yılı vergilendirme dönemine ilişkin Yıllık Gelir Vergisi, Gayrimenkul Sermaye İradı ve Kurumlar Vergisi beyannamelerinin... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2859 Wed, 24 Jun 2015 17:57:17 +0300 İkmalen, Re’sen veya İdarece Yapılan Tarhiyatlar Dolayısıyla Kesinleşen Vergi ve Cezalar ile Vadesi Geçtiği Halde Ödenmemiş Vergi ve Cezaların Açıklanmasına İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı. 20.06.2015 tarihli ve 29392 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 455 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesinin dördüncü ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2857 Mon, 22 Jun 2015 13:26:40 +0300 E-Fatura ve E-Defter Uygulamalarının Kapsamının Genişletilmesine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı. 20.06.2015 tarihli ve 29392 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; 421 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile zorunluluk getirilen ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2856 Mon, 22 Jun 2015 13:24:38 +0300 E-Yoklama Sistemine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı. 20.06.2015 tarihli ve 29392 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 453 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2855 Mon, 22 Jun 2015 13:22:17 +0300 Vergi İadesi Konulu Sahte e-Postalara Dikkat! Gelir İdaresi Başkanlığının adı kullanılarak vergi iadesi işlemlerine ilişkin sahte e-postaların ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2854 Wed, 17 Jun 2015 14:42:50 +0300 1 Sıra No.lu Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Genel Tebliğinde Değişiklik Yapan Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı. 06.06.2015 tarihli ve 29378 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 9 Sıra No.lu Tütün Mamulleri ve Alkollü ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2852 Mon, 08 Jun 2015 17:38:25 +0300 1 Sıra No.lu Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliğinde Değişiklik Yapan Tebliğ Resmi Gazete'de Yayımlandı. 06.06.2015 tarihli ve 29378 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3 Sıra No.lu IPA Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2851 Mon, 08 Jun 2015 16:19:26 +0300 Elektronik Ürün Senedi Alım Satım Belgesine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı. 03.06.2015 tarihli ve 29375 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 452 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğde; elektronik ürün ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2849 Wed, 03 Jun 2015 17:20:21 +0300 435 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapan Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı. 03.06.2015 tarihli ve 29375 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:435)’nde Değişiklik Yapılmasına ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2848 Wed, 03 Jun 2015 17:18:37 +0300 426 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapan Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı. 03.06.2015 tarihli ve 29375 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:426)’nde Değişiklik Yapılmasına ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2847 Wed, 03 Jun 2015 17:16:05 +0300 "Türkiye'deki Kayıt Dışı Ekonominin ve Vergi Açığının Boyutunun Ölçülmesine İlişkin Yöntemler, Görüşler ve Öneriler Çalıştay"ı Gerçekleştirilmiştir. “Türkiye’deki Kayıt Dışı Ekonominin ve Vergi Açığının Boyutunun Ölçülmesi Çalıştay”ı 26 Mayıs 2015 tarihinde ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2846 Thu, 28 May 2015 12:07:03 +0300 18 Nisan 2015 Tarihinde Yapılan Gelir Uzmanlığı Yeterlik Sınav Sonucu Açıklandı. 18 Nisan 2015 tarihinde yazılı, 25,26,27 Mayıs 2015 tarihlerinde sözlü bölümü yapılan... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2845 Wed, 27 May 2015 17:37:07 +0300 Türkiye Cumhuriyeti ile Fildişi Sahili Cumhuriyeti Arasında Akdedilmesi Öngörülen Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasına İlişkin Birinci Tur Müzakereler Gerçekleştirilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti ile Fildişi Sahili Cumhuriyeti arasında... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2844 Tue, 26 May 2015 17:02:27 +0300 Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Yazılı Sınav Sonucu Açıklandı. 16 Mayıs 2015 tarihinde yapılan Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş yazılı sınav sonucu... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2839 Sun, 17 May 2015 02:49:11 +0300 Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Süreleri 18 Mayıs 2015 Pazartesi Günü Sonuna Kadar Uzatıldı. 14/05/2015 tarihli ve VUK-78 / 2015-8 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2838 Thu, 14 May 2015 15:56:58 +0300 KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Hazırlandı. 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren KDV Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin olarak... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2837 Wed, 13 May 2015 09:50:10 +0300 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrencileri Gelir İdaresi Başkanlığını Ziyaret Etti. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Topluluğu... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2836 Tue, 12 May 2015 17:07:21 +0300 Vergi Bilincinin ve Gönüllü Uyumun Artırılması Çalıştayı Tamamlandı. Vergi Bilincinin ve Gönüllü Uyumun Artırılması Çalıştayı 2 Mayıs 2015 tarihinde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2831 Wed, 06 May 2015 10:31:10 +0300 Yeni Bir Tek Taraflı Peşin Fiyatlandırma Anlaşması İmzalanmıştır. <img src="http://www.gib.gov.tr/fileadmin/template/main/images/yeni.gif" /> 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 13 üncü maddesi kapsamında, 30/04/2015 tarihinde yeni bir ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2828 Thu, 30 Apr 2015 14:11:34 +0300 Elektronik Defter (e-Defter) Uygulamasına Dahil Olan Mükelleflerimizce 30 Nisan 2015 Günü Sonuna Kadar Oluşturulması ve İmzalanması Gereken e-Defterlerin, Oluşturma ve İmzalanma İşlemleri 29 Mayıs 2015 Cuma Günü Sonuna Kadar Uzatılmıştır. 30.04.2015 tarihli ve VUK-77 / 2015-7 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2827 Thu, 30 Apr 2015 10:44:56 +0300 Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri 30 Nisan 2015 Perşembe Günü Sonuna Kadar Uzatılmıştır. 24.04.2015 tarihli ve VUK-76 / 2015-6 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2826 Fri, 24 Apr 2015 12:12:35 +0300 Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri ile “Elektronik Defter Beratları”nın Yüklenme Süresi Uzatıldı. 22.04.2015 tarihli ve VUK-75 / 2015-5 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2825 Wed, 22 Apr 2015 12:35:32 +0300 16 Mayıs 2015 Cumartesi Günü Yapılacak Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına Katılacak Adaylar ile Sınav Giriş Yerleri Açıklandı. 16 Mayıs 2015 Cumartesi Günü Yapılacak Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına Katılacak Adaylar ile Sınav Giriş ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2824 Wed, 22 Apr 2015 10:51:58 +0300 Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 8) Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır. 21.04.2015 tarih ve 29333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 8 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2823 Wed, 22 Apr 2015 09:17:35 +0300 ÖTV (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır. 18.04.2015 tarihli ve 29330 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2822 Mon, 20 Apr 2015 11:53:42 +0300 18 Nisan 2015 Tarihinde Yapılan Gelir Uzmanlığı Yeterlik Yazılı Sınav Sonucu Açıklandı. 1. Grup listesine ulaşmak için... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2820 Sat, 18 Apr 2015 17:36:43 +0300 Vergi Dairesi Müdürlerimizin Tamamına Yönelik Afyonkarahisar Semineri Başladı. Vergi Dairesi Başkanlıkları ve Defterdarlıklar bünyesindeki tüm Vergi Dairesi Müdürlüklerinde görev yapan 360 vergi dairesi müdürüne yönelik ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2819 Fri, 17 Apr 2015 19:29:27 +0300 Türkiye Cumhuriyeti ile Çad Cumhuriyeti Arasında Akdedilmesi Öngörülen Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasına İlişkin Birinci Tur Müzakereler Gerçekleştirilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti ile Çad Cumhuriyeti arasında akdedilmesi öngörülen... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2817 Fri, 17 Apr 2015 14:57:47 +0300 Sahte e-Postalara Dikkat! Gelir İdaresi Başkanlığının adı kullanılarak "Vergi İadesi Bildirimi" veya "Geri Ödeme" konu başlığı ile sahte e-postaların... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2816 Thu, 16 Apr 2015 16:39:15 +0300 6639 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı. 15.04.2015 tarihli ve 29327 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6639 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2815 Wed, 15 Apr 2015 18:03:53 +0300 2015 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Sirküler Yayınlandı. 13.04.2015 tarihli ve KVK-36/ 2015-1 / Yatırım İndirimi – 25 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirkülerinde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2814 Mon, 13 Apr 2015 16:39:40 +0300 Yatırım Mallarının ve Ara Malların Vadeli İthalatında KKDF Oranını Yeniden Belirleyen Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır. 10.04.2015 tarihli ve 29322 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 08/04/2015 tarihli ve 2015/7511 Sayılı Bakanlar Kurulu Karar ile... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2812 Fri, 10 Apr 2015 18:18:26 +0300 449 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. 10.04.2015 tarihli ve 29322 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 449 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2811 Fri, 10 Apr 2015 17:32:07 +0300 Ev Hizmetlerinde Çalışanların Vergilendirilmesine İlişkin Sirküler Yayınlandı. 07.04.2015 tarihli ve GVK -98/2015-1 sayılı Gelir Vergisi Kanunu Sirkülerinde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2810 Wed, 08 Apr 2015 16:20:11 +0300 6637 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı. 07.04.2015 tarih ve 29319 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6637 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2808 Tue, 07 Apr 2015 18:27:26 +0300 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 421)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır. 04.04.2015 tarih ve 29316 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 448 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2806 Mon, 06 Apr 2015 10:35:12 +0300 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 397)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır. 04.04.2015 tarih ve 29316 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 447 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2805 Mon, 06 Apr 2015 10:33:07 +0300 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 415)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır. 04.04.2015 tarih ve 29316 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 446 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2804 Mon, 06 Apr 2015 10:30:23 +0300 "Gelir Uzmanlığı Karşılıklı Yer Değiştirme Yönergesi" Yürürlüğe Girmiştir. Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzmanlığı Yönetmeliğinin 17 nci maddesi uyarınca hazırlanan... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2803 Fri, 03 Apr 2015 16:15:33 +0300 "Peşin Fiyatlandırma Anlaşması Rehber" Taslağı Hazırlanmıştır. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun “Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2802 Wed, 01 Apr 2015 16:50:02 +0300 Kesin Mizan Bildiriminin Verilme Süresi İle Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatıldı. 31.03.2015 tarih ve VUK-74 / 2015-4 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2801 Tue, 31 Mar 2015 17:02:22 +0300 2014 Takvim Yılına Ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süresi Elektrik Kesintisi Nedeniyle Uzatılmıştır. Ülke genelinde yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle 2014 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2800 Tue, 31 Mar 2015 15:25:01 +0300 18 Nisan 2015 Tarihinde Yapılacak Gelir Uzmanlığı Yeterlik Sınavına Katılacak Adaylar ile Sınav Giriş Yerleri Açıklandı. Sınav 18 Nisan 2015 Cumartesi günü saat 10:00'da başlayacak... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2797 Fri, 27 Mar 2015 17:09:16 +0200 Beyanname ve Bildirim Formlarının Verilme Süreleri Uzatıldı. 23.03.2015 tarih ve VUK-72 / 2015 -2 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri uyarınca... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2796 Mon, 23 Mar 2015 12:15:25 +0200 16 Mayıs 2015 Tarihinde Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Yapılacaktır. Başkanlığımızca, açık bulunan kadrolara atanmak üzere... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2795 Mon, 23 Mar 2015 11:34:49 +0200 Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlara Ait ÖKC-Harici Donanım ve Yazılım Haberleşme Protokolü GMP-3 Yayınlanmıştır. Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar Uygulaması kapsamında... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2792 Fri, 20 Mar 2015 17:07:03 +0200 Devlet Gelir Uzmanlığı Yeterlik Sınav Sonucu Açıklandı. Başkanlığımızca 21-22 Ocak 2015 tarihlerinde yazılı, 18 Mart 2015 tarihinde sözlü bölümü yapılan ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2789 Wed, 18 Mar 2015 15:52:14 +0200 Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlara Ait ÖKC TSM Merkezleri Teknik Kılavuzu Yayınlanmıştır. Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar Uygulaması kapsamında “ Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlara Ait ÖKC TSM Merkezleri Teknik Kılavuzu Sürüm 1.0... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2787 Sat, 14 Mar 2015 14:19:15 +0200 Uludağ Üniversitesi Öğrencileri Gelir İdaresi Başkanlığını Ziyaret Etti. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Adnan GERÇEK ile Maliye ve İktisat Bölümü ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2785 Mon, 09 Mar 2015 10:07:50 +0200 Tütün Mamulleri Ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapan Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı. 05.03.2015 tarihli ve 29286 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 8 Seri No.lu... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2784 Fri, 06 Mar 2015 11:53:38 +0200 ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır. 05.3.2015 tarih ve 29286 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2783 Thu, 05 Mar 2015 16:54:54 +0200 Yaşlı, Hasta ve Engelli Mükelleflerin GMSİ Beyannamelerinin İkametgahlarında Alınması Hizmeti 2014 yılında, sahip oldukları mal ve hakları kiraya verenlerin 1 Ocak 2014 – 31 Aralık 2014 dönemine ait beyana tabi... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2782 Tue, 03 Mar 2015 16:14:01 +0200 Başkanlığımızın 2014 Yılına Ait "Faaliyet Raporu" Yayınlandı. Gelir İdaresi Başkanlığınca, ilgili tarafların ve kamuoyunun bilgi sahibi olmasını sağlamak üzere... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2781 Mon, 02 Mar 2015 17:48:28 +0200 Gelir Vergisi Beyan Dönemi Başladı. Gerçek kişilerin 2014 yılında elde ettiği gelir unsurlarına ilişkin kazanç ve iratlar için... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2780 Mon, 02 Mar 2015 17:41:26 +0200 Gelir Uzman Yardımcılığı Sınav Sonucu Açıklandı. 28 Aralık 2014 tarihinde yazılı, 16-27 Şubat 2015 tarihlerinde sözlü bölümü yapılan ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2779 Sun, 01 Mar 2015 11:06:42 +0200 Devlet Gelir Uzmanlığı Yeterlik Yazılı Sınav Sonucu Açıklandı. Başkanlığımızca 21-22 Ocak 2015 tarihlerinde yapılan Devlet Gelir Uzmanlığı ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2776 Tue, 24 Feb 2015 18:02:50 +0200 Ocak 2015 Dönemine Ait Damga Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresi Uzatıldı. 23.02.2015 tarih ve DV-21/2015-1 sayılı Damga Vergisi Kanunu Sirkülerinde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2773 Mon, 23 Feb 2015 19:57:24 +0200 Ocak 2015 Dönemine Ait Aylık Muhtasar Beyannameler ile Aylık Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı. 23.02.2015 tarih ve VUK-71/2015-1 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2772 Mon, 23 Feb 2015 18:44:12 +0200 26. Vergi Haftası, 23 Şubat - 1 Mart 2015 Tarihleri Arasında Tüm Yurtta Kutlanıyor. 26. Vergi Haftası, 23 Şubat - 1 Mart 2015 tarihleri arasında... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2768 Mon, 23 Feb 2015 09:21:04 +0200 6552 sayılı Kanunun 74 üncü Maddesine İlişkin İç Genelge Yayınlandı. 18.2.2015 tarih ve 2015/2 Seri No.lu Tahsilat İç Genelgesi’nde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2767 Thu, 19 Feb 2015 17:48:54 +0200 Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılmasına Dair İç Genelge Yayınlandı. 11.2.2015 tarih ve 2015/1 Seri No.lu Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılmasına Dair İç Genelge'de... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2766 Thu, 12 Feb 2015 14:56:40 +0200 Nakliyecilik Faaliyetine İlişkin Gelir Vergisi Kanunu İç Genelgesi Yayınlandı. 2.2.2015 tarih ve 2015/1 Sıra No.lu Gelir Vergisi Kanunu İç Genelgesinde, nakliyecilik faaliyeti ile uğraşan ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2765 Wed, 11 Feb 2015 12:14:20 +0200 Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar Teknik Kılavuzları Güncellenmiştir. Daha önce yayımlanmış olan 05/03/2013 tarihli Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar Teknik Kılavuzları... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2764 Fri, 06 Feb 2015 14:33:04 +0200 ÖNEMLİ DUYURU ! Yunus Emre, 2 Eylül, Battalgazi ve Taşbaşı Vergi Daireleri’nin Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığı adı altında birleştirilerek tek vergi ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2761 Thu, 05 Feb 2015 09:34:55 +0200 Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberi Yayınlandı. Basit usulde ticari kazançların vergilendirilmesine ilişkin olarak Başkanlığımızca hazırlanan... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2760 Mon, 02 Feb 2015 17:45:00 +0200 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı. 2015/7205 sayılı Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2759 Mon, 02 Feb 2015 17:41:27 +0200 Zirai Kazancın Gerçek Usulde Tespitinde Bazı Çiftçilerin Mükellefiyet Durumlarına İlişkin Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı. 31.01.2015 tarih ve 29253 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 288 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ'nde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2758 Mon, 02 Feb 2015 15:30:45 +0200 Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların 2014 Yılı İçin Yapılacak Değerlemelerine İlişkin Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı. 31.01.2015 tarih ve 29253 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 445 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ’nde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2757 Mon, 02 Feb 2015 15:24:11 +0200 Unutmayınız! Motorlu Taşıtlar Vergisi İlk Taksit Ödemesi Son Gün Bugün 02 Şubat 2015’tir. 2015 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisinin 1. taksiti 02 Şubat 2015... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2756 Mon, 02 Feb 2015 12:12:03 +0200 6552 Sayılı Kanuna Göre Yapılandırılan Borçlar İçin Peşin veya İlk Taksiti Ödemede Son Gün Bugün 6552 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunla getirilen imkanlardan yararlanabilmek için Kanun ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2755 Mon, 02 Feb 2015 09:01:38 +0200 Gelir İdaresi Başkanlığı 2015 Yılı Performans Programı Yayınlandı. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımını sağlamak üzere... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2754 Fri, 30 Jan 2015 15:33:02 +0200 Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Programı Eylem Planı Açıklandı. Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Programı Eylem Planı Maliye Bakanı Sayın Mehmet ŞİMŞEK tarafından basın toplantısı... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2753 Fri, 30 Jan 2015 14:44:00 +0200 Vergi İadesi Konulu Sahte e-Postalara Dikkat! Gelir İdaresi Başkanlığının adı kullanılarak vergi iadesi işlemlerine ilişkin sahte e-postaların gönderildiği ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2751 Mon, 26 Jan 2015 14:55:32 +0200 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 413)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 444) Resmi Gazete’de Yayımlandı. 17.1.2015 tarih ve 29239 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 444 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2750 Mon, 19 Jan 2015 17:31:00 +0200 18 Nisan 2015 Tarihinde Gelir Uzmanlığı Yeterlik Sınavı Yapılacaktır. Başkanlığımızca “Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzmanlığı Yönetmeliği” nin ilgili maddeleri uyarınca... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2748 Mon, 19 Jan 2015 09:14:57 +0200 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Uygulama Genel Tebliği Taslağı Hazırlandı. 3568 sayılı Kanun uygulamaları konusunda çeşitli konularda bu güne kadar yayımlanmış olan 44 adet Serbest Muhasebeci ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2747 Fri, 16 Jan 2015 18:15:18 +0200 28 Aralık 2014 tarihinde yapılan Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavının yazılı bölümünde başarılı olarak sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sözlü sınav tarihleri ve giriş yerleri açıklandı. 28 Aralık 2014 tarihinde yapılan Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavının yazılı bölümünde başarılı olarak sözlü ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2740 Mon, 12 Jan 2015 17:14:40 +0200 21-22 Ocak 2015 Tarihlerinde Yapılacak Devlet Gelir Uzmanlığı Yeterlik Yazılı Sınavına Katılacak Adaylar ile Sınav Giriş Yerleri Açıklandı. Adayların öğleden önceki oturumlar için saat 09:00'da, öğleden sonraki oturumlar için ise saat 14:00'de... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2739 Mon, 12 Jan 2015 16:01:37 +0200 Değerli Kağıtlar Kanununa Ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda Yer Alan Değerli Kağıtların 2015 Yılında Uygulanacak Satış Bedellerine İlişkin Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı. 31.12.2014 tarih ve 29222 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 40 Sıra No.lu Muhasebat Genel Müdürlüğü ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2737 Mon, 05 Jan 2015 16:32:27 +0200 Bazı Mallara Uygulanan ÖTV Oranları ile Maktu ve Asgari Maktu Vergi Tutarlarının Tespit Edilmesi Hakkında Karar Resmi Gazete'de Yayımlandı. 1.1.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2014/7127 Sayılı Karar... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2736 Mon, 05 Jan 2015 13:51:48 +0200 02 Ocak 2015 Cuma Günü Mesai Saati Bitimine Kadar Tüm Vergi Daireleri Açık Bulundurulmasına İlişkin Duyuru Başbakanlığın talimatı ile kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2734 Wed, 31 Dec 2014 14:55:30 +0200 31 Aralık 2014 Çarşamba Günü Saat 21:00'e Kadar Tüm Vergi Dairelerinin Açık Bulundurulmasına İlişkin Duyuru 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanuna ilişkin başvuruların alınması ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2732 Wed, 31 Dec 2014 14:40:28 +0200 Vergide Fırsat Zamanında Son Gün 10/09/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanun ile bazı alacaklara yeniden yapılandırma imkanı getirilmiş... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2730 Wed, 31 Dec 2014 09:16:23 +0200 431 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine İlişkin Sirküler Yayınlandı. 29.12.2014 tarih ve VUK-70/2014-3 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2729 Tue, 30 Dec 2014 18:23:28 +0200 e-Arşiv Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete ‘de Yayımlandı. 433 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 30.12.2014 tarih ve 29221 Sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 443 Sıra No.lu Tebliğ’nde; Vergi Usul Kanunu uyarınca ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2728 Tue, 30 Dec 2014 15:59:29 +0200 2015 Takvim Yılında Uygulanacak Olan Miktarlar ve Hadlere İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete ‘de Yayımlandı. 30.12.2014 tarih ve 29221 Sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan 442 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde; Vergi Usul Kanununun 104, Mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2727 Tue, 30 Dec 2014 15:58:06 +0200 46 Seri No'lu Veraset Ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı. 30.12.2014 tarih ve 29221 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 46 Seri No'lu Veraset Ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği’nde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2726 Tue, 30 Dec 2014 15:53:15 +0200 11 Seri No.lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı. 30.12.2014 tarih ve 29221 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 11 Seri No.lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliğinde; mobil telefon ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2725 Tue, 30 Dec 2014 15:50:52 +0200 Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifelerine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı. 30.12.2014 tarih ve 29221 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 45 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2724 Tue, 30 Dec 2014 15:49:08 +0200 İndirimli Orana Tabi İşlemler Nedeniyle Yüklenilen ve İndirim Yoluyla Giderilemeyen KDV Tutarının İade Konusu Yapılamayacak Kısmına İlişkin Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı. 30.12.2014 tarih ve 29221 Sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan 2 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’de; İndirimli orana tabi işlemlerden doğan ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2723 Tue, 30 Dec 2014 15:46:27 +0200 1.1.2015 Tarihinden İtibaren Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarımızın Yapacağı İşlemlerden Alınacak Harç Miktarlarının Hesaplanmasına İlişkin Harçlar Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete ‘de Yayımlandı. 30.12.2014 tarih ve 29221 Sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan 74 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği’nde; 1.1.2015 tarihinden ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2722 Tue, 30 Dec 2014 15:43:36 +0200 2015 Takvim Yılında Uygulanacak Olan Maktu Harçlara (Maktu ve Nispi Harçların Asgari ve Azami Miktarlarını Belirleyen Hadler Dahil) İlişkin Harçlar Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete ‘de Yayımlandı. 30.12.2014 tarih ve 29221 Sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan 73 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği’nde; 492 sayılı Kanunun mükerrer 138 inci maddesi hükmü gereğince, Kanuna bağlı ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2720 Tue, 30 Dec 2014 15:41:17 +0200 2015 Takvim Yılında Uygulanacak Olan Maktu Had ve Tutarlara İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete ‘de Yayımlandı. 30.12.2014 tarih ve 29221 Sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan 287 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2719 Tue, 30 Dec 2014 15:38:45 +0200 65 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. 30.12.2014 tarih ve 29221 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 65 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği’nde ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2718 Tue, 30 Dec 2014 15:36:31 +0200 2015 Takvim Yılında Uygulanacak Damga Vergisi Kanunu’nda Yer Alan Maktu Vergilere İlişkin Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete ‘de Yayımlandı. 30.12.2014 tarih ve 29221 Sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan 58 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği’nde ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2717 Tue, 30 Dec 2014 15:34:38 +0200 46 Seri No'lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı. 30.12.2014 tarih ve 29221 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 46 Seri No'lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2716 Tue, 30 Dec 2014 15:32:53 +0200 Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Yazılı Sınav Sonucu Açıklandı. 28 Aralık 2014 tarihinde yapılan Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş yazılı sınav sonucu... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2715 Mon, 29 Dec 2014 11:47:01 +0200 Tapu İşlemlerinde Gayrimenkullerin Gerçek Alım Satım Bedellerinin Beyan Edilmesi Önemlidir! Tapu işlemlerinde gayrimenkullerin gerçek alım-satım bedellerinin beyan edilmesi ve bu gerçek bedeller üzerinden tapu harcı ödenmesi ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2712 Fri, 26 Dec 2014 11:08:39 +0200 "2015 Yılı Vergi Takvimi" Yayınlandı. Mükelleflerimizin beyan ve ödeme dönemlerini kolayca takip edebilmeleri amacıyla hazırlanan... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2710 Wed, 24 Dec 2014 10:44:36 +0200 Sahte E-postalara İlişkin ÖNEMLİ DUYURU ! Gelir İdaresi Başkanlığı adına "Kayıtlı olan mükellefler için önemli duyuru" konu başlığı ile... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2709 Tue, 23 Dec 2014 15:09:52 +0200 Hava Yolu Taşımacılığında Kullanılan Elektronik Yolcu Biletlerinin Usul ve Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğ Taslağı Hazırlandı. Başkanlığımızca hazırlanan Vergi Usul Kanunu Tebliğ Taslağı'nda, hava yolu ile yurt içi veya yurt dışı yolcu taşımacılığı işi ile iştigal eden mükelleflerin ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2708 Tue, 16 Dec 2014 14:30:07 +0200 e- Fatura ve e-Defter Uygulamalarının Kapsamının Genişletilmesi ile İhracatta e-Fatura Uygulamasına İlişkin Tebliğ Taslağı Hazırlandı. Başkanlığımızca hazırlanan Vergi Usul Kanunu Tebliğ Taslağı'nda, e-Fatura ve e-Defter Uygulamalarının Kapsamının Genişletilmesi ile... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2706 Tue, 16 Dec 2014 12:28:02 +0200 28 Aralık 2014 Pazar Günü Yapılacak Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına Katılacak Adaylar ile Sınav Giriş Yerleri Açıklandı. Sınav 28 Aralık 2014 Pazar günü saat 10:00'da başlayacak... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2702 Thu, 11 Dec 2014 18:10:34 +0200 Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı. 11.12.2014 tarih ve 29202 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2 Seri No.lu Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğ’inde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2701 Thu, 11 Dec 2014 17:38:33 +0200 Noterde Düzenlenen Belgelerde İmza Atamayanlara İlişkin Damga Vergisi ve Harç Uygulamasına İlişkin Sirküler Yayınlandı. 5.12.2014 tarih ve DV-20/2014-1 sayılı Damga Vergisi Sirkülerinde; 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2700 Mon, 08 Dec 2014 11:15:01 +0200 6552 Sayılı Kanunun 79 uncu Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Araç Muayenelerine Dair) Resmi Gazete’de Yayımlandı. 5.12.2014 tarih ve 29196 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2 Seri No.lu 6552 Sayılı Kanunun... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2699 Mon, 08 Dec 2014 10:59:08 +0200 Başkanlığımızca 18 Ekim 2014 Tarihinde Yazılı, 26-27-28 Kasım 2014 Tarihlerinde de Sözlü Bölümü Yapılan Avukatlık Giriş Sınavında Başarılı Olarak Atanmaya Hak Kazanan Adaylardan, Atanma Öncesi Teslim Edilmesi İstenen Belgeler. 18 Ekim 2014 tarihinde yazılı, 26-27-28 Kasım 2014 tarihlerinde de sözlü bölümü yapılan Avukatlık Giriş Sınavında... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2698 Mon, 08 Dec 2014 10:38:00 +0200 1 Kasım 2014 Tarihinde Yapılan Gelir Uzmanlığı Yeterlik Sınav Sonucu Açıklandı. 1 Kasım 2014 tarihinde yazılı 3-4-5 Aralık 2014 tarihlerinde sözlü bölümü ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2697 Mon, 08 Dec 2014 10:26:02 +0200 e-Fatura Uygulamasına Kayıtlı Olan Mükellefler İçin Önemli Duyuru Gelir İdaresi Başkanlığı'nca yapılması planlanan elektrik altyapı çalışması nedeniyle 5 Aralık 2014 Cuma Günü... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2696 Thu, 04 Dec 2014 13:50:09 +0200 Kıymetli Taşlarda KDV Uygulamasına İlişkin Sirküler Yayınlandı. 3.12.2014 tarih ve KDV-67/2014-2 sayılı Katma Değer Vergisi Sirkülerinde; Katma Değer Vergisi Kanununun ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2695 Wed, 03 Dec 2014 14:36:43 +0200 ÖSYM Tarafından (KPSS-2014/2) Başkanlığımız Taşra Teşkilatındaki Mühendis ve Teknisyen Kadrolarına Yerleştirilen Adaylara İlişkin Duyuru Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uyarınca... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2694 Tue, 02 Dec 2014 17:30:57 +0200 Başkanlığımız Bilişim Sistemlerinde Yapılacak Bakım Çalışmalarına İlişkin Duyuru Başkanlığımız Bilişim sistemleri elektrik altyapısında yapılacak yenileme çalışmaları nedeniyle... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2693 Tue, 02 Dec 2014 14:01:42 +0200 6552 Sayılı Kanunda Yer Alan Bazı Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Karar Resmi Gazete'de Yayımlandı. 30.11.2014 tarih ve 29191 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2014/7016 Sayılı 6552 Sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2690 Mon, 01 Dec 2014 10:41:50 +0200 18 Ekim 2014 Tarihinde Yazılı, 26, 27, 28 Kasım 2014 Tarihlerinde Sözlü Bölümü Yapılan Avukatlık Giriş Sınav Sonucu Açıklandı. Başkanlığımızca 18 Ekim 2014 tarihinde yazılı, 26, 27, 28 Kasım 2014 tarihlerinde sözlü bölümü yapılan ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2689 Fri, 28 Nov 2014 22:21:04 +0200 27/09/2014 Tarihinde Yazılısı, 17-18-19-20/11/2014 Tarihlerinde de Sözlüsü Yapılan Vergi Dairesi Müdür Yardımcılığı Sınavı Sonucu Atama Yapılacak Yerlere İlişkin Duyuru 27/09/2014 tarihinde yazılısı, 17-18-19-20/11/2014 tarihlerinde de sözlüsü yapılan Vergi Dairesi Müdür Yardımcılığı sınavında... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2688 Fri, 28 Nov 2014 17:24:04 +0200 29 Kasım 2014 Cumartesi Günü Saat 17:00’e Kadar Tüm Vergi Dairelerinin Açık Bulundurulmasına İlişkin Duyuru 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanuna ilişkin başvuruların alınması sırasında... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2687 Fri, 28 Nov 2014 16:22:40 +0200 2014/2 Seri No.lu Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılmasına Dair İç Genelge Yayınlandı. 26.11.2014 tarih ve 2014/2 Seri No.lu Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılmasına Dair İç Genelge’de... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2685 Thu, 27 Nov 2014 15:42:26 +0200 Vergi Dairesi Müdür Yardımcılığı Sınav Sonucu Açıklandı. Başkanlığımızca 27 Eylül 2014 tarihinde yazılı, 17-18-19-20 Kasım 2014 tarihlerinde sözlü bölümü yapılan ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2684 Thu, 20 Nov 2014 23:01:18 +0200 Aerosol Üretiminde Kullanılacak L.P.G.yi Üreten Dağıtıcılara Verilecek Raporu Düzenlemeye Yetkili Akredite Laboratuvarlarına İlişkin Sirküler Yayınlandı. 19.11.2014 tarih ve ÖTV-1/2014-3 sayılı 22 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Kanunu Sirküleri'nde; 2014/6881 sayılı Kararname Kapsamında ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2683 Thu, 20 Nov 2014 15:53:36 +0200 Yeniden Değerleme Oranı 2014 Yılı İçin %10,11 Olarak Tespit Edilmiştir. 15.11.2014 tarih ve 29176 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 441 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2681 Mon, 17 Nov 2014 10:03:15 +0200 28 Aralık 2014 Tarihinde Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Yapılacaktır. Başkanlığımızca, açık bulunan kadrolara atanmak üzere... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2680 Thu, 13 Nov 2014 14:41:29 +0200 1 Kasım 2014 Tarihinde Yapılan Gelir Uzmanlığı Yeterlik Yazılı Sınav Sonucu Açıklandı. 1. Grup listesine ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2679 Sat, 01 Nov 2014 17:11:52 +0200 Sıvılaştırılmış Petrol Gazının Aerosol Üretiminde Kullanılmış Olduğunun Tespiti Halinde Uygulanacak Özel Tüketim Vergisine İlişkin Tebliğ Resmi Gazete'de Yayımlandı. 26.10.2014 tarih ve 29157 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 36 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği'nde; 30.9.2014 tarihli ve 2014/6881 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uygulaması... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2678 Mon, 27 Oct 2014 15:01:11 +0200 Vergi Dairesi Müdürlüğü Sınav Sonucu Açıklandı. Başkanlığımızca 20 Eylül 2014 tarihinde yazılı, 22-23-24 Ekim 2014 tarihlerinde sözlü bölümü yapılan Vergi Dairesi Müdürlüğü... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2677 Sat, 25 Oct 2014 01:07:53 +0300 Sıvılaştırılmış Petrol Gazının Aerosol Üretiminde Kullanılmış Olduğunun Tespiti Halinde Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarının Belirlenmesine Dair Karar Resmi Gazete'de Yayımlandı. 17.10.2014 tarih ve 29148 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 30.9.2014 tarihli ve 2014/6881 Sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazının Aerosol Üretiminde Kullanılmış Olduğunun Tespiti ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2676 Tue, 21 Oct 2014 12:22:54 +0300 Sahte E-postalara İlişkin ÖNEMLİ DUYURU ! Gelir İdaresi Başkanlığı adına “GIB {Duyuru}” konu başlığı ile... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2675 Tue, 21 Oct 2014 12:17:31 +0300 01 Kasım 2014 Tarihinde Yapılacak Gelir Uzmanlığı Yeterlik Sınavına Katılacak Adaylar ile Sınav Giriş Yerleri Açıklandı. Sınav 1 Kasım 2014 Cumartesi günü saat 10:00'da başlayacak olup, adayların en geç saat 09:30'da sınav salonlarında hazır bulunmaları ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2674 Mon, 20 Oct 2014 16:18:38 +0300 2014 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı %8,59 Olarak Tespit Edilmiştir. Söz konusu sirkülerde; 2014 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranının ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2672 Mon, 20 Oct 2014 12:04:11 +0300 18 Ekim 2014 Tarihinde Yapılan Avukatlık Giriş Sınavı Yazılı Sonucu Açıklandı. Söz konusu duyuruya... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2671 Sat, 18 Oct 2014 17:15:13 +0300 6552 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanuna İlişkin Rehber ve Broşürler ile 5838 Sayılı Kanunun Geçici 2 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Rehber Yayınlandı. 11/09/2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin hükümleri içeren 6552 sayılı Kanunun... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2669 Thu, 16 Oct 2014 15:26:18 +0300 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliğ Resmi Gazete’ de Yayımlandı. Söz konusu tebliğ; KDV Genel Uygulama Tebliğinin uygulamasında yaşanan tereddütlerin ve karşılaşılan sıkıntıların giderilmesine yönelik... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2668 Thu, 16 Oct 2014 10:27:11 +0300 20 Eylül 2014 Tarihinde Yapılan Vergi Dairesi Müdürlüğü Yazılı Sınav Sonucu Açıklandı. Başkanlığımızca 20 Eylül 2014 tarihinde yapılan Vergi Dairesi Müdürlüğü yazılı sınav sonucu... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2667 Fri, 10 Oct 2014 17:27:24 +0300 İnternet Vergi Dairesi Görüntülerini Taklit Eden Adreslere ve Sahte E-postalara İlişkin ÖNEMLİ DUYURU ! Gelir İdaresi Başkanlığı adına sahte e-posta adresi (teblig@gib.gov.tr vb.) kullanılarak gönderilen, İnternet Vergi Dairesi görüntülerini taklit eden adreslere... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2666 Fri, 10 Oct 2014 15:49:25 +0300 Vakıflara Vergi Muafiyeti, Derneklere Kamuya Yararlı Dernek Statüsü Tanınması Sürecinde Aranan Şartlara İlişkin Sirküler Yayınlandı. Anılan sirkülerde; vakıflara vergi muafiyeti, derneklere ise kamuya yararlı dernek statüsü tanınması sürecinde ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2665 Thu, 09 Oct 2014 16:17:58 +0300 21-22 Ocak 2015 Tarihlerinde Devlet Gelir Uzmanlığı Yeterlik Sınavı Yapılacaktır. Başkanlığımızca “Gelir İdaresi Başkanlığı Devlet Gelir Uzmanlığı Yönetmeliği” nin ilgili maddeleri ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2664 Thu, 02 Oct 2014 16:36:22 +0300 18 Ekim 2014 Tarihinde Yapılacak Avukatlık Giriş Sınavına Katılacak Adaylar ile Sınav Giriş Yerleri Açıklandı. 18 Ekim 2014 tarihinde yapılacak olan Avukatlık Giriş Sınavına başvuran bazı adayların sınava giriş şartlarını ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2662 Wed, 01 Oct 2014 09:25:27 +0300 2014/Ağustos Dönemine İlişkin "Form Ba-Bs" Bildirimlerinin Verilme Süresi 3.10.2014 Tarihi Saat 23:59'a Kadar Uzatılmıştır. 30.9.2014 tarih ve VUK-69/2014-2 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; 30.9.2014 tarihine kadar verilmesi gereken 2014/Ağustos dönemine ilişkin ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2661 Wed, 01 Oct 2014 09:19:41 +0300 6552 Sayılı Kanunun 79 uncu Maddesinin Uygulamasına Dair Genel Tebliğ (Araç Muayenelerine Dair) Resmi Gazete’de Yayımlandı. 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2660 Mon, 29 Sep 2014 11:04:27 +0300 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı. 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2659 Mon, 29 Sep 2014 10:56:47 +0300 27 Eylül 2014 Tarihinde Yapılan Vergi Dairesi Müdür Yardımcılığı Yazılı Sınav Sonucu Açıklandı. Başkanlığımızca 27 Eylül 2014 tarihinde yapılan Vergi Dairesi Müdür Yardımcılığı ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2658 Sat, 27 Sep 2014 18:24:19 +0300 440 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. Tebliğde, Vergi Usul Kanunu uyarınca, ikmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatlar dolayısıyla kesinleşen ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2657 Wed, 24 Sep 2014 10:18:06 +0300 Başkanlığımız Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı’nda Görevlendirilmek Üzere Kurum İçinden Personel Alınacaktır. Gelir İdaresi Başkanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı’na bağlı müdürlüklerde (Ankara) görevlendirilmek üzere ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2656 Mon, 22 Sep 2014 10:49:59 +0300 27 Eylül 2014 Tarihinde Yapılacak Vergi Dairesi Müdür Yardımcılığı Sınavına Katılacak Adaylar ile Sınav Giriş Yerleri Açıklandı. Söz konusu duyuruya ulaşmak ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2651 Wed, 17 Sep 2014 17:55:22 +0300 Ösym Tarafından Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (ekpss) Sonucunda Gelir İdaresi Başkanlığı Taşra Teşkilatı Kadrolarına Yerleştirilen Adaylara İlişkin Duyuru Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2649 Mon, 15 Sep 2014 15:24:21 +0300 İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de Yayımlandı. 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2647 Fri, 12 Sep 2014 14:39:53 +0300 Motorlu Taşıtlar Vergisinin İnternetten Kredi Kartı ile Ödenmesine İlişkin ÖNEMLİ DUYURU ! Başkanlığımız, İnternet Vergi Dairesi Motorlu Taşıt Sorgulaması ve Kredi Kartı ile Ödeme sayfası görüntülerinin taklit ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2646 Thu, 11 Sep 2014 16:32:41 +0300 Özel İletişim Vergisi Tebliğ Taslağı Hazırlandı. Başkanlığımızca hazırlanan Özel İletişim Vergisi Genel Tebliğ Taslağı'nda, internet hizmetlerinde uygulanması gereken özel iletişim vergisi ile... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2644 Thu, 11 Sep 2014 14:12:42 +0300 20 Eylül 2014 Tarihinde Yapılacak Vergi Dairesi Müdürlüğü Sınavına Katılacak Adaylar ile Sınav Giriş Yerleri Açıklandı. Sınav, Alparslan Anadolu Lisesi Çamlıca Mahallesi 2. Cadde Yenimahalle Müftülük Yanı Yenimahalle/ANKARA adresinde ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2643 Tue, 09 Sep 2014 16:13:32 +0300 Emlak Vergisine Esas Olmak Üzere 2015 Yılında Uygulanacak Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedellerine İlişkin Tebliğ Resmi Gazete'de Yayımlandı. 27.8.2014 tarih ve 29101 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 64 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği'nde ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2642 Wed, 27 Aug 2014 17:38:14 +0300 VERGİLENDİRME / TAXATION BÜLTENİ’nin Ağustos 2014 8. Sayısı Yayımlandı. Başta Avrupa Birliği olmak üzere tüm dünyada vergilendirme alanındaki uygulama ve gelişmelerin düzenli olarak takip edilerek değerlendirilmesi... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2640 Thu, 21 Aug 2014 16:14:18 +0300 1 Sıra No.lu Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğin “Diğer Hususlar” Başlıklı 10 uncu Bölümüne İlişkin Duyuru 26.06.2012 tarihli duyuruda, -5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun uygulamasına ilişkin olarak 30.06.2007 tarihli ve 26568 sayılı ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2639 Wed, 20 Aug 2014 14:48:35 +0300 18 Ekim 2014 Tarihinde Avukatlık Giriş Sınavı Yapılacaktır. Başkanlığımızca 18 Ekim 2014 tarihinde Avukatlık Giriş Sınavı... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2638 Thu, 14 Aug 2014 14:28:30 +0300 Türkiye’de Mukim Olup İsviçre’den Temettü ve/veya Faiz Geliri Elde Eden Gerçek ve Tüzel Kişilerden İsviçre Federal Gelir İdaresi Tarafınca Doldurulması İstenilen Formlara İlişkin Duyuru Türkiye’de mukim olup, İsviçre’den temettü ve/veya faiz geliri elde eden gerçek ve tüzel kişilerden İsviçre Federal Gelir İdaresi tarafından Türkiye’de onaylatılması talep edilen... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2637 Wed, 13 Aug 2014 10:19:15 +0300 "Borç Bilgilendirme Servisi" Güncel Borç Bilgisi Sorgulanabilecek Şekilde Yenilenmiştir. Gelir İdaresi Başkanlığı olarak mükellef odaklı yaklaşım ve sürekli gelişim ilkesi doğrultusunda, internet ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak yeni... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2636 Fri, 08 Aug 2014 18:50:31 +0300 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 333)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 439) Resmi Gazete'de Yayımlandı. 7.8.2014 tarih ve 29081 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 439 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2635 Fri, 08 Aug 2014 09:52:30 +0300 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 347)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 438) Resmi Gazete'de Yayımlandı. 7.8.2014 tarih ve 29081 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 438 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2634 Fri, 08 Aug 2014 09:51:30 +0300 Asya Katılım Bankası A.Ş. İle Yapılmış Olan Vergi Tahsilatına İlişkin Protokollerin Sonlandırılması Hakkında Basın Açıklaması 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 41 inci maddesinde amme alacaklarının bankalar aracılığı ile tahsiline ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2633 Thu, 07 Aug 2014 13:05:00 +0300 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 426)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 437) Resmi Gazete'de Yayımlandı. 7.8.2014 tarih ve 29081 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 437 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2632 Thu, 07 Aug 2014 12:09:44 +0300 Gelir İdaresi Başkanlığı 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Yayınlandı. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30’uncu maddesi gereğince hazırlanan, Başkanlığımızın 2014 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2631 Thu, 31 Jul 2014 14:59:49 +0300 2014/Haziran Dönemine İlişkin "Form Ba" ve "Form Bs" Bildirimlerinin Verilme Süresi 4 Ağustos 2014 Tarihi Saat 23:59'a Kadar Uzatılmıştır. 25.7.2014 tarih ve VUK-68 / 2014 -1 sayılı Vergi Usul Kanunu Vergisi Kanunu Sirkülerinde ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2630 Fri, 25 Jul 2014 17:54:05 +0300 Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve Bursa İl Merkezlerindeki Tüm Vergi Daireleri 31 Temmuz 2014 Perşembe Günü Saat 19.00’ a Kadar Açık Bulundurulacaktır. Bilindiği gibi, 5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun 1 inci maddesi hükümlerine göre malî tatilin sona erdiği günü izleyen yedi gün içinde biten... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2627 Fri, 25 Jul 2014 16:25:14 +0300 Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri No:1’ de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de Yayımlandı. 24.7.2014 tarih ve 29070 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri No:1’ de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2626 Thu, 24 Jul 2014 09:55:35 +0300 Motorlu Taşıtlar Vergisinin (MTV) 2014 Yılına İlişkin İkinci Taksitinin Ödeme Süresi 31 Temmuz 2014 Perşembe Günü Sona Erecektir. Bilindiği üzere, 2014 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisinin 2. taksiti 31 Temmuz 2014 Perşembe günü akşamına kadar... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2625 Mon, 21 Jul 2014 17:07:59 +0300 01 Kasım 2014 Tarihinde Gelir Uzmanlığı Yeterlik Sınavı Yapılacaktır. Başkanlığımızca “Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzmanlığı Yönetmeliği” nin ilgili maddeleri uyarınca... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2624 Fri, 18 Jul 2014 14:51:53 +0300 Türkiye Cumhuriyeti ile Kamerun Cumhuriyeti Arasında Akdedilmesi Öngörülen Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasına İlişkin İkinci Tur Müzakereler 10-11 Temmuz 2014 Tarihlerinde Ankara’da Gerçekleştirilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti ile Kamerun Cumhuriyeti arasında akdedilmesi öngörülen Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasına ilişkin... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2623 Thu, 17 Jul 2014 11:45:54 +0300 2014 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı %6,64 Olarak Tespit Edilmiştir. 15.7.2014 tarih ve KVK-33/2014-3/Yatırım İndirimi-23 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirkülerinde; 2014 yılı ikinci geçici ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2622 Thu, 17 Jul 2014 10:40:10 +0300 Sahte E-Postalara İlişkin ÖNEMLİ DUYURU! Gelir İdaresi Başkanlığı adına sahte e-posta adresi (bilgilendirme@gib.gov.tr) kullanılarak ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2620 Wed, 16 Jul 2014 13:03:27 +0300 Türkiye ile Vietnam Arasında Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması Ankara’da imzalandı. “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması”... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2619 Tue, 08 Jul 2014 17:10:05 +0300 KPSS-2014/1 İle Başkanlığımız Kadrolarına Yerleştirilen Adaylara İlişkin Duyuru ÖSYM Tarafından (KPSS-2014/1) Gelir İdaresi Başkanlığı Merkez Ve Taşra Teşkilatındaki... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2618 Mon, 07 Jul 2014 12:30:54 +0300 45 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı. 11.7.2014 tarih ve 29057 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan 45 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği'nde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2617 Fri, 04 Jul 2014 12:27:38 +0300 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 431)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 436) Resmi Gazete'de Yayımlandı. 28.6.2014 tarih ve 29044 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2616 Mon, 30 Jun 2014 09:38:45 +0300 Vergi Dairesi Müdür Yardımcılığı Sınav Sonucu Açıklandı. Başkanlığımızca 24 Mayıs 2014 tarihinde yazılı, 26 Haziran 2014 tarihinde sözlü bölümü yapılan... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2615 Thu, 26 Jun 2014 21:03:52 +0300 Peşin Fiyatlandırma Anlaşmasına İlişkin Duyuru 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 13 üncü maddesi gereğince, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2614 Thu, 26 Jun 2014 14:20:11 +0300 31 Mayıs 2014 Tarihinde Yapılan Gelir Uzmanlığı Yeterlik Sınav Sonucu Açıklandı. 31 Mayıs 2014 tarihinde yazılı, 16-21 Haziran 2014 tarihlerinde sözlü bölümü yapılan Gelir Uzmanlığı Yeterlik Sınavı (I.Grup İİBF) sonucu açıklanmış olup; Mehmet AKPINAR (İVDB İdari Mali İşler) birinci, Meliha AKAR ÖZGÜR (İVDB Mükellef Hizmetleri KDV ve ÖTV) ikinci, Pınar İSKENDER (İVDB Halkalı VDM) üçüncü, Gökhan KOCAOĞLU (İVDB Mecidiyeköy VDM) dördüncü ve Hamza YALÇIN (İVDB Küçükköy VDM) beşinci olmuştur... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2613 Mon, 23 Jun 2014 14:43:35 +0300 Toplu Konut Kanununun Ek 2’nci Maddesi Kapsamında Kullandırılacak Kredilerle İlgili İpotekler İle Bu Konutların Tapuya Tescilinde Harç Uygulamasına İlişkin Sirküler Yayınlandı. 18.6.2014 tarih ve HK-14/2014-2 Sayılı 14 Seri No.lu Harçlar Kanunu Sirkülerinde; 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2612 Thu, 19 Jun 2014 16:33:32 +0300 27 Eylül 2014 Tarihinde Vergi Dairesi Müdür Yardımcılığı Sınavı Yapılacaktır. Söz konusu ilan için ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2610 Fri, 13 Jun 2014 17:18:04 +0300 20 Eylül 2014 Tarihinde Vergi Dairesi Müdürlüğü Sınavı Yapılacaktır. Söz konusu ilan için ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2609 Fri, 13 Jun 2014 17:11:14 +0300 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'ne İlişkin Sirküler Yayınlandı. 10.06.2014 tarih ve 66 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Sirküleri’nde; Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2608 Tue, 10 Jun 2014 10:38:21 +0300 2013 Yılı Türkiye Geneli En Yüksek Kurumlar Vergisi Beyan Eden İlk 100 Mükellef Açıklandı. 2013 yılı vergilendirme dönemi Kurumlar Vergisi beyanlarına ilişkin olarak 2014 yılı Nisan ayında kurumlar vergisi mükelleflerince verilen beyannamelerinin... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2606 Sun, 08 Jun 2014 09:58:30 +0300 31 Mayıs 2014 Tarihinde Yapılan Gelir Uzmanlığı Yeterlik Yazılı Sınavında Başarılı Olan Adayların Sözlü Sınavına Giriş Yerleri Açıklandı. ANKARA listesine... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2605 Fri, 06 Jun 2014 17:53:08 +0300 31 Mayıs 2014 Tarihinde Ankara ve İstanbul'da Yapılan Gelir Uzmanlığı Yeterlik Yazılı Sınav Sonucu Açıklandı. 31 Mayıs 2014 Tarihinde Ankara ve İstanbul'da Yapılan Gelir Uzmanlığı ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2602 Sat, 31 May 2014 23:46:02 +0300 24 Mayıs 2014 Tarihinde Yapılan Vergi Dairesi Müdür Yardımcılığı Yazılı Sınav Sonucu Açıklandı. (T.C. Kimlik Numarası ile puan sorgulama ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2601 Sat, 24 May 2014 21:25:54 +0300 2014 Yılında Uygulanacak Asgari Ölçüde Arsa ve Arazi Metrekare Birim Değerleri Yayınlandı. Bina, arsa ve araziler için 2014 yılına ait uygulanacak emlak vergi değerinin tespiti ile ilgili asgari ölçüde arsa ve arazi... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2600 Fri, 23 May 2014 16:13:39 +0300 31 Mayıs 2014 Tarihinde Yapılacak Gelir Uzmanlığı Yeterlik Sınavına Katılacak Adaylar ile Sınav Giriş Yerleri Açıklandı. Sınav 31 Mayıs 2014 Cumartesi günü saat 10:00'da başlayacaktır... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2599 Thu, 22 May 2014 18:05:13 +0300 Manisa İlimizin Soma ve Kırkağaç İlçeleri ile Balıkesir İlimizin Savaştepe İlçesinde Bulunan Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Geçici Vergi Beyanname Verme Süreleri Uzatılmıştır. Manisa ilimizin Soma ve Kırkağaç ilçeleri ile Balıkesir ilimizin Savaştepe ilçesinde bulunan gelir ve kurumlar ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2597 Wed, 14 May 2014 22:39:31 +0300 24 Mayıs 2014 Tarihinde Yapılacak Vergi Dairesi Müdür Yardımcılığı Sınavına Katılacak Adaylar ile Sınav Giriş Yerleri Açıklandı. Söz konusu duyuruya ulaşmak ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2596 Wed, 14 May 2014 12:08:49 +0300 VERGİLENDİRME / TAXATION BÜLTENİ’nin Mayıs 2014 Özel Sayısı Yayımlandı. Başta Avrupa Birliği olmak üzere tüm dünyada vergilendirme alanındaki uygulama ve gelişmelerin düzenli olarak takip edilerek... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2595 Thu, 08 May 2014 15:09:55 +0300 Avukatlık Giriş Sınavında Başarılı Olarak Atanmaya Hak Kazanan Adayların Görev Yerlerinin Belirlenmesine İlişkin Duyuru Başkanlığımızca 07 Aralık 2013 tarihinde yazılı, 20-21-22 Ocak 2014 tarihlerinde sözlü bölümü yapılan Avukatlık Giriş Sınavında başarılı olarak atanmaya hak kazanan adayların... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2594 Wed, 07 May 2014 13:56:52 +0300 2013 Vergilendirme Dönemi Yıllık Gelir Vergisi Beyanları Sonucunda Türkiye Genelinde En Çok Vergi Beyan Eden Mükellefler Açıklandı. 2013 Yılı vergilendirme dönemi Yıllık Gelir Vergisi beyanlarına ilişkin olarak Mart 2014 ayında verilen... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2592 Sun, 04 May 2014 10:15:47 +0300 Başkanlığımızın 2013 Yılına Ait “Faaliyet Raporu” Yayınlandı. Gelir İdaresi Başkanlığınca, ilgili tarafların ve kamuoyunun bilgi sahibi olmasını sağlamak üzere... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2591 Wed, 30 Apr 2014 16:17:38 +0300 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı. 26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete'de Katma Değer Vergisi Genel Uygulama... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2590 Sat, 26 Apr 2014 11:33:13 +0300 Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılmasına İlişkin Sirküler Yayınlandı. 24.4.2014 tarih ve 32 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri’nde; 25 Nisan 2014 günü akşamına kadar verilmesi gereken... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2589 Fri, 25 Apr 2014 10:54:07 +0300 Motorlu Taşıtlar Vergisinin İnternetten Kredi Kartı ile Ödenmesine İlişkin ÖNEMLİ DUYURU ! Başkanlığımız, İnternet Vergi Dairesi Motorlu Taşıt Sorgulaması ve Kredi Kartı ile Ödeme sayfası görüntülerinin taklit edildiği... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2588 Fri, 25 Apr 2014 10:07:03 +0300 Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Sirküler Yayınlandı. 22.4.2014 tarih ve 31 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri’nde; 2014 yılı birinci geçici vergi döneminde ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2587 Thu, 24 Apr 2014 17:53:05 +0300 ÖTV Kanununa Ekli (I) Sayılı Liste Uygulamasına İlişkin Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı. 19.4.2014 tarih ve 28977 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 34 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2586 Mon, 21 Apr 2014 09:40:26 +0300 6111 sayılı Kanunun 2, 3 ve 5 inci Maddeleri Kapsamında Borçlarını Yapılandıran Mükelleflere İlişkin Duyuru Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6111 sayılı Kanunun 2, 3 ve 5 inci maddeleri kapsamında borçlarını yapılandıran ve 18 taksit seçeneğini tercih eden mükelleflerden yapılandırmaları ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2585 Fri, 18 Apr 2014 15:40:04 +0300 Eskişehir Özdeğerlendirme – İyileştirme Çalışmaları Sonuçları Gelir İdaresi Başkanlığında Üst Yönetim İle Paylaşıldı. EFQM Mükemmellik Modelinin kurumumuzda yayılımını sağlamak amacıyla Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığında ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2584 Fri, 18 Apr 2014 15:25:16 +0300 Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasında Vergisel Yükümlülükleri Rehberi Yayınlandı. Gayrimenkullerin elden çıkarılmasında vergisel yükümlülüklerine ilişkin olarak... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2583 Fri, 18 Apr 2014 14:56:58 +0300 63 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. 17.4.2014 tarih ve 63 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği’nde; Emlak Vergisi Kanunu’nun ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2582 Thu, 17 Apr 2014 09:23:50 +0300 44 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. 17.4.2014 tarih ve 44 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği’nde; Belediye Gelirleri Kanunu’nun ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2581 Thu, 17 Apr 2014 09:21:47 +0300 Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri Rehberi Yayınlandı. Mirasçıların vergisel yükümlülüklerine ilişkin olarak Başkanlığımızca hazırlanan “Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri Rehberi”... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2579 Fri, 11 Apr 2014 11:39:11 +0300 Mükelleflerin Hakları ve Ödevleri Rehberi Yayınlandı. Mükellefleri hakları ve ödevleri konusunda bilgilendirmek amacıyla Başkanlığımızca hazırlanan “Mükelleflerin Hakları ve Ödevleri Rehberi” ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2578 Fri, 11 Apr 2014 10:28:36 +0300 2012/3792 Sayılı Kararname Kapsamındaki ÖTV İade Taleplerine İlişkin Verilmesi Gereken Tabloya İlişkin Sirküler Yayınlandı. 11.4.2014 tarih ve ÖTV-1/2014-2 sayılı 21 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Sirkülerinde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2577 Fri, 11 Apr 2014 09:45:44 +0300 ÖTV Kanununa Ekli (I) Sayılı Listedeki Malların İthalinde Alınan Teminatların Çözümü Talebi İçin Verilmesi Gereken Dilekçeye İlişkin Sirküler Yayınlandı. 11.4.2014 tarih ve ÖTV-1/2014-1 sayılı 20 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Sirkülerinde; ÖTV ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2576 Fri, 11 Apr 2014 09:44:24 +0300 Yabancılar İçin İkamet Tezkerelerinin Bedellerinin Yeniden Tespitine İlişkin Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı. 10.4.2014 tarih ve 28968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2014/1 Sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu Genel ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2575 Thu, 10 Apr 2014 09:52:17 +0300 Elektrik Üretimi Lisans Harçlarına İlişkin Sirküler Yayınlandı. 4.4.2014 tarih ve HK-13/2014-1 sayılı Harçlar Kanunu Sirküleri’nde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2574 Tue, 08 Apr 2014 11:13:40 +0300 Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı. 08.04.2014 tarih ve 28966 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 44 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2573 Tue, 08 Apr 2014 09:35:05 +0300 24 Mayıs 2014 Tarihinde Vergi Dairesi Müdür Yardımcılığı Sınavı Yapılacaktır. Söz konusu ilan için... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2572 Fri, 04 Apr 2014 17:53:14 +0300 e-Defter Kılavuzlarının Güncellenmesi ve Elektronik Başvuruya İlişkin Duyuru e-Defter Uygulamasına elektronik başvuru imkanı başlamıştır. Başvuru Kılavuzu ve Başvuru Rehberi... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2571 Fri, 04 Apr 2014 17:07:22 +0300 Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan Belgelerin Basım ve Dağıtımı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazetede Yayımlandı. 4.4.2014 tarih ve 28962 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2570 Fri, 04 Apr 2014 10:32:53 +0300 435 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı. 3.4.2014 tarih ve 28961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 435 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2569 Thu, 03 Apr 2014 09:40:33 +0300 e-Fatura Uygulamasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Bilindiği üzere; 05.03.2010 tarihinde yayımlanan 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile elektronik fatura... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2568 Tue, 01 Apr 2014 10:38:54 +0300 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Sirküler Yayınlandı. 25.3.2014 tarih ve GVK-96/2014-3/Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi sayılı Gelir Vergisi Sirkülerinde; 25 Mart 2014 günü akşamına kadar verilmesi gereken... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2567 Tue, 25 Mar 2014 16:28:29 +0200 25. Vergi Haftası Kapsamında Eskişehir Odunpazarı Ticaret Meslek Lisesi Öğrencileri Gelir İdaresi Başkanlığı’nı Ziyaret Etti. Eskişehir Odunpazarı Ticaret Meslek Lisesi öğrencileri, Eskişehir Vergi Dairesi Başkanı Fatih KIZILTEPE ve Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığı İnsan Kaynakları... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2566 Thu, 20 Mar 2014 12:19:05 +0200 Gelir Vergisi Beyannamesi Verme Süresi 25 Mart 2014 Salı Günü Sona Erecektir. Gerçek kişilerin 2013 yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratlar için beyanname ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2565 Wed, 19 Mar 2014 16:27:58 +0200 Dar Mükellefler İçin Kira Geliri Rehberi İngilizce Olarak Yayınlandı. Başkanlığımızca hazırlanan "Dar Mükellefler (Türkiye'de Yerleşmiş Olmayan Yabancı Ülke Vatandaşları ile Yurtdışında Yerleşik Türk Vatandaşları) İçin Kira Geliri Rehberi"... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2564 Wed, 19 Mar 2014 09:49:38 +0200 Aile Hekimleri Tarafından Yapılan Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Ödemelerin Vergilendirilmesine Yönelik Olarak Hazırlanan Sirküler Yayınlandı. 17.3.2014 tarih ve GVK-95/2014-2 sayılı Gelir Vergisi Sirkülerinde; aile hekimleri tarafından yapılan... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2563 Tue, 18 Mar 2014 15:21:25 +0200 25 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliğ Resmi Gazete’ de Yayımlandı. 18.03.2014 tarih ve 28945 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 33 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2562 Tue, 18 Mar 2014 10:26:26 +0200 18 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliğ Resmi Gazete’ de Yayımlandı. 18.03.2014 tarih ve 28945 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 32 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2561 Tue, 18 Mar 2014 10:23:43 +0200 6 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliğ Resmi Gazete’ de Yayımlandı. 18.03.2014 tarih ve 28945 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 31 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2560 Tue, 18 Mar 2014 10:21:05 +0200 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliğ Resmi Gazete’ de Yayımlandı. 18.3.2014 tarih ve 28945 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 30 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2559 Tue, 18 Mar 2014 10:19:06 +0200 28 Aralık 2013 Tarihinde Yazılı, 03-14 Mart 2014 Tarihlerinde Sözlü Bölümü Yapılan Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavında Başarılı Olan Adaylar Açıklandı. Söz konusu listelere ulaşmak... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2558 Sat, 15 Mar 2014 18:40:08 +0200 E-Belge Doğrulama Ekranı Duyurusu E-Devlet uygulamalarının geliştirilmesi ve teknolojinin etkin kullanımı yönündeki hedefler doğrultusunda Doküman Yönetimi ve İş Akış Sistemi... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2556 Fri, 14 Mar 2014 14:09:22 +0200 25.Vergi Haftası Etkinlikleri Kapsamında “Çeşitli Ülke Uygulamalarından Hareketle Türkiye’de Mükellef Haklarının Geliştirilmesi” başlıklı TÜBİTAK Projesi Sunuldu. 25. Vergi Haftası Etkinlikleri çerçevesinde Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Gerçek’in yürütücülüğünü yaptığı... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2555 Fri, 14 Mar 2014 13:00:24 +0200 25. Vergi Haftası Kapsamında Ortaokul Öğrencileri Gelir İdaresi Başkanlığı'nı Ziyaret Etti. Derbent İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı’na bağlı... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2552 Fri, 07 Mar 2014 11:14:13 +0200 25. Vergi Haftası, 24 Şubat - 2 Mart 2014 Tarihleri Arasında Tüm Yurtta Kutlandı. 25. Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında; Başkanlığımız Türk Halk Müziği Korosu ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2551 Tue, 04 Mar 2014 11:18:46 +0200 60 Yaşını Doldurmuş Mükellefler ile Yaşlılığı, Engelliliği veya Hastalığı Nedeniyle Vergi Dairesine Gelemeyecek Durumda Olanların Kira Gelirine İlişkin Beyannamelerinin Verilmesi 2013 yılında, sahip oldukları mal ve hakları kiraya verenlerin 1 Ocak 2013 – 31 Aralık 2013 dönemine ait beyana tabi gayrimenkul sermaye iradı gelirleri için... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2550 Mon, 03 Mar 2014 14:10:35 +0200 Gelir Vergisi Beyan Dönemi Başladı. Gerçek kişilerin 2013 yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratlar için beyanname verme süresi 1 Mart 2014... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2549 Mon, 03 Mar 2014 10:29:55 +0200 Kira Geliri Elde Edenler İçin Beyan Dönemi Başladı. Mesken ve işyeri kira geliri elde eden mükelleflerin Gayrimenkul Sermaye İradı beyan dönemi 1 Mart 2014’te başlayıp 25 Mart 2014 akşamı... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2548 Fri, 28 Feb 2014 17:54:53 +0200 Daha Önce Dikmen /Ankara Adresinde Hizmet Veren Mükellef Hizmetleri Merkezi, Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Bünyesinde 3 Mart 2014 Tarihinde Hizmete Açıldı. Daha önce, pilot uygulama olarak Öveçler 1065 Cadde (Eski 2. Cadde) No:11 Dikmen /Ankara adresinde hizmet veren... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2547 Fri, 28 Feb 2014 17:04:34 +0200 Ücret Kazançları Vergi Rehberi Yayınlandı. Ücret kazançlarının vergilendirilmesine ilişkin olarak Başkanlığımızca hazırlanan “Ücret Kazançları Vergi Rehberi” pdf formatında... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2546 Fri, 28 Feb 2014 16:15:26 +0200 31 Mayıs 2014 Tarihinde Gelir Uzmanlığı Yeterlik Sınavı Yapılacaktır. Başkanlığımızca “Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzmanlığı Yönetmeliği” nin ilgili maddeleri... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2545 Fri, 28 Feb 2014 11:28:51 +0200 Dar Mükellefler (Türkiye'de Yerleşmiş Olmayan Yabancı Ülke Vatandaşları ile Yurtdışında Yerleşik Türk Vatandaşları) İçin Kira Geliri Rehberi Yayınlandı. Başkanlığımızca hazırlanan "Dar Mükellefler (Türkiye'de Yerleşmiş Olmayan Yabancı Ülke Vatandaşları ile Yurtdışında... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2544 Fri, 21 Feb 2014 16:51:19 +0200 25. Vergi Haftası, 24 Şubat - 2 Mart 2014 Tarihleri Arasında Tüm Yurtta Kutlanıyor. 25. Vergi Haftası, 24 Şubat - 2 Mart 2014 tarihleri arasında tüm yurtta kamuoyuna... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2542 Fri, 21 Feb 2014 14:39:17 +0200 Basit Usule Tabi Mükelleflerin Beyanname Verme Süresi 25 Şubat 2014 Günü Sona Ermektedir. Basit usule tabi mükelleflerinin beyanname verme süresi 25 Şubat 2014 günü sona ermektedir... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2541 Fri, 21 Feb 2014 14:07:31 +0200 Vergi Dairesi Müdürlüğü Sınav Sonucu Açıklandı. Başkanlığımızca 18 Ocak 2014 tarihinde yazılı, 17-19 Şubat 2014 tarihlerinde sözlü bölümü yapılan... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2539 Thu, 20 Feb 2014 00:32:49 +0200 Ticari Kazancın Gerçek Usulde Vergilendirilmesi Rehberi Yayınlandı. Ticari kazançların vergilendirilmesine ilişkin olarak Başkanlığımızca hazırlanan... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2538 Wed, 19 Feb 2014 11:27:48 +0200 Menkul Sermaye İradı Elde Edenler İçin Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi Yayınlandı. Menkul sermaye iradı elde eden mükelleflerimizin vergisel yükümlülüklerini yerine getirirken faydalanmaları amacıyla Başkanlığımızca hazırlanmış olan... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2537 Tue, 18 Feb 2014 12:00:23 +0200 Belediye Gelirleri Kanununda Yer Alan Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifelerinin Belediye Grupları İtibarıyla Tespitine İlişkin Karar Resmi Gazete’ de Yayımlandı. 18.2.2014 tarih ve 28917 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 2014/5896 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2535 Tue, 18 Feb 2014 10:46:59 +0200 Mesken İstisnasının Uygulanmasına İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. 18.2.2014 tarih ve 28917 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 286 Sıra No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2534 Tue, 18 Feb 2014 09:32:56 +0200 Kira Geliri Elde Edenler İçin Beyanname Düzenleme Rehberi Yayınlandı. Kira gelirlerinin vergilendirilmesine ilişkin olarak Başkanlığımızca hazırlanan... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2533 Fri, 14 Feb 2014 14:19:18 +0200 Türkiye ile Gambiya Arasında Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması Ankara’da imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2532 Wed, 12 Feb 2014 16:24:49 +0200 2013 Dönemine Ait Dördüncü Üç Aylık Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresi Uzatıldı. 11.2.2014 tarih ve 94 Seri No.lu Gelir Vergisi Sirküleri’nde; Ekim-Aralık/2013 dönemine ilişkin dördüncü... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2531 Wed, 12 Feb 2014 12:06:42 +0200 Serbest Meslek Kazançlarına Tabi Mükellefler İçin 2014 Yılı Vergi Rehberi Yayınlandı. Serbest meslek kazançlarının vergilendirilmesine ilişkin olarak Başkanlığımızca hazırlanan... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2530 Mon, 10 Feb 2014 13:29:56 +0200 KDV istisnası ile ilgili Türkiye – Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır. 8.2.2014 tarih ve 28907 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2 Sıra No.lu Türkiye – Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği’nde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2529 Mon, 10 Feb 2014 10:47:19 +0200 G.V.K. Geçici 67. Madde Uygulaması İle İlgili Olarak Gerçek Kişilere Yönelik Vergi Rehberi Yayınlandı. Türk finansal araçlarına yatırım yapan gerçek kişi yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olan “G.V.K. Geçici 67. Madde uygulaması... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2528 Fri, 07 Feb 2014 16:11:39 +0200 İnternet Vergi Dairesi Görüntülerini Taklit Eden Adreslere ve Sahte E-postalara İlişkin ÖNEMLİ DUYURU ! Gelir İdaresi Başkanlığı adına sahte e-posta adresi (teblig@gib.gov.tr vb.) kullanılarak gönderilen, İnternet Vergi Dairesi görüntülerini taklit eden adreslere yönlendirmenin ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2527 Fri, 07 Feb 2014 12:47:27 +0200 7.12.2013 Tarihinde Yazılı Bölümü, 20-21-22.1.2014 Tarihlerinde de Sözlü Bölümü Yapılan Avukatlık Giriş Sınavında Başarılı Olan Adaylardan İstenilecek Belgeler. 7.12.2013 tarihinde yazılı bölümü, 20-21-22.1.2014 tarihlerinde de sözlü bölümü yapılan Avukatlık Giriş Sınavında... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2525 Fri, 31 Jan 2014 10:01:35 +0200 Basit Usule Tabi Mükelleflerimiz İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Verme Dönemi 1 Şubat 2014 Tarihinde Başladı. Geliri, sadece Basit Usulde tespit edilen ticari kazançlardan ibaret olan mükelleflerimiz için beyanname verme süresi 1 ŞUBAT 2014... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2524 Fri, 31 Jan 2014 09:40:05 +0200 Gelir İdaresi Başkanlığı 2014 Yılı Performans Programı Yayınlandı. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2523 Thu, 30 Jan 2014 17:10:50 +0200 Kayıt Saklama Gereksinimlerine İlişkin Başkanlığımızca Hazırlanan Açıklama Kılavuzu Yayımlanmıştır. 431 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile düzenleme getirilen kayıt saklama gereksinimlerine ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2522 Fri, 24 Jan 2014 15:49:51 +0200 Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların Değerlemelerine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. 23.1.2014 tarih ve 28891 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 434 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2520 Thu, 23 Jan 2014 09:13:44 +0200 Avukatlık Giriş Sınav Sonucu Açıklandı. 7 Aralık 2013 tarihinde yazılı, 20-22 Ocak tarihleri arasında sözlü bölümü yapılan Avukatlık Giriş... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2519 Wed, 22 Jan 2014 17:42:55 +0200 18 Ocak 2014 Tarihinde Yapılan Vergi Dairesi Müdürlüğü Yazılı Sınav Sonucu Açıklandı. Başkanlığımızca 18 Ocak 2014 tarihinde yapılan Vergi Dairesi Müdürlüğü yazılı sınav... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2518 Sat, 18 Jan 2014 16:26:08 +0200 Noterlerce Yapılacak Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyanname'nin Yenilenmesi ile İlgili Önemli Duyuru! Noterler tarafından verilen “NOTERLERCE YAPILACAK MAKBUZ KARŞILIĞI ÖDEMELERE AİT BEYANNAME” yenilenmiş ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2517 Fri, 17 Jan 2014 15:15:50 +0200 Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberi Yayınlandı. Basit usulde ticari kazançların vergilendirilmesine ilişkin olarak Başkanlığımızca hazırlanan... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2516 Thu, 16 Jan 2014 16:20:17 +0200 Motorlu Taşıtlar Vergisinin İnternetten Kredi Kartı ile Ödenmesine İlişkin ÖNEMLİ DUYURU ! İnternet Vergi Dairesi ekranlarını kullanarak Motorlu Taşıt Sorgulaması ve Kredi Kartı ile Ödeme formu bulunduran, Başkanlığımız internet sayfası görüntülerinin taklit ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2515 Fri, 10 Jan 2014 10:29:49 +0200 18 Ocak 2014 Tarihinde Yapılacak Vergi Dairesi Müdürlüğü Sınavına Katılacak Adaylar ile Sınav Giriş Yerleri Açıklandı. 18 Ocak 2014 tarihinde yapılacak sınav, Alparslan Anadolu Lisesi Çamlıca Mahallesi 2. Cadde Yenimahalle ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2514 Wed, 08 Jan 2014 14:45:43 +0200 2014 Yılına Ait Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksitinin 31 Ocak 2014 Cuma Günü Akşamına Kadar Ödenmesi Gerekmektedir. Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisinin (MTV) 2014 yılına ilişkin birinci taksitinin ödeme süresi... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2513 Wed, 08 Jan 2014 10:44:48 +0200 2014 Yılında 81 İlde "Vergi" Konulu Sloganlı Afiş Yarışması Düzenlenmektedir. 24 Şubat-2 Mart 2014 tarihleri arasında kutlanacak olan 25.Vergi Haftası kapsamında... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2512 Fri, 03 Jan 2014 10:06:09 +0200 Bazı Mallara Uygulanan Vergi ve Fonlara İlişkin Oran ve Tutarların Yeniden Tespit Edilmesine Dair Karar Resmi Gazete’ de Yayımlandı. 1.1.2014 tarih ve 28869 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2013/5761 Sayılı Bazı Mallara Uygulanan Vergi ve Fonlara İlişkin Oran ve Tutarların Yeniden Tespit Edilmesine Dair Karar’da... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2511 Thu, 02 Jan 2014 09:18:30 +0200 Türkiye’de Mukim Olup Avusturya’dan Gelir Elde Eden Gerçek ve Tüzel Kişilerden Avusturya Gelir İdaresi Tarafınca Doldurulması İstenilen Formlara İlişkin Duyuru Türkiye’de mukim olup, Avusturya’dan gelir elde eden gerçek ve tüzel kişilerden Avusturya Gelir İdaresi tarafından Türkiye’de onaylatılması talep edilen... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2510 Tue, 31 Dec 2013 14:23:43 +0200 2014 Takvim Yılında Uygulanacak Damga Vergisi Kanunu’nda Yer Alan Maktu Vergilere İlişkin Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete ‘de Yayımlandı. 30.12.2013 tarih ve 28867(Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan 57 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği’nde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2508 Tue, 31 Dec 2013 10:52:41 +0200 1.1.2014 Tarihinden İtibaren Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarımızın Yapacağı İşlemlerden Alınacak Harç Miktarlarının Hesaplanmasına İlişkin Harçlar Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete ‘de Yayımlandı. 30.12.2013 tarih ve 28867(Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan 72 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği’nde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2507 Tue, 31 Dec 2013 10:38:40 +0200 2014 Takvim Yılında Uygulanacak Olan Maktu Had ve Tutarlara İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete ‘de Yayımlandı. 30.12.2013 tarih ve 28867(Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan 285 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2506 Tue, 31 Dec 2013 10:34:22 +0200 2014 Takvim Yılında Uygulanacak Olan Maktu Harçlara (Maktu ve Nispi Harçların Asgari ve Azami Miktarlarını Belirleyen Hadler Dahil) İlişkin Harçlar Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete ‘de Yayımlandı. 30.12.2013 tarih ve 28867(Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan 71 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği’nde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2505 Tue, 31 Dec 2013 10:30:07 +0200 İndirimli Orana Tabi İşlemler Nedeniyle Yüklenilen ve İndirim Yoluyla Giderilemeyen KDV Tutarının İade Konusu Yapılamayacak Kısmına İlişkin Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı. 30.12.2013 tarih ve 28867(Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan 123 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği’nde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2504 Tue, 31 Dec 2013 10:17:59 +0200 2014 Takvim Yılında Uygulanacak Olan Miktarlar ve Hadlere İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete ‘de Yayımlandı. 30.12.2013 tarih ve 28867(Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan 432 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2503 Tue, 31 Dec 2013 10:14:02 +0200 45 Seri No'lu Veraset Ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı. 30.12.2013 tarih ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 45 Seri No'lu Veraset Ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği’nde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2502 Tue, 31 Dec 2013 09:59:59 +0200 43 Seri No'lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı. 30.12.2013 tarih ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 43 Seri No'lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği’nde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2501 Tue, 31 Dec 2013 09:45:43 +0200 Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifelerine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı. 30.12.2013 tarih ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 43 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2500 Tue, 31 Dec 2013 09:41:33 +0200 10 Seri No.lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı. 30.12.2013 tarih ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 10 Seri No.lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliğinde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2499 Tue, 31 Dec 2013 09:36:25 +0200 2013/1 Sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı. 30.12.2013 tarih ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2013/1 Sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği’nde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2498 Tue, 31 Dec 2013 09:32:09 +0200 e-Arşiv Uygulamasına İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete ‘de Yayımlandı. 30.12.2013 tarih ve 28867(Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan 433 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2497 Tue, 31 Dec 2013 09:26:26 +0200 29 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete ‘de Yayımlandı. 31.12.2013 tarih ve 28868 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 29 sıra no.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği ile Oto biodizel üretimi ve teslimi... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2496 Tue, 31 Dec 2013 09:14:03 +0200 Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve Bursa İl Merkezlerindeki Motorlu Taşıtlar Vergisini Tahsile Yetkili Vergi Daireleri 31 Aralık 2013 Salı Günü Saat 19:00’a Kadar Açık Bulundurulacaktır. Otomobil satışlarının Aralık ayının son günlerinde artması nedeniyle, vergi dairelerinde meydana gelmesi muhtemel ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2494 Mon, 30 Dec 2013 17:21:28 +0200 Kayıt Saklama Gereksinimlerine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı. 29.12.2013 tarih ve 28866 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 431 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2490 Mon, 30 Dec 2013 09:01:47 +0200 Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Yazılı Sınav Sonucu Açıklandı. 28 Aralık 2013 tarihinde yazılı bölümü yapılan Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş sınavında... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2489 Sat, 28 Dec 2013 21:04:17 +0200 Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Trafik İdari Para Cezasının İnternetten Kredi Kartı ile Ödenmesine İlişkin ÖNEMLİ DUYURU! İnternet Vergi Dairesi ekranlarını kullanarak Motorlu Taşıt Sorgulaması ve Kredi Kartı ile Ödeme formu bulunduran, Başkanlığımız internet sayfası görüntülerinin taklit ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2487 Fri, 27 Dec 2013 17:25:37 +0200 Türkiye ile Güney Afrika Cumhuriyeti arasında mevcut Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması’nın “Bilgi Değişimi” maddesini değiştiren Protokol imzalanmıştır. 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren uygulanmakta olan “Türkiye Cumhuriyeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2486 Wed, 25 Dec 2013 15:56:53 +0200 Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Uygulamaları Kapsamında Mukimlik, Mukimlik Belgesi Düzenlemeye Yetkili Makamlar ve Mukimlik Belgesi Başvurularına İlişkin Sirküler Yayınlandı. 20.12.2013 tarih ve ÇVÖA/2013-1 Sıra No.lu Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Sirküleri’nde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2485 Wed, 25 Dec 2013 12:02:45 +0200 Gelir Uzmanlığı Yeterlik Sınav Sonucu Açıklandı. 28 Kasım 2013 tarihinde yazılı, 18 Aralık 2013 tarihinde sözlü bölümü yapılan Gelir Uzmanlığı Yeterlik Sınavında... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2484 Wed, 25 Dec 2013 09:15:36 +0200 2014 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi Yayımlandı. 2014 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2483 Wed, 25 Dec 2013 08:59:01 +0200 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 2 Sıra No.lu Genel Tebliğ Resmi Gazete’ de Yayımlandı. 1 Sıra Numaralı Elektronik Defter Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2482 Tue, 24 Dec 2013 09:35:00 +0200 Türkiye ile Meksika Arasında Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması Ankara’da imzalandı. “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Meksika Devletleri Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2481 Thu, 19 Dec 2013 16:29:58 +0200 Vergilendirmede Gerçek Usulden Basit Usule Geçme Uygulamasına İlişkin Sirküler Yayınlandı. Bilindiği üzere, 31.5.2012 tarihli ve 6322 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeyle, gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerden... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2480 Wed, 18 Dec 2013 16:34:37 +0200 Belediye Gelirleri Kanununda Yer Alan Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifelerinin Belediye Grupları İtibarıyla Tespitine İlişkin Karar Resmi Gazete’ de Yayımlandı. 18.12.2013 tarih ve 28855 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 2013/5585 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2479 Wed, 18 Dec 2013 10:09:46 +0200 16.11.2013 Tarihinde Yazılı Bölümü, 9-11.12.2013 Tarihlerinde de Sözlü Bölümü Yapılan Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavında Başarılı Olan Adaylardan İstenilecek Belgeler. 16.11.2013 tarihinde yazılı bölümü, 9-11.12.2013 tarihlerinde de sözlü bölümü yapılan... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2478 Mon, 16 Dec 2013 17:21:54 +0200 e-Fatura Forum Sitesi Açılmıştır. Artık sorularınızı e–Fatura Forum Sitesi aracılığıyla... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2477 Mon, 16 Dec 2013 16:49:29 +0200 "2014 Yılı Vergi Takvimi" Yayınlandı. Mükelleflerin beyan ve ödeme dönemlerini kolayca takip edebilmeleri için hazırlanan “2014 Yılı Vergi Takvimi” ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2476 Mon, 16 Dec 2013 09:43:03 +0200 2013/1 Seri No.lu Tahsilat İç Genelgesi Yayınlandı. 12.12.2013 tarih ve 2013/1 Seri No.lu Tahsilat İç Genelgesi'nde; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu' nun 28 inci maddesinin... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2475 Fri, 13 Dec 2013 16:53:09 +0200 Elektronik Bilet ve Yolcu Listesi Oluşturma İzni Alan İlk Mükellef Yayımlandı. 415 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği çerçevesinde analiz ve test prosedürlerini tamamlayarak... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2474 Thu, 12 Dec 2013 17:28:09 +0200 28 Aralık 2013 Tarihinde Yapılacak Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına Katılacak Adaylar ile Sınav Giriş Yerleri Açıklandı. Sınav 28 Aralık 2013 Cumartesi günü saat 10:00'da ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2473 Thu, 12 Dec 2013 15:03:21 +0200 Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınav Sonucu Açıklandı. 16 Kasım 2013 tarihinde yazılı, 9-11 Aralık 2013 tarihlerinde sözlü bölümü... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2472 Wed, 11 Dec 2013 15:38:41 +0200 7 Aralık 2013 Tarihinde Yapılan Avukatlık Giriş Sınavı Yazılı Sonucu Açıklandı. Söz konusu duyuruya... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2471 Sat, 07 Dec 2013 16:23:16 +0200 Önemli Duyuru ! 07/12/2013 Cumartesi günü saat 18:00 ile 08/12/2013 Pazar günü saat 24:00 arası Bilişim sistemlerimizde ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2470 Fri, 06 Dec 2013 13:54:04 +0200 2013/5595 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazete’de Yayımlandı. 01.12.2013 tarih ve 28838 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2013/5595 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2461 Mon, 02 Dec 2013 09:37:00 +0200 Elektronik Defter Tutma Zorunluluğu Getirilen Mükelleflere İlişkin Sirküler Yayınlandı. 26.11.2013 tarih ve 67 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri'nde; 421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2460 Sat, 30 Nov 2013 14:37:06 +0200 KPSS-2013/2 Tercih Kılavuzu ile Başkanlığımız Kadrolarına Yerleştirilen Adaylara İlişkin Duyuru Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2458 Fri, 29 Nov 2013 14:47:13 +0200 14 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliğ Resmi Gazete’ de Yayımlandı. 28.11.2013 tarih ve 28835 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 28 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2456 Thu, 28 Nov 2013 10:00:54 +0200 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliğ Resmi Gazete’ de Yayımlandı. 28.11.2013 tarih ve 28835 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 27 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2455 Thu, 28 Nov 2013 09:59:26 +0200 Bireysel Emeklilik Sistemine Yapılan Aktarımlar ve Tevkifat Uygulamasına İlişkin Sirküler Yayınlandı. 26.11.2013 tarih ve 92 Seri No.lu Gelir Vergisi Sirküleri’nde; 18.4.2013 tarihli ve 28622 sayılı Resmi Gazete'de... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2454 Wed, 27 Nov 2013 16:55:30 +0200 Motorlu Taşıtlar Vergisinin İnternetten Kredi Kartı ile Ödenmesine İlişkin ÖNEMLİ DUYURU! İnternet Vergi Dairesi ekranlarını kullanarak Motorlu Taşıt Sorgulaması ve Kredi Kartı ile Ödeme formu bulunduran ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2451 Fri, 22 Nov 2013 17:41:29 +0200 e-Fatura Uygulamasında Başkanlığımızca İzin Verilen Özel Entegratör Firma Sayısı 20'ye Ulaşmıştır. 421 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında Başkanlığımızdan e-fatura gönderme ve alma işlemlerini ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2449 Thu, 21 Nov 2013 16:43:59 +0200 Başkanlığımızın İnternet Sitesinde Yer Alan “ Uluslararası Mevzuat” Kısmı Yenilendi. Başkanlığımızın internet sitesinde yer alan “Mevzuat/Uluslararası Mevzuat” kısmı ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2448 Wed, 20 Nov 2013 14:27:49 +0200 2013 Yılı Yeniden Değerleme Oranına İlişkin 430 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’ de Yayımlandı. 19.11.2013 tarih ve 28826 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 430 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2445 Thu, 14 Nov 2013 17:41:23 +0200 18 Ocak 2014 Tarihinde Vergi Dairesi Müdürlüğü Sınavı Yapılacaktır. Söz konusu ilan için ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2444 Tue, 12 Nov 2013 16:18:01 +0200 7 Kasım 2013 Tarihinde Yapılan Gelir Uzmanlığı Yeterlik Yazılı Sınav Sonucu Açıklandı. Söz konusu duyurulara ulaşmak ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2443 Thu, 07 Nov 2013 17:55:44 +0200 e-Fatura Uygulaması Entegrasyon Kılavuzunda Güncelleme Yapılmıştır. Grup entegrasyonu şartları ile ilgili durum... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2442 Wed, 06 Nov 2013 15:22:23 +0200 e-Fatura Portal Kılavuzu Güncellenmiştir. Portal yükleme sınırında güncelleme yapılmış olup aylık 5000 adet olan fatura yükleme sınırı... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2441 Wed, 06 Nov 2013 15:20:36 +0200 Gelir İdaresi Başkanlığınca 28 Aralık 2013 tarihinde Gelir Uzman Yardımcılığı giriş sınavı yapılacaktır. Söz konusu sınava ilişkin duyuruya ulaşmak ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2440 Tue, 05 Nov 2013 14:52:15 +0200 "Vergi ve Suç" Konulu 3. OECD Forumu, 7-8 Kasım 2013 Günlerinde İstanbul’da Gerçekleştirilecektir. İstanbul`daki “Vergi ve Suç” konulu 3. OECD Forumu, 7-8 Kasım 2013 ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2438 Tue, 05 Nov 2013 11:39:25 +0200 7 Kasım 2013 Tarihinde Yapılacak Gelir Uzmanlığı Yeterlik Sınavına Katılacak Adaylar ile Sınav Giriş Yerleri Açıklandı. Sınav 7 Kasım 2013 Perşembe günü saat 10:00'da başlayacaktır. Adayların en geç saat 09:30'da sınav ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2437 Tue, 05 Nov 2013 08:52:06 +0200 16 Kasım 2013 Tarihinde Yapılacak Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına Katılacak Adaylar ile Sınav Giriş Yerleri Açıklandı. Sınav 16 Kasım 2013 Cumartesi günü saat 10:00'da başlayacaktır. Adayların en geç saat 09:30'da sınav salonlarında ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2436 Mon, 04 Nov 2013 14:54:39 +0200 7 Aralık 2013 Tarihinde Avukatlık Giriş Sınavı Yapılacaktır. Başkanlığımızca 7 Aralık 2013 tarihinde Avukatlık ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2435 Mon, 04 Nov 2013 14:31:05 +0200 Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 6) Resmi Gazete’ de Yayımlandı. 01/11/2013 tarih ve 28808 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2434 Fri, 01 Nov 2013 10:11:19 +0200 İdari Para Cezası Borçlarının 6111 Sayılı Kanun Hükümlerine Göre Yeniden Yapılandırılarak Ödenebilmesi İçin Başvuru 31.10.2013 Tarihinde Sona Ermektedir. 6495 sayılı Kanunun geçici 2’nci maddesinin ikinci fıkrası 2/8/2013 tarihinde yürürlüğe ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2433 Thu, 31 Oct 2013 11:30:46 +0200 Maliye Bakanı Sayın Mehmet ŞİMŞEK 'in katılımlarıyla Resim Sergisi Açılışı Gerçekleştirilmiştir. Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Resim Topluluğu Resim Sergisi Açılışı, Maliye Bakanı Sayın Mehmet ŞİMŞEK 'in katılımlarıyla ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2432 Thu, 24 Oct 2013 14:25:05 +0300 23 Ekim 2013 günü akşamına kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler ile 24 Ekim 2013 günü akşamına kadar verilmesi gereken KDV Beyannamelerinin verilme süreleri 25 Ekim 2013 günü sonuna kadar uzatılmıştır. 22 Ekim 2013 tarih ve 91 Seri No.lu Gelir Vergisi Sirküleri ile 23 Ekim 2013 günü akşamına kadar verilmesi gereken ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2431 Wed, 23 Oct 2013 10:09:59 +0300 2013 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı %2,86 Olarak Tespit Edilmiştir. 21.10.2013 tarih ve 30 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Sirküleri ile; 2013 yılı üçüncü geçici vergi döneminde ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2430 Mon, 21 Oct 2013 09:42:10 +0300 429 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. 10.10.2013 tarih ve 28791 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 429 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2429 Thu, 10 Oct 2013 10:01:44 +0300 5 Ekim 2013 Tarihinde Yapılan Gelir İdaresi Grup Müdürlüğü Yazılı Sınav Sonucu Açıklandı. Söz konusu sınava ilişkin duyuruya ulaşmak için... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2428 Sat, 05 Oct 2013 16:00:49 +0300 Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Yapılacaktır. Başkanlığımız 16 Kasım 2013 tarihinde yapacağı sınavla, 75 Devlet Gelir Uzman ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2426 Fri, 04 Oct 2013 12:17:51 +0300 Başkanlığımızın 2014-2018 Dönemi "Stratejik Planı" Yayınlandı. Gelir İdaresi Başkanlığının stratejik amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2425 Fri, 04 Oct 2013 12:03:34 +0300 Türkiye-Kamerun Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması İlk Tur Müzakereleri Yapıldı. Türkiye Cumhuriyeti ile Kamerun Cumhuriyeti arasında akdedilmesi öngörülen Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasına ilişkin... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2424 Wed, 02 Oct 2013 11:46:40 +0300 Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar İle İlgili Olarak Hazırlanan Koruma Profili Yayınlanmıştır. 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren kullanılması mecburi olan Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların (POS özellikli olanlar hariç)... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2423 Tue, 01 Oct 2013 13:54:23 +0300 5 Ekim 2013 Tarihinde Yapılacak Gelir İdaresi Grup Müdürlüğü Sınavına Katılacak Adaylar ile Sınav Giriş Yerleri Açıklandı. Sınav, Gelir İdaresi Başkanlığı Eğitim Merkezi Şehit Cem Ersever Caddesi Çınardibi ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2419 Thu, 19 Sep 2013 15:59:35 +0300 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 2 Maddesi Kapsamında Taksitlendirme Duyurusu 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 2 maddesi kapsamındaki... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2418 Wed, 18 Sep 2013 13:43:25 +0300 Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 5) Resmi Gazete’de Yayımlandı. 11.9.2013 tarih ve 28762 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1)’nde Değişiklik ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2415 Wed, 11 Sep 2013 09:32:43 +0300 Vergilendirme / Taxation Bülteni’nin 7. Sayısı Yayımlandı. Başta Avrupa Birliği olmak üzere tüm dünyada vergilendirme alanındaki uygulama ve gelişmelerin düzenli olarak takip edilerek değerlendirilmesi... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2414 Tue, 03 Sep 2013 16:11:53 +0300 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa Eklenen Geçici 82 inci Maddede Düzenlenen Bireysel Katılım Yatırımcısı İndirimi Uygulamasına İlişkin Tebliğ Resmi Gazete ’de Yayımlandı. 21.8.2013 tarih ve 28742 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 1 Seri No.lu Bireysel Katılım Yatırımcısı İndirimi Hakkında Tebliğ’inde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2412 Mon, 02 Sep 2013 17:45:14 +0300 2013 Yılı İlk Altı Aylık Dönemde Gerçekleşen Eğitim Faaliyetleri 2013 Yılı Eğitim Planı Çerçevesinde 2013 Yılı İlk Altı Aylık Dönemde Başkanlığımız İnsan Kaynakları... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2411 Mon, 02 Sep 2013 14:06:08 +0300 Maliye Bakanı Sayın Mehmet ŞİMŞEK' in e-fatura Uygulamasına İlişkin Yazısı Yayınlandı. Maliye Bakanı Sayın Mehmet ŞİMŞEK' in e-fatura uygulamasına ilişkin "e-Fatura ile dünya artık daha düz"... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2410 Mon, 02 Sep 2013 13:42:06 +0300 1 Seri No.lu Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 7 Seri No.lu Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı. Söz konusu Tebliğ’e... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2408 Thu, 29 Aug 2013 14:48:24 +0300 Ba-Bs Bildirim Formları İçin Kontrol Modülü Eklenmiştir. Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerden alınan Ba-Bs bildirim formları için 01.09.2013 tarihi itibariyle ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2407 Thu, 29 Aug 2013 11:03:20 +0300 e-Fatura Başvurusu 2 Eylül 2013 Tarihinde Sona Erecektir. 421 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği ile e-Fatura kullanma zorunluluğu getirilen mükelleflerimizin 2 Eylül 2013... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2406 Thu, 29 Aug 2013 10:22:52 +0300 07 Kasım 2013 Tarihinde Gelir Uzmanlığı Yeterlik Sınavı Yapılacaktır. Başkanlığımızca Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzmanlığı Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca 07 Kasım 2013 tarihinde ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2405 Mon, 26 Aug 2013 16:40:17 +0300 5 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. 17.8.2013 tarih ve 28738 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliğinde; 6495 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi ile ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2404 Mon, 19 Aug 2013 10:08:02 +0300 Emlak Vergisine Esas Olmak Üzere 2014 Yılında Uygulanacak Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedellerine İlişkin Tebliğ Resmi Gazete ’de Yayımlandı. 17.8.2013 tarih ve 28738 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 62 Seri No.lo Emlak Vergisi Kanunu ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2403 Mon, 19 Aug 2013 09:44:44 +0300 e-Fatura Uygulamasında Başkanlığımızca İzin Verilen Özel Entegratör Firma Sayısı 10’a Ulaşmıştır. Özel entegratör olmak üzere Başkanlığımıza başvuru yapan... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2402 Wed, 07 Aug 2013 12:46:37 +0300 Elektronik Fatura Uygulamasına "Elektronik Başvuru" Sistemi Açılmıştır. Elektronik Fatura Uygulamasına ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2401 Tue, 06 Aug 2013 16:18:26 +0300 Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerle İlgili 95/6430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Karar Resmi Gazete ’de Yayımlandı. 6.8.2013 tarih ve 28730 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 2013/5080 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre basit usulde vergilendirilen mükelleflerle ilgili ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2400 Tue, 06 Aug 2013 10:39:15 +0300 2013 Dönemine Ait İkinci Üç Aylık Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme ve Ödeme Süresinin Uzatılmasına İlişkin Sirküler Yayınlandı. 5.8.2013 tarih ve 90 Seri No.lu Gelir Vergisi Sirküleri ile; 14.8.2013 günü sonuna kadar verilmesi gereken ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2399 Mon, 05 Aug 2013 17:07:41 +0300 Yurtdışı Varlık Barışı Uygulamasına İlişkin Bildirim ve Beyan Süresi 31.10.2013 Tarihine Kadar Uzatılmıştır. 31.7.2013 tarih ve 28724 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 2013/5174 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 85 inci maddesinin... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2397 Wed, 31 Jul 2013 08:59:54 +0300 Gelir İdaresi Başkanlığı 2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Yayınlandı. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30’uncu maddesi gereğince hazırlanan... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2396 Tue, 30 Jul 2013 16:25:07 +0300 2013/Haziran Dönemine Ait Ba ve Bs Bildirim Formlarının Verilme Süresinin Uzatılmasına İlişkin Sirküler Yayınlandı. 24.07.2013 tarih ve 66 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; 31.07.2013 tarihine kadar verilmesi gereken... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2395 Fri, 26 Jul 2013 17:06:03 +0300 Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve Bursa İl Merkezlerindeki Motorlu Taşıtlar Vergisini Tahsile Yetkili Vergi Daireleri 27 Temmuz 2013 Cumartesi Günü Saat 17:00’ ye Kadar Açık Bulundurulacaktır. Bilindiği gibi, 2013 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi ikinci taksitinin ödeme süresi 31 Temmuz 2013 Çarşamba... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2394 Fri, 26 Jul 2013 15:30:01 +0300 Motorlu Taşıtlar Vergisinin İnternetten Kredi Kartı ile Ödenmesine İlişkin ÖNEMLİ DUYURU! İnternet Vergi Dairesi ekranlarını kullanarak Motorlu Taşıt Sorgulaması ve Kredi Kartı ile Ödeme formu bulunduran, başkanlığımız internet adres görüntülerinin taklit edildiği... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2393 Thu, 25 Jul 2013 17:02:58 +0300 Engelliler İçin Hazırlanan Vergi Rehberinin Basım ve Dağıtımı Yapılmıştır. Engelli vatandaşlarımıza kolaylık sağlamak amacıyla Başkanlığımızca hazırlanan “Engelliler İçin Vergi Rehberi”... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2392 Thu, 25 Jul 2013 15:01:14 +0300 26 Seri No'lu ÖTV Genel Tebliğine İlişkin Basın Açıklaması. 20.07.2013 tarihli Basın Açıklamasına ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2390 Sat, 20 Jul 2013 15:03:52 +0300 26 Seri No'lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı. 20.07.2013 tarih ve 28713 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 26 Seri No'lu Özel Tüketim Vergisi Genel ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2389 Sat, 20 Jul 2013 14:54:19 +0300 2013 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Sirküler Yayınlandı. 16.7.2013 tarih ve 29 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirkülerinde; 2013 yılı ikinci geçici vergi döneminde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2388 Wed, 17 Jul 2013 17:40:56 +0300 5 Ekim 2013 tarihinde Gelir İdaresi Grup Müdürlüğü Sınavı Yapılacaktır. Ek:1 listedeki tabloda yer alan Vergi Dairesi Başkanlıklarında boş bulunan kadrolara atama yapılmak üzere... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2386 Tue, 16 Jul 2013 17:24:43 +0300 Türkiye ile Belçika Arasında Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması’nın Bazı Maddelerini Revize Eden Protokol Brüksel’de İmzalandı. 01.01.1992 tarihinden itibaren uygulanmakta olan “Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Krallığı Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması”nın “Bilgi Değişimi”ne ilişkin... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2385 Fri, 12 Jul 2013 10:50:26 +0300 2013 Yılına Ait Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksitinin 31 Temmuz 2013 Çarşamba Günü Akşamına Kadar Ödenmesi Gerekmektedir. Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisinin (MTV) 2013 yılına ilişkin ikinci taksitinin ödeme süresi... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2384 Mon, 08 Jul 2013 12:17:49 +0300 ÖSYM Tarafından (KPSS-2013/1) Gelir İdaresi Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatındaki Mütercim, Teknisyen, Şoför, Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile Hizmetli Kadrolarına Yerleştirilen Adaylara İlişkin Duyuru Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uyarınca... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2383 Fri, 05 Jul 2013 17:17:24 +0300 428 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. 5.7.2013 tarih ve 28698 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 428 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2382 Fri, 05 Jul 2013 09:27:10 +0300 e-Fatura Uygulamasında Özel Entegrasyon İzni Hakkında Duyuru e-Fatura uygulamasında iki firma daha Başkanlığımızdan özel entegrasyon izni... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2381 Tue, 02 Jul 2013 14:26:07 +0300 Kanuni veya İş Merkezi Maldivler’de Olup Uluslararası Hava Yolu Taşımacılığı Yapan Dar Mükellef Kurumların Türkiye’de Vergilendirilme Esaslarına İlişkin Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı. 30.6.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2013/4962 sayılı Karar’da... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2379 Mon, 01 Jul 2013 10:53:25 +0300 427 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. 29.6.2013 tarih ve 28692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 427 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2378 Mon, 01 Jul 2013 10:08:17 +0300 Taraf Gazetesinin Haberine İlişkin Basın Açıklaması Basın Açıklamasına ulaşmak için... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2377 Wed, 26 Jun 2013 20:36:27 +0300 Vergi Dairesi Müdür Yardımcılığı Sınav Sonucu Açıklandı. Başkanlığımızca 4 Mayıs 2013 tarihinde yazılı, 24-25-26 Haziran 2013 tarihlerinde sözlü bölümü yapılan... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2376 Wed, 26 Jun 2013 15:50:17 +0300 Van İlinde Meydana Gelen Deprem Nedeniyle İlan Edilen Mücbir Sebep Haline İlişkin Basın Bülteni. 26.06.2013 tarihli Basın Bülteninde; Van ilinde meydana gelen... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2374 Wed, 26 Jun 2013 12:26:43 +0300 Engelliler İçin Vergi Rehberi Güncellendi. Engelli mükelleflerimize kolaylık sağlamak amacıyla Başkanlığımızca hazırlanan “Engelliler İçin Vergi Rehberi”nde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2373 Tue, 25 Jun 2013 11:55:06 +0300 24. Vergi Haftasına Ait Görseller ve Bilgiler www.vergihaftasi.gov.tr İnternet Adresinde Yayınlanmıştır. Toplumsal vergi bilincinin artırılması ve vergiye gönüllü uyumun sağlanmasına yönelik olarak her yıl Şubatın son haftası Vergi Haftası... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2371 Fri, 21 Jun 2013 09:53:05 +0300 Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar Hakkında Duyuru Bilindiği üzere, Bakanlığımızca yayımlanan 426 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2370 Thu, 20 Jun 2013 18:14:50 +0300 Gelir Vergisi Kanununun Geçici 85 inci Maddesi Kapsamında Yurt Dışı Varlık Barışı Uygulaması Rehberi Yayınlandı. Yurt dışı varlık barışı uygulamasına ilişkin olarak Başkanlığımızca hazırlanan “Gelir Vergisi Kanununun Geçici 85 inci Maddesi Kapsamında ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2368 Mon, 17 Jun 2013 15:28:34 +0300 Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Kullanılma Mecburiyeti ve Onaylanmasına Dair Usul ve Esaslara İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete ’de Yayımlandı. 15.6.2013 tarih ve 28678 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 426 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ’inde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2367 Mon, 17 Jun 2013 09:54:37 +0300 Gelir İdaresi Başkanlığı - TÜBİSAD, "e-Fatura ve e-Defter Bilgilendirme Semineri" Gelir İdaresi Başkanlığı ile Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) tarafından 19 Haziran 2013 tarihinde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2366 Fri, 14 Jun 2013 17:39:40 +0300 Yurt Dışındaki Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ Resmi Gazete ’de Yayımlandı. 11.6.2013 tarih ve 28674 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Seri No.lu Yurt Dışındaki Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2365 Tue, 11 Jun 2013 09:28:24 +0300 6111 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılacak 13. Taksit Ödemesinin 31 Mayıs 2013 Tarihi Akşamına Kadar Yapılması Gerekmektedir. Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6111 sayılı Kanunun 2, 3, 5, 6, 7 ve 8. maddesi hükmünden yararlanan mükelleflerin... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2362 Fri, 31 May 2013 10:13:17 +0300 2012 Yılı Türkiye Geneli En Yüksek Kurumlar Vergisi Beyan Eden İlk 100 Mükellef Açıklandı. 2012 Vergilendirme dönemi Yıllık Kurumlar Vergisi beyanlarına ilişkin olarak Nisan 2013 döneminde Kurumlar Vergisi... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2356 Fri, 24 May 2013 15:47:57 +0300 08 Aralık 2012 Tarihinde Yazılı, 21-23 Ocak 2013 Tarihlerinde de Sözlü Bölümü Yapılan Avukatlık Giriş Sınavında Başarılı Olarak Atanmaya Hak Kazanan Adayların Görev Yerlerinin Belirlenmesine İlişkin Duyuru Başkanlığımızca 08 Aralık 2012 tarihinde yazılı, 21-23 Ocak 2013 tarihlerinde sözlü bölümü yapılan Avukatlık Giriş Sınavında başarılı olarak... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2355 Fri, 24 May 2013 11:15:03 +0300 Vergi İletişim Merkezi Müdürlüğüne Alınacak Personele İlişkin Mülakat Duyurusu Başkanlığımız Vergi İletişim Merkezi Müdürlüğünde Mükellef Temsilcisi olarak çalışmak isteyen Gelir Uzmanlarından ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2354 Wed, 22 May 2013 16:18:01 +0300 Ocak-Mart/2013 Dönemine İlişkin Birinci Üç Aylık Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresi 17 Mayıs 2013 Cuma Günü Sonuna Kadar Uzatılmıştır. 13.05.2013 tarih ve 89 Seri No.lu Gelir Vergisi Sirküleri ile, 14 Mayıs 2013 günü akşamına kadar verilmesi gereken... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2351 Tue, 14 May 2013 10:17:09 +0300 Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanması Hakkında Genel Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı. 4.5.2013 tarih ve 28637 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6 sıra no.lu Vergi Beyannamelerinin Serbest ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2348 Mon, 06 May 2013 10:42:41 +0300 4 Mayıs 2013 Tarihinde Yapılan Vergi Dairesi Müdür Yardımcılığı Yazılı Sınav Sonucu Açıklandı. Başkanlığımızca 4 Mayıs 2013 tarihinde yapılan Vergi Dairesi Müdür Yardımcılığı yazılı sınav... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2346 Sat, 04 May 2013 17:26:13 +0300 2012 Vergilendirme Dönemi Yıllık Gelir Vergisi Beyanları Sonucunda Türkiye Genelinde En Çok Vergi Beyan Eden Mükellefler Açıklandı. 2012 Yılı vergilendirme dönemi Yıllık Gelir Vergisi beyanlarına ilişkin olarak Mart 2013 ayında verilen... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2345 Fri, 03 May 2013 14:05:15 +0300 24. Vergi Haftası Kapsamında Düzenlenen Vergi Konulu Resim, Şiir, Afiş ve Kompozisyon Yarışmaları Sonuçlandı. 25 Şubat-3 Mart 2013 tarihleri arasında kutlanmış olan 24.Vergi Haftası kapsamında... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2344 Fri, 03 May 2013 10:48:59 +0300 Başkanlığımızın Sunduğu Hizmetlere Yönelik Olarak Hazırlanan Mükellef Memnuniyet Anketi Katılımlarınıza Açılmıştır. Gelir İdaresi Başkanlığı sunduğu bazı hizmetlerin memnuniyetini ölçmek amacıyla, on-line olarak Mükellef Memnuniyet Anketini... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2343 Thu, 02 May 2013 14:12:16 +0300 2012 Yılı Kesin Mizan Bildirimlerinin Verilme Süresi 10 Mayıs 2013 Tarihine Kadar Uzatılmıştır. 30.4.2013 tarih ve 65 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 403 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2342 Tue, 30 Apr 2013 17:33:50 +0300 Başkanlığımızın 2012 Yılına Ait "Faaliyet Raporu" İnternet Sitemizde Yayınlandı. Gelir İdaresi Başkanlığınca, ilgili tarafların ve kamuoyunun bilgi sahibi olmasını sağlamak üzere... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2341 Tue, 30 Apr 2013 16:20:15 +0300 Vadeli Çeklerde Reeskont Uygulamasına İlişkin Vergi Usul Kanunu Sirküleri Yayınlandı. 30.4.2013 tarih ve 64 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri’nde; vadeli çeklerde reeskont uygulamasına ilişkin... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2340 Tue, 30 Apr 2013 14:24:20 +0300 Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununun Bazı Maddelerinde Yer Alan Tevkifat Nispetleri ve Vergi Kesintisi Oranları Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı. 27.4.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2013/4552 sayılı Karar’da; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2338 Mon, 29 Apr 2013 10:06:38 +0300 Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılmasına İlişkin Sirküler Yayınlandı. 22.4.2013 tarih ve 28 Sıra No.lu Kurumlar Vergisi Sirkülerinde; 25 Nisan 2013 günü akşamına kadar verilmesi gereken... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2337 Wed, 24 Apr 2013 18:10:29 +0300 4 Mayıs 2013 Tarihinde Yapılacak Olan Vergi Dairesi Müdür Yardımcılığı Sınavına Katılacak Adaylar ve Sınav Giriş Yerleri Açıklandı. Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranlardan 2096 aday bu sınava katılmaya... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2336 Wed, 24 Apr 2013 17:33:51 +0300 Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınav Sonucu Açıklandı. 30 Mart 2013 tarihinde yazılı, 15-19 Nisan 2013 tarihlerinde sözlü bölümü yapılan Gelir Uzman... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2335 Sat, 20 Apr 2013 10:12:28 +0300 Türkiye ile Kore Arasında Halen Uygulanmakta Olan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Revize Edilmesine Yönelik İkinci Tur Müzakereler 15-17 Nisan 2013 Tarihleri Arasında Ankara’da Gerçekleştirilmiştir. Türkiye ile Kore arasında halen uygulanmakta olan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının revize edilmesine yönelik ikinci tur müzakereler ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2334 Wed, 17 Apr 2013 14:45:37 +0300 Vergilendirme Bülteni'nin 6 ıncı Sayısı Yayımlandı. Başkanlığımız Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı’nca hazırlanan “Vergilendirme/Taxation Bülteni”nin Nisan 2013 tarihli ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2333 Wed, 17 Apr 2013 14:12:52 +0300 Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranına İlişkin 27 No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayınlandı. 9.4.2013 tarih ve 27 No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri’nde; 2013 yılı birinci geçici vergi döneminde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2328 Tue, 09 Apr 2013 14:43:13 +0300 YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLAR TEKNİK KILAVUZU HAKKINDA DUYURU Başkanlığımızca 05/03/2013 tarihinde yayımlanan 1 ve 2 No.lu Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar Teknik Kılavuzlarının... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2327 Tue, 02 Apr 2013 17:12:33 +0300 63 No'lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri Yayınlandı. Söz konusu sirkülere ulaşmak için... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2324 Tue, 02 Apr 2013 14:21:52 +0300 Türkiye Cumhuriyeti ile Senegal Cumhuriyeti Arasında Akdedilmesi Öngörülen Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasına İlişkin Birinci Tur Müzakereler 25-28 Mart 2013 Tarihleri Arasında Ankara’da Gerçekleştirilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti ile Senegal Cumhuriyeti arasında akdedilmesi öngörülen Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasına... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2323 Mon, 01 Apr 2013 14:15:36 +0300 6111 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılacak 12. Taksit Ödemesinin 1 Nisan 2013 Tarihi Akşamına Kadar Yapılması Gerekmektedir. Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6111 sayılı Kanunun 2, 3, 5, 6, 7 ve 8. maddesi hükmünden yararlanan mükelleflerin... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2322 Mon, 01 Apr 2013 12:31:23 +0300 Mükellef Bilgileri Bildirimi 2013 Yılı İçin İnternet Vergi Dairesi Ekranında Kullanıma Açılmıştır. 413 Seri No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca düzenlenmesi gereken Mükellef Bilgileri Bildirimi... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2321 Mon, 01 Apr 2013 12:02:50 +0300 Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Yazılı Sınav Sonucu Açıklandı. 30 Mart 2013 tarihinde yazılı bölümü yapılan Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş sınavında başarılı... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2320 Sat, 30 Mar 2013 21:59:50 +0200 2013/Şubat Dönemine İlişkin Ba ve Bs Bildirim Formları ile 2012 Yılı Kesin Mizan Bildirimi Süresinin Uzatılmasına İlişkin Sirküler Yayınlandı. 29.3.2013 tarih ve 62 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri’nde; 31.03.2013 tarihine kadar verilmesi gereken 2013/Şubat dönemine ilişkin Ba ve Bs bildirim formları ile... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2319 Sat, 30 Mar 2013 13:41:25 +0200 30 Mart 2013 Tarihinde Yapılacak Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına Demetevler Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde Girecek Adayların Dikkatine! 30 Mart 2013 Cumartesi günü yapılacak olan Gelir Uzman Yardımcılığı giriş sınavında... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2318 Thu, 28 Mar 2013 16:22:32 +0200 Talep ve Taahhütname Verilerek İthal Edilen Mallar ile Satın Alınan Mallara İlişkin ÖTV Sirküleri Yayınlandı. 27.3.2013 tarih ve 19 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Sirküleri’nde; imalatta kullanılmak üzere 8.10.2012 tarihli ve 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2317 Wed, 27 Mar 2013 10:56:48 +0200 425 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. 27.3.2013 tarih ve 28600 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2316 Wed, 27 Mar 2013 09:17:57 +0200 Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) Resmi Gazete’de Yayımlandı. 23.3.2013 tarih ve 28596 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğde; 3/4/2007 tarihli ve 26482 sayılı... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2315 Mon, 25 Mar 2013 10:12:19 +0200 Yıllık Gelir Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Sirküler Yayınlandı. Yoğun iş yükü nedeniyle, 2012 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2314 Sun, 24 Mar 2013 16:48:04 +0200 04 Mayıs 2013 tarihinde Vergi Dairesi Müdür Yardımcılığı Sınavı Yapılacaktır. Gelir İdaresi Başkanlığı Personeli Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinde 3, 4, 5 inci hizmet bölgesi olarak belirlenen... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2313 Fri, 22 Mar 2013 16:29:23 +0200 Borç Bilgilendirme Servisi’ne Yönelik Mobil Uygulamalar Hazırlanmıştır. Bilindiği üzere, vadesi geçmiş vergi borcu bulunanların borcuna ilişkin bilgilendirilmesi amacıyla... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2312 Fri, 22 Mar 2013 14:52:35 +0200 2012 Yılı Gelirlerine İlişkin Beyanname Verme Süresi 25 Mart 2013 Tarihinde Sona Ermektedir. Beyanname verme süresinin son günlerinde meydana gelen muhtemel yoğunluktan etkilenmemek için... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2309 Thu, 21 Mar 2013 17:29:31 +0200 30 Mart 2013 Tarihinde Yapılacak Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına Katılacak Adaylar ile Sınav Giriş Yerleri Açıklandı. Sınav 30 Mart 2013 Cumartesi günü saat 10:00'da başlayacak olup, adayların saat 09:30'da sınav salonunda... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2308 Tue, 19 Mar 2013 16:19:22 +0200 "Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri" Tablosu "Yararlı Bilgiler" Sayfasına Eklenmiştir. Mükellefleri vergilendirme sürecinde vermeleri gereken beyannameler konusunda... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2307 Tue, 19 Mar 2013 13:47:52 +0200 ÖSYM Tarafından Özürlü Memur Seçme Sınavı (ÖMSS) Sonucunda Gelir İdaresi Başkanlığı Taşra Teşkilatı Kadrolarına Yerleştirilen Adaylara İlişkin Duyuru Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları İle Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik hükümleri... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2306 Tue, 19 Mar 2013 09:28:05 +0200 Mükellef Bilgileri Bildirimine İlişkin Sirküler Yayınlandı. 15.3.2013 tarih ve 61 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri’nde; Mükelleflere ait verilerde meydana gelen... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2305 Mon, 18 Mar 2013 12:16:24 +0200 DUYURU Türk Telekom'un telefon hatlarında oluşan teknik arıza nedeniyle Vergi İletişim Merkezi ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2304 Fri, 15 Mar 2013 15:41:57 +0200 YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLAR TEKNİK KILAVUZU HAKKINDA DUYURU Başkanlığımız tarafından yayımlanan Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar Teknik Kılavuzu... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2302 Tue, 05 Mar 2013 22:25:37 +0200 2013 Yılı İçerisinde Yapılacak Asgari Ölçüde Arsa ve Arazilerin Metrekare Birim Değerlerinin Tespitine İlişkin Emlak Vergisi Kanunu İç Genelgesi Yayınlandı. 2013/ 1 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu İç Genelgesi’nde; 2013 yılı, bina, arsa ve araziler için... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2301 Tue, 05 Mar 2013 17:04:00 +0200 Mükellef Geri Bildirim Sistemi Hizmete Açılmıştır. Mükellef Geri Bildirim Sistemi; Başkanlığımızın sunmuş olduğu hizmetlere ilişkin mükelleflerin ilettikleri ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2300 Tue, 05 Mar 2013 13:38:57 +0200 Ücret Kazançları Vergi Rehberi Yayınlandı. Ücret kazançlarının vergilendirilmesine ilişkin olarak Başkanlığımızca hazırlanan “Ücret Kazançları Vergi Rehberi” ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2299 Tue, 05 Mar 2013 10:54:58 +0200 Kira Geliri Beyan Dönemi Başladı. Gerçek kişilerin 2012 yılı içinde elde ettikleri kira gelirlerine ilişkin beyanname verme süresi 1 Mart 2013 tarihinde başlamıştır. Mükelleflerimiz... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2297 Fri, 01 Mar 2013 16:45:39 +0200 60 Yaşını Doldurmuş Mükellefler ile Engelliliği, Yaşlılığı veya Hastalığı Nedeniyle Vergi Dairesine Gelemeyecek Durumda Olanların Kira Gelirine İlişkin Beyannamelerinin Verilmesi 2012 yılında, sahip oldukları mal ve hakları kiraya verenler 1 Ocak 2012 – 31 Aralık 2012 dönemine ait beyana tabi gayrimenkul sermaye iradı gelirleri için ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2296 Fri, 01 Mar 2013 11:39:53 +0200 Gelir Vergisi Beyan Dönemi Başladı. Gerçek kişilerin 2012 yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratlar için beyanname verme süresi 1 Mart 2013 tarihinde ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2295 Fri, 01 Mar 2013 11:31:37 +0200 Ticari Kazancın Gerçek Usulde Vergilendirilmesi Rehberi Yayınlandı. Ticari kazançların vergilendirilmesine ilişkin olarak Başkanlığımızca hazırlanan “Ticari Kazancın Gerçek Usulde Vergilendirilmesi Rehberi”ne ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2294 Fri, 01 Mar 2013 09:15:18 +0200 2013/Ocak Dönemine Ait Ba ve Bs Bildirim Formlarının Verilme Süresinin Uzatılmasına İlişkin Sirküler Yayınlandı. 27.2.2013 tarih ve 60 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri’nde; 28.2.2013 tarihine kadar verilmesi gereken 2013/Ocak dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2293 Wed, 27 Feb 2013 17:14:24 +0200 Menkul Sermaye İradı Elde Edenler İçin Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi Yayınlandı. Menkul sermaye iradı elde eden mükelleflerimizin vergisel yükümlülüklerini yerine getirirken faydalanmaları amacıyla Başkanlığımızca hazırlanmış olan.. http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2292 Wed, 27 Feb 2013 10:30:47 +0200 Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve Bursa İl Merkezlerindeki Vergi Daireleri Veznelerinin 26 Şubat 2013 Salı Günü Saat 19.30’a Kadar Açık Bulundurulacağına İlişkin Duyuru Bilindiği üzere, Ocak 2013 dönemine ait Muhtasar ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerine ilişkin ödeme süreleri 26 Şubat 2013 tarihinde sona ermektedir... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2291 Tue, 26 Feb 2013 16:26:49 +0200 Serbest Meslek Kazançlarına Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberi Yayınlandı. Serbest meslek kazançlarının vergilendirilmesine ilişkin olarak Başkanlığımızca hazırlanan “Serbest Meslek Kazançları Vergi Rehberi”ne elektronik ortamda... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2290 Tue, 26 Feb 2013 10:51:22 +0200 122 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı. 26.2.2013 tarih ve 28571 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 122 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğ’inde; katma değer vergisi tevkifatına... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2289 Tue, 26 Feb 2013 09:07:10 +0200 Muhtasar ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin 87 Sıra No.lu Gelir Vergisi Sirküleri Yayınlandı. 25/2/2013 tarih ve 87 Sıra No.lu Gelir Vergisi Sirkülerinde; 23 Şubat 2013 günü akşamına kadar verilmesi... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2288 Mon, 25 Feb 2013 18:03:44 +0200 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı. 2013/4345 sayılı Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2287 Mon, 25 Feb 2013 09:26:11 +0200 24. Vergi Haftası, 25 Şubat - 3 Mart 2013 Tarihleri Arasında Tüm Yurtta Kutlanıyor. 24. Vergi Haftası, 25 Şubat - 3 Mart 2013 tarihleri arasında tüm yurtta kamuoyuna, mükelleflere... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2286 Mon, 25 Feb 2013 09:08:54 +0200 E-Ticaret Yapanların Vergisel Konularda Bilgi Alabilecekleri www.egirisimci.gov.tr Bilgilendirme Portalı Erişime Açılmıştır. Elektronik ticaret yapanların vergisel konularda bilgi alabilecekleri, gündemi takip edebilecekleri, soru veya önerilerini paylaşabilecekleri www.egirisimci.gov.tr ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2285 Thu, 21 Feb 2013 14:52:59 +0200 424 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. 21.02.2013 tarih ve 28566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 424 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; Elektronik fatura kullanımına ilişkin... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2284 Thu, 21 Feb 2013 09:37:56 +0200 Kira Geliri Elde Edenler İçin Beyanname Düzenleme Rehberi Yayınlandı. Kira gelirlerinin vergilendirilmesine ilişkin olarak Başkanlığımızca hazırlanan “Kira Geliri Elde Edenler İçin Beyanname Düzenleme Rehberi” pdf formatında... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2283 Tue, 19 Feb 2013 09:15:42 +0200 Dar Mükellefler (Türkiye'de Yerleşmiş Olmayan Yabancı Ülke Vatandaşları ile Yurtdışında Yerleşik Türk Vatandaşları) İçin Kira Geliri Rehberi Yayınlandı. Başkanlığımızca hazırlanan "Dar Mükellefler (Türkiye'de Yerleşmiş Olmayan Yabancı Ülke Vatandaşları ile Yurtdışında Yerleşik Türk Vatandaşları) İçin Kira Geliri Rehberi" pdf formatında... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2282 Tue, 19 Feb 2013 09:12:39 +0200 Ekim - Kasım - Aralık 2012 Dönemine Ait Dördüncü Üç Aylık Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılmasına İlişkin Sirküler Yayınlandı. 13.02.2013 tarih ve 86 Seri No.lu Gelir Vergisi Sirküleri’nde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2277 Wed, 13 Feb 2013 17:12:18 +0200 Elektronik Defter Tutma ve Elektronik Fatura Uygulamasına Dahil Olma Zorunluluğu Getirilen Mükelleflere İlişkin 58 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri Yayınlandı. 8/2/2013 tarih ve 58 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde; 421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2276 Wed, 13 Feb 2013 10:42:56 +0200 Elektrik ve Doğalgaz Abone Bilgileri ile Tüketim Bilgilerinin Alınma Süresinin Uzatılmasına İlişkin Sirküler Yayınlandı. 08.02.2013 tarih ve 59 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri’nde; 420 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2275 Wed, 13 Feb 2013 10:32:56 +0200 Dar Mükellefiyette İşyerinin Tespiti ile İlgili Olarak Hazırlanan 26 Sıra No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayınlandı. 8/2/2013 tarih ve 26 Sıra No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirkülerinde; Yurtdışında yerleşik yabancı yatırımcıların, Türkiye’de... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2274 Tue, 12 Feb 2013 12:05:16 +0200 81 İlde Vergi Konulu Resim, Şiir, Afiş ve Kompozisyon Yarışmaları Düzenlenmektedir. 25 Şubat-3 Mart 2013 tarihleri arasında kutlanacak olan 24.Vergi Haftası kapsamında... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2273 Tue, 12 Feb 2013 09:55:08 +0200 30 Mart 2013 Tarihinde Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusu Gelir İdaresi Başkanlığınca 30 Mart 2013 tarihinde Gelir Uzman Yardımcılığı... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2272 Mon, 11 Feb 2013 16:50:35 +0200 Basit Usule Tabi Mükelleflerimiz, Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesini 1-25 Şubat 2013 Tarihleri Arasında Verecektir. Geliri, sadece Basit Usulde tespit edilen ticari kazançlardan ibaret olan mükelleflerimiz için beyanname verme süresi 1 Şubat 2013... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2266 Fri, 01 Feb 2013 09:44:12 +0200 8 Aralık 2012 Tarihinde Yazılı, 21-23 Ocak 2013 Tarihlerinde Sözlü Bölümü Yapılan Avukatlık Giriş Sınavında Başarılı Olan Adayların 22 Şubat 2013 Tarihine Kadar Teslim Etmesi Gereken Belgeler. 8 Aralık 2012 tarihinde yazılı, 21-23 Ocak 2013 tarihlerinde sözlü bölümü yapılan Avukatlık Giriş Sınavında... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2265 Thu, 31 Jan 2013 16:51:33 +0200 Gelir İdaresi Başkanlığı 2013 Yılı Performans Programı Yayınlandı. Gelir İdaresi Başkanlığı 2013 yılı Performans Programı 31 Ocak 2013 tarihinde ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2264 Thu, 31 Jan 2013 09:34:48 +0200 6111 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılacak 11. Taksit Ödemesinin 31 Ocak 2013 Tarihi Akşamına Kadar Yapılması Gerekmektedir. Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6111 sayılı Kanunun 2, 3, 5, 6, 7 ve 8. maddesi hükmünden yararlanan mükelleflerin 31 Ocak 2013 tarihi akşamına... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2263 Wed, 30 Jan 2013 10:35:33 +0200 420 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Kapsamında Elektrik ve Doğalgaz Abone Bilgileri ile Tüketim Bilgilerinin Alınma Süresinin Uzatılmasına Dair Vergi Usul Kanunu Sirküleri Yayınlandı. 28/1/2013 tarih ve 57 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde; 420 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2262 Tue, 29 Jan 2013 17:46:21 +0200 2012/Aralık Dönemine İlişkin Ba ve Bs Bildirim Formlarının Süresinin Uzatılmasına İlişkin Vergi Usul Kanunu Sirküleri Yayınlandı. 28/1/2013 tarih ve 56 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde; 31 Ocak 2013 tarihine kadar... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2261 Tue, 29 Jan 2013 17:35:08 +0200 Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların Değerlemelerine İlişkin 423 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. 26.1.2013 tarih ve 28540 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 423 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2260 Mon, 28 Jan 2013 09:58:48 +0200 2013 Yılına Ait Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksitinin 31 Ocak 2013 Perşembe Günü Akşamına Kadar Ödenmesi Gerekmektedir. Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisinin (MTV) 2013 yılına ilişkin birinci taksitinin ödeme süresi 31 Ocak 2013... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2259 Fri, 25 Jan 2013 13:27:51 +0200 ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARIN YENİ NESİL OLARAK YANILTICI TANITIMINA İLİŞKİN DUYURU Bazı ödeme kaydedici cihazlarla ilgili olarak sanal ortamda yer alan ilan ve reklamlarda, 69 ve 70 Seri No.lu Genel Tebliğlerde ve Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar Teknik Kılavuzunda belirtilen şartları taşımayan cihazların... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2258 Thu, 24 Jan 2013 14:14:51 +0200 8 Aralık 2012 Tarihinde Yazılı, 21-23 Ocak 2013 Tarihlerinde Sözlü Bölümü Yapılan Avukatlık Giriş Sınav Sonucu Açıklandı. Başkanlığımızca 8 Aralık 2012 tarihinde yazılı, 21-23 Ocak 2013 tarihlerinde sözlü bölümü yapılan... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2257 Wed, 23 Jan 2013 17:47:07 +0200 Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberi Yayınlandı. Basit usulde ticari kazançların vergilendirilmesine ilişkin olarak Başkanlığımızca hazırlanan “Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberi”ne... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2256 Mon, 21 Jan 2013 12:01:58 +0200 Vergilendirme Bülteni'nin 5 inci Sayısı Yayımlandı. Başkanlığımız Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı’nca hazırlanan “Vergilendirme/Taxation Bülteni” nin Ocak 2013 tarihli 5 inci sayısı... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2255 Mon, 21 Jan 2013 10:44:45 +0200 Peşin Fiyatlandırma Anlaşmasına İlişkin Basın Duyurusu 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 13 üncü maddesi kapsamında, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2253 Thu, 10 Jan 2013 12:37:52 +0200 (III) Sayılı Listenin (A) Cetvelindeki Mallarda Uygulanması Gereken Asgari Maktu Vergi Tutarlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisi Sirküleri Yayınlandı. 3/1/2013 tarih ve 18 Sıra No.lu Özel Tüketim Vergisi Sirkülerinde; ÖTV Kanununun 12 nci maddesi ile 24/12/2012 tarihli... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2251 Thu, 03 Jan 2013 17:42:16 +0200 9 Seri No.lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı. 31.12.2012 tarih ve 28514 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 9 Seri No.lu Özel İletişim... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2250 Wed, 02 Jan 2013 10:42:58 +0200 Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B, Sıra No: 7) Resmi Gazete'de Yayımlandı. 31.12.2012 tarih ve 28514 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan B Seri, 7 Sıra No.lu Tahsilat Genel Tebliğinde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2249 Wed, 02 Jan 2013 10:36:20 +0200 7 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı. 31.12.2012 tarih ve 28514 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde; 31/5/2012 tarihli ve 6322 sayılı Kanunla... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2248 Wed, 02 Jan 2013 10:30:59 +0200 Konutlar ile İşyerleri ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalara Ait Çevre Temizlik Vergisi Tutarlarına İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı. 31.12.2012 tarih ve 28514 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 42 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Kanunu Genel Tebliğinde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2247 Wed, 02 Jan 2013 10:09:38 +0200 Harçlar Kanununa Bağlı Tarifelerde Yer Alan Maktu ve Nispi Harçların Arttırılmasına İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı. 01.01.2013 tarih ve 28515 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 69 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile; 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan ve 2012 yılında uygulanan... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2246 Wed, 02 Jan 2013 10:03:04 +0200 Veraset ve İntikal Vergisi Kanununa Göre Uygulanacak İstisna Hadlerinin Attrılmasına İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı. 31.12.2012 tarih ve 28514 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 44 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde; Veraset ve İntikal Vergisi Kanununa göre... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2245 Wed, 02 Jan 2013 10:00:08 +0200 Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifelerine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı. 31.12.2012 tarih ve 28514 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 42 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde; 1.1.2013 tarihinden itibaren, motorlu taşıtların vergilendirilmesine... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2244 Wed, 02 Jan 2013 09:57:52 +0200 121 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. 31.12.2012 tarih ve 28514 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 121 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2243 Wed, 02 Jan 2013 09:52:43 +0200 61 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. 01.01.2013 tarih ve 28515 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 61 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2242 Wed, 02 Jan 2013 09:45:18 +0200 Vergi Usul Kanununda Yer Alan Had ve Miktarların Artırılmasına İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete'de Yayımlandı. 31.12.2012 tarih ve 28514 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 422 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2241 Wed, 02 Jan 2013 09:44:00 +0200 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Maktu Had ve Tutarlar ile Menkul Sermaye İradının Beyanında Dikkate Alınacak İndirim Oranı Uygulamasına İlişkin Genel Tebliğ Yayımlandı. 31.12.2012 tarih ve 28514 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 284 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2240 Wed, 02 Jan 2013 09:33:57 +0200 Damga Vergisi Kanununa Ekli (1) Sayılı Tabloda Yer Alan Kağıtlara Uygulanan Nispi Vergi Oranları ve Maktu Vergi Tutarları ile Her Bir Kağıttan Alınacak Damga Vergisinin Üst Sınırlarına İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı. 01.01.2013 tarih ve 28515 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 56 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği’nde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2239 Wed, 02 Jan 2013 09:32:01 +0200 Bazı Vergi Kanunlarında Yer Alan Tevkifat Nispetleri, Damga Vergisi ve Harç Oranları ile Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanan Çeşitli Vergi, Fon ve Kesintilere İlişkin Oran ve Tutarların Tespit Edilmesine Dair Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı. 01.01.2013 tarih ve 28515 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/4116 sayılı Bazı Vergi Kanunlarında Yer Alan Tevkifat Nispetleri, Damga Vergisi ve Harç Oranları ile... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2238 Wed, 02 Jan 2013 09:26:11 +0200 Konsolosluklarca Döviz Cinsinden Alınmakta Olan Harç Miktarlarının Hesaplanmasına Esas Olacak Döviz Kuru ve Emsal Sayılarının Yeniden Tespit Edilmesine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı. 01.01.2013 tarih ve 28515 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 70 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliğinde; Konsolosluklarca döviz cinsinden alınmakta olan harç miktarlarının... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2237 Wed, 02 Jan 2013 09:23:51 +0200 Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve Bursa İl Merkezlerindeki Motorlu Taşıtlar Vergisini Tahsile Yetkili Vergi Daireleri 31 Aralık 2012 Pazartesi Günü Saat 19.00’a Kadar Açık Bulundurulacaktır. 31.12.2012 tarihli basın duyurusunda; otomobil satışlarının Aralık ayının son günlerinde artması nedeniyle... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2235 Mon, 31 Dec 2012 16:10:48 +0200 2013 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi Yayımlandı. 2013 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi 28.12.2012 tarih... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2234 Fri, 28 Dec 2012 16:57:36 +0200 Motorlu Taşıtlar Vergisini Tahsile Yetkili Vergi Daireleri 29 Aralık 2012 Cumartesi Günü Saat 17:00’ye Kadar Açık Bulundurulacaktır. Otomobil satışlarının Aralık ayının son günlerinde artması nedeniyle, vergi dairelerinde meydana gelmesi muhtemel sıkışıklığın önlenmesi... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2230 Fri, 28 Dec 2012 11:51:29 +0200 Vergi İletişim Merkezi (VİMER - 444 0 189) 5. Kuruluş Yılını Kutladı. İlk çağrısını 25 Aralık 2007 tarihinde alan Vergi İletişim Merkezi’nin (VİMER- 444 0 189) kuruluşunun beşinci yılı... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2224 Wed, 26 Dec 2012 17:58:58 +0200 "2013 Yılı Vergi Takvimi" Yayınlandı. Mükelleflerin beyan ve ödeme dönemlerini kolayca takip edebilmeleri için hazırlanan “2013 Yılı Vergi Takvimi” ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2223 Wed, 26 Dec 2012 14:58:57 +0200 Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınav Sonucu Açıklandı. 10 Kasım 2012 tarihinde yazılı, 10-11-12-13-14 Aralık 2012 tarihlerinde sözlü bölümü yapılan Gelir Uzman Yardımcılığı... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2222 Thu, 20 Dec 2012 23:21:31 +0200 421 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. 14.12.2012 tarih ve 28497 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 421 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2221 Fri, 14 Dec 2012 09:42:30 +0200 8 Aralık 2012 Tarihinde Yapılan Avukatlık Giriş Yazılı Sınav Sonucu Açıklandı. Başkanlığımızca 8 Aralık 2012 tarihinde yapılan Avukatlık Giriş... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2220 Sat, 08 Dec 2012 16:27:11 +0200 420 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. 7.12.2012 tarih ve 28490 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 420 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2219 Fri, 07 Dec 2012 09:36:32 +0200 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cebelitarık Hükümeti Arasında Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşması 4 Aralık 2012 tarihinde Türkiye’nin Londra Büyükelçiliğinde imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cebelitarık Hükümeti Arasında Vergi Konularında... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2218 Wed, 05 Dec 2012 15:56:36 +0200 ÖSYM Tarafından (KPSS-2012/2) Gelir İdaresi Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatındaki Mühendis, Şoför, Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile Hizmetli Kadrolarına Yerleştirilen Adaylardan İstenilecek Belgeler. ÖSYM tarafından (KPSS-2012/2) Gelir İdaresi Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatındaki mühendis, şoför, koruma ve güvenlik görevlisi ile... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2217 Mon, 03 Dec 2012 19:03:31 +0200 6111 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılacak 10.Taksit Ödemesinin 30 Kasım 2012 Tarihi Akşamına Kadar Yapılması Gerekmektedir. Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6111 sayılı Kanunun 2, 3, 5, 6, 7 ve 8. maddesi hükmünden... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2216 Thu, 29 Nov 2012 10:09:32 +0200 8 Aralık 2012 Tarihinde Yapılacak Avukatlık Giriş Sınavına Katılacak Adaylar ile Sınav Giriş Yerleri Açıklandı. Söz konusu duyuruya... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2215 Tue, 27 Nov 2012 17:31:30 +0200 Gelir İdaresi Başkanlığı, Avrupa Kalite Yönetim Vakfı (EFQM) Tarafından Verilen “Mükemmellikte Kararlılık” Belgesini Almaya Hak Kazandı. 2010 yılının Ocak ayında başlatılan “Gelir İdaresinde Kalite Yönetimine Giriş için Teknik Destek Projesi” ile Başkanlığımızda kalite yönetimi... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2214 Mon, 26 Nov 2012 10:06:14 +0200 Türkiye-Filistin Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması Parafe Edildi. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Filistin Devleti Hükümeti arasında Çifte Vergilendirmeyi Önleme ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2211 Thu, 15 Nov 2012 16:11:00 +0200 Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Yazılı Sınav Sonucu Açıklandı. 10 Kasım 2012 tarihinde yazılı bölümü yapılan Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş sınavında başarılı olan adaylar... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2209 Sat, 10 Nov 2012 20:12:23 +0200 Gelir İdaresi Başkanlığı'nda Kalite Yönetimine Giriş İçin Teknik Destek Projesi Kapanış Konferansı, 08/11/2012 Tarihinde Swiss Otel Ankara'da Gerçekleştirildi. Maliye Bakanı Sayın Mehmet ŞİMŞEK’in katılımı ile gerçekleştirilen konferansta, ayrıca “Kamu Sektöründe Kurumsal Mükemmellik” başlıklı panel... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2206 Fri, 09 Nov 2012 17:36:07 +0200 2012 Yılı Yeniden Değerleme Oranına İlişkin 419 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı. 419 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde; yeniden değerleme oranının 2012 yılı... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2205 Fri, 09 Nov 2012 15:48:59 +0200 29 Eylül 2012 Tarihinde Yazılı Bölümü, 31 Ekim/1-2 Kasım 2012 Tarihlerinde de Sözlü Bölümü Yapılan Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavında Başarılı Olan Adaylardan İstenilecek Belgeler. 29 Eylül 2012 tarihinde yazılı bölümü, 31 Ekim/1-2 Kasım 2012 tarihlerinde de sözlü bölümü yapılan Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavında başarılı olan adayların... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2204 Thu, 08 Nov 2012 17:31:11 +0200 08/11/2012 Tarihinde Avrupa Birliği Tarafından Desteklenen ve Kurumumuzca Yürütülen “Gelir İdaresinde Kalite Yönetimine Giriş için Teknik Destek Projesi” nin Kapanış Konferansı Düzenlenecektir. Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve kurumumuzca yürütülen “Gelir İdaresinde Kalite Yönetimine Giriş için Teknik Destek Projesi” nin Kapanış Konferansı... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2201 Tue, 06 Nov 2012 15:05:43 +0200 Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınav Sonucu Açıklandı. 29 Eylül 2012 tarihinde yazılı, 31 Ekim/1-2 Kasım 2012 tarihlerinde sözlü bölümü yapılan... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2196 Fri, 02 Nov 2012 18:38:49 +0200 DUYURU Başkanlığımız sistemlerinde 4 Kasım 2012 tarihinde, saat 08:00 - 13:00 arasında ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2195 Fri, 02 Nov 2012 13:53:57 +0200 10 Kasım 2012 Tarihinde Yapılacak Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına Katılacak Adaylar ile Sınav Giriş Yerleri Açıklandı. http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2194 Wed, 31 Oct 2012 11:53:02 +0200 Bireysel Emeklilik Sistemi ve Şahıs Sigortalarına Ödenen Katkı Payı ve Primlerin Vergi Matrahının Tespitinde İndirimi ve Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesine İlişkin 85 Sıra No.lu Gelir Vergisi Sirküleri Yayınlandı. 23/10/2012 tarih ve 85 Sıra No.lu Gelir Vergisi Sirkülerinde; 29/6/2012 tarihli ve 28338 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2192 Tue, 23 Oct 2012 15:16:39 +0300 Vergilendirme/Taxation Bülteni'nin 4.Sayısı Yayımlandı. Başta Avrupa Birliği olmak üzere tüm dünyada vergilendirme alanındaki uygulama ve gelişmelerin düzenli olarak takip edilerek değerlendirilmesi ve... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2190 Mon, 22 Oct 2012 13:19:48 +0300 Eylül/2012 Dönemi Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılmasına İlişkin 65 Sıra No.lu Katma Değer Vergisi Sirküleri Yayınlandı. 19/10/2012 tarih ve 65 Sıra No.lu Katma Değer Vergisi Sirkülerinde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2189 Fri, 19 Oct 2012 17:44:34 +0300 Eylül/2012 Dönemine İlişkin Ba ve Bs Bildirim Formlarının Süresinin Uzatılmasına Dair 55 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri Yayınlandı. 19/10/2012 tarih ve 55 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde; 31 Ekim 2012 tarihine kadar verilmesi gereken... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2188 Fri, 19 Oct 2012 17:18:45 +0300 Gelir Uzmanlığı Yeterlik Sınav Sonucu Açıklandı. Başkanlığımızca 13 Eylül 2012 tarihinde yazılı, 15-16-17 Ekim 2012 tarihlerinde sözlü bölümü... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2186 Thu, 18 Oct 2012 09:33:54 +0300 YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLAR TEKNİK KILAVUZU YAYINLANDI. “Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar Teknik Kılavuzu” Başkanlığımız web sitesinde yayımlanmış... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2185 Wed, 17 Oct 2012 12:28:57 +0300 Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranına İlişkin 25 Sıra No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayınlandı. 17/10/2012 tarih ve 25 sıra no.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirkülerinde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2184 Wed, 17 Oct 2012 12:07:35 +0300 2 No.lu Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Sirküleri Yayınlandı. 12/10/2012 tarih ve 2012/1 sayılı Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Sirkülerinde; Türkiye Cumhuriyeti... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2183 Mon, 15 Oct 2012 18:41:57 +0300 ÖTV Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelindeki Malların, İmalatçılar Tarafından İmalatta Kullanılmaları Halinde Vergi Tutarlarının İndirimli Uygulanmasına Yönelik ÖTV Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. 11.10.2012 tarih ve 28438 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 25 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği’nde; 8.10.2012 tarihli ve 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2182 Thu, 11 Oct 2012 10:29:06 +0300 Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi ile İlgili Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı. 09.10.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/3792 sayılı Karar’da; 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2181 Tue, 09 Oct 2012 09:37:43 +0300 Ödeme Emrine Karşı Yapılacak İşlemler Broşürü Güncellendi. Mükelleflere kolaylık sağlamak amacıyla Başkanlığımızca hazırlanan Ödeme Emrine Karşı Yapılacak... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2180 Tue, 02 Oct 2012 15:00:32 +0300 Borç Bilgilendirme Servisi Hizmete Girmiştir. Gelir İdaresi Başkanlığı olarak daha önce sürekli mükellefiyete sahip olan mükellefler için... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2179 Tue, 02 Oct 2012 14:11:06 +0300 Vakıfların Vergilendirilmesi Rehberi Güncellendi. Başkanlığımızca hazırlanan “Vakıfların Vergilendirilmesi Rehberi” 15.8.2012 tarih ve 28385 sayılı Resmi Gazete’de... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2177 Mon, 01 Oct 2012 17:35:14 +0300 Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Yazılı Sınav Sonucu Açıklandı. 29 Eylül 2012 tarihinde yazılı bölümü yapılan Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş sınavında ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2176 Mon, 01 Oct 2012 17:30:36 +0300 6111 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılacak 9.Taksit Ödemesinin 1 Ekim 2012 Tarihi Akşamına Kadar Yapılması Gerekmektedir. Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6111 sayılı Kanunun 2, 3, 5, 6, 7 ve 8. maddesi hükmünden... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2175 Mon, 01 Oct 2012 13:17:27 +0300 10 Kasım 2012 tarihinde Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı yapılacaktır. Gelir İdaresi Başkanlığınca 10 Kasım 2012 tarihinde Gelir Uzman Yardımcılığı giriş sınavı... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2172 Fri, 28 Sep 2012 10:46:14 +0300 8 Aralık 2012 Tarihinde Avukatlık Giriş Sınavı Yapılacaktır. Başkanlığımızca 8 Aralık 2012 tarihinde Avukatlık Giriş Sınavı ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2171 Thu, 27 Sep 2012 10:37:59 +0300 Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve Bursa İl Merkezlerindeki Motorlu Taşıtlar Vergisini Tahsile Yetkili Vergi Daireleri 29 Eylül 2012 Cumartesi Günü Saat 17:00'ye Kadar Açık Bulundurulacaktır. 26.09.2012 tarihli basın duyurusunda; 2012 yılının üçüncü çeyreği olan Eylül ayının son gününün hafta sonuna denk gelmesi ve araç satışlarında meydana gelebilecek... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2169 Wed, 26 Sep 2012 11:54:04 +0300 68 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı. 25.9.2012 tarih ve 28422 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 68 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2168 Tue, 25 Sep 2012 10:24:48 +0300 Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarları ile Tapu Harçları Oranlarının Belirlenmesi Hakkında Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı. 22.09.2012 tarih ve 28419 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan 2012/3735 Sayılı Kararda; 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I), (II) ve (III) sayılı listelerde yer alan... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2167 Mon, 24 Sep 2012 09:15:22 +0300 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Man Adası Hükümeti Arasında Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşması İmzalandı. “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Man Adası Hükümeti Arasında Vergi Konularında... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2166 Fri, 21 Sep 2012 16:54:11 +0300 Gelir Uzmanlığı Yeterlik Yazılı Sınav Sonucu Açıklandı. Başkanlığımızca 13 Eylül 2012 tarihinde yapılan Gelir Uzmanlığı yeterlik... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2165 Thu, 13 Sep 2012 15:53:01 +0300 29 Eylül 2012 Tarihinde Yapılacak Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına Katılacak Adaylar ile Sınav Giriş Yerleri Açıklandı. Sınav 29 Eylül 2012 Cumartesi günü saat 10:00'da başlayacaktır. Adayların en geç saat 09:30'da sınav salonlarında... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2164 Wed, 12 Sep 2012 18:40:44 +0300 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı. 2012/3594 Sayılı Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2163 Wed, 12 Sep 2012 09:11:34 +0300 "Türkiye Cumhuriyeti ile Kosova Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması" İmzalandı. “Türkiye Cumhuriyeti ile Kosova Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2162 Tue, 11 Sep 2012 17:11:20 +0300 418 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. 8.9.2012 tarih ve 28405 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 418 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2159 Mon, 10 Sep 2012 09:46:42 +0300 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Bazı Tevkifat Nispetlerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı. 6.9.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/3571 sayılı Karar’da; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2158 Thu, 06 Sep 2012 10:46:27 +0300 Gelir İdaresi Başkanlığı Sosyal Medyada. Gelir İdaresi Başkanlığı olarak; popüler sosyal medya mecralarından Facebook, Youtube’ da kurumumuza özel alanlar oluşturulması... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2157 Mon, 03 Sep 2012 12:17:18 +0300 60 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı. 28.8.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 60 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği’nde; emlak vergisine esas olmak üzere 2013 yılında... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2155 Tue, 28 Aug 2012 09:38:52 +0300 120 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı. 18.8.2012 tarih ve 28388 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 120 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği’nde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2153 Wed, 22 Aug 2012 09:45:06 +0300 24 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. 17.8.2012 tarih ve 28387 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 24 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği’nde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2152 Fri, 17 Aug 2012 09:39:12 +0300 Muhtasar ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Vergilerin Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin 84 Sıra No.lu Gelir Vergisi Sirküleri Yayınlandı. 16/8/2012 tarih ve 84 Sıra No.lu Gelir Vergisi Sirkülerinde; 23 Ağustos 2012 günü akşamına kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler ile... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2151 Thu, 16 Aug 2012 16:07:36 +0300 Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair 2 Seri No.lu Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı. 15.8.2012 tarih ve 28385 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2 Seri No.lu Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2150 Thu, 16 Aug 2012 15:41:17 +0300 İndirimli Orana Tabi Geceleme ve Konaklama Hizmetlerinden Kaynaklanan KDV İade Hesabına Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Nedeniyle Yüklenilen Vergilerden Pay Verilmesine İlişkin 64 Sıra No.lu Katma Değer Vergisi Sirküleri Yayınlandı. 14/8/2012 tarih ve 64 Sıra No.lu Katma Değer Sirkülerinde; otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2148 Wed, 15 Aug 2012 12:33:59 +0300 2012/1 Seri No.lu “Faaliyet Raporu İç Genelgesi” Yayımlanmıştır. 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesinin birinci fıkrasında, üst yöneticiler ve bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama yetkililerince... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2147 Tue, 14 Aug 2012 16:22:37 +0300 Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Yapılacaktır. Başkanlığımız 29 Eylül 2012 tarihinde yapacağı sınavla, 80 Devlet Gelir... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2146 Tue, 14 Aug 2012 15:59:29 +0300 41 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. 4.8.2012 tarih ve 28374 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 41 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği’nde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2144 Mon, 06 Aug 2012 09:14:11 +0300 Türkiye-Almanya Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması yürürlüğe girdi. 19 Eylül 2011 tarihinde Berlin’de imzalanan ve 16 Ocak 2012 tarih ve 2012/2695 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanıp 24 Ocak 2012 tarih ve 28183 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2143 Thu, 02 Aug 2012 17:37:21 +0300 2012/Haziran Dönemine İlişkin Ba ve Bs Bildirim Formlarının Süresinin Uzatılmasına Dair 54 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri Yayınlandı. 31/07/2012 tarih ve 54 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde; 31.07.2012 tarihine kadar verilmesi gereken 2012/Haziran dönemine ilişkin Ba ve Bs bildirim... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2141 Tue, 31 Jul 2012 15:56:44 +0300 Motorlu Taşıtlar Vergisi İkinci Taksit Ödemesine İlişkin Duyuru 2012 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisi ikinci taksidinin 31 Temmuz 2012 Salı günü akşamına kadar ödenmesi... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2140 Tue, 31 Jul 2012 15:30:27 +0300 e-Defter Yazılım Uyumluluk Onayı Alan Yazılımlar Yayımlanmıştır. 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliğinin 3.2’nci bölümüne göre Tebliğde belirtilen esaslara uygun elektronik defter oluşturan, kaydeden, onaylayan, muhafaza eden yazılımlar... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2139 Thu, 26 Jul 2012 16:32:28 +0300 15/07/2012 Tarihinde Yapılan Görevde Yükselme Sınavı Sonuçları Açıklandı. Başkanlık Makamının 21/03/2012 tarihli onayı ile Gelir İdaresi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin ilgili hükümleri... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2138 Thu, 26 Jul 2012 15:35:28 +0300 www.vergihaftası.gov.tr Internet Sayfasında 23. Vergi Haftası Etkinlik Sonuçları Yayınlanmıştır. Toplumsal vergi bilincinin artırılması ve vergiye gönüllü uyumun sağlanmasına yönelik olarak her yıl Şubat ayının son haftası Vergi Haftası... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2135 Tue, 24 Jul 2012 16:47:48 +0300 2012 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Sirküler Yayınlandı. 11.7.2012 tarih ve KVK-24/2012-3 / Yatırım İndirimi - 17 Sayılı 24 Seri No.lu 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2130 Fri, 13 Jul 2012 12:03:19 +0300 Gelir İdaresi Başkanlığı Görevde Yükselme Sınavı giriş yerleri belli olmuştur. 15 Temmuz 2012 tarihinde Ankara’da yapılacak olan “ Gelir İdaresi... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2129 Fri, 06 Jul 2012 16:50:18 +0300 Bireysel Emeklilik Sistemi ve Diğer Şahıs Sigortalarından Ayrılanlara Yapılan Ödemeler Üzerinden Kesilen Vergilerin Anaparaya İsabet Eden Kısmının Red ve İade İşlemlerine İlişkin 83 Sıra No.lu Gelir Vergisi Sirkuleri Yayınlandı. 4/7/2012 tarih ve 83 Sıra No.lu Gelir Vergisi Sirkülerinde; 29/6/2012 tarihli ve 28338 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2126 Wed, 04 Jul 2012 12:41:30 +0300 283 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı. 27.07.2012 tarih ve 28366 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 283 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde; 31/05/2012 tarihli ve 6322 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2124 Tue, 03 Jul 2012 15:30:31 +0300 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesi ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci Maddesinde Yer Alan Bazı Tevkifat Nispetlerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı. 30.06.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/3322 sayılı Karar’da; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2123 Mon, 02 Jul 2012 11:09:24 +0300 Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve Bursa İl Merkezlerindeki Motorlu Taşıtlar Vergisini Tahsile Yetkili Vergi Daireleri 30 Haziran 2012 Cumartesi Günü Saat 17:00'ye Kadar Açık Bulundurulacaktır. 2012 yılının ilk 6 aylık dönemi olan haziran ayının son gününün hafta sonuna denk gelmesi ve araç satışlarında meydana gelebilecek artış nedeniyle... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2122 Fri, 29 Jun 2012 11:35:03 +0300 6327 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı. 29.06.2012 tarih ve 28338 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6327 sayılı Kanun’da; Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile bazı kanun ve ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2121 Fri, 29 Jun 2012 10:57:07 +0300 397 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 416 Sıra No.lu Genel Tebliğ Resmi Gazete'de Yayımlandı. 28.06.2012 tarih ve 28337 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 416 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde; 5/3/2010 tarihli ve 27512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2120 Thu, 28 Jun 2012 09:59:53 +0300 13 Eylül 2012 Tarihinde Gelir Uzmanlığı Yeterlik Sınavı Yapılacaktır. Başkanlığımızca “Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzmanlığı Yönetmeliği” nin ilgili maddeleri... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2119 Wed, 27 Jun 2012 11:25:42 +0300 417 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı. 29.06.2012 tarih ve 28338 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 417 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesinin... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2118 Tue, 26 Jun 2012 16:18:27 +0300 1 Sıra No.lu Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğin “Diğer Hususlar” Başlıklı 10 uncu Bölümüne İlişkin Duyuru 5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun uygulamasına ilişkin olarak 30.06.2007 tarihli ve 26568 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2117 Tue, 26 Jun 2012 15:09:00 +0300 4 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı. 26.06.2012 tarih ve 28335 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği’nde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2116 Tue, 26 Jun 2012 09:50:38 +0300 415 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı. 26.06.2012 tarih ve 28335 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 415 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde; kara ve deniz yolu ile şehirlerarası veya uluslararası... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2115 Tue, 26 Jun 2012 09:20:19 +0300 119 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı. 23.06.2012 tarih ve 28332 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 119 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği’nde; indirimli orana tabi işlemler kapsamında... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2114 Mon, 25 Jun 2012 10:41:35 +0300 12 Sıra No.lu Harçlar Kanunu Sirküleri Yayınlandı. 20/06/2012 tarih ve 12 Sıra No.lu 492 sayılı Harçlar Kanunu Sirkülerinde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2113 Fri, 22 Jun 2012 14:15:06 +0300 63 Sıra No.lu Katma Değer Vergisi Sirküleri Yayınlandı. 21/06/2012 tarih ve 63 Sıra No.lu 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Sirkülerinde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2112 Thu, 21 Jun 2012 18:05:14 +0300 Vergilendirme/Taxation Bülteni'nin 3.Sayısı Yayımlandı. Başta Avrupa Birliği olmak üzere tüm dünyada vergilendirme alanındaki uygulama ve gelişmelerin düzenli olarak takip edilerek değerlendirilmesi... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2111 Mon, 18 Jun 2012 12:44:18 +0300 67 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı. 16.06.2012 tarih ve 28325 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 67 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği’nde; 15/06/2012 tarih ve 28324 sayılı Resmi Gazete’de... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2110 Mon, 18 Jun 2012 09:35:01 +0300 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı. 15.06.2012 tarih ve 28324 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6322 No.lu Kanun’da; 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2109 Fri, 15 Jun 2012 11:18:41 +0300 Vergi İletişim Merkezine Alınacak Personele İlişkin Mülakat Duyurusu Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı olarak faaliyette bulunan Vergi İletişim Merkezinde Mükellef Temsilcisi olarak... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2105 Wed, 06 Jun 2012 09:54:53 +0300 70 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı. 6.6.2012 tarih ve 70 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2104 Wed, 06 Jun 2012 09:53:55 +0300 Vakıfların Vergilendirilmesi Rehberi Yayınlandı. Başkanlığımızca hazırlanan “Vakıfların Vergilendirilmesi Rehberi” pdf formatında Başkanlığımızın internet... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2103 Mon, 04 Jun 2012 16:23:36 +0300 Gelir İdaresi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca memur unvanına atanacak personele 15 Temmuz 2012 tarihinde görevde yükselme sınavı yapılacaktır. Başkanlık Makamının 21/03/2012 tarihli onayı ile Gelir İdaresi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2102 Wed, 30 May 2012 14:58:55 +0300 Mükellef Bilgileri Bildiriminin Verilme Süresinin Uzatılmasına İlişkin 53 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri Yayınlandı. 28.05.2012 tarih ve 53 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde; Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesinin... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2101 Wed, 30 May 2012 11:06:24 +0300 Mükellef Bilgileri Bildirimi Hakkında Duyuru Bilindiği üzere 20/01/2012 tarih ve 28179 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 413 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2099 Fri, 25 May 2012 19:15:01 +0300 Vergi Dairesi Müdür Yardımcılığı Sınav Sonucu Açıklandı. Başkanlığımızca 21 Nisan 2012 tarihinde yazılı, 24-25 Mayıs 2012 tarihlerinde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2098 Fri, 25 May 2012 16:20:40 +0300 23 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. 22.05.2012 tarih ve 28300 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 23 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği’nde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2096 Tue, 22 May 2012 10:33:25 +0300 Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınav Sonucu Açıklandı. 8 Nisan 2012 tarihinde yazılı, 14-18 Mayıs 2012 tarihlerinde sözlü bölümü... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2094 Sat, 19 May 2012 09:46:14 +0300 Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK'ten 2011 Yılı Kurumlar Vergisi Beyanlarına İlişkin Teşekkür Açıklaması Ülkemizin ekonomik ve sosyal yönden gelişmesinde en önemli gelir kaynağı mükelleflerimizin ödediği vergilerdir... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2093 Fri, 18 May 2012 12:44:34 +0300 2011 Yılı Türkiye Geneli En Yüksek Kurumlar Vergisi Beyanlarına İlişkin İlk 100 Mükellef Belli Oldu. Gelir İdaresi Başkanlığı, 2011 Vergilendirme dönemi Yıllık Kurumlar Vergisi beyanlarına ilişkin olarak... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2092 Fri, 18 May 2012 12:17:48 +0300 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (A) ve (B) Cetvellerinde Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı. 18.05.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/3172 sayılı Karar’da; 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2091 Fri, 18 May 2012 12:13:04 +0300 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesi ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci ve 30 uncu Maddelerinde Yer Alan Bazı Tevkifat Nispetleri Hakkındaki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı. 18.05.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/3141 sayılı Karar’da; 22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Kararnamenin eki Kararın... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2090 Fri, 18 May 2012 10:55:09 +0300 Vergi İletişim Merkezi Türkiye Dışındaki Yabancı Kişi ve Kurumlara İngilizce Danışma Hizmeti Sunmaya Başladı. Vergi ile ilgili konularda danışmanlık ve ihbar bildirimlerinin alınması hizmetlerini sunmakta olan... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2089 Wed, 16 May 2012 10:43:12 +0300 118 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. 16.05.2012 tarih ve 28294 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 118 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği’nde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2088 Wed, 16 May 2012 10:08:12 +0300 Vergi Dairesi Müdürlüğü Sınav Sonucu Açıklandı. Başkanlığımızca 7 Nisan 2012 tarihinde yazılı, 9-10-11 Mayıs 2012 tarihlerinde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2087 Mon, 14 May 2012 15:48:06 +0300 28 Mayıs – 22 Haziran 2012 Tarihlerinde Yapılacak Olan Görevde Yükselme Eğitimine Katılacaklar Açıklandı. Görevde yükselme eğitimi... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2086 Thu, 10 May 2012 17:20:45 +0300 Derneklerin Vergilendirilmesi Rehberi Yayınlandı. Başkanlığımızca hazırlanan “Derneklerin Vergilendirilmesi Rehberi... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2085 Wed, 09 May 2012 15:09:00 +0300 ÖTV Kanununa Ekli (III) Sayılı Listenin (A) Cetvelinde Yer Alan Malların Asgari Maktu Vergi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesine Yönelik Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı. 7.5.2012 tarih ve 28285 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/3139 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2083 Mon, 07 May 2012 09:49:58 +0300 6 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. 5.5.2012 tarih ve 28283 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde; 3/6/2006 tarihli... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2082 Mon, 07 May 2012 09:40:15 +0300 Beyannamelerde Stopaja Tabi Ödemelerin Bildirilmesine İlişkin 82 Sıra No.lu Gelir Vergisi Kanunu Sirküleri Yayınlandı. 02/05/2012 tarih ve 82 Sıra No.lu Gelir Vergisi Kanunu Sirkülerinde; mükelleflerin, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2081 Wed, 02 May 2012 17:58:53 +0300 Avukatlık Giriş Sınavında Başarılı Olarak Atanmaya Hak Kazanan Adayların Başarı Sırasına Göre Görev Yerlerinin Belirlenmesine İlişkin Duyuru. 10 Aralık 2011 tarihinde yazılı bölümü, 26-29 Aralık 2011 tarihlerinde de sözlü bölümü yapılan Avukatlık Giriş Sınavında başarılı olarak atanmaya hak kazanan... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2078 Mon, 30 Apr 2012 16:31:20 +0300 İşe Başlama/Bırakma Bildirimine İlişkin Duyuru Mükellefiyet tesisi işlemlerinin kolaylaştırması, hızlandırılması ve kırtasiyeciliğin azaltılması amacıyla “İşe Başlama/Bırakma Bildirimi” http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2077 Mon, 30 Apr 2012 16:26:13 +0300 Başkanlığımızın 2011 Yılına Ait "Faaliyet Raporu" İnternet Sitemizde Yayınlandı. Gelir İdaresi Başkanlığınca, ilgili tarafların ve kamuoyunun bilgi sahibi olmasını sağlamak üzere, mali saydamlık... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2076 Mon, 30 Apr 2012 14:18:51 +0300 Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Yazılı Sınav Sonucu Açıklandı. 28 Nisan 2012 tarihinde yazılı bölümü yapılan Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş sınavında... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2075 Sat, 28 Apr 2012 21:56:40 +0300 2011 Vergilendirme Dönemi Yıllık Gelir Vergisi Beyanları Sonucunda Türkiye Genelinde En Çok Vergi Beyan Eden Mükellefler Açıklandı. 2011 yılı vergilendirme dönemi Yıllık Gelir Vergisi beyanlarına ilişkin olarak Mart 2012 ayında verilen... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2073 Fri, 27 Apr 2012 12:50:24 +0300 Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı İlişkin 23 Sıra No.lu 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayınlandı. 25/04/2012 tarih ve 23 Sıra No.lu 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirkülerinde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2071 Wed, 25 Apr 2012 11:10:54 +0300 Alışveriş Merkezlerinde Kurulan Stantlarda Alınan Kira Geliri Beyannamelerine İlişkin Uygulama Sonuçları Başkanlığımızca, mükellef odaklı hizmet sunma anlayışı doğrultusunda teknolojik imkanlardan yararlanılarak mükelleflerin vergi yükümlülüklerinin... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2070 Tue, 24 Apr 2012 15:49:12 +0300 2012 Mart Ayına Ait KDV Beyannamesinin Verilme Süresi 26 Nisan 2012 Perşembe Günü, 2011 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Beyannamesi Verilme Süresi ise 27 Nisan 2012 Cuma Günü Mesai Saati Sonuna Kadar Uzatılmıştır. 2012 Mart Ayına Ait Katma Değer Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresi 26 Nisan 2012... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2069 Mon, 23 Apr 2012 18:38:29 +0300 21 Nisan 2012 Tarihinde Yapılan Vergi Dairesi Müdür Yardımcılığı Yazılı Sınav Sonucu Açıklandı. Başkanlığımızca 21 Nisan 2012 tarihinde yapılan Vergi Dairesi Müdür Yardımcılığı yazılı sınav sonucu... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2068 Sat, 21 Apr 2012 18:17:05 +0300 Türkiye-Gana Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması İlk Tur Müzakereleri Yapıldı Türkiye Cumhuriyeti ile Gana Cumhuriyeti arasında akdedilmesi öngörülen Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasına... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2067 Fri, 20 Apr 2012 16:15:34 +0300 Avrupa Birliği Mali Yardımları Vergi İstisnaları Rehberi Yayınlandı. Avrupa Birliği’nin aday ve potansiyel aday ülkelere ilişkin mali yardım mekanizması, Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) olarak yeniden düzenlenmiş... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2066 Fri, 20 Apr 2012 15:02:29 +0300 28 Nisan 2012 Tarihinde Yapılacak Olan Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına Katılacak Adaylar ile Sınav Giriş Yerleri Açıklandı. Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranlardan... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2065 Wed, 18 Apr 2012 17:22:26 +0300 KDV Tevkifat Uygulamasına ve Bu Uygulamadan Doğan İade Taleplerinin Yerine Getirilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkındaki 117 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı. 14.04.2012 tarih ve 28264 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 117 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği’nde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2064 Mon, 16 Apr 2012 10:35:09 +0300 21 Nisan 2012 Tarihinde Yapılacak Olan Vergi Dairesi Müdür Yardımcılığı Sınavına Katılacak Adaylar ve Sınav Giriş Yerleri Açıklandı. 1- Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2061 Thu, 12 Apr 2012 14:45:20 +0300 69 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğ Resmi Gazete'de Yayımlandı. 11.04.2012 tarih ve 28261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 69 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliği’nde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2060 Wed, 11 Apr 2012 11:01:48 +0300 Önemli Duyuru ! Başkanlığımız internet sitesine ilişkin tüm ekranların, Başkanlığımızla ilgisi olmayan bir internet sitesinde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2059 Mon, 09 Apr 2012 15:41:03 +0300 3 Seri No'lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı. 07.04.2012 tarih ve 28257 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3 Seri No'lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2058 Mon, 09 Apr 2012 10:17:28 +0300 7 Nisan 2012 Tarihinde Yapılan Vergi Dairesi Müdürlüğü Yazılı Sınav Sonucu Açıklandı. Başkanlığımızca 7 Nisan 2012 tarihinde yapılan Vergi Dairesi... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2057 Sat, 07 Apr 2012 16:12:46 +0300 Yeni "Sıkça Sorulan Sorular" Sayfası Hizmete Girmiştir. Mükelleflerin bilgiye etkin ve hızlı ulaşabilmesi için internet sayfamızda yer alan Sıkça Sorulan Sorular bölümü, vergi mevzuatı ve ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2056 Fri, 06 Apr 2012 16:59:55 +0300 Vergilendirme/Taxation Bülteni'nin 2. Sayısı Yayımlandı. Başta Avrupa Birliği olmak üzere tüm dünyada vergilendirme alanındaki uygulama ve gelişmelerin düzenli olarak takip edilerek değerlendirilmesi ve ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2054 Wed, 04 Apr 2012 15:53:17 +0300 413 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Uyarınca Düzenlenmesi Gereken Mükellef Bilgileri Bildirimi İnternet Vergi Dairesi Ekranında Kullanıma Açılmıştır. Bilindiği üzere mükelleflerimizin vergisel yükümlüklerinin temelini sicil kayıtları oluşturmaktadır. Faaliyet gösterilen sektörlerin doğru belirlenerek bir takım mali... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2053 Wed, 04 Apr 2012 11:54:03 +0300 Vergi İletişim Merkezi'nde Çalışmak İsteyenler İçin Başvuru 27 Nisan 2012 Tarihinde Sona Ermektedir. Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı olarak faaliyette bulunan Vergi İletişim Merkezi (VİMER), vergi ile ilgili konularda ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2052 Mon, 02 Apr 2012 16:01:09 +0300 6111 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılacak 6.Taksit Ödemesinin 02 Nisan 2012 Tarihi Akşamına Kadar Yapılması Gerekmektedir. Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6111 sayılı Kanunun 2, 3, 5, 6, 7 ve 8. maddesi hükmünden yararlanan mükelleflerin 4. Taksit ödemesini... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2051 Mon, 02 Apr 2012 15:07:02 +0300 Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve Bursa İl Merkezlerindeki Motorlu Taşıtlar Vergisini Tahsile Yetkili Vergi Daireleri 31 Mart 2012 Cumartesi Günü Saat 17:00’ye Kadar Açık Bulundurulacaktır. 2012 YILININ İLK ÇEYREĞİ OLAN MART AYININ SON GÜNÜNÜN HAFTA SONUNA DENK GELMESİ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2050 Fri, 30 Mar 2012 15:41:56 +0300 Malûl ve Engelliler Adına Kayıtlı Taşıtların MTV'den İstisna Tutulmasına ve (I) Sayılı Tarifede Yer Alan Taşıtların Kasko Sigortası Değeri Uygulamasına İlişkin 40 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı. 30.03.2012 tarih ve 28249 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 40 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği’nde; 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2048 Fri, 30 Mar 2012 09:49:06 +0300 7 Nisan 2012 Tarihinde Yapılacak Olan Vergi Dairesi Müdürlüğü Sınavına Katılacak Adaylar ve Sınav Giriş Yerleri Açıklandı. Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranlardan 340 aday bu sınava katılmaya... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2047 Thu, 29 Mar 2012 17:14:59 +0300 Gelir Vergisi Kanununun Geçici 73 üncü Maddesinin Anayasa Mahkemesi Kararı ile İptali Üzerine Yapılacak İşlemlere Yönelik Olarak Hazırlanan 81 No.lu Gelir Vergisi Sirküleri Yayınlandı. Başkanlığımızca yayınlanan 26.03.2012 tarih ve GVK-81/2012-3 Sayılı Gelir Vergisi Sirküleri’nde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2044 Mon, 26 Mar 2012 16:20:18 +0300 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı. 24.03.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/2931 sayılı Karar’da; 4/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2043 Mon, 26 Mar 2012 10:29:35 +0300 2011 Dönemine Ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Verilme Süresinin 29 Mart 2012 Perşembe Günü Mesai Saati Sonuna Kadar Uzatılmasına İlişkin Sirküler Yayınlandı. 23.03.2012 tarih ve GVK-80/2012-2/ Beyan ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması-1 sayılı Gelir Vergisi Kanunu Sirküleri ile... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2042 Fri, 23 Mar 2012 16:40:55 +0200 Vergi Daireleri 24 Mart 2012 Cumartesi Günü Saat 17:00’a Kadar Açık Bulundurulacaktır. 2011 yılı yıllık gelir vergisi beyannamesinin verilme süresinin son günlerinde vergi dairelerinde meydana gelmesi muhtemel sıkışıklığın önlenmesi ve mükelleflere kolaylık... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2041 Fri, 23 Mar 2012 15:56:21 +0200 Başkanlığımızca 28.05.2012-22.06.2012 tarihleri arasında görevde yükselme eğitimi, 15.07.2012 tarihinde görevde yükselme sınavı yapılacaktır. Söz konusu ilan için... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2038 Thu, 22 Mar 2012 14:35:14 +0200 G.V.K. Geçici 67. Madde Uygulaması İle İlgili Olarak Gerçek Kişilere Yönelik Vergi Rehberi Yayınlandı. Türk finansal araçlarına yatırım yapan gerçek kişi yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olan... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2035 Wed, 21 Mar 2012 15:42:37 +0200 Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı yapılacaktır. Gelir İdaresi Başkanlığınca 28 Nisan 2012 tarihinde Gelir Uzman Yardımcılığı... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2034 Wed, 21 Mar 2012 14:31:52 +0200 Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğ (Seri No:1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:5) Resmi Gazete'de Yayımlandı. 21.03.2012 tarih ve 28240 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2033 Wed, 21 Mar 2012 10:43:06 +0200 ÖTV Kanununun 8/1 inci Maddesi Kapsamında Gerçekleştirilen Mal Teslimleri İçin Vergi Dairesine Verilmesi Gereken Teminat ve Diğer Belgelerin Verilme Zamanına İlişkin Sirküler Yayınlandı. 19.3.2012 tarih ve ÖTV-1/2012-2 Sayılı 17 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Sirkülerinde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2032 Mon, 19 Mar 2012 17:30:27 +0200 Doğal Afetler ve Olağanüstü Politik Risk Nedeniyle Meydana Gelen Mücbir Sebeplere İstinaden 6111 Sayılı Kanunda Yer Alan Taksit Sürelerinin Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı. 17.03.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/2941 sayılı Karar’da; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 13 üncü ve 15 inci maddeleri çerçevesinde doğal afet nedeniyle... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2030 Mon, 19 Mar 2012 10:05:12 +0200 MERNİS’te Yurt İçi veya Yurt Dışı Adresi Olmayan Ancak GMSİ-Kira Beyannamesi Vermek İsteyen Vatandaşlarımız Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemini Kullanarak Beyannamelerini Verebilirler. Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi ile ilgili olarak 414 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2029 Fri, 16 Mar 2012 17:20:53 +0200 Kira Geliri Elde Eden Mükelleflerimiz Ankara’da Hizmet Veren Mükellef Hizmetleri Merkezine Beyannamelerini Verebilirler. Gelir İdaresi Başkalığı Mükellef Hizmetleri Merkezinde, mükelleflere... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2028 Thu, 15 Mar 2012 15:46:31 +0200 Fiscalis 2013 Programı çerçevesinde Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin vergi idarelerinde görevli temsilcileri tarafından 05-09 Mart 2012 tarihlerinde Başkanlığımıza bir Çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir. http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2027 Wed, 14 Mar 2012 18:28:18 +0200 Türkiye İle Singapur Arasında Mevcut “Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması”nın “Bilgi Değişimi” Maddesini Değiştiren Bir Protokol İmzalanmıştır. 01 Ocak 2002 tarihinden itibaren uygulanmakta olan “Türkiye Cumhuriyeti ile Singapur Cumhuriyeti Arasında... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2026 Wed, 14 Mar 2012 16:44:03 +0200 “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Guernsey Hükümeti Arasında Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşması” 13 Mart 2012 Tarihinde Londra’da İmzalandı. “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Guernsey Hükümeti Arasında... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2025 Tue, 13 Mar 2012 15:32:40 +0200 21 Nisan 2012 Tarihinde Vergi Dairesi Müdür Yardımcılığı Sınavı Yapılacaktır. Söz konusu ilan için... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2023 Mon, 12 Mar 2012 16:36:15 +0200 Türkiye’de İkamet Eden ve Avusturya’dan Emekli Maaşı Elde Etmekte Olan Vatandaşlarımızdan, Avusturya Sigorta Kurumu Tarafınca Onaylattırılması İstenilen Forma İlişkin Duyuru Avusturya’dan emekli maaşı almakta olup, Türkiye’de ikamet eden hak sahiplerinden Avusturya... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2022 Thu, 08 Mar 2012 17:01:12 +0200 Suriye’de Meydana Gelen Olaylardan Etkilenen Mükelleflerin Bu Keyfiyeti Tevsik Etmeleri Şartıyla Vergi Usul Kanununun Mücbir Sebep Hükümlerinden Faydalandırılmasına İlişkin Sirküler Yayınlandı. 8.3.2012 tarih ve VUK-52/2012-2/Mücbir sebep-1 Sayılı Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde; Suriye’de meydana gelen... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2021 Thu, 08 Mar 2012 11:45:16 +0200 23.Vergi Haftası Etkinlikleri Kapsamında Maliye Tiyatrosu Tarafından "Fehim Paşa Konağı" Adlı Tiyatro Oyunu Sahnelendi. “Fehim Paşa Konağı” adlı tiyatro oyunu Maliye Tiyatrosu tarafından 5 Mart 2012 tarihinde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2020 Wed, 07 Mar 2012 11:01:49 +0200 Uluslararası Taşımacılık İstisnasının Kapsamı ile İstisnanın Tevsiki ve İade İçin İbrazı Gereken Belgeler Hakkında KDV Sirküleri Yayınlanmıştır. 06.03.2012 tarih ve 61 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Sirkülerinde; uluslararası taşımacılık istisnasının kapsamı... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2017 Tue, 06 Mar 2012 11:44:04 +0200 07 Nisan 2012 Tarihinde Vergi Dairesi Müdürlüğü Sınavı Yapılacaktır. Söz konusu ilan... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2016 Fri, 02 Mar 2012 17:45:51 +0200 23. Vergi Haftası Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'in Katılımıyla Düzenlenen Kokteyl ile Kutlandı. 29 Şubat 2012 tarihinde yapılan Vergi Haftası kokteyli Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek’in yanı sıra, Maliye Bakanlığının ve ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2015 Thu, 01 Mar 2012 18:51:43 +0200 Başkanlığımızın Sunduğu Hizmetlere Yönelik Olarak Hazırlanan Mükellef Hizmetleri Anketi Katılımlarınıza Açılmıştır. Gelir İdaresi Başkanlığı sunduğu hizmetlerin memnuniyetini ölçmek amacıyla, 23. Vergi Haftası etkinlikleri çerçevesinde ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2014 Thu, 01 Mar 2012 16:39:36 +0200 Ücret Kazançları Vergi Rehberi Yayınlandı. Ücret kazançlarının vergilendirilmesine ilişkin olarak Başkanlığımızca hazırlanan “Ücret Kazançları Vergi Rehberi” ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2013 Thu, 01 Mar 2012 10:31:59 +0200 e-Defter Yazılım Uyumluluk Onay Kılavuzu Yayımlanmıştır. Başkanlığımızca 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliğinin “3.2 Yazılımların Uyumluluk Onayı” başlıklı bölümünde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2012 Tue, 28 Feb 2012 13:44:20 +0200 41 Seri No'lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı. 28.02.2012 tarih ve 28218 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 41 Seri No'lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği’nde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2011 Tue, 28 Feb 2012 09:59:16 +0200 Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınav Sonucu Açıklandı. 28 Ocak 2012 tarihinde yazılı, 20-24 Şubat 212 tarihlerinde sözlü bölümü yapılan Gelir Uzman Yardımcılığı... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2010 Tue, 28 Feb 2012 04:44:34 +0200 23. Vergi Haftası, 27 Şubat - 4 Mart 2012 Tarihleri Arasında Tüm Yurtta Kutlanıyor. 23. Vergi Haftası, 27 Şubat - 4 Mart 2012 tarihleri arasında tüm yurtta çeşitli... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2009 Mon, 27 Feb 2012 10:17:00 +0200 Serbest Meslek Kazançları Vergi Rehberi Yayınlandı. Başkanlığımızca hazırlanan “Serbest Meslek Kazançları Vergi Rehberi” pdf formatında Başkanlığımızın... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2008 Fri, 24 Feb 2012 15:44:36 +0200 Kira Geliri Elde Edenler İçin Beyanname Düzenleme Rehberi Yayınlandı. Kira gelirlerinin vergilendirilmesine ilişkin olarak Başkanlığımızca hazırlanan “Kira Geliri Elde Edenler İçin Beyanname Düzenleme Rehberi”... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2007 Fri, 24 Feb 2012 15:38:07 +0200 Dar Mükellefler (Türkiye'de Yerleşmiş Olmayan Yabancı Ülke Vatandaşları ile Yurtdışında Yerleşik Türk Vatandaşları) İçin Kira Geliri Rehberi Yayınlandı. Başkanlığımızca hazırlanan "Dar Mükellefler (Türkiye'de Yerleşmiş Olmayan Yabancı Ülke Vatandaşları ile Yurtdışında Yerleşik Türk Vatandaşları) İçin Kira Geliri Rehberi"... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2006 Fri, 24 Feb 2012 15:32:51 +0200 Menkul Sermaye İradı Elde Edenler İçin Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi Yayınlandı. Menkul sermaye iradı elde eden mükelleflerimizin vergisel yükümlülüklerini yerine getirirken faydalanmaları amacıyla Başkanlığımızca hazırlanmış olan... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2005 Fri, 24 Feb 2012 14:09:00 +0200 Ticari Kazancın Gerçek Usulde Vergilendirilmesi Rehberi Yayınlandı. Ticari kazançların vergilendirilmesine ilişkin olarak Başkanlığımızca hazırlanan “Ticari Kazancın Gerçek Usulde Vergilendirilmesi Rehberi”ne vergi dairelerinden ve... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2004 Fri, 24 Feb 2012 14:03:38 +0200 60 Yaşını Doldurmuş Mükellefler İle Yaşlılığı, Sakatlığı Veya Hastalığı Nedeniyle Vergi Dairesine Gelemeyecek Durumda Olan Engelli Mükelleflerin Gayrimenkul Sermaye İradına İlişkin Beyannamelerinin Verilmesine İlişkin Duyuru 2011 yılında sahip oldukları mal ve hakları kiraya verenler 1 Ocak 2011 – 31 Aralık 2011 dönemine ait beyana tabi gayrimenkul sermaye iradı gelirleri için... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2003 Wed, 22 Feb 2012 11:05:22 +0200 18 Şubat 2012 Tarihinde Yapılan Gelir Uzmanlığı Özel Sınavı Sonucu Açıklandı. Gelir İdaresi Başkanlığınca 18 Şubat 2012 tarihinde yapılan... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2002 Sat, 18 Feb 2012 20:58:50 +0200 414 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayınlandı. 18.02.2012 tarih ve 28208 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 414 Sıra No'lu Genel Tebliği'nde; Önceden Hazırlanmış ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2001 Sat, 18 Feb 2012 20:34:16 +0200 18 Şubat 2012 Tarihinde Yapılacak Olan Gelir Uzmanlığı Özel Sınavı Hakkında Duyuru Bilindiği üzere, 18.02.2012 tarihinde yapılacak olan Gelir Uzmanlığı Özel Sınavı ile ilgili olarak 13.02.2012 tarihinde Başkanlığımız ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=2000 Thu, 16 Feb 2012 14:25:01 +0200 Gelir İdaresi Başkanlığı 2012 Yılı Tadat Edilmeyen Toplulaştırılmış Projelerin Alt Proje Seçimi ve Ödenek Tahsisi Hakkında Usul ve Esaslar 18.10.2011 tarih ve 28088 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2011/2303 sayılı 2012 Yılı Programı ile 2012 Programının ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1997 Tue, 14 Feb 2012 17:36:32 +0200 6111 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 6274 Sayılı Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı. 11.02.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6274 sayılı Kanun’la; 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1996 Mon, 13 Feb 2012 19:09:41 +0200 18 ŞUBAT 2012 Tarihinde Yapılacak Olan Gelir Uzmanlığı Özel Sınavı Hakkında Duyuru Bilindiği üzere, 25 Şubat 2011 tarihli ve 27857 1’inci Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1995 Mon, 13 Feb 2012 16:30:18 +0200 14 Ocak 2012 Tarihinde Yazılı, 30-31 Ocak 2012 Tarihinde Sözlü Bölümü Yapılan Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavında Başarılı Olan Adaylardan İstenilecek Belgeler. 14 Ocak 2012 tarihinde yazılı, 30-31 Ocak 2012 tarihinde sözlü bölümü yapılan Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1994 Thu, 09 Feb 2012 11:43:17 +0200 18 Şubat 2012 Tarihinde Yapılacak Gelir Uzmanlığı Özel Sınavına Katılacak Adaylar ile Sınav Giriş Yerleri Açıklandı. 1- Sınava elektronik ortamda başvuru yapan 3.161 adaydan, sınava girme şartlarını taşıyan 2.752 aday sınava katılmaya... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1993 Fri, 03 Feb 2012 17:40:15 +0200 Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınav Sonucu Açıklandı. Gelir İdaresi Başkanlığınca 14 Ocak 2012 tarihinde yazılı, 30-31 Ocak 2012 tarihlerinde sözlü bölümü... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1990 Tue, 31 Jan 2012 18:49:45 +0200 Basit Usule Tabi Mükelleflerimiz İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Verme Dönemi 1 Şubat 2012 Tarihinde Başlıyor. Geliri, sadece Basit Usulde tespit edilen ticari kazançlardan ibaret olan mükelleflerimiz için beyanname verme süresi 1 Şubat 2012 tarihinde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1988 Tue, 31 Jan 2012 15:23:00 +0200 6111 Sayılı Kanuna Göre Yapılacak Beşinci Taksit Ödeme Süresinin Son Günü Olması Nedeniyle 31 Ocak 2012 Salı Günü Saat 19:00'a Kadar Vergi Daireleri Açık Bulundurulacaktır. 31.01.2012 tarihli Basın Bülteninde; 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1987 Tue, 31 Jan 2012 15:22:07 +0200 396 Sıra No.Lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Uyarınca Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Mükelleflerin, Form Ba ile Form Bs Bildirimlerinin Verilme Süresinin 03/02/2012 Tarihine Kadar Uzatılmasına İlişkin Sirküler Yayınlandı. Başkanlığımızca yayınlanan 31.01.2012 tarih ve 51 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri’nde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1986 Tue, 31 Jan 2012 10:45:22 +0200 Gelir İdaresi Başkanlığı 2012 yılı Performans Programı yayımlanmıştır. Gelir İdaresi Başkanlığı 2012 yılı Performans Programı 31 Ocak 2012 tarihinde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1985 Tue, 31 Jan 2012 10:16:06 +0200 Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Yazılı Sınav Sonucu Açıklandı. 28 Ocak 2012 tarihinde yazılı bölümü yapılan Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş sınavında... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1984 Sat, 28 Jan 2012 23:14:36 +0200 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin 2012/2697 sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı. 27.01.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/2697 sayılı Karar’da; 24/12/2007 tarihli ve... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1983 Fri, 27 Jan 2012 10:26:21 +0200 Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi ve Vergi Kaçakçılığını Önleme Anlaşmasına İlişkin Duyuru 19.09.2011 tarihinde Berlin’de imzalanan ve 23.12.2011 tarih ve 6263 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1982 Wed, 25 Jan 2012 10:42:10 +0200 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bermuda Hükümeti Arasında Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşması 23 Ocak 2012 Tarihinde İmzalandı. “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bermuda Hükümeti Arasında Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşması” 23 Ocak 2012 tarihinde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1981 Tue, 24 Jan 2012 11:01:17 +0200 413 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine İlişkin Duyuru 20.01.2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 413 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1980 Tue, 24 Jan 2012 09:47:34 +0200 Mükellef Bilgileri Bildirimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki 413 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı. 20.01.2012 tarih ve 28179 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 413 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1979 Fri, 20 Jan 2012 10:24:45 +0200 Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların ve Bu Paralarla Olan Senetli ve Senetsiz Alacak ve Borçların Değerlemesine Yönelik Açıklamaların Yer Aldığı Genel Tebliğ Resmi Gazete'de Yayımlandı. 20.01.2012 tarih ve 28179 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 412 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; borsada rayici olmayan yabancı paraların... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1978 Fri, 20 Jan 2012 10:21:15 +0200 89 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı. 19.01.2012 tarih ve 28178 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 89 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Tebliği’nde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1977 Thu, 19 Jan 2012 10:37:44 +0200 5 Seri No'lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı. 19.01.2012 tarih ve 28178 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5 Seri No'lu Kurumlar Vergisi... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1976 Thu, 19 Jan 2012 10:35:24 +0200 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu Uygulamasına İlişkin Düzenlemelerin ve Açıklamaların Yer Aldığı Genel Tebliğ Resmi Gazete'de Yayımlandı. 19.01.2012 tarih ve 28178 sayılı Resmi Gazete'de 116 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1975 Thu, 19 Jan 2012 10:26:42 +0200 Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesi Kapsamında Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesine Yönelik Açıklamaların Yer Aldığı Genel Tebliğ Resmi Gazete'de Yayımlandı. 19.01.2012 tarih ve 28178 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 282 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1974 Thu, 19 Jan 2012 10:23:28 +0200 14 Ocak 2012 Tarihinde Yapılan Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Yazılı Sınav Sonucu Açıklandı. 14 Ocak 2012 Tarihinde Yapılan Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1971 Sat, 14 Jan 2012 18:17:09 +0200 28 Ocak 2012 Tarihinde Yapılacak Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına Katılacak Adaylar ile Sınav Giriş Yerleri Açıklandı. Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranlardan; KPSS 49 puan türü itibariyle her bir il için... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1970 Thu, 12 Jan 2012 17:00:46 +0200 10 Aralık 2011 Tarihinde Yazılı, 26-29 Aralık 2011 Tarihinde Sözlü Bölümü Yapılan Avukatlık Giriş Sınavında Başarılı Olan Adaylardan İstenilecek Belgeler. 10 Aralık 2011 tarihinde yazılı, 26-29 Aralık 2011 tarihinde sözlü bölümü yapılan Avukatlık Giriş Sınavında başarılı olan adaylardan... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1969 Wed, 11 Jan 2012 15:26:30 +0200 Duyuru Bazı yayın organlarında, “Gelir İdaresi Başkanlığı 3.000 Gelir Uzmanı alacaktır” şeklinde haberler... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1968 Mon, 09 Jan 2012 17:50:24 +0200 Tevkif Suretiyle Ödenen Vergilerin Mahsup ve İadesinde Aranılan Belgelere Yönelik Olarak Hazırlanan Gelir Vergisi Sirküleri Yayınlandı. Başkanlığımızca yayınlanan 05.01.2012 tarih ve GVK-79/2012-1 Sayılı Gelir Vergisi Sirküleri’nde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1967 Thu, 05 Jan 2012 17:36:05 +0200 YMM Üretim Tasdik Raporlarında G.T.İ.P. Numarası Tevsikine İlişkin ÖTV Sirküleri Yayınlandı. 05.01.2012 tarih ve ÖTV-1/2012-1 Sayılı 16 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Sürküleri'nde; 21 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1966 Thu, 05 Jan 2012 16:27:35 +0200 Gelir Uzmanlığı Özel Sınavı Yapılacaktır. Gelir İdaresi Başkanlığınca 18 Şubat 2012 tarihinde Gelir Uzmanlığı Özel sınavı... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1965 Tue, 03 Jan 2012 18:25:05 +0200 281 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı. 03.01.2012 tarih ve 28162 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 281 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1964 Tue, 03 Jan 2012 10:07:54 +0200 66 Seri No'lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı. 31.12.2011 tarih ve 28159 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 66 Seri No'lu Harçlar Kanunu... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1963 Mon, 02 Jan 2012 12:15:38 +0200 65 Seri No'lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı. 31.12.2011 tarih ve 28159 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 65 Seri No'lu Harçlar Kanunu Genel... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1962 Mon, 02 Jan 2012 12:00:17 +0200 2012 Yılına Ait Emlak Vergi Değerleri ile 2012 Yılında Mükellef Olacakların Emlak Vergi Değerlerinin Hesabında Dikkate Alınacak Asgari Ölçüde Arsa ve Arazi Metrekare Birim Değerlerinin Tespitine Yönelik Genel Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı. 31.12.2011 tarih ve 28159 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 59 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğ’de... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1961 Mon, 02 Jan 2012 11:48:27 +0200 Damga Vergisi Kanununa Ekli (1) Sayılı Tabloda Yer Alan Maktu Vergiler ile Kanunun 14 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Kağıtlardan Alınacak Damga Vergisine İlişkin Üst Sınırın Tespitine Yönelik Genel Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı. 31.12.2011 tarih ve 28159 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 55 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğ’de... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1960 Mon, 02 Jan 2012 11:32:53 +0200 10 Aralık 2011 Tarihinde Yazılı, 26-29 Aralık 2011 Tarihinde Sözlü Bölümü Yapılan Avukatlık Giriş Sınav Sonucu Açıklandı. Başkanlığımızca 10 Aralık 2011 tarihinde yazılı, 26-29 Aralık 2011 tarihinde sözlü bölümü yapılan ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1959 Fri, 30 Dec 2011 19:04:25 +0200 2012 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi Resmi Gazete'de Yayımlandı. 30.12.2011 tarih ve 28158 sayılı 3. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 2012 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1958 Fri, 30 Dec 2011 16:05:04 +0200 "2012 Yılı Vergi Takvimi" Yayınlandı. Başkanlığımız, mükellef odaklı hizmet anlayışı doğrultusunda mükelleflerimizin vergisel yükümlülüklerini yerine getirirken doğru bilgiye en kısa yoldan... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1957 Fri, 30 Dec 2011 12:03:05 +0200 Maktu Harçlar ve Damga Vergisi Tutarları, Bina, Arsa ve Arazi Vergisi Matrahları ve Asgari Ölçüde Arsa ve Arazi Metrekare Birim Değerlerinin Hesabında Uygulanacak Artış Oranı ile Bazı Mallara Uygulanacak Tütün Fonu Tutarlarına İlişkin Karar Yayımlandı. 30.12.2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2011/2628 sayılı Karar’da; Maktu harçlar ve damga vergisi tutarları, bina, arsa ve arazi vergisi matrahları ve ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1956 Fri, 30 Dec 2011 11:04:10 +0200 2011/1 Sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı. 30.12.2011 tarih ve 28158 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2011/1 Sayılı Değerli Kağıtlar... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1955 Fri, 30 Dec 2011 10:43:51 +0200 (Seri: B Sıra No: 6) Tahsilat Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı. 30.12.2011 tarih ve 28158 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (Seri: B Sıra No: 6) Tahsilat Genel Tebliği’nde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1954 Fri, 30 Dec 2011 10:41:21 +0200 14 Ocak 2012 Tarihinde Yapılacak Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına Katılacak Adaylar ile Sınav Giriş Yerleri Açıklandı. Söz konusu sınava ilişkin duyuruya... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1953 Wed, 28 Dec 2011 15:11:17 +0200 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı. 27.12.2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2011/2604 sayılı Karar’da; 24/12/2007 tarihli... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1952 Tue, 27 Dec 2011 16:21:26 +0200 Vergi İletişim Merkezi (VİMER - 444 0 189) Dördüncü Kuruluş Yılını Kutladı. 25 Aralık 2007 tarihinde hizmet vermeye başlayan Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) kuruluşunun dördüncü yıldönümü... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1948 Tue, 27 Dec 2011 10:45:27 +0200 411 Seri No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı. 26.12.2011 tarih ve 28154 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 411 Seri No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde; Vergi Usul Kanununun ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1947 Mon, 26 Dec 2011 11:43:39 +0200 280 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı. 26.12.2011 tarih ve 28154 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 280 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1946 Mon, 26 Dec 2011 11:41:24 +0200 39 Seri No'lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı. 26.12.2011 tarih ve 28154 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 39 Seri No'lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği’nde; 410 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1945 Mon, 26 Dec 2011 11:38:17 +0200 40 Seri No'lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı. 26.12.2011 tarih ve 28154 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 40 Seri No'lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği’nde; 410 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1944 Mon, 26 Dec 2011 11:35:23 +0200 43 Seri No'lu Veraset Ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı. 26.12.2011 tarih ve 28154 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 43 Seri No'lu Veraset Ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği’nde; 410 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1943 Mon, 26 Dec 2011 11:32:45 +0200 8 Seri No'lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı. 26.12.2011 tarih ve 28154 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 8 Seri No'lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği’nde; mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1942 Mon, 26 Dec 2011 11:29:42 +0200 58 Seri No'lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı. 26.12.2011 tarih ve 28154 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 58 Seri No'lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği’nde; “2012 Yılı İçin Binaların Metrekare Normal İnşaat... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1941 Mon, 26 Dec 2011 11:23:30 +0200 Otomobil Satışlarının Aralık Ayının Son Günlerinde Artması Nedeniyle, Motorlu Taşıtlar Vergisini Tahsile Yetkili Vergi Daireleri 31 Aralık 2011 Cumartesi Günü Saat 17:00’ye Kadar Açık Bulundurulacaktır. 23.12.2011 tarihli Basın Bülteninde; otomobil satışlarının Aralık ayının son günlerinde artması... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1939 Fri, 23 Dec 2011 09:22:53 +0200 Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınav Sonucu Açıklandı. 19 Kasım 2011 tarihinde yazılı, 08-15 Aralık 2011 tarihlerinde sözlü bölümü yapılan Gelir Uzman Yardımcılığı... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1938 Thu, 22 Dec 2011 03:15:42 +0200 Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Yapılacaktır. Gelir İdaresi Başkanlığınca 28 Ocak 2012 tarihinde Gelir Uzman Yardımcılığı... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1937 Wed, 21 Dec 2011 16:20:34 +0200 Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı (2011-2013) ile İlgili 2011/21 Sayılı Başbakanlık Genelgesi Resmi Gazete'de Yayımlandı. 2011 Yılı Programının 31 No.lu Tedbirinde, 2008-2010 dönemi Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1936 Wed, 21 Dec 2011 11:48:41 +0200 88 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı. 17.12.2011 tarih ve 28145 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 88 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Tebliği’nde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1933 Mon, 19 Dec 2011 10:31:13 +0200 Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Yapılacaktır. Gelir İdaresi Başkanlığınca 14 Ocak 2012 tarihinde Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1932 Tue, 13 Dec 2011 13:17:02 +0200 1 Sıra No’lu Elektronik Defter Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı. 13.12.2011 tarih ve 28141 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Sıra No’lu Elektronik Defter Genel Tebliği’nde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1931 Tue, 13 Dec 2011 10:31:43 +0200 10 Aralık 2011 Tarihinde Yapılan Avukatlık Giriş Yazılı Sınav Sonucu Açıklandı. Başkanlığımızca 10 Aralık 2011 tarihinde yapılan Avukatlık Giriş Yazılı Sınav sonucu... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1930 Sat, 10 Dec 2011 16:07:12 +0200 Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınav Sonucu Açıklandı. Gelir İdaresi Başkanlığınca 19 Kasım 2011 tarihinde yazılı, 7 Aralık 2011 tarihinde sözlü bölümü yapılan 2. Grup Gelir Uzman Yardımcılığı (Mühendis)... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1929 Wed, 07 Dec 2011 15:36:26 +0200 KPSS-2011/2 Tercih Kılavuzu ile Başkanlığımız Taşra Teşkilatındaki Şoför, Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile Hizmetli Kadrolarına Yerleştirilen Adaylara İlişkin Duyuru Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uyarınca... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1926 Mon, 05 Dec 2011 14:20:35 +0200 Vergi Daireleri 30 Kasım 2011 Çarşamba Günü Saat 19:00’a Kadar Açık Bulundurulacaktır. 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanuna göre mükellefler tarafından yapılacak... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1922 Wed, 30 Nov 2011 17:10:18 +0200 6111 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılacak 4.Taksit Ödemesinin 30 Kasım 2011 Tarihi Akşamına Kadar Yapılması Gerekmektedir. Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6111 sayılı Kanunun 2, 3, 5, 6, 7 ve 8. maddesi hükmünden... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1921 Wed, 30 Nov 2011 16:03:13 +0200 10 Aralık 2011 Tarihinde Yapılacak Avukatlık Giriş Sınavına Katılacak Adaylar ile Sınav Giriş Yerleri Açıklandı. Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranlardan 439 aday... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1920 Wed, 30 Nov 2011 10:08:22 +0200 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı. 27.11.2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2011/2466 sayılı Karar’da; 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1916 Mon, 28 Nov 2011 10:37:13 +0200 Kağıt Ortamında Düzenlenen 2A Numaralı ÖTV Beyannamelerinin 1 Şubat 2012 Tarihine Kadar Kabul Edilmesine Yönelik Olarak Hazırlanan Sirküler Yayınlandı. Başkanlığımızca yayınlanan 28.11.2011 tarih ve ÖTV 2/2011-2 sayılı 15 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Sirküleri’nde; ÖTV Kanunu eki (II) sayılı listede yer alan... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1915 Mon, 28 Nov 2011 10:28:13 +0200 23.11.2011 Tarihli ve 2011/1 Nolu “Stratejik Plan İç Genelgesi” ile Başkanlığımız 2014-2018 Stratejik Planı Hazırlık Çalışmalarına Başlanılmıştır. Bilindiği üzere, 24.12.2003 tarihli ve 25326 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1913 Fri, 25 Nov 2011 15:58:26 +0200 Gelir Uzmanlığı Yeterlik Sınav Sonucu Açıklandı. Başkanlığımızca 19 Ekim 2011 tarihinde yazılı, 22-24 Kasım 2011 tarihlerinde sözlü bölümü yapılan... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1912 Thu, 24 Nov 2011 19:11:05 +0200 19 Kasım 2011 Tarihinde Yapılan Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Yazılı Sınav Sonucu Açıklandı. 19 Kasım 2011 Tarihinde Yapılan Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Yazılı Sınav... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1908 Mon, 21 Nov 2011 05:16:46 +0200 Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı. 17.11.2011 tarih ve 28115 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 410 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1907 Wed, 16 Nov 2011 11:41:53 +0200 19 Kasım 2011 Tarihinde Yapılacak Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına Katılacak Adaylar ile Sınav Giriş Yerleri Açıklandı. 1. Grup: Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1905 Fri, 04 Nov 2011 21:11:37 +0200 OECD - Avrupa Konseyi "Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi" 3 Kasım 2011 Tarihinde Fransa'nın Cannes Kentinde İmzalanmıştır. Çok taraflı bir anlaşma olan "Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi" 3 Kasım 2011 tarihinde Fransa'nın Cannes kentinde düzenlenen... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1903 Fri, 04 Nov 2011 14:44:40 +0200 Gelir İdaresi Başkanlığı Personeli Yer Değiştirme Yönetmeliği Resmi Gazete'de Yayımlandı. 03.11.2011 tarih ve 28104 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gelir İdaresi Başkanlığı Personeli Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde; Gelir İdaresi Başkanlığının... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1902 Thu, 03 Nov 2011 11:08:50 +0200 Vergi İletişim Merkezi (444 0 189) 5 Kasım 2011 / Arife Günü Hizmet Vermeye Devam Edecektir. Gelir İdaresi Başkanlığının vergisel konularla ilgili “bilgi danışma, ihbar bildirimlerinin alınması ve MTV plaka / tescil tarihi sorgulama” hizmetlerini sunan... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1901 Wed, 02 Nov 2011 14:57:25 +0200 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Kayıt Ve Tescile Tabi Araçların Vergilendirilmesine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı. 01.11.2011 tarih ve 28102 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 22 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1899 Tue, 01 Nov 2011 11:02:28 +0200 Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığı ile Mücadele Eylem Planı (2011-2013) Hazırlanmıştır. Tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığını önlemeye yönelik mevzuat ve uygulama sorunları ile çözüm önerilerini de içeren Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığı... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1897 Thu, 27 Oct 2011 10:39:42 +0300 Vergi Dairesi Müdür Yardımcılığı Sözlü Sınav Sonucu Açıklandı. Gelir İdaresi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği uyarınca 28 Ağustos 2010 tarihinde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1896 Wed, 26 Oct 2011 19:02:51 +0300 Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranına Yönelik Olarak Hazırlanan Sirküler Yayınlandı. Başkanlığımızca yayınlanan 26.10.2011 tarih ve KVK-21/2011-3/Yatırım İndirimi–15 Sayılı 21 Seri No.lu 5520 sayılı... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1895 Wed, 26 Oct 2011 16:16:40 +0300 12/10/2011 Tarihli 2011/2304 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe Konulan, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintileri ve Bazı Mallarda Uygulanan ÖTV ile İlgili Kararda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı. 26.10.2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2011/2343 sayılı Karar’da; 12/10/2011 tarihli ve 2011/2304 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1894 Wed, 26 Oct 2011 11:02:02 +0300 10 Aralık 2011 Tarihinde Avukatlık Giriş Sınavı Yapılacaktır. Başkanlığımızca 10 Aralık 2011 tarihinde Avukatlık Giriş Sınavı... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1893 Tue, 25 Oct 2011 15:59:21 +0300 Van İlinde Meydana Gelen Deprem Felaketi Nedeniyle Bitlis İli, Adilcevaz İlçesi ile Ağrı İli, Patnos İlçesi İçin Vergi Uygulamaları Bakımından Mücbir Sebep Hali İlan Edilmiştir. 24.10.2011 tarihli basın bülteninde; 23.10.2011 tarihinde Van İlinde meydana gelen deprem felaketinin... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1891 Mon, 24 Oct 2011 19:07:55 +0300 Van İlinde Meydana Gelen Deprem Felaketi Nedeniyle Van İlinin Tamamında Vergi Uygulamaları Bakımından Mücbir Sebep Hali İlan Edilmiştir. 24.10.2011 tarihli basın bülteninde, 23.10.2011 tarihinde Van İlinde meydana gelen deprem felaketinin mücbir sebep hali olarak kabul edildiğine ve Van İlinin tamamında ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1887 Mon, 24 Oct 2011 14:09:31 +0300 Gelir İdaresi Başkanlığı’nda Kalite Yönetimine Giriş Projesi kapsamında Farkındalık Artırma Konferansı, 18/10/2011 tarihinde J.W. Marriott Otel’de gerçekleştirildi. Programın açılış konuşmasını yapan Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Sn. Şinasi CANDAN konuşmasında: “Kalite Kavramı”nın bugün birey olarak, kamu veya özel sektör... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1885 Fri, 21 Oct 2011 16:56:33 +0300 Gelir Uzmanlığı Yeterlik Yazılı Sınav Sonucu Açıklandı. Başkanlığımızca “Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzmanlığı Yönetmeliği” nin ilgili maddeleri uyarınca... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1882 Wed, 19 Oct 2011 20:49:38 +0300 Deri İmalatında Tecil-Terkin Uygulamasına Yönelik Olarak Hazırlanan Sirküler Yayınlandı. Başkanlığımızca yayınlanan 17.10.2011 tarih ve ÖTV-1/2011-1 Sayılı 14 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1881 Mon, 17 Oct 2011 15:28:19 +0300 19 Kasım 2011 Tarihinde Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Yapılacaktır. Başkanlığımızca 19 Kasım 2011 tarihinde Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı yapılacaktır... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1880 Mon, 17 Oct 2011 11:55:12 +0300 Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintileri ve Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi ile İlgili Karar Resmi Gazede'de Yayımlandı. 13.10.2011 tarih ve 28083 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2011/2304 sayılı Karar'da; kaynak kullanımını... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1879 Thu, 13 Oct 2011 09:56:09 +0300 Önemli Duyuru ! Bilindiği üzere, vergi uygulamalarına yönelik her türlü güncel bilgi ve internet sitemizdeki her yenilik abonelerimize E-posta Bilgilendirme Sistemi kapsamında... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1878 Wed, 12 Oct 2011 15:42:27 +0300 Mükelleflerin Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayımlanan Örnek Özelgelere Daha Kolay ve Hızlı Bir Şekilde Ulaşabilmeleri İçin Hazırlanan Yeni Özelge Sayfası Hizmete Girmiştir. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413 üncü maddesinde yer alan “Sirküler ve vergi mahremiyetine ilişkin hükümler göz önünde bulundurulmak şartıyla özelgeler... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1876 Mon, 10 Oct 2011 11:48:53 +0300 44 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı. 29.09.2011 tarih ve 28069 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 44 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği’nde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1874 Tue, 27 Sep 2011 16:18:28 +0300 28 Ağustos 2010 Tarihinde Yazılısı Yapılan Vergi Dairesi Müdür Yardımcılığı Sınavı İle İlgili Önemli Duyuru Başkanlığımız tarafından 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve Gelir İdaresi... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1873 Fri, 23 Sep 2011 17:24:06 +0300 21 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı. 21.09.2011 tarih ve 28061 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 21 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği’nde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1872 Wed, 21 Sep 2011 10:41:24 +0300 “Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi ve Vergi Kaçakçılığını Önleme Anlaşması” 19 Eylül 2011 tarihinde Berlin’de imzalandı. Türkiye adına Maliye Bakanı Sayın Mehmet ŞİMŞEK ile Almanya adına Federal Maliye Bakanı Sayın Dr. Wolfgang SCHÄUBLE tarafından imzalanan bu Anlaşma ile... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1871 Mon, 19 Sep 2011 15:10:48 +0300 ÖTV Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi ile 2010/668 Sayılı Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı. 14.09.2011 tarih ve 28054 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2011/2198 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1870 Wed, 14 Sep 2011 15:57:14 +0300 2011/Temmuz Dönemine İlişkin Ba ve Bs Bildirim Formlarının Verilme Süresi 7 Eylül 2011 Tarihine Kadar Uzatılmıştır. 25.08.2011 tarih ve VUK -50 / 2011-8 / Form Ba ve Form Bs -11 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; 31.08.2011 tarihine kadar verilmesi gereken ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1866 Thu, 25 Aug 2011 15:44:12 +0300 Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa ve Adana İlleri İl Merkezindeki Motorlu Taşıtlar Vergisini Tahsile Yetkili Vergi Daireleri 27 Ağustos 2011 Cumartesi Günü Saat 17:00' ye Kadar Açık Bulundurulacaktır. Ramazan Bayramı öncesi araç satışlarında meydana gelebilecek artış dikkate alınarak Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa ve Adana illeri il merkezindeki Motorlu Taşıtlar Vergisini... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1864 Thu, 25 Aug 2011 13:46:45 +0300 Vergi İletişim Merkezinin Cevapladığı Çağrı Sayısı 1 Milyona Ulaştı Vergi İletişim Merkezi (VİMER - 444 0 189), Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın mükellef odaklı hizmet anlayışı doğrultusunda vergiyle ilgili... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1840 Wed, 17 Aug 2011 12:00:17 +0300 Vergi Usul Kanununun Tekerrür İle İlgili Hükmünün Uygulanmasına Yönelik Açıklamaların Yer Aldığı Sirküler Yayınlandı. 15.08.2011 tarih ve VUK-49/2011-7 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde; Vergi Usul Kanununun “Tekerrür” başlıklı 339 uncu maddesi hükmünün uygulanmasına... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1839 Mon, 15 Aug 2011 15:04:07 +0300 19 Ekim 2011 Tarihinde Gelir Uzmanlığı Yeterlik Sınavı Yapılacaktır. Başkanlığımızca “Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzmanlığı Yönetmeliği” nin ilgili maddeleri uyarınca... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1836 Thu, 11 Aug 2011 10:40:45 +0300 Aile Hekimleri Tarafından Yapılan Mal Ve Hizmet Alımlarına İlişkin Ödemelerin Vergilendirilmesi Hakkında Sirküler Yayınlandı. 02.08.2011 tarih ve GVK-78/2011-4 sayılı Gelir Vergisi Kanunu Sirkülerinde; 26/08/2010 tarihli ve 27684 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 275 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1835 Tue, 02 Aug 2011 18:21:31 +0300 Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Sirküler Yayınlandı. 01.08.2011 tarih ve KVK-20/2011-2 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirkülerinde; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1834 Mon, 01 Aug 2011 17:06:43 +0300 Vergi Daireleri 1 Ağustos 2011 Pazartesi Günü Saat 21:00'e Kadar Açık Bulundurulacaktır. 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1833 Fri, 29 Jul 2011 17:16:13 +0300 Gelir İdaresi Başkanlığı 2011 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Yayınlandı. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30’uncu maddesi gereğince hazırlanan, Başkanlığımızın 2011 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1832 Fri, 29 Jul 2011 14:48:20 +0300 2011 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi İkinci Taksitinin Ödeme Süresi 3 Ağustos 2011 Çarşamba Günü Mesai Saati Bitimine Kadar Uzatılmıştır. 28.07.2011 tarihli basın bülteninde, Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin 2011 yılına ilişkin 2. taksidinin ödeme süresinin 3 Ağustos 2011 Çarşamba günü... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1830 Thu, 28 Jul 2011 19:02:39 +0300 2011 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksidinin Ödeme Süresi 1 Ağustos 2011 Pazartesi Günü Sona Ereceğinden; MTV Tahsiline Yetkili Vergi Daireleri, 30 Temmuz 2011 Cumartesi Günü Saat 17:00' ye Kadar Açık Bulundurulacaktır. 28.07.2011 tarihli basın bülteninde, Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin 2011 yılına ilişkin 2. taksidinin ödeme süresi 1 Ağustos 2011 Pazartesi günü sona ereceğinden ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1828 Thu, 28 Jul 2011 14:52:50 +0300 57 Seri No.lu Emlâk Vergisi Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı. 27.07.2011 tarih ve 28007 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 57 Seri No.lu Emlâk Vergisi Kanunu Genel Tebliği’nde; emlâk vergisi işlemleri sırasında ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1827 Wed, 27 Jul 2011 10:17:45 +0300 31.07.2011 Tarihine Kadar Verilmesi Gereken 2011/Haziran Dönemine İlişkin Ba ve Bs Bildirim Formlarının Süresinin Uzatılmasına Yönelik Sirküler Yayınlandı. 22.07.2011 tarih ve 48 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküler ile; 1 Ağustos 2011 tarihine kadar verilmesi gereken 2011/Haziran dönemine ilişkin... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1826 Fri, 22 Jul 2011 17:32:46 +0300 Malî Tatil Sebebiyle Beyanname Verme Süreleri Uzayan Vergilerin Beyan ve Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Sirküler Yayınlandı. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 28 inci maddedeki yetkiye istinaden, malî tatil nedeniyle verilme süreleri... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1825 Fri, 22 Jul 2011 16:39:16 +0300 İlk Tek Taraflı Peşin Fiyatlandırma Anlaşması İmzalanmıştır http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1823 Fri, 15 Jul 2011 15:44:06 +0300 Vergi İletişim Merkezi’nden “Geri Arama” Hizmeti Vergisel konularda danışmanlık ve ihbar bildirimlerinin alınması hizmetlerini sunmakta olan Gelir İdaresi Başkanlığı... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1821 Fri, 15 Jul 2011 10:16:01 +0300 Türkiye Cumhuriyeti İle Malta Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması 14 Temmuz 2011 tarihinde İstanbul’da imzalandı. Türkiye adına Maliye Bakanı Sayın Mehmet ŞİMŞEK ve Malta adına Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sayın Dr. Tonio BORG tarafından imzalanan bu Anlaşma ile... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1820 Thu, 14 Jul 2011 18:09:41 +0300 Başkanlığımız Taşra Teşkilatındaki Şoför ve Hizmetli Kadrolarına Yerleştirilen Adaylara İlişkin Duyuru Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uyarınca... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1819 Mon, 11 Jul 2011 18:23:09 +0300 Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının Kurulması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete’de Yayımlandı. 10.07.2011 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 646 Karar sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de; Maliye... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1818 Mon, 11 Jul 2011 10:46:31 +0300 Vergi Daireleri 30 Haziran 2011 Perşembe Günü Saat 21:00'e Kadar Açık Bulundurulacaktır. 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanuna göre mükellefler tarafından yapılacak başvuru ve ödemeler nedeniyle Vergi Dairelerinde ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1816 Thu, 30 Jun 2011 09:45:22 +0300 İkmalen, Re'sen veya İdarece Yapılan Tarhiyatlar Dolayısıyla Kesinleşen Vergi ve Cezalar ile Vadesi Geçtiği Halde Ödenmemiş Vergi ve Cezaların Açıklanmasına İlişkin VUK Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. 30.06.2011 tarih ve 27980 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 409 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesinin... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1815 Wed, 29 Jun 2011 14:57:41 +0300 Bazı Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar Resmi Gazete'de Yayımlandı. 29.06.2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2011/1854 sayılı Karar’da; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü ve geçici 67 nci maddelerinde ve ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1814 Wed, 29 Jun 2011 10:22:20 +0300 Aile Hekimleri Tarafından Yapılan Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Ödemelerin Vergilendirilmesine İlişkin Sirküler Yayınlandı. 27/06/2011 tarih ve GVK-77/2011-3 sayılı Gelir Vergisi Sirkülerinde; aile hekimleri tarafından yapılan mal ve... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1813 Tue, 28 Jun 2011 15:22:34 +0300 2011/5 Seri Nolu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun İç Genelgesi Yayınlandı. 2011/5 seri nolu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun İç Genelgesinde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1812 Mon, 27 Jun 2011 17:42:05 +0300 Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Ödeme ve Tahsilât İşlemlerinin Elektronik Ortamda Gerçekleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yonetmelik Resmi Gazete’de Yayımlandı. 18.06.2011 tarih ve 27968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Ödeme ve Tahsilât İşlemlerinin... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1811 Mon, 20 Jun 2011 09:41:58 +0300 İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde Özel Tüketim Vergisi Ve Katma Değer Vergisi İstisnası Uygulanacak Sınır Kapılarına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Resmi Gazete'de Yayımlandı. 11.06.2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2011/1819 sayılı Karar’la; 26/6/2006 tarihli ve 2006/10784 sayılı Kararnamenin eki İhraç Malı Taşıyan Araçlara... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1810 Mon, 13 Jun 2011 10:35:42 +0300 Vergi Denetmenliği Yeterlik Sınav Sonucu Açıklandı. Başkanlığımızca 23-24 Mart 2011 tarihlerinde yazılı, 07-08 Haziran 2011 tarihlerinde sözlü bölümü yapılan Vergi Denetmenliği Yeterlik Sınav sonucu... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1809 Wed, 08 Jun 2011 19:22:38 +0300 6111 Sayılı Kanuna Göre Stok Affı İle Kasa Ve Ortaklar Cari Hesabı (Ortaklardan Net Alacaklar) Düzeltmeleri Rehberi Yayınlandı. 6111 sayılı Kanunla ihdas edilen stok affı ve kayıt düzeltmeleri ile getirilen imkanlar kapsamında emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar ile kasa mevcudu... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1808 Tue, 07 Jun 2011 16:07:53 +0300 2 Nisan 2011 Tarihinde Yazılı Bölümü, 25-26 Mayıs 2011 Tarihlerinde de Sözlü Bölümü Yapılan Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavında Başarılı Olan Adaylardan İstenilecek Belgeler. 2 Nisan 2011 tarihinde yazılı bölümü, 25-26 Mayıs 2011 tarihlerinde de sözlü bölümü yapılan... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1806 Thu, 02 Jun 2011 17:12:40 +0300 Vergi Daireleri 31.05.2011 Salı Günü Saat 24:00’e Kadar Açık Bulundurulacaktır. 6111 Sayılı Kanun ile ilgili olarak vergi dairelerinde meydana gelecek sıkışıklığın önlenmesi ve mükelleflere kolaylık... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1804 Tue, 31 May 2011 16:39:12 +0300 Vergi Dairesince Yapılan Tarhiyatlarda Mükellefin İdari Başvuru Yolları Rehberi Yayınlandı. Başkanlığımızca hazırlanan “Vergi Dairesince Yapılan Tarhiyatlarda Mükellefin İdari Başvuru Yolları Rehberi” pdf formatında Başkanlığımızın internet sayfasında... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1803 Tue, 31 May 2011 14:23:19 +0300 Kütahya İli Simav İlçesinde Meydana Gelen Depremden Etkilenen Hisarcık, Şaphane ve Pazarlar İlçelerindeki Mükelleflere İlişkin Duyuru Kütahya İli Simav İlçesinde meydana gelen depremden etkilenen mükelleflerimizin her türlü vergi, resim, harç beyanname verme ve ödeme sürelerinin ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1802 Fri, 27 May 2011 11:12:21 +0300 408 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. 27.05.2011 tarih ve 27946 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 408 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1801 Fri, 27 May 2011 09:24:10 +0300 Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınav Sonucu Açıklandı. Gelir İdaresi Başkanlığınca 02 Nisan 2011 tarihinde yazılı, 25-26 Mayıs 2011 tarihlerinde sözlü bölümü... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1800 Thu, 26 May 2011 18:57:16 +0300 Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Kuruluşlarının Ruhsatnamelerine Yönelik Harçlara İlişkin Sirküler Yayınlandı. 23.05.2011 tarih HK-11/2011-1 sayılı Harçlar Kanunu Sirkülerinde; özel eğitim ve rehabilitasyon kuruluşlarına ait düzenlenen işletme ruhsatnamelerinin... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1799 Tue, 24 May 2011 16:56:57 +0300 Duyuru: Kütahya İli Simav İlçesinde Depremden Etkilenen Mükelleflerimizin Her Türlü Vergi, Resim, Harç Beyanname ve Ödeme Süreleri 30 Kasım 2011 Tarihine Kadar Ertelenmiştir. 19 Mayıs 2011 tarihinde Kütahya ili Simav ilçesinde meydana gelen deprem felaketinden dolayı depremden etkilenen mükelleflerimizin... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1798 Sat, 21 May 2011 20:25:37 +0300 23-24 Mart 2011 Tarihlerinde Yapılan Vergi Denetmenliği Yeterlik Sınavının Yazılı Bölümü Sonuçları Açıklandı. 23-24 Mart 2011 tarihlerinde yapılan Vergi Denetmenliği Yeterlik... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1797 Fri, 20 May 2011 17:25:25 +0300 İnternet Sitemizde Yayınlanan Özelgelere İlişkin Duyuru 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413 üncü maddesinde “Sirküler ve vergi mahremiyetine ilişkin hükümler... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1794 Fri, 13 May 2011 17:02:20 +0300 Türkiye Geneli En Yüksek Kurumlar Vergisi Beyan Eden İlk 100 Mükellef Belli Oldu. 2010 vergilendirme dönemi yıllık kurumlar vergisi beyanlarına ilişkin olarak Nisan 2011 ayında mükelleflerce verilen yıllık kurumlar vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1793 Fri, 13 May 2011 12:32:36 +0300 Turizm İşletmelerine Dâhil Binalar İçin Geçici Emlak (Bina) Vergisi Muafiyetinin Uygulanmasında Geçerli Olan Belgeler ve Sürelere İlişkin Sirküler Yayınlandı. 12.05.2011 tarih ve EVK-2/2011-1 sayılı Emlak Vergisi Kanunu Sirküler’nde, turizm işletmelerine... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1791 Thu, 12 May 2011 14:30:26 +0300 "www.vergihaftasi.gov.tr" İnternet Sayfası Yayına Açılmıştır. Verginin toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi ve toplumda vergiye gönüllü uyumun arttırılması amacıyla, her yıl Şubat ayının son haftası Türkiye genelinde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1790 Mon, 09 May 2011 17:38:04 +0300 4 - 5 Mayıs 2011 Tarihlerinde Yapılan Stajyer Gelirler Kontrolörleri Mesleki Giriş Sözlü Sınav Sonucu Açıklandı. Başkanlığımızca 4 – 5 Mayıs 2011 tarihlerinde yapılan Stajyer Gelirler Kontrolörleri Meslek Giriş Sözlü Sınavında başarılı olan adayların... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1789 Mon, 09 May 2011 10:07:57 +0300 6111 Sayılı Kanun Kapsamında Nakit ve Kredi Kartı İle Tahsilat Yapan Bankalara İlişkin Duyuru 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1788 Fri, 06 May 2011 16:23:41 +0300 6111 Sayılı Kanunda Yer Alan Bazı Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Olarak Hazırlanan Genel Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı. 06.05.2011 tarih ve 27926 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1787 Fri, 06 May 2011 10:16:07 +0300 Başkanlığımızın 2010 Yılına Ait "Faaliyet Raporu" İnternet Sitemizde Yayınlandı. Gelir İdaresi Başkanlığınca, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve hesap verme sorumluluğunun gereği olarak 2010 yılına ilişkin olarak hazırlanan “Faaliyet Raporu”... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1786 Mon, 02 May 2011 15:59:23 +0300 6111 Sayılı Kanunda Yer Alan Bazı Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazete’de Yayımlandı. 30.04.2011 tarih ve 27920 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 6111 Sayılı Kanunda Yer Alan Bazı Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Karar’da... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1784 Sat, 30 Apr 2011 10:08:33 +0300 DUYURU Vergi daireleri data hatlarında oluşan teknik bir arıza nedeni ile 29.04.2011 Cuma günü bir süreliğine vergi dairelerinde sınırlı olarak hizmet verilebilmiştir... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1783 Fri, 29 Apr 2011 17:49:09 +0300 Motorlu Taşıtlar Vergisini Tahsile Yetkili Vergi Daireleri 30 Nisan 2011 Cumartesi Günü Saat 17:00’ ye Kadar Açık Bulundurulacaktır. 29.04.2011 tarihli Basın Bülteninde; otomobil satışlarının Nisan ayının son günlerinde artması nedeniyle... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1781 Fri, 29 Apr 2011 16:46:14 +0300 38 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. 29.04.2011 tarih ve 27919 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 38 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1780 Fri, 29 Apr 2011 10:20:47 +0300 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı. 28.04.2011 tarih ve 27918 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2011/1673 Karar Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1779 Thu, 28 Apr 2011 09:58:29 +0300 2011 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı % 2,34 Olarak Tespit Edilmiştir. 26.04.2011 tarih ve KVK-19/2011-1 / Yatırım İndirimi – 13 Sayılı 19 Seri No.lu 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri’nde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1778 Wed, 27 Apr 2011 12:05:51 +0300 2010 Hesap Dönemi Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresi Uzatıldı. Vergi Usul Kanununun Mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye istinaden, 2010 hesap dönemine ait kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresi... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1777 Tue, 26 Apr 2011 11:25:28 +0300 115 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. 22.04.2011 tarih ve 27913 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan; 115 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1775 Mon, 25 Apr 2011 10:50:27 +0300 Elektronik Ortamda Gönderilen Beyanname ve Bildirimlerin Verilmesine İlişkin Duyuru. Elektronik ortamda verilmesi gereken beyanname ve bildirimlerin son gönderilme tarihine bırakılması... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1774 Fri, 22 Apr 2011 17:07:15 +0300 2011/4 Seri Nolu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun İç Genelgesi Yayınlandı. 2011/4 seri nolu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun İç Genelgesinde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1773 Fri, 22 Apr 2011 14:34:18 +0300 2011/3 Seri Nolu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun İç Genelgesi Yayınlandı. 2011/3 seri nolu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun İç Genelgesinde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1772 Fri, 22 Apr 2011 14:30:21 +0300 Alışveriş Merkezlerinde Kurulan Stantlarda Kira Gelirine İlişkin E-Beyanname Kabul Edilmiştir. Başkanlığımızca, mükellef odaklı hizmet sunma anlayışı doğrultusunda teknolojik imkanlardan yararlanılarak mükelleflerin vergi yükümlülüklerinin yerine ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1771 Thu, 21 Apr 2011 09:43:27 +0300 KDV Mükelleflerinin Özel Esaslardan Genel Esaslara Dönüşü İle İlgili Duyuru Bazı basın yayın organlarında Katma Değer Vergisi iade sistemi çerçevesinde, sahte belge düzenleyenlerin affedildiğine dair haberler yer almış olup, gerçek... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1770 Wed, 20 Apr 2011 14:30:41 +0300 6111 Sayılı Kanuna Göre Mükelleflerin İnternet Ortamında Başvuru Yapabilmesine İlişkin Duyuru Bilindiği üzere, 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1769 Mon, 18 Apr 2011 17:31:53 +0300 2010 Vergilendirme Dönemi Yıllık Gelir Vergisi Beyanları Sonucunda Türkiye Genelinde En Çok Vergi Beyan Eden Mükellefler Açıklandı. 2010 yılı vergilendirme dönemi Yıllık Gelir Vergisi beyanlarına ilişkin olarak Mart 2011 ayında verilen "Yıllık Gelir Vergisi... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1767 Wed, 13 Apr 2011 17:55:41 +0300 26-27 Mart 2011 Tarihlerinde Yapılan Stajyer Gelirler Kontrolörleri Mesleki Giriş Yazılı Sınav Sonucu Açıklandı. Başkanlığımızca 26–27 Mart 2011 Tarihlerinde yapılan Stajyer Gelirler Kontrolörleri Meslek Giriş Yazılı... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1766 Wed, 13 Apr 2011 15:53:48 +0300 9 Nisan 2011 Tarihinde Yapılan Yeminli Mali Müşavirlik Özel Sınav Sonucu Açıklandı. Sınava katılan adaylar T.C. Kimlik Numaraları ile sorgulama yaparak sınav sonucuna... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1764 Sat, 09 Apr 2011 22:15:31 +0300 5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanunun Uygulamasına Yönelik Hazırlanan Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı. 07.04.2011 tarih ve 27898 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4 Seri No.lu 5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1757 Thu, 07 Apr 2011 10:00:46 +0300 Özel Yeminli Mali Müşavirlik Sınavına Katılacak Adaylara Önemli Duyuru Özel yeminli mali müşavirlik sınavının 9 Nisan 2011 tarihinde saat 10.00’da... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1756 Wed, 06 Apr 2011 22:00:23 +0300 6111 Sayılı Kanuna Göre Motorlu Taşıtlar Vergisi Mükelleflerinin İnternet Ortamında Başvuru Yapabilmesine İlişkin Duyuru Motorlu taşıtlar vergisi ve taşıtla ilgili idari para cezaları için 6111 sayılı Kanunun 2 nci maddesi hükümlerinden... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1755 Mon, 04 Apr 2011 19:13:33 +0300 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanunun Tanıtım Kampanyası Türkiye Genelinde Başlatılmıştır. Başkanlığımızca, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanunun kamuoyuna tanıtımı... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1753 Tue, 29 Mar 2011 11:58:54 +0300 Gayrimenkullerin Elden Çıkarılması Halinde, Değer Artışı Kazancının Hesaplanmasında, İktisap Tarihi Olarak Hangi Tarihin Esas Alınacağına İlişkin Gelir Vergisi Kanunu Sirküleri Yayınlandı. Başkanlığımızca yayınlanan, 76 Seri Nolu Gelir Vergisi Kanunu Sirkülerinde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1750 Fri, 25 Mar 2011 18:46:14 +0200 Motorlu Taşıtlar Vergisi Borçlarını 6111 Sayılı Kanun Kapsamında Ödemek İsteyenlere İlişkin Duyuru Mükelleflerin bulundukları il veya ilçe dışındaki başka vergi dairelerine kayıtlı taşıtlarına ilişkin motorlu taşıtlar vergisi... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1747 Tue, 22 Mar 2011 12:03:37 +0200 Mükellef Hizmetleri Temel Teknikleri Eğitimi Türkiye Genelinde Tamamlanmıştır. Mükellef odaklı ve kaliteli hizmet anlayışını etkili kılabilmek ve mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu sağlayabilmek amacıyla 2008 yılı Ocak ayında ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1745 Fri, 18 Mar 2011 10:36:00 +0200 Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasında Vergisel Yükümlülükler Rehberi Yayınlandı. Başkanlığımızca hazırlanan “Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasında Vergisel Yükümlülükler Rehberi” ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1744 Thu, 17 Mar 2011 10:29:29 +0200 407 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı. 15.03.2011 tarih ve 27875 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 407 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1742 Tue, 15 Mar 2011 15:11:31 +0200 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6111 Sayılı Kanun Rehberi Yayınlandı. Başkanlığımızca hazırlanan “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6111 Sayılı Kanun Rehberi”ne Başkanlığımız internet sayfasında yer alan... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1740 Mon, 14 Mar 2011 16:14:49 +0200 Konut ve İşyeri Kira Gelirinin Beyanı Broşürü Yayınlandı. Kira gelirlerinin vergilendirilmesine ilişkin olarak Başkanlığımızca daha önce hazırlanan Kira Geliri Elde Edenler İçin Beyanname Düzenleme Rehberi’ne ek olarak ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1737 Thu, 10 Mar 2011 15:21:57 +0200 KDV Kanununun Uygulamasına İlişkin Mevcut Sirkülerlerin Birleştirilmesi İle Uygulamada Tereddüt Edilen Diğer Hususlara Yönelik Açıklamaların Yer Aldığı Sirküler Yayınlandı. 08.08.2011 tarih ve KDVK-60/2011-1 sayılı Katma Değer Vergisi Sirkülerinde; 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun uygulamasına ilişkin... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1736 Tue, 08 Mar 2011 15:21:22 +0200 Ücret Kazançları Vergi Rehberi Yayınlandı. Ücret kazançlarının vergilendirilmesine ilişkin olarak Başkanlığımızca hazırlanan “Ücret Kazançları Vergi Rehberi” pdf formatında... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1735 Fri, 04 Mar 2011 17:08:07 +0200 Libya’da Meydana Gelen Olaylardan Etkilenen Mükelleflerin Vergi Usul Kanununun Mücbir Sebep Hükümlerinden Faydalandırılması Hakkında Vergi Usul Kanunu Sirküleri Yayınlandı. Başkanlığımızca yayınlanan; 45 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1733 Fri, 04 Mar 2011 16:32:24 +0200 Gelir Vergisi Kanunu Geçici 67. Madde Uygulaması İle İlgili Olarak Gerçek Kişilere Yönelik Vergi Rehberi Yayınlandı. Türk finansal araçlarına yatırım yapan gerçek kişi yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olan “G.V.K. Geçici 67. Madde Uygulaması İle İlgili Olarak Gerçek Kişilere... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1730 Thu, 03 Mar 2011 16:57:06 +0200 Özel Yeminli Mali Müşavirlik Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar Düzenlendi. 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa 5786 sayılı... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1727 Wed, 02 Mar 2011 14:48:42 +0200 Noterler ve Noterlik Görevini İfa Edenlerin Bildirim Görevi, Bazı Konularda Belge Düzeni ve Sinema Filmlerinin Amortisman Oranlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı VUK Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. 02.03.2011 tarih ve 27862 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 406 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile, noterler veya noterlik görevini ifa ile mükellef... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1726 Wed, 02 Mar 2011 09:35:18 +0200 Menkul Sermaye İradı Elde Edenler İçin Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi Yayınlandı. Menkul sermaye iradı elde eden mükelleflerimizin vergisel yükümlülüklerini yerine getirirken faydalanmaları amacıyla Başkanlığımızca hazırlanmış olan ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1725 Tue, 01 Mar 2011 12:01:14 +0200 Serbest Meslek Kazançları Vergi Rehberi Yayınlandı. Başkanlığımızca hazırlanan “Serbest Meslek Kazançları Vergi Rehberi” pdf formatında Başkanlığımızın internet sayfasında... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1724 Tue, 01 Mar 2011 10:56:16 +0200 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. 12.03.2011 tarih ve 27872 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Seri No’lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği ile... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1723 Mon, 28 Feb 2011 16:28:15 +0200 Elektronik Ortamda Gönderilen Beyanname ve Bildirimlerin Verilmesine İlişkin Duyuru Elektronik ortamda verilmesi gereken beyanname ve bildirimlerin son gönderilme tarihine bırakılması... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1721 Mon, 28 Feb 2011 15:18:15 +0200 ÖTV Kanununa Ekli (I), (II) ve (III) Sayılı Listelerde Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesi ile Bazı Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazete’de Yayımlandı. 25.02.2011 tarih ve 27857 (2. Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I), (II) ve (III) Sayılı Listelerde Yer Alan... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1719 Sat, 26 Feb 2011 12:46:09 +0200 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı. 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1718 Sat, 26 Feb 2011 12:07:48 +0200 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinde Diğer Gelir Unsurlarıyla Birlikte Ücret Gelirlerinin de Beyan Edilmesi Halinde, Gelir Vergisinin Ne Şekilde Hesaplanacağına İlişkin Gelir Vergisi Sirküleri Yayınlandı. Başkanlığımızca yayınlanan 75 Seri Nolu Gelir Vergisi Sirkülerinde; yıllık gelir vergisi beyannamesinde ücretler... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1717 Fri, 25 Feb 2011 14:47:34 +0200 Ticari Kazancın Gerçek Usulde Vergilendirilmesi Rehberi Yayınlandı. Ticari kazançların vergilendirilmesine ilişkin olarak Başkanlığımızca hazırlanan “Ticari Kazancın Gerçek Usulde Vergilendirilmesi Rehberi”ne vergi dairelerinden ve elektronik ortamda... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1716 Thu, 24 Feb 2011 10:10:57 +0200 22. Vergi Haftası, 21-27 Şubat 2011 Tarihleri Arasında Tüm Yurtta Kutlanıyor. 22. Vergi Haftası bu yıl 21-27 Şubat 2011 tarihleri arasında tüm yurtta... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1712 Mon, 21 Feb 2011 12:32:17 +0200 Elektronik Beyanname Uygulamasına Yönelik Olarak Hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. 19.02.2011 tarih ve 27851 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 405 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1710 Mon, 21 Feb 2011 10:33:36 +0200 Dar Mükellefler İçin (Türkiye'de Yerleşmiş Olmayan Yabancı Ülke Vatandaşları ile Yurtdışında Yerleşik Türk Vatandaşları) Kira Geliri Rehberi Yayınlandı. Başkanlığımızca hazırlanan “Dar Mükellefler İçin (Türkiye’de Yerleşmiş Olmayan Yabancı Ülke Vatandaşları ile Yurtdışında Yerleşik Türk Vatandaşları) Kira Geliri Rehberi”ne... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1709 Fri, 18 Feb 2011 11:17:44 +0200 Kira Geliri Elde Edenler İçin Beyanname Düzenleme Rehberi Yayınlandı. Kira gelirlerinin vergilendirilmesine ilişkin olarak Başkanlığımızca hazırlanan “Kira Geliri Elde Edenler İçin Beyanname Düzenleme Rehberi”ne vergi dairelerinden... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1708 Fri, 18 Feb 2011 09:57:37 +0200 Gelir İdaresi Başkanlığı 2011 Yılı Tadat Edilmeyen Toplulaştırılmış Projelerin Alt Proje Seçimi ve Ödenek Tahsisi Hakkında Usul ve Esaslar 17.10.2010 tarih ve 27372 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2010/966 sayılı 2011 Yılı Programı ile 2011 Programının... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1705 Fri, 11 Feb 2011 09:29:50 +0200 Önemli Duyuru Başkanlığımız İnternet Vergi Dairesine ilişkin bazı ekranların, Başkanlığımızla ilgisi olmayan bir internet sitesinde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1704 Tue, 08 Feb 2011 14:55:27 +0200 2010/Aralık Dönemine İlişkin "Form Ba" ve "Form Bs" Bildirimlerinin Verilme Süresi 2 Şubat 2011 Tarihi Saat 24:00’e Kadar Uzatılmıştır. 01.02.2010 tarihli VUK - 44 / 2011-2 / Form Ba ve Form Bs – 9 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri’nde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1699 Tue, 01 Feb 2011 17:24:26 +0200 Gelir İdaresi Başkanlığı 2011 yılı Performans Programı yayımlanmıştır. Gelir İdaresi Başkanlığı 2011 yılı Performans Programı 31 Ocak 2011 tarihinde yayımlanmıştır. 5018 sayılı... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1697 Mon, 31 Jan 2011 18:04:56 +0200 Basit Usule Tabi Mükelleflerimiz İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Verme Dönemi 1 Şubat 2011 Tarihinde Başlıyor. Geliri, sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan ibaret olan mükelleflerimiz için beyanname verme süresi 1 Şubat 2011 tarihinde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1696 Mon, 31 Jan 2011 10:37:11 +0200 MTV' nin 2011 Yılına İlişkin 1. Taksidinin Ödeme Süresi 31 Ocak 2011 Pazartesi Günü Sona Ereceğinden; MTV Tahsiline Yetkili Vergi Daireleri, 29 Ocak 2011 Cumartesi Günü Saat 17:00' ye Kadar Açık Bulundurulacaktır. 28.01.2011 tarihli basın bülteninde, motorlu taşıtlar vergisi’nin 2011 yılına ilişkin 1. taksidinin ödeme süresi... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1695 Fri, 28 Jan 2011 16:31:53 +0200 Özel Tüketim Vergisi Beyannameleri ve Bildirimlerine İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. 29.01.2011 tarih ve 27830 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 20 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği’nde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1692 Wed, 26 Jan 2011 18:44:57 +0200 Kesin Mizan Bilgilerinin Elektronik Ortamda Alınmasına İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. 19.01.2011 tarih ve 27820 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 403 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1687 Wed, 19 Jan 2011 09:29:35 +0200 Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların Değerlemesinde 2010 Yılı Sonu İtibariyle Uygulanacak Kurlara İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. 20.01.2011 tarih ve 27821 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 404 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1683 Mon, 17 Jan 2011 16:51:58 +0200 Motorlu Taşıtlar Vergisinin 2011 Yılına İlişkin 1. Taksidinin Ödeme Süresi 31 Ocak 2011 Pazartesi Günü Sona Erecektir. 14.01.2011 tarihli Basın Bülteninde; her yıl Ocak ile Temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenen... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1681 Fri, 14 Jan 2011 10:09:49 +0200 Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan Belgelerin Basım ve Dağıtımı Hakkında Yönetmelik ile 347 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğine İlişkin Danıştay Kararlarına Yönelik Olarak Hazırlanan Sirküler Yayınlandı. Başkanlığımızca yayınlanan 07.01.2011 tarih ve VUK-43/2011-1/Matbaa işletmecilerinin düzenledikleri... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1677 Fri, 07 Jan 2011 17:34:41 +0200 Tam Mükellef Kurumlar Tarafından Yurt Dışında İhraç Edilen Tahvillerden Elde Edilen Faizlerin Vergilendirilmesine İlişkin Olarak Hazırlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. 13.01.2011 tarih ve 27814 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 279 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1675 Wed, 05 Jan 2011 10:36:55 +0200 Maliye Bakanlığı Vergi İnceleme ve Denetim Koordinasyon Kurulu Tarafından Hazırlanan Yönetmelikler Resmi Gazete’de Yayımlandı. Maliye Bakanlığı Vergi İnceleme ve Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından hazırlanan yönetmelikler 31.12.2010 tarih ve 27802 sayılı Resmi Gazete’de ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1672 Fri, 31 Dec 2010 14:26:16 +0200 Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. 31 Aralık 2010 tarih ve 27802 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2010/2 sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1671 Fri, 31 Dec 2010 13:58:56 +0200 Bazı Kararnamelerde Değişiklik Yapan Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazete’de Yayımlandı. 29 Aralık 2010 tarih ve 27800 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2010/1182 Karar Sayılı Bakanlar Kurulu... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1669 Thu, 30 Dec 2010 14:38:27 +0200 2011 Yılı İçin Binaların Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedellerini Gösterir Cetvele İlişkin Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. 29 Aralık 2010 tarih ve 27800 sayılı 6. mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 56 seri nolu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde; 2011 Yılı İçin Binaların ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1668 Thu, 30 Dec 2010 11:25:49 +0200 Katma Değer Vergisi Uygulamalarına İlişkin Katma Değer Vergisi Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. 29 Aralık 2010 tarih ve 27800 sayılı 6. mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 114 seri nolu Katma Değer Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde; Katma Değer... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1667 Thu, 30 Dec 2010 11:23:08 +0200 Bazı Vergi Kanunlarında Yer Alan Had ve Tutarların Tespitine İlişkin Genel Tebliğler Resmi Gazete’de Yayımlandı. 29 Aralık 2010 tarih ve 27800 sayılı 6. mükerrer Resmi Gazete’de, çeşitli vergi kanunlarında yer alan had ve tutarlar... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1666 Thu, 30 Dec 2010 11:14:02 +0200 Motorlu Taşıtlar Vergisini Tahsile Yetkili Vergi Daireleri 29, 30 ve 31 Aralık 2010 Tarihlerinde Saat 20:00’a Kadar Açık Bulundurulacaktır. 29.12.2010 tarihli Basın Bülteninde, otomobil satışlarının Aralık ayının son günlerinde artması nedeniyle... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1664 Wed, 29 Dec 2010 17:42:19 +0200 Mükelleflerin Vergisel Yükümlülüklerini Hatırlatmak Amacıyla Hazırlanan "2011 Yılı Vergi Takvimi" Yayınlandı. Başkanlığımız, benimsediği “mükellef memnuniyeti” prensibinin bir sonucu olarak tüm mükelleflerimizin vergisel yükümlülüklerini yerine getirirken en doğru bilgiye ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1663 Wed, 29 Dec 2010 16:02:10 +0200 6009 Sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yapılan Değişiklikler ile 2010/926 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Belirlenen Tevkifat Oranlarına İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı 25.10.2010 tarih ve 27796 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 277 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde; 6009 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle Gelir Vergisi Kanununun... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1661 Mon, 27 Dec 2010 09:44:15 +0200 "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Brezilya Federatif Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması" İmzalandı. “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Brezilya Federatif Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1656 Thu, 16 Dec 2010 16:41:35 +0200 Seri:A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliğinde Değişiklik Yapan Genel Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı. 11.12.2010 tarih ve 27782 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri:A Sıra No:4 Tahsilat Genel Tebliği ile... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1655 Mon, 13 Dec 2010 09:43:45 +0200 Maliye Bakanlığı Tarafından Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Tasarısında ÖTV Kanununa Ekli Listelerin Güncellenmesine İlişkin Kamuoyu Açıklaması Yapıldı. http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1653 Tue, 07 Dec 2010 15:27:23 +0200 Mükellefin Ödevleri Rehberleri Yayınlandı. Ticari kazanç, kurum kazancı ve serbest meslek kazancı elde eden mükellefleri vergilendirme sürecindeki ödev ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirmek ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1649 Fri, 03 Dec 2010 16:59:21 +0200 Gezici Olarak Şarkı Söyleyen ve Müzik İcra Edenlerin Mükellefiyeti Hakkında Hazırlanan Gelir Vergisi Sirküleri Yayınlandı. 29.11.2010 tarih ve GVK-74/2010-1/ Serbest meslek erbabı muafiyeti-1 sayılı Gelir Vergisi Sirküleri’nde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1647 Mon, 29 Nov 2010 17:30:05 +0200 “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Jersey Hükümeti Arasında Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşması” 24 Kasım 2010 tarihinde Londra’daki Türk Büyükelçiliği’nde imzalandı. İmzalanan bu Anlaşma cezai ve hukuki vergi konularında iki ülke arasında tam bir bilgi değişimini öngörmekte... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1645 Wed, 24 Nov 2010 17:02:37 +0200 Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Rehber Yayınlandı. Transfer fiyatlandırması ve transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı konusunda mükellefleri bilgilendirmek amacıyla ilgili mevzuat esas alınarak ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1644 Tue, 23 Nov 2010 11:20:40 +0200 Vergi Daireleri 15 Kasım 2010 Pazartesi Günü Saat 13:00’ e Kadar Açık Bulundurulacaktır. Başbakanlığın talimatı ile kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1641 Fri, 12 Nov 2010 18:37:59 +0200 Ekim 2010 Dönemine Ait Aylık Muhtasar Beyannameler ile Ekim 2010 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi 25 Kasım 2010 Günü Mesai Saati Bitimine Kadar Uzatıldı. Başkanlığımızca yayınlanan 12.11.2010 tarih ve 42 seri no.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; Ekim 2010... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1640 Fri, 12 Nov 2010 17:19:34 +0200 2010 Yılı İçin Yeniden Değerleme Oranı %7,7 Olarak Tespit Edilmiştir. 12.11.2010 tarih ve 27757 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 401 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Tebliğinde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1637 Wed, 10 Nov 2010 15:58:22 +0200 XIII. Dönem Vergi Denetmen Yardımcılarının Eğitimi Tamamlandı. XIII. dönem vergi denetmen yardımcılarının temel ve hazırlayıcı eğitimi, İnsan Kaynakları Daire Başkanı Sayın Bülent BÜYÜKDIĞAN’ın katılımlarıyla... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1635 Mon, 08 Nov 2010 16:33:57 +0200 Vergi İletişim Merkezine Ödül Vergi İletişim Merkezi (VIMER – 444 0 189) personeli Naci YILDIRIM’ın, “Vergi İletişim Merkezinde Ekip Ruhu” isimli fotoğrafı; İMİ Conferences tarafından... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1634 Wed, 03 Nov 2010 10:31:59 +0200 Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (III) Sayılı Listenin (A) Cetvelinde Yer Alan Malların Vergi Oranları İle Asgari Maktu Vergi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı. 28.10.2010 tarih ve 27743 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2010/973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1631 Thu, 28 Oct 2010 12:13:15 +0300 Motorlu Taşıtlar Vergisini Tahsile Yetkili Vergi Daireleri 30 Ekim 2010 Cumartesi Günü Saat 17:30’ a Kadar Açık Bulundurulacaktır. 26.10.2010 tarihli Basın Bülteninde; araç satışlarında meydana gelebilecek artış dikkate alınarak Ankara, İstanbul... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1628 Tue, 26 Oct 2010 16:26:41 +0300 Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Uygulaması İle İlgili Olarak 6009 Sayılı Kanunla Yapılan Değişikliklere İlişkin Gider Vergileri Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. 22.10.2010 tarih ve 27737 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği’nde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1625 Fri, 22 Oct 2010 09:52:15 +0300 Yıllık Tecil Faizi Oranı ve Gecikme Zammı Oranına Yönelik Olarak Hazırlanan Tahsilât Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. 21.10.2010 tarih ve 27736 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan C Seri 2 Sıra No.lu Tahsilat Genel Tebliği’nde; 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1624 Thu, 21 Oct 2010 09:36:51 +0300 Gecikme Zammı Oranı, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere % 1,40 Olarak Belirlendi. 19.10.2010 tarih ve 27734 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2010/965 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; 6183 sayılı... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1623 Tue, 19 Oct 2010 09:40:14 +0300 Önemli Duyuru E – Beyanname ile ilgili gerekli programların sadece www.gib.gov.tr adresinden yüklenmesi... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1622 Thu, 14 Oct 2010 09:45:02 +0300 2010 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı %6,42 Olarak Tespit Edilmiştir. Başkanlığımızca yayınlanan 11.10.2010 tarih ve 18 Seri No.lu 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri’nde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1621 Mon, 11 Oct 2010 17:25:17 +0300 Yurt Dışı Çıkış Yasağının Kaldırılmasına İlişkin Olarak Hazırlanan Tahsilât İç Genelgesi Yayınlandı. Başkanlığımızca yayınlanan 08.10.2010 tarih ve 2010/1 Seri No.lu Tahsilât İç Genelgesinde; 6183 sayılı Amme Alacaklarının... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1620 Mon, 11 Oct 2010 10:41:13 +0300 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesine İlişkin 22/7/2006 Tarihli ve 2006/10731 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapan Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı. 30/9/2010 tarih ve 27715 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 27/9/2010 tarih ve 2010/926 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1612 Fri, 01 Oct 2010 10:25:57 +0300 6009 sayılı Kanunla Vergi Usul Kanununun Bazı Maddelerinde Yapılan Değişikliklere İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı VUK Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. 01.10.2010 tarih ve 27716 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 400 Seri No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1611 Fri, 01 Oct 2010 10:00:24 +0300 Yatırım İndirimi İstisnası Uygulamasına İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. 01.10.2010 tarih ve 27716 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 276 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği'nde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1610 Fri, 01 Oct 2010 09:55:14 +0300 Finansal Kiralama Sözleşmelerinde Değişiklik Yapan Sözleşmelerde Damga Vergisi ve Harç Uygulamasına İlişkin Harçlar Kanunu Sirküleri Yayınlandı. Başkanlığımızca yayınlanan; 10 Seri Nolu Harçlar Kanunu Sirkülerinde; finansal kiralama sözleşmelerinde değişiklik yapan... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1607 Thu, 30 Sep 2010 16:32:39 +0300 “OECD Vergi İdareleri Forumu (FTA)” 6. Toplantısı 15-16 Eylül 2010 Tarihlerinde İstanbul’da Yapıldı. Sayın Bakanımız Mehmet ŞİMŞEK’in açılış konuşmasını yaptığı, İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD) Vergi İdareleri Forumu (FTA)” 6. toplantısı Başkanlığımız ev sahipliğinde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1601 Fri, 17 Sep 2010 17:36:18 +0300 Vergi İletişim Merkezi Bayramda da Vatandaşın Hizmetinde Mükellef odaklı hizmet anlayışı doğrultusunda faaliyetlerini sunan Vergi İletişim Merkezi (444 0 189), Ramazan Bayramının ikinci ve üçüncü günlerinde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1596 Tue, 07 Sep 2010 16:44:00 +0300 6009 Sayılı Kanunla 5838 Sayılı Kanunun Geçici 2 nci Maddesinde Yapılan Değişikliklerin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların Açıklandığı Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. 07.09.2010 tarih ve 27695 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 36 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde; 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1592 Fri, 03 Sep 2010 17:46:00 +0300 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununda Yer Alan Gelir Vergisi Stopajı Teşvikinin Uygulanmasına İlişkin Danıştay Kararına Yönelik Olarak Hazırlanan Serbest Bölgeler Kanunu Sirküleri Yayınlandı. 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun geçici 3 üncü maddesi uyarınca, serbest bölgelerde istihdam edilen personelin ücretlerinin gelir vergisinden istisna... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1591 Wed, 01 Sep 2010 17:46:31 +0300 Alo Maliye 189 Hattına Yapılan İhbarlar 1 Eylül 2010 Tarihinden İtibaren 444 0 189 numaralı hattan Vergi İletişim Merkezi’ne yapılacaktır. 01.09.2010 tarihli Basın Bülteninde; bundan önce Alo Maliye 189 hattına yapılan ihbarların, 1 Eylül 2010 tarihinden itibaren... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1587 Wed, 01 Sep 2010 11:12:31 +0300 Mükelleflerin İzahat Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayımlandı. 28.08.2010 tarih ve 27686 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mükelleflerin İzahat Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik’ te; , mükelleflerin ve vergi sorumlularının... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1585 Tue, 31 Aug 2010 09:40:57 +0300 Bandrollü Ürün İzleme Sisteminin Uygulamasına İlişkin Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Sirküleri Yayınlandı. 1. Seri No.lu Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Sirkülerinin ithalatçılar için bandrol uygulamasının... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1582 Wed, 25 Aug 2010 12:22:48 +0300 6009 Sayılı Kanunla Gelir Vergisi Tarifesinde Yapılan Değişikliğe İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1575 Mon, 02 Aug 2010 16:07:38 +0300 Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı. 01.08.2010 tarih ve 27659 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6009 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1574 Mon, 02 Aug 2010 10:09:40 +0300 MTV' nin 2010 Yılına İlişkin 2. Taksidinin Ödeme Süresi 02 Ağustos 2010 Pazartesi Günü Sona Ereceğinden; MTV Tahsiline Yetkili Vergi Daireleri, 31 Temmuz 2010 Cumartesi Günü Saat 17:00' ye Kadar Açık Bulundurulacaktır. 30.07.2010 tarihli basın bülteninde, motorlu taşıtlar vergisi’nin 2010 yılına ilişkin 2. taksidinin ödeme süresi 02 Ağustos 2010 Pazartesi günü sona ereceğinden vergi dairelerinde yığılmaların önlenmesi... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1572 Fri, 30 Jul 2010 17:24:20 +0300 Gelir İdaresi Başkanlığı 2010 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Yayınlandı. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30’uncu maddesi gereğince hazırlanan... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1571 Wed, 28 Jul 2010 17:09:25 +0300 ÖTV Kanunu’na Ekli (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Mallarda Uygulanan ÖTV, Tecil ve Tahsil Tutarlarına İlişkin Sirküler Yayınlandı. 27.07.2010 tarih ve ÖTV-1/2010-4 Sayılı 13 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Sirküleri’nde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1570 Tue, 27 Jul 2010 17:42:35 +0300 Serbest Bölge Faaliyet Tasdik Raporunun İbraz Süresine İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. 29.07.2010 tarih ve 27656 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2 Seri No.lu 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği’nde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1569 Mon, 26 Jul 2010 17:41:38 +0300 ÖTV Kanunu’na Ekli (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Mallarda Uygulanan ÖTV Tutarlarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazete’de Yayımlandı. 25.07.2010 tarih ve 27652 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1568 Mon, 26 Jul 2010 10:16:21 +0300 Aile Hekimlerinin, Aile Hekimliği Hizmetlerinin Verilmesiyle İlgili Olarak Yapacakları Bazı Ödemelerden Yapılacak Gelir Vergisi Tevkifatına İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilen 275 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1566 Wed, 21 Jul 2010 17:42:13 +0300 2010 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı % 4,99 Olarak Belirlendi. 19.07.2010 tarihinde yayınlanan KVK-17/2010-2/Yatırım İndirimi - 11 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri’nde; 2010 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1565 Tue, 20 Jul 2010 15:28:00 +0300 Özel Tüketim Vergisi Kanunu Uygulamalarına İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı ÖTV Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. 09.07.2010 tarih ve 27636 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 19 Seri No’lu Özel Tüketim Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1563 Fri, 09 Jul 2010 09:25:01 +0300 Amortisman Listesine Yeni Eklenen İktisadi Kıymetlere İlişkin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı. 08.07.2010 tarih ve 27635 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 399 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 315 inci maddesine... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1562 Thu, 08 Jul 2010 09:41:48 +0300 Pasaport Harçlarına İlişkin Harçlar Kanunu İç Genelgesi Yayınlandı. 2010/1 Sıra No’lu Harçlar Kanunu İç Genelgesinde; pasaport almak için başvurarak 20/6/2010 tarihinden önce ödenen pasaport harçlarına ilişkin... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1560 Mon, 05 Jul 2010 17:59:20 +0300 Serbest Bölgelerde İstihdam Edilen Personelin Ücretlerinin Gelir Vergisinden İstisna Edilmesi İle İlgili Sirküler Yayınlandı. Başkanlığımızca yayınlanan 05.07.2010 tarih ve 3218 SBK-2/2010-2/Ücretler Sayılı 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Sirküleri’nde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1559 Mon, 05 Jul 2010 15:41:28 +0300 398 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı. İkmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatlar dolayısıyla kesinleşen vergi ve cezalar ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaların açıklanmasına ilişkin usuller... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1558 Fri, 02 Jul 2010 09:32:54 +0300 Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrol Denetimi Esaslarına İlişkin Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı. 25.06.2010 tarih ve 27622 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2 Seri No’lu Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrol Denetimi Esaslarına İlişkin Genel Tebliğ’inde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1556 Tue, 29 Jun 2010 12:11:47 +0300 1 Sıra No'lu 5736 Sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü İle Tahsili Hakkında Kanun Genel Tebliğinin "I-KAPSAM / A. Vergi veya Cezanın Türü İtibarıyla" Başlıklı Bölümünün Dördüncü Paragraf Hükmünün İptali İstemiyle Açılan Dava Reddedilmiştir. Danıştay 4.Daire Başkanlığının 07/04/2010 tarih ve E.No: 2008/2836, K.No: 2010/1911 sayılı kararı ile 1 Sıra No'lu... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1552 Fri, 25 Jun 2010 14:22:20 +0300 İndirilemeyecek Katma Değer Vergisi Uygulamasına İlişkin KDV Sirküleri Yayınlandı. Katma Değer Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinde yer alan İndirilemeyecek Katma Değer Vergisi uygulamasına yönelik açıklamaların... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1550 Wed, 23 Jun 2010 16:47:06 +0300 Taşınmaz ve Taşınmaz Niteliği Taşıyan Mal ve Hakların Satışında Katma Değer Vergisi Uygulaması Hakkında KDV Sirküleri Yayınlandı. 23.06.2010 tarihinde yayınlanan KDVK-58/2010-6 Sayılı Katma Değer Vergisi Sirküleri’nde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1549 Wed, 23 Jun 2010 16:44:12 +0300 İşgücü Temin Hizmetlerinde Katma Değer Vergisi Tevkifat Uygulaması Hakkında KDV Sirküleri Yayınlandı. 23.06.2010 tarihinde yayınlanan KDVK-59/2010-7 Sayılı Katma Değer Vergisi Sirküleri’nde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1548 Wed, 23 Jun 2010 16:42:18 +0300 Pasaport İşlemleri İçin 2010 Yılında Uygulanmakta Olan Maktu Harç Tutarları Yeniden Belirlendi. 20 Haziran 2010 tarih ve 2010/512 Karar Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, 492 sayılı Harçlar Kanununun eki (6) sayılı tarifenin “I- Pasaport Harçları” başlıklı... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1547 Mon, 21 Jun 2010 10:04:16 +0300 Konsolosluklarca Döviz Cinsinden Alınmakta Olan Pasaport Harç Tutarlarının Hesaplanmasına Esas Olacak Emsal Sayıya İlişkin Harçlar Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı. 20.06.2010 tarih ve 27617 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 62 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1546 Mon, 21 Jun 2010 09:59:37 +0300 Pasaport Bedellerine İlişkin Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. 20.06.2010 tarih ve 27617 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2010/1 Sayı No.lu Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği ile... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1545 Mon, 21 Jun 2010 09:57:56 +0300 "Türkiye Cumhuriyeti İle İsviçre Konfederasyonu Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması" 18 Haziran 2010 tarihinde Bern’de İmzalanmıştır. Türkiye adına Maliye Bakanı Sayın Mehmet ŞİMŞEK ile İsviçre Konfederasyonu adına Federal Maliye Bakanı Sayın Hans-Rudolf MERZ tarafından imzalanan bu Anlaşma ile... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1544 Fri, 18 Jun 2010 17:34:54 +0300 Başkanlığımızca 21. Vergi Haftası Kapsamında İlköğretim ve Ortaöğretim Öğrencileri Arasında Düzenlenen 2010 Yılı "Vergi Konulu Resim, Şiir ve Afiş Yarışması" Ödül Töreni Gerçekleştirilmiştir. Çocuklarda vergi bilincini geliştirmeye yönelik olarak düzenlenen 2010 Yılı “Resim, Şiir ve Afiş Yarışması” ödül töreni 15/06/2010 tarihinde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1543 Wed, 16 Jun 2010 10:37:21 +0300 Geçmiş Yıllara Ait Alkollü İçki Bandrollerinin Fire Olarak Tespiti ve İmhasına İlişkin Duyuru Bilindiği üzere; 1 Seri No’lu Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliğinin ‘Alkollü... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1540 Wed, 26 May 2010 16:44:51 +0300 Yabancı Kimlik Numarası Bulunan Yabancıların Yabancı Kimlik Numaralarının Vergi Kimlik Numarası Olarak Kullanılmasına İlişkin Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. 22.05.2010 tarih ve 27588 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4 Seri No.lu Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği’nde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1539 Mon, 24 May 2010 09:09:48 +0300 Malul ve Engellilere Ait Taşıtlarda Motorlu Taşıtlar Vergisi İstisnası Uygulamasına Yönelik MTV Sirküleri Yayınlandı. 17.05.2010 tarihinde yayınlanan 4 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Sirküleri’nde; 197 sayılı Motorlu Taşıtlar... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1537 Thu, 20 May 2010 11:15:22 +0300 Tescil Edilmiş Taşıtların Satış ve Devirlerine İlişkin Motorlu Taşıtlar Vergisi Sirküleri Yayınlandı. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 5766 sayılı Kanunla değişik 20 nci maddesinin (d) bendine ilişkin olarak 31 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinin... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1535 Tue, 18 May 2010 15:11:36 +0300 15 Mayıs 2010 Tarihinde Yapılan Gelir Uzmanlığı Özel Sınavı Sonuçları Açıklandı. 15 Mayıs 2010 tarihinde yapılan Gelir Uzmanlığı Özel Sınavı sonuçları... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1533 Sat, 15 May 2010 19:29:44 +0300 Konut Yapı Kooperatiflerine Yapılan İnşaat Taahhüt İşlerinde KDV İstisnası ve İndirimli Oran Uygulaması Hakkında KDV Sirküleri Yayınlandı. 07.05.2010 tarihinde yayınlanan KDVK-56/2010-4 Sayılı Katma Değer Vergisi Sirkülerinde; konut yapı kooperatiflerine yapılan... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1530 Fri, 07 May 2010 17:37:32 +0300 Türkiye Geneli En Yüksek Kurumlar Vergisi Beyan Eden İlk 100 Mükellef Belli Oldu. 2009 vergilendirme dönemi yıllık kurumlar vergisi beyanlarına ilişkin olarak Nisan 2010 ayında mükelleflerce verilen yıllık kurumlar vergisi beyannamelerinin... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1529 Fri, 07 May 2010 10:09:13 +0300 15 Mayıs 2010 Tarihinde Yapılacak Olan Gelir Uzmanlığı Özel Sınavına Girmeye Hak Kazanan Adaylar ve Sınav Yerleri Belirlendi. 15 Mayıs 2010 tarihinde saat 10:00'da yapılacak olan Gelir Uzmanlığı Özel Sınavına girmeye hak kazanan adaylar... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1525 Wed, 05 May 2010 15:12:46 +0300 Gelir İdaresi Başkanlığı 2009 Yılına Ait “Faaliyet Raporu” İnternet Sitemizde Yayınlandı. Kamu hizmetlerinde şeffaflığı, hesap verilebilirliği, katılımcılığı ve verimliliği ön plana çıkarmış; “sürekli gelişim” prensibine bağlı yönetim anlayışına inanan... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1522 Fri, 30 Apr 2010 18:40:23 +0300 Yeminli Mali Müşavirler Tarafından Düzenlenmesi Gereken “Aerosol Üretim Tasdik Raporu”na Yönelik Genel Tebliğ Resmi Gazete'de Yayımlandı 43 Sıra Numaralı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği'nde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1520 Fri, 30 Apr 2010 18:15:59 +0300 Diplomatik Misyonlar ve Konsolosluklar ile Uluslararası Kuruluşların Mensuplarına Diplomatik İstisna Kapsamında Yapılan İade İşlemleri Hakkında KDV Sirküleri Yayınlandı. 113 Seri No.lu KDV Genel Tebliği’nin (D) bölümünde diplomatik istisna konusunda 1/1/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yapılan düzenlemelerle ilgili olarak... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1519 Fri, 30 Apr 2010 17:33:37 +0300 Malul ve Engellilerin Araç Alımında ÖTV İstisnası Uygulamasının Şartları ile İstisnadan Yararlanılan Araçların Satışında Vergi Uygulanmasına Yönelik ÖTV Sirküleri Yayınlandı. 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin 2 numaralı bendi kapsamında ilk iktisabı yapılacak araçlarda ÖTV istisnası uygulaması ile ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1518 Fri, 30 Apr 2010 14:46:27 +0300 Kullanılmış Araç Satışında Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranı Hakkında KDV Sirküleri Yayınlandı. Başkanlığımıza intikal eden olaylardan, kullanılmış araç satışında uygulanacak katma değer vergisi oranına ilişkin... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1516 Thu, 29 Apr 2010 15:06:40 +0300 Türkiye-Avustralya Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması Sayın Başkanımız Mehmet KİLCİ ile Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Sayın Peter DOYLE Tarafından 28 Nisan 2010 Tarihinde Ankara'da İmzalanmıştır. “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Avustralya Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1515 Wed, 28 Apr 2010 16:18:20 +0300 "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Yeni Zelanda Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması” 22 Nisan 2010 Tarihinde Ankara’da İmzalandı. TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE YENİ ZELANDA HÜKÜMETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1513 Thu, 22 Apr 2010 16:51:23 +0300 Mart Ayında Alışveriş Merkezlerinde Kurulan Stantlarda, Toplam 38.511 Mükellefimiz Beyan ve Ödeme Konusunda Bilgilendirilmiş ve 16.655 Adet E-Beyanname Kabul Edilmiştir. Başkanlığımızın mükellef odaklı hizmet sunma anlayışı ile mükelleflere sunulan hizmetin en iyi şekilde yerine getirilmesi ve çağın getirdiği teknolojik imkanlardan... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1512 Thu, 22 Apr 2010 11:24:04 +0300 2010 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı % 2,33 Olarak Tespit Edilmiştir. 14.04.2010 Tarihli KVK-16/2010-1/Yatırım İndirimi-10 Sayılı 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri’nde; 2010 yılı... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1509 Wed, 14 Apr 2010 17:09:45 +0300 15 Mayıs 2010 Tarihinde Gelir Uzmanlığı Özel Sınavı Yapılacaktır. Başkanlığımızca, 15 Mayıs 2010 tarihinde 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1508 Thu, 08 Apr 2010 18:02:52 +0300 2009 Vergilendirme Dönemi Yıllık Gelir Vergisi Beyanlarının ve Sadece G.M.S.İ. Elde Eden Mükelleflerin Beyanlarının Değerlendirilmesi Sonucunda Türkiye Genelinde En Çok Vergi Beyan Eden Mükellefler Açıklandı. 2009 yılı vergilendirme dönemi Yıllık Gelir Vergisi beyanlarına ilişkin olarak Mart 2010 ayında verilen Yıllık Gelir Vergisi... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1507 Thu, 08 Apr 2010 16:31:36 +0300 Damga Vergisi Kanunu Uygulamasında Nüsha ve Suret Ayrımına İlişkin Olarak Hazırlanan Damga Vergisi Sirküleri Yayınlandı. 30.03.2010 tarihinde yayınlanan DV-19/2010-1/Nüsha ve Suret Sayılı Damga Vergisi Kanunu Sirküleri’nde; 488 Sayılı... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1504 Thu, 01 Apr 2010 10:37:36 +0300 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliğinin Uygulanması Konusunda Danıştay Tarafından Verilen Kararlara İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı Serbest Bölgeler Kanunu Sirküleri Yayınlandı. Başkanlığımızca yayınlanan; 1 Seri Nolu Serbest Bölgeler Kanunu Sirkülerinde; 1 Seri Nolu 3218 sayılı Serbest Bölgeler... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1503 Thu, 25 Mar 2010 11:41:07 +0200 Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi Denetmenliği Yönetmeliği Resmi Gazete'de Yayımlandı. 07.03.2010 tarih ve 27514 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi Denetmenliği Yönetmeliği’nde ; vergi denetmen yardımcılarının ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1499 Mon, 08 Mar 2010 11:11:15 +0200 Aerosol Üretiminde Kullanılacak L.P.G.'yi Üreten Dağıtıcılara Verilecek Raporu Düzenlemeye Yetkili Akredite Laboratuarlara İlişkin ÖTV Sirküleri Yayınlandı. Başkanlığımızca yayınlanan; 11 Seri Nolu Özel Tüketim Vergisi Sirkülerinde; Aerosol üretiminde kullanılacak L.P.G.’yi üreten... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1498 Mon, 08 Mar 2010 10:05:39 +0200 5084 Sayılı Teşvik Kanunu Kapsamındaki İllerde Gelir Vergisi Stopajı Teşviki Uygulama Sürelerine İlişkin Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Sirküleri Yayınlandı. Başkanlığımızca yayınlanan; 2 seri nolu Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Sirkülerinde; 5084 sayılı Teşvik Kanunu kapsamındaki illerde, gelir vergisi... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1497 Thu, 04 Mar 2010 15:23:47 +0200 Faturanın Elektronik Belge Olarak Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esasların Yer Aldığı VUK Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. 05.03.2010 tarih ve 27512 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 397 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1496 Thu, 04 Mar 2010 15:14:22 +0200 Pick-up Türü Araçlarda ÖTV Uygulamasına İlişkin Özel Tüketim Vergisi Sirküleri Yayınlandı. Başkanlığımızca yayınlanan; 10 seri nolu Özel Tüketim Vergisi Sirkülerinde; tarife pozisyonu değişen araçlardaki ÖTV uygulamasına ilişkin açıklamalara... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1495 Thu, 04 Mar 2010 10:22:32 +0200 G.V.K. Geçici 67. Madde Uygulaması İle İlgili Olarak Gerçek Kişilere Yönelik Vergi Rehberi Yayınlandı. Türk finansal araçlarına yatırım yapan gerçek kişi yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olan “G.V.K. Geçici 67.Madde Uygulaması İle İlgili Olarak Gerçek Kişilere Yönelik Vergi Rehberi” pdf formatında... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1493 Tue, 02 Mar 2010 15:11:20 +0200 Ticari Kazancın Gerçek Usulde Vergilendirilmesi Rehberi Yayınlandı. Ticari kazançların vergilendirilmesine ilişkin olarak Başkanlığımızca hazırlanmış olan “Ticari Kazancın Gerçek Usulde Vergilendirilmesi Rehberi” pdf formatında... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1492 Tue, 02 Mar 2010 12:24:59 +0200 Serbest Meslek Kazançları Vergi Rehberi Yayınlandı. Başkanlığımızca hazırlanan “Serbest Meslek Kazançları Vergi Rehberi” pdf formatında Başkanlığımızın internet sayfasında... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1491 Tue, 02 Mar 2010 11:56:37 +0200 Menkul Sermaye İradı Elde Edenler İçin Beyanname Düzenleme Rehberi Yayınlandı. Menkul sermaye iradı elde eden mükelleflerimizin vergisel yükümlülüklerini yerine getirirken faydalanmaları amacıyla Başkanlığımızca hazırlanmış olan “Menkul Sermaye İradı Elde Edenler İçin ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1490 Tue, 02 Mar 2010 11:50:52 +0200 “Özelge Sistemi” Uygulamasına İlişkin Olarak Basın Duyurusu Yapıldı. Başkanlığımız bünyesinde kurulan “Özelge Sistemi” uygulamasına ilişkin olarak, 16/01/2010 tarihli ve 27464 sayılı Resmi Gazetede... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1488 Mon, 01 Mar 2010 17:30:26 +0200 Dar Mükellefler İçin (Türkiye'de Yerleşmiş Olmayan Yabancılar ile Yurtdışında Yerleşik Türk Vatandaşları) Kira Geliri Rehberi Yayınlandı. Başkanlığımızca hazırlanan “Dar Mükellefler İçin (Türkiye’de Yerleşmiş Olmayan Yabancılar ile Yurtdışında Yerleşik Türk Vatandaşları) Kira Geliri Rehberi”... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1487 Mon, 01 Mar 2010 17:19:05 +0200 Kira Geliri Elde Edenler İçin Beyanname Düzenleme Rehberi Yayınlandı. Kira gelirlerinin vergilendirilmesine ilişkin olarak Başkanlığımızca hazırlanan “Kira Geliri Elde Edenler İçin Beyanname Düzenleme Rehberi” ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1486 Mon, 01 Mar 2010 16:14:02 +0200 Aerosol Üretiminde Kullanılacak Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (L.P.G) Teslimlerinde Uygulanacak ÖTV Tutarının Belirlenmesine Dair Karara İlişkin ÖTV Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. 06.03.2010 tarih ve 27513 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 18 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği’nde; 05.02.2010 tarih ve 2010/135 sayılı Bakanlar... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1485 Mon, 01 Mar 2010 12:09:48 +0200 Aerosol Üretiminde Kullanılacak Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (L.P.G) Teslimlerinde Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarı Sıfıra İndirilmiştir. 27.02.2010 tarih ve 27506 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2010/135 Sayılı Aerosol Üretiminde Kullanılacak Sıvılaştırılmış Petrol Gazı Teslimlerinde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1484 Mon, 01 Mar 2010 11:37:58 +0200 27 Şubat 2010 Tarihinde Yapılan Gelir Uzmanlığı Özel Sınavı Sonuçları Açıklandı. 27 Şubat 2010 tarihinde yapılan Gelir Uzmanlığı Özel Sınavı açıklandı. Ayrıca adayların T.C.Kimlik Numarası ile puan sorgulaması... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1483 Mon, 01 Mar 2010 04:13:26 +0200 "Vergi" Konulu Resim, Şiir ve Afiş Yarışması Sonuçları Açıklandı. Vergi" bilincinin yarının büyükleri olan çocuklarda ve gençlerde oluşturulması, verginin toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1482 Mon, 22 Feb 2010 17:06:43 +0200 21. Vergi Haftası, 22-28 Şubat 2010 Tarihleri Arasında Tüm Yurtta Kutlanıyor. http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1480 Mon, 22 Feb 2010 10:51:40 +0200 19.02.2010 - Elektronik Ortamda Gönderilecek KDV İade Listeleri 27.01.2010 tarih ve 53 Seri No.lu KDV Sirküleri uyarıca KDV iade taleplerinde elektronik ortamda alınacak indirilecek... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1479 Sat, 20 Feb 2010 12:49:21 +0200 Ücret Kazançları Vergi Rehberi Yayınlandı. Ücret kazançlarının vergilendirilmesine ilişkin olarak Başkanlığımızca hazırlanan “Ücret Kazançları Vergi Rehberi” pdf formatında... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1478 Thu, 18 Feb 2010 11:48:49 +0200 Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası Şubat-Mart 2010 Dönemi Konferans Programı Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası; Mükellef Hizmetleri, Yeni Teşvik Mevzuatı, Transfer Fiyatlandırmasına ilişkin Rapor Yazma Tekniği... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1477 Thu, 18 Feb 2010 10:10:29 +0200 Türkiye ile Malezya Arasında Mevcut “Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması” nın “Bilgi Değişimi” Maddesini Değiştiren Bir Protokol İmzalandı. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malezya Hükümeti arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1476 Wed, 17 Feb 2010 17:27:27 +0200 27 Şubat 2010 Tarihinde Yapılacak Olan Gelir Uzmanlığı Özel Sınavına Girmeye Hak Kazanan Adaylar ve Sınav Yerleri Belirlendi. http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1475 Wed, 17 Feb 2010 15:16:50 +0200 Gelir İdaresi Başkanlığı Kamu Hizmet Standartları Ve Hizmet Envanteri Tablosu Yayınlandı. Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin geçici birinci maddesinde; idarelerin, Yönetmelikte öngörülen hususlara ilişkin... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1472 Tue, 16 Feb 2010 11:29:13 +0200 Gelir İdaresi Başkanlığı 2010 Yılı Tadat Edilmeyen Toplulaştırılmış Projelerin Alt Proje Seçimi ve Ödenek Tahsisi Hakkında Usul ve Esaslar 17.10.2009 tarih ve 27379 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15513 sayılı 2010 Yılı Programı ile 2010 Programının Uygulanması... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1471 Mon, 15 Feb 2010 17:19:10 +0200 Gelir İdaresi Başkanlığı 2010 Yılı Performans Programı 28 Ocak 2010 Tarihinde Yayınlanmıştır. Gelir İdaresi Başkanlığı 2010 yılı Performans Programı 28 Ocak 2010 tarihinde yayınlanmıştır. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1467 Wed, 10 Feb 2010 10:12:16 +0200 Maliye Bakanlığı'ndan Onaylı Ödeme Kaydedici Cihaz (Yazar Kasa) Firması Olunmasına İlişkin Rehber Yayınlandı. Başkanlığımızca yayınlanan Ödeme Kaydedici Cihaz Rehberi; Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1466 Tue, 09 Feb 2010 17:33:57 +0200 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı. 05.02.2010 tarih ve 27484 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1463 Fri, 05 Feb 2010 09:18:39 +0200 Form Ba ile Form Bs Bildirimlerinin 2010 Yılı ve Müteakip Yıllarda Verilmesine İlişkin 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. 04.02.2010 tarih ve 27483 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1462 Wed, 03 Feb 2010 16:07:54 +0200 Gelir İdaresi Başkanlığı Kamu Hizmet Standartları Tablosu Yayınlandı. Bilindiği üzere, “Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” 31.07.2009 tarih ve 27305 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1461 Mon, 01 Feb 2010 14:50:39 +0200 Basit Usule Tabi Mükelleflerimiz İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Verme Dönemi 01 Şubat 2010 Tarihinde Başlıyor. Geliri, sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan ibaret olan mükelleflerimiz için beyanname verme süresi 01 Şubat 2010 tarihinde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1460 Mon, 01 Feb 2010 14:06:40 +0200 Bazı Meslek Mensupları Hakkında Kesinleşen Disiplin Cezaları Resmi Gazete'de Yayımlanmıştır. 14 meslek mensubu hakkında kesinleşen disiplin cezaları Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği’nce... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1459 Fri, 29 Jan 2010 18:02:07 +0200 MTV'nin 2010 Yılına İlişkin 1. Taksidinin Ödeme Süresi 1 Şubat 2010 Pazartesi Günü Sona Ereceğinden; MTV Tahsiline Yetkili Vergi Daireleri, 30 Ocak 2010 Cumartesi Günü Saat 17:00'ye Kadar Açık Bulundurulacaktır. 29.01.2010 tarihli Basın Bülteninde, motorlu taşıtlar vergisi’nin 2010 yılına ilişkin 1. taksidinin ödeme süresi 1 Şubat 2010 Pazartesi günü sona ereceğinden vergi ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1457 Fri, 29 Jan 2010 15:49:23 +0200 Katma Değer Vergisi İade Taleplerinde Bazı Belgelerin Elektronik Ortamda Alınması ve Değerlendirilmesi Hakkında KDV Sirküleri Yayınlandı. Bu sirkülerle; KDV Kanununun (8/2), (9/1), (29/2) ve (32) nci maddelerinden kaynaklanan KDV iade taleplerinde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1456 Wed, 27 Jan 2010 16:41:25 +0200 Motorlu Taşıtlar Vergisinin 2010 Yılına İlişkin 1. Taksidinin Ödeme Süresi 1 Şubat 2010 Pazartesi Günü Sona Erecektir. 21 Ocak 2010 tarihli Basın Duyurusunda; Her yıl Ocak ile Temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenen... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1452 Thu, 21 Jan 2010 10:40:59 +0200 "Türkiye Cumhuriyeti İle Norveç Krallığı Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması” 15 Ocak 2010 Tarihinde Ankara’da İmzalandı. Revize edilen “Türkiye Cumhuriyeti İle Norveç Krallığı Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1450 Tue, 19 Jan 2010 09:47:03 +0200 Mükellef ve Vergi Sorumlularının İzahat Talebinde Bulunmaları Üzerine İdarenin Vereceği Yazılı Cevaplara (Özelgelere) İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı. 16.01.2010 tarih ve 27464 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 395 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1449 Mon, 18 Jan 2010 09:01:35 +0200 27 Şubat 2010 Tarihinde Yapılacak Olan Gelir Uzmanlığı Özel Sınavına İlişkin Duyuru Sistem dışında üretilmiş dokümanların (resim vb.) VEDOP sistemine dahil bilgisayarlara aktarılamaması, VEDOP sisteminin merkezi uygulaması olan... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1447 Tue, 12 Jan 2010 09:32:40 +0200 Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların ve Bu Paralarla Olan Senetli ve Senetsiz Alacak ve Borçların Değerlemesinde Uygulanacak Kurlara İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı. 15.01.2010 tarih ve 27463 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 394 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; borsada rayici olmayan yabancı paraların... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1446 Mon, 11 Jan 2010 17:25:13 +0200 27 Şubat 2010 Tarihinde Gelir Uzmanlığı Özel Sınavı Yapılacaktır. Başkanlığımızca, 27 Şubat 2010 tarihinde 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Geçici 3 üncü maddesinin ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1440 Tue, 05 Jan 2010 17:27:30 +0200 Varlık Barışı Uygulamasının Sonucunda 47 Milyar 302 Milyon Liralık Kaynak Beyan Edildi. Varlık Barışı uygulamasının sonucunda; 26 milyar 949 milyon 937 bin lirası yurt dışından, 20 milyar 352 milyon 608 bin lirası da yurt içinden olmak üzere toplam ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1438 Mon, 04 Jan 2010 13:43:20 +0200 Motorlu Kara Taşıtları Mükellefiyet Kaydının Yürürlük Tarihine İlişkin MTV Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. 31.12.2009 tarih ve 27449 sayılı 5. mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 35 seri nolu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği ile... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1437 Mon, 04 Jan 2010 09:04:54 +0200 Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. 31.12.2009 tarih ve 27449 sayılı 4.mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 42 sıra nolu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliğinde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1436 Thu, 31 Dec 2009 16:16:50 +0200 5942 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de Yayımlandı. 31.12.2009 tarih ve 27449 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5942 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1435 Thu, 31 Dec 2009 11:23:32 +0200 01.01.2010 Tarihinden İtibaren Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarımızın Yapacağı İşlemlerden Alınacak Harçlara İlişkin Genel Tebliği, Resmi Gazete’de Yayımlandı. 31.12.2009 tarih ve 27449 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 61 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği’nde; 1/1/2010 tarihinden... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1434 Thu, 31 Dec 2009 10:33:35 +0200 01.01.2010 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Nispi Harç Oranları ve Maktu Harçlara (Maktu ve Nispi Harçların Asgari ve Azami Miktarlarını Belirleyen Hadler Dahil) İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı. 31.12.2009 tarih ve 27449 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 60 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği’nde; 492 sayılı... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1433 Thu, 31 Dec 2009 10:27:01 +0200 MTV Tutarları, Bazı Mallara Uygulanan ÖTV Oranları, Maktu ve Asgari Maktu Vergi Tutarları ile Harçlar ve Damga Vergisi Nispet ve Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin BKK Resmi Gazete’de Yayımlandı. 31.12.2009 tarih ve 27449 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15725 Karar Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları, Bazı Mallara ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1432 Thu, 31 Dec 2009 10:21:35 +0200 01.01.2010 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Damga Vergisi Kanununa Ekli (1) Sayılı Tabloda Yer Alan Nispi Vergi Oranları ve Maktu Vergilere İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı. 31.12.2009 tarih ve 27449 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 53 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği’nde; Damga... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1431 Thu, 31 Dec 2009 10:09:04 +0200 2010 Yılında Uygulanacak Olan Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarlarına İlişkin MTV Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. 31.12.2009 tarih ve 27449 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 34 seri nolu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde; 1/1/2010 tarihinden itibaren, motorlu... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1430 Thu, 31 Dec 2009 10:03:38 +0200 210 Sayılı Kanuna Ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda Yer Alan Değerli Kağıtların Bedelleri, 01.01.2010 Tarihinden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Yeniden Tespit Edildi. 31.12.2009 tarih ve 27449 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009-3 Sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği’nde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1429 Thu, 31 Dec 2009 09:49:17 +0200 GVK’da Yer Alan Maktu Had ve Tutarlara İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliği, Resmi Gazete’de Yayımlandı. 29.12.2009 tarih ve 27447 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 273 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde; 193 sayılı Gelir... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1427 Tue, 29 Dec 2009 09:48:19 +0200 Çevre Temizlik Vergisi Tutarlarına İlişkin Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. 29.12.2009 tarih ve 27447 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 38 seri nolu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliğinde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1426 Tue, 29 Dec 2009 09:43:55 +0200 Özel İletişim Vergisi Uygulamasına İlişkin ÖİV Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. 29.12.2009 tarih ve 27447 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6 seri nolu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliğinde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1425 Tue, 29 Dec 2009 09:42:19 +0200 Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nda Yer Alan İstisna Tutarları ve Vergi Tarifesine İlişkin VİV Genel Tebliği, Resmi Gazete’de Yayımlandı. 29.12.2009 tarih ve 27447 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 41 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1424 Tue, 29 Dec 2009 09:14:27 +0200 VUK’da Yer Alan Maktu Hadler ile Asgari ve Azami Miktarlara İlişkin VUK Genel Tebliği, Resmi Gazete’de Yayımlandı. 29.12.2009 tarih ve 27447 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 393 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; VUK’ da ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1423 Mon, 28 Dec 2009 17:22:23 +0200 Vergi İletişim Merkezi (VİMER - 444 0 189) İkinci Kuruluş Yılını Kutladı. 25 Aralık 2007 tarihinde ilk çağrısını alarak hizmet vermeye başlayan Vergi İletişim Merkezi (VİMER) ikinci hizmet yılını, Gelir İdaresi Başkanı ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1422 Mon, 28 Dec 2009 17:16:11 +0200 Bazı İllerdeki Motorlu Taşıtlar Vergisini Tahsile Yetkili Vergi Daireleri 26 Aralık 2009 Cumartesi Günü Saat 17:00’ye kadar Açık Bulundurulacaktır. Otomotiv sektöründe satış işlemlerinin Aralık ayının son günlerinde yoğunlaştığı göz önüne alınarak, vergi dairelerinde meydana gelmesi muhtemel sıkışıklığın... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1418 Thu, 24 Dec 2009 14:56:56 +0200 Mükelleflerin Vergisel Yükümlülüklerini Hatırlatmak Amacıyla Hazırlanan "2010 Yılı Vergi Takvimi" Yayınlandı. Başkanlığımız, benimsediği “mükellef memnuniyeti” prensibinin bir sonucu olarak tüm mükelleflerimizin vergisel yükümlülüklerini yerine getirirken en doğru bilgiye... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1414 Fri, 18 Dec 2009 14:58:19 +0200 5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun İç Genelgesi Yayınlandı. 09.12.2009 tarihli, 2009/2 Seri No.lu 5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun İç Genelgesi'nde; zamanaşımına ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1413 Wed, 09 Dec 2009 18:18:12 +0200 Katma Değer Vergisi Uygulamalarına İlişkin KDV Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. 05.12.2009 tarih ve 27423 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 113 seri nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde; Katma değer vergisi uygulamalarına... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1412 Mon, 07 Dec 2009 10:59:07 +0200 Ödeme Süreleri 26.11.2009 Tarihinde Sona Eren Bazı Vergiler İle Taksitlerin Ödeme Sürelerinin, Kurban Bayramı Tatili Nedeniyle 01.12.2009 Tarihi Mesai Saati Bitime Kadar Uzatıldığına İlişkin Başkanlığımızca Basın Açıklaması Yapılmıştır. Ödeme süreleri 26.11.2009 tarihinde sona eren bazı vergiler ile taksitlerin ödeme süreleri, Kurban Bayramı tatili nedeniyle... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1409 Wed, 25 Nov 2009 13:59:08 +0200 Tecil ve Taksitlendirilen Amme Alacaklarına Uygulanacak Tecil Faizi Oranı İle Ödeme Müddeti İçerisinde Ödenmeyen Amme Alacaklarına Vadenin Bitim Tarihinden İtibaren Uygulanacak Gecikme Zammı Oranına İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı. 21.11.2009 tarih ve 27413 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri C 1 Sıra No.lu Tahsilât Genel Tebliği’nde; Tecil ve Taksitlendirilen Amme Alacaklarına... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1408 Mon, 23 Nov 2009 09:49:53 +0200 6183 Sayılı Kanunda Yer Alan Gecikme Zammı Oranı Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere % 1,95 Olarak Belirlendi. 19.11.2009 tarih ve 27411 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan 2009/15565 Karar Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1406 Thu, 19 Nov 2009 12:17:30 +0200 Yeniden Değerleme Oranının 2009 Yılı İçin %2,2 Olarak Tespit Edilmesine İlişkin VUK Genel Tebliği, Resmi Gazete’de Yayımlandı. 14.11.2009 tarih ve 27046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 392 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile; yeniden değerleme ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1401 Fri, 13 Nov 2009 11:23:57 +0200 5811 Sayılı Kanun Kapsamında Beyan Edilen ve Ülkemize Transfer Edilen Varlıkların Tevsikinde Kullanılacak Kanaat Verici Belgelerin Geçerli Olmadığına Dair Bazı Basın ve Yayın Organlarına Yansıyan Yorumlar Üzerine Basın Açıklaması Yapıldı. Türkiye ile bilgi değişimi anlaşması bulunmayan İsviçre gibi bazı ülkelerden 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1399 Thu, 12 Nov 2009 17:24:07 +0200 Türkiye ile İsviçre Arasında Kapsamlı Bilgi Değişimine de İmkân Veren "Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması" 4 Kasım 2009 Tarihinde Bern’de Parafe Edilmiştir. 2008 yılında imzalanan “Türkiye ile İsviçre arasında Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması”, İsviçre’nin özellikle bankacılık sırları ile ilgili bilgi değişimi ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1398 Thu, 12 Nov 2009 12:19:45 +0200 Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı. 07.11.2009 tarih ve 27399 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6 Seri No.lu Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliği ile; 5.000 cl ve 5.000 cl’den küçük ambalajlı ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1395 Fri, 06 Nov 2009 09:52:31 +0200 Vergi İletişim Merkezi (VİMER 444 0 189), Çağrı Merkezlerinin Yıldızı Oldu. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Vergi İletişim Merkezi (VİMER 444 0 189) ‘Çağrı Merkezleri Ödül Töreni’nin... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1393 Fri, 30 Oct 2009 15:03:49 +0200 2010 Yılına Ait Emlak Vergi Değerinin Hesabında Esas Alınacak Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelini Gösterir Cetvelin İlanına ve Buna İlişkin Sürenin Kısaltılmasına Yönelik Emlak Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. 28.10.2009 tarih ve 27390 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 55 Seri No.lu Emlak Vergisi Genel Tebliği’nde; 2010 yılına ait emlak (bina) vergi değerinin... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1392 Fri, 30 Oct 2009 08:52:16 +0200 Pasaport Çıkartacak Hacı Adaylarının Pasaport Harcını Ödemelerine İlişkin Basın Bülteni Pasaport harçlarını tahsile yetkili vergi daireleri, pasaport çıkartacak hacı adaylarının pasaport harcını ödemelerinde kolaylık sağlamak amacıyla; 2 Kasım 2009... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1389 Sat, 24 Oct 2009 11:32:14 +0300 Başkanlığımızca Anayasa Mahkemesi Tarafından Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapan 5479 Sayılı Yasada Yer Alan Bazı Hükümlerin İptal Edilmesine İlişkin Duyuru Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada Anayasa Mahkemesince Gelir Vergisi Kanununda... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1381 Fri, 16 Oct 2009 00:32:19 +0300 Türkiye ile Finlandiya Arasında Yeni Bir “Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması” 6 Ekim 2009 Tarihinde İstanbul’da İmzalandı 9 Mayıs 1986 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Finlandiya Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1378 Tue, 06 Oct 2009 16:26:34 +0300 Gümrüksüz Satış Mağazaları Tarafından İthal Edilen veya Bu Mağazalara Yurt İçinden Teslim Edilen Mallarda ÖTV Uygulanmasına İlişkin Tereddütlerin Giderilmesi Amacıyla Hazırlanan ÖTV Sirküleri Yayınlandı. ÖTV-2 /2009-4 sayılı Özel Tüketim Vergisi Sirküleri’nde; Gümrüksüz satış mağazalarına yapılan teslimlerde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1377 Tue, 06 Oct 2009 15:51:05 +0300 Gümrüksüz Satış Mağazalarına Yurtiçinden Yapılan Mal Teslimleri ile Bu Mağazalar Tarafından Yapılan İşlemlerin Katma Değer Vergisi Karşısındaki Durumu Hakkında KDV Sirküleri Yayınlandı. Başkanlığımızca yayınlanan 52 seri nolu Katma Değer Vergisi Sirkülerinde; gümrüksüz satış mağazalarına yurtiçinden yapılacak teslimler... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1376 Tue, 06 Oct 2009 15:41:26 +0300 Türkiye ile Lüksemburg Arasında Mevcut Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması’nın “Bilgi Değişimi” Maddesini Değiştiren Bir Protokol İmzalandı Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek’in 30 Eylül 2009 tarihinde Lüksemburg’a yaptığı çalışma ziyareti sırasında, 18 Ocak 2005 tarihinden itibaren... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1375 Thu, 01 Oct 2009 15:10:00 +0300 5811 Sayılı Kanunun 3 üncü Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Bildirim ve Beyan Süreleri, 31.12.2009 Tarihine Kadar Uzatılmıştır. 30.09.2009 tarih ve 27362 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15456 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1374 Wed, 30 Sep 2009 09:06:17 +0300 Otomobil Satışlarında Uygulanan ÖTV İndirimindeki Süre 30 Eylül 2009 Çarşamba Günü Sona Ereceğinden Dolayı Bazı Motorlu Taşıtlar Vergisini Tahsile Yetkili Vergi Daireleri Açık Bulundurulacaktır. Başkanlığımızca yapılan 29.09.2009 tarihli duyuruya göre otomobil satışlarında uygulanan ÖTV indirimindeki süre 30 Eylül 2009 Çarşamba günü sona ereceğinden... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1373 Tue, 29 Sep 2009 12:39:17 +0300 Otomobil Satışlarında Uygulanan ÖTV İndiriminin Sona Erecek Olması Nedeniyle Bazı İllerdeki MTV'yi Tahsile Yetkili Vergi Daireleri Cumartesi Günü Açık Bulundurulacaktır. Başkanlığımızca; Otomobil satışlarında uygulanan ÖTV indiriminin 30 Eylül 2009 Çarşamba günü sona erecek olması nedeniyle... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1370 Fri, 25 Sep 2009 13:36:14 +0300 2009 Yılı Türk Gümrük Tarife Cetvelinde Yapılan Değişiklikler Kapsamında ÖTV’siz Deniz Yakıtı Olarak Teslim Edilecek Mallar Hakkında ÖTV Sirküleri Yayınlandı. Başkanlığımızca yayınlanan 8 seri nolu Özel Tüketim Vergisi Sirkülerinde; 2009 yılı Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yapılan değişiklikler kapsamında ÖTV’siz deniz ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1369 Fri, 18 Sep 2009 15:06:38 +0300 Başkanlığımızca, İstanbul ve Tekirdağ İllerinde Meydana Gelen Selden Zarar Gören Mükelleflerin Durumlarına İlişkin Basın Açıklaması Yapılmıştır. Başkanlığımızca yayınlanan 15.09.2009 tarihli basın açıklamasında; İstanbul ve Tekirdağ illerinde meydana gelen selden zarar gören mükelleflerin durumlarına ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1368 Tue, 15 Sep 2009 14:27:18 +0300 31/12/2009 Tarihine Kadar Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 5 inci Maddesi Kapsamında Yapılacak Birleşmelerde Uygulanacak İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı Hakkındaki Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında BKK Yayımlandı. 05.09.2009 tarih ve 27340 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15386 Karar Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 5 ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1365 Mon, 07 Sep 2009 09:49:46 +0300 Gider Vergileri Kanununda Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki 28/8/1998 Tarihli ve 98/11591 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında BKK Yayımlandı. 05.09.2009 tarih ve 27340 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15398 Karar Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1364 Mon, 07 Sep 2009 09:43:54 +0300 Bazı Mallara Uygulanacak Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Belirlenmesine Dair Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı. 22.08.2009 tarih ve 27327 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15315 Karar Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; bazı mallara uygulanacak... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1359 Mon, 24 Aug 2009 09:26:07 +0300 Kendilerini Mükelleflere Gelir İdaresi Başkanlığı Personeli veya Emeklisi Olarak Tanıtıp Çıkar Sağlamak İsteyen Kişilere Karşı Dikkatli Olunması Konusunda, Basın Açıklaması Yapılmıştır. Son günlerde Başkanlığımıza intikal eden ihbar ve şikayetlere göre; kendilerini Gelir İdaresi Başkanlığı personeli veya emeklisi olarak... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1355 Tue, 18 Aug 2009 19:03:38 +0300 Vergi Denetmenlerinin Görev Yerlerinin Usulsüz Şekilde Değiştirildiğine Dair İddialara İlişkin Basın Açıklaması 17.08.2009 tarihli Basın Açıklamasında; son günlerde bazı basın yayın organlarında, 600 vergi denetmenin görev yerlerinin usulsüz şekilde ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1353 Mon, 17 Aug 2009 17:45:21 +0300 5747 Sayılı Kanun İle Yapılan Düzenleme Sonucu 95/6430 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Uygulanması Hakkında GVK Sirküleri Yayınlandı. Başkanlığımızca yayınlanan 73 seri nolu Gelir Vergisi Sirkülerinde; 5747 sayılı Büyükşehir Belediye Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1352 Fri, 14 Aug 2009 18:41:43 +0300 Mesleki Uyum Eğitimi ile Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Düzenleme Yapılmıştır. 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa 5786 Sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununda... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1351 Thu, 13 Aug 2009 15:28:41 +0300 Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Tarh, Tahakkuk ve Tahsiline İlişkin Olarak Hazırlanan Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. 12.08.2009 tarih ve 27317 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 37 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği’nde; 31.12.2009 tarihine kadar verilecek ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1347 Wed, 12 Aug 2009 09:09:46 +0300 KVK’da Yapılan Düzenlemelerin Uygulanmasına İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. 13.08.2009 tarih ve 27318 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4 seri nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1346 Tue, 11 Aug 2009 14:41:58 +0300 Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı. 12.08.2009 tarih ve 27317 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3 seri nolu 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1345 Tue, 11 Aug 2009 14:29:36 +0300 5904 Sayılı Kanunla 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 25 inci ve 32 nci Maddelerinde Yapılan Değişikliklere İlişkin Olarak Hazırlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. 12.08.2009 tarih ve 27317 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 272 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde ; 16/06/2009 tarihli ve 5904 sayılı Gelir Vergisi... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1344 Fri, 07 Aug 2009 15:42:04 +0300 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması, Almanya Tarafından Feshedilmiştir. 07.08.2009 tarihli Basın Açıklamasında; Almanya’nın, 16 Nisan 1985 tarihinde imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti İle Federal Almanya Cumhuriyeti Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1343 Fri, 07 Aug 2009 12:43:41 +0300 Başkanlığımızca "GATT Bilgilendirme Rehberi" Hazırlandı. Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT), Hizmet Ticareti Genel Anlaşması (GATS), Ticaret Politikalarını Gözden... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1341 Fri, 31 Jul 2009 19:14:57 +0300 Gelir İdaresi Başkanlığı 2009 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Yayınlandı. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30’uncu maddesi gereğince hazırlanan, Başkanlığımızın 2009 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1340 Fri, 31 Jul 2009 17:30:57 +0300 Başkanlığımızca "Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarında Yer Alan Karşılıklı Anlaşma Usulü'ne İlişkin Rehber" Hazırlandı. Türkiye’nin akdettiği Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları’nın tamamında “Karşılıklı Anlaşma Usulü”ne ilişkin hükümler yer almaktadır. “Karşılıklı Anlaşma... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1339 Fri, 31 Jul 2009 15:51:13 +0300 Motorlu Taşıtlar Vergisinin Ödenmesi İçin Son İki Gün. Bilindiği üzere; Motorlu Taşıtlar Vergisinin II. taksidinin ödeme süresi 31 Temmuz 2009 günü mesai saati sonunda... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1337 Thu, 30 Jul 2009 09:42:21 +0300 Türkiye Cumhuriyeti İle Kanada Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması İmzalandı. Türkiye Cumhuriyeti İle Kanada Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1334 Wed, 15 Jul 2009 10:34:10 +0300 Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesi Ve Bazı Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar Resmi Gazete’de yayımlandı. 15.07.2009 tarih ve 27289 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi tutarlarının Belirlenmesi... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1333 Wed, 15 Jul 2009 08:50:40 +0300 5917 Sayılı Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelere Eklenmesi İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı. 10.07.2009 tarih ve 27284 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5917 Sayılı Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1330 Fri, 10 Jul 2009 10:09:39 +0300 Genel Bütçeli İdarelerle Kişiler Arasında Yabancı Para Cinsinden Düzenlenen Kâğıtlara Ait Damga Vergisinin Ödenmesine İlişkin Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. 07.07.2009 tarih ve 27281 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 52 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği’nde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1329 Tue, 07 Jul 2009 09:28:54 +0300 5746 Sayılı Kanunda Belirtilen Damga Vergisi İstisnası Uygulamasına İlişkin 5746 Sayılı Kanun Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. 07.07.2009 tarih ve 27281 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği’nde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1328 Tue, 07 Jul 2009 09:19:20 +0300 5904 Sayılı Kanunun, 213 Sayılı Vergi Usul Kanununda ve 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanununun Bazı Maddelerinde Yapmış Olduğu Değişikliklere İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı Emlak Vergisi Kanunu İçgenelgesi Hazırlandı. 06.07.2009 tarih ve 65075 sayılı 2009/1 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu İç Genelgesinde; 3/7/2009 tarihinde yürürlüğe giren... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1327 Mon, 06 Jul 2009 17:00:42 +0300 5904 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı. 03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5904 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1325 Fri, 03 Jul 2009 10:57:21 +0300 Mayıs/2009 Dönemine İlişkin Form Ba ve Form Bs Bildirimleri 27 Temmuz 2009 Günü Saat 24.00’e Kadar Verilebilecektir. 381 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ hükümleri uyarınca, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin; belli haddi aşan mal ve hizmet alımlarını... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1323 Wed, 01 Jul 2009 15:30:10 +0300 25/03/2009 tarihli ve 2009/14813 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Uygulanma Süresi Hakkında Harçlar Kanunu Sirküleri Yayınlandı. Başkanlığımızca yayınlanan 9 seri nolu Harçlar Kanunu Sirkülerinde; 25/03/2009 tarihli ve 2009/14813 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen oranların... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1322 Sat, 27 Jun 2009 11:00:27 +0300 Kesinleşen Vergi ve Cezalar ile Vadesi Geçtiği Halde Ödenmemiş Vergi ve Cezaların Açıklanmasına İlişkin VUK Genel Tebliği Yayımlandı. 25.06.2009 tarih ve 27269 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 391 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; ikmalen, re’sen veya idarece yapılan... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1321 Tue, 23 Jun 2009 09:55:55 +0300 Başkanlığımızca İlköğretim ve Ortaöğretim Öğrencileri Arasında Düzenlenen 2009 Yılı "Vergi Konulu Resim, Şiir ve Afiş Yarışması" Ödül Töreni Gerçekleştirilmiştir. Çocuklarda vergi bilincini geliştirmeye yönelik olarak düzenlenen “Resim, Şiir ve Afiş Yarışması” ödül töreni Maliye Bakanımız Sayın Mehmet ŞİMŞEK’in katılımları ile ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1319 Fri, 19 Jun 2009 18:23:05 +0300 Bazı Mallara Uygulanacak Katma Değer Vergisi ile Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Belirlenmesine İlişkin Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında BKK Yayımlandı. 16.06.2009 tarih ve 27260 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15081 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1316 Tue, 16 Jun 2009 16:24:36 +0300 Danıştay 4. Dairesi'nin KDVK-5/2003-5 Sayılı KDV Sirküleri Hakkındaki Kararına İlişkin Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu'nun Kararı Başkanlığımız tarafından yayımlanan KDVK-5/2003-5 sayılı Katma Değer Vergisi Sirkülerinin “1-Giriş” başlıklı bölümünde yer alan “3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1315 Tue, 16 Jun 2009 11:23:46 +0300 13/3/2009 Tarihli ve 2009/14802 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Uygulama Süresi Hakkında ÖTV Sirküleri Yayınlandı. Başkanlığımızca yayınlanan 7 seri nolu Özel Tüketim Vergisi Sirkülerinde; 13/3/2009 tarihli ve 2009/14802 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1314 Fri, 12 Jun 2009 16:31:13 +0300 Otomobil Satışlarında Uygulanan ÖTV İndirimi Nedeniyle Vergi Dairelerinde Yığılmaların Önlenmesi Amacıyla Bazı İllerdeki MTV’yi Tahsile Yetkili Vergi Daireleri Hafta Sonu Açık Bulundurulacaktır. Başkanlığımızca yayınlanan 12.06.2009 tarihli basın bülteninde; otomobil satışlarında uygulanan ÖTV indirimi nedeniyle Vergi Dairelerinde yığılmaların ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1312 Fri, 12 Jun 2009 15:37:16 +0300 IPA Çerçeve Anlaşması Kapsamında Yerleşik Eşleştirme Danışmanları Vergi İstisnası Rehberi Yayınlanmıştır. Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı’nca hazırlanan “IPA Çerçeve Anlaşması Kapsamında Yerleşik Eşleştirme Danışmanları Vergi İstisnası Rehberi” ile... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1311 Wed, 10 Jun 2009 17:10:28 +0300 5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun Kapsamında Tahakkuk Eden Vergilerin Tecil Edilemeyeceğine İlişkin Tahsilat İç Genelgesi Yayınlandı. Konuyla ilgili olarak yayınlanan 2009/3 seri nolu Tahsilat İç Genelgesinde, 22/11/2008 tarih ve 27062 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1310 Wed, 10 Jun 2009 14:18:23 +0300 Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu’nun 20/03/2009 tarih ve YD İtiraz No: 2009/5 Sayılı Kararı Hakkında Danıştay 4. Daire Başkanlığının 23/10/2008 tarih ve Esas No: 2008/2836 sayılı kararı ile 1 Sıra No.lu 5736 Sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1309 Mon, 08 Jun 2009 14:03:59 +0300 Kanuni veya İş Merkezi Kanada’da Olup Uluslararası Hava Yolu Taşımacılığı Yapan Dar Mükellef Kurumların Türkiye’de Elde Ettikleri Hava Taşımacılık Kazançlarının Vergilendirilme Esasları Hakkında BKK Yayımlandı. 03.06.2009 tarih ve 27247 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009 - 15022 karar sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, kanuni veya iş merkezi Kanada’da olup ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1308 Wed, 03 Jun 2009 09:56:45 +0300 Vergi Dairelerindeki Yığılmaların Önlenmesi Amacıyla Bazı İllerdeki MTV’yi Tahsile Yetkili Vergi Daireleri Açık Bulundurulacaktır. Başkanlığımızca yayınlanan 29.05.2009 tarihli basın bülteninde; otomobil satışlarında uygulanan ÖTV indiriminin neden olduğu Vergi Dairelerindeki yığılmaların önlenmesi ve mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla; Ankara... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1304 Fri, 29 May 2009 15:20:34 +0300 Avrupa Topluluğu(AT) Yüklenicilerinin Başvuru Yapacakları Makam Yeniden Belirlenmiştir Türkiye ile Avrupa Komisyonu arasında imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Toplulukları Komisyonu Arasında Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) ile Temin ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1302 Sat, 23 May 2009 11:28:54 +0300 Vadeli Çeklerde Reeskont Uygulamasına Yönelik VUK Sirküleri Yayınlandı. Mükelleflerin, geçici bir süre ile sınırlı olarak vade getirilmiş olan ileri tarihli çeklerin artık senet olarak kabul edilerek Vergi Usul Kanununun reeskont ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1301 Tue, 12 May 2009 14:20:24 +0300 Türkiye Geneli En Çok Kurumlar Vergisi Beyan Eden İlk 100 Mükellef Belli Olmuştur. 2008 vergilendirme dönemi ile ilgili olarak 2009 yılı Nisan ayında Kurumlar Vergisi beyannamesi veren mükelleflerden... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1298 Mon, 11 May 2009 14:52:26 +0300 Türkiye – Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayınlanmıştır. 08.05.2009 tarih ve 27222 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Sıra No.lu Türkiye – Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1297 Fri, 08 May 2009 15:08:33 +0300 İnternet Servis Sağlayıcılığı Hizmetlerinde ÖİV Uygulamasına İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. 02.05.2009 tarih ve 27216 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5 seri nolu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliğinde; kablolu, kablosuz ve mobil internet servis ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1296 Thu, 30 Apr 2009 18:04:14 +0300 Gelir İdaresi Başkanlığı 2008 Yılına Ait “Faaliyet Raporu” İnternet Sitemizde Yayınlanmıştır. Kamu hizmetlerinde şeffaflığı, hesap verilebilirliği, katılımcılığı ve verimliliği ön plana çıkarmış; “sürekli gelişim” prensibine bağlı yönetim anlayışına inanan, her kademedeki... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1295 Thu, 30 Apr 2009 16:41:21 +0300 87.03 Tarife Pozisyonundaki Araçlarda Yanlış Beyan Edilen ÖTV ile İlgili Tarhiyatların Reddine İlişkin ÖTV Sirküleri Yayınlandı. Başkanlığımızca yayınlanan 6 seri nolu Özel Tüketim Vergisi Sirkülerinde, ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan 87.03 tarife pozisyonundaki araçlar için ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1293 Tue, 28 Apr 2009 15:23:48 +0300 Bazı Basın Yayın Kuruluşları Tarafından, Vergi Dairelerinin İade İşlemlerine Yönelik Gerçeği Yansıtmayan Haberler Yayınlamaları Hakkında Basın Açıklaması Yapılmıştır. Bazı basın yayın kuruluşları tarafından, vergi dairelerinin iade işlemlerine yönelik olarak mükellefleri hukuk dışı yollarla kara listelere... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1290 Tue, 21 Apr 2009 20:06:17 +0300 5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin Basın Açıklaması Yapılmıştır. Başkanlığımızca yapılan 21.04.2009 tarihli basın açıklamasında; kamuoyunda “Varlık Barışı” olarak bilinen 5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1288 Tue, 21 Apr 2009 17:33:48 +0300 Bazı Gazetelerin Vergi Denetimi Uygulamalarına Yönelik Eleştirilerine İlişkin Basın Açıklaması Yapılmıştır. 20 Nisan 2008 tarihli bazı gazetelerin manşet ve ara haberlerinde TÜSİAD’a atfen vergi denetimi uygulamaları eleştirilerek, son zamanlarda vergi denetimlerinin siyasallaştığı yönündeki kaygıların... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1287 Tue, 21 Apr 2009 09:50:55 +0300 Mart Ayında Alışveriş Merkezlerinde Kurulan Stantlarda, Toplam 23475 Mükellefimiz Beyan ve Ödeme Konusunda Bilgilendirilmiş ve 8164 Adet E-Beyanname Kabul Edilmiştir. Başkanlığımızın mükellef odaklı hizmet sunma anlayışı ile mükelleflere sunulan hizmetin en iyi şekilde yerine getirilmesi ve çağın getirdiği teknolojik imkanlardan yararlanılarak... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1285 Fri, 17 Apr 2009 09:37:22 +0300 Türkiye Geneli En Çok Vergi Beyanında Bulunan Yıllık Gelir Vergisi ve G.M.S.İ. Gelir Vergisi Mükellefleri Açıklanmıştır. 2008 vergilendirme dönemi ile ilgili olarak 2009 yılı Mart ayında Türkiye geneli en çok vergi beyanında bulunan Yıllık Gelir Vergisi ve G.M.S.İ. Gelir Vergisi ilk 100 ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1281 Wed, 15 Apr 2009 09:41:10 +0300 ÖTV Kanununa Ekli (III) Sayılı Listenin (A) Cetvelinde Yer Alan Malların Vergi Oranları ve Asgari Maktu Vergi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesine Ilişkin Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında BKK Yayımlandı. 14.04.2009 tarih ve 27200 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/14881 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1279 Tue, 14 Apr 2009 09:48:14 +0300 Bazı Mallara Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında BKK Yayımlandı. 14.04.2009 tarih ve 27200 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/14881 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bazı mallara uygulanacak Katma Değer Vergisi... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1278 Tue, 14 Apr 2009 09:34:00 +0300 Asgari Ölçüde Arsa ve Arazi Metrekare Birim Değer Takdir İşlemlerinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Emlak Vergisi Kanunu İç Genelgesi Yayınlanmıştır. Başkanlığımızca yayınlanan 2009/1 seri nolu Emlak Vergisi Kanunu İç Genelgesinde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1277 Mon, 06 Apr 2009 13:51:10 +0300 Harçlar Kanununun (4) Sayılı Tarifesinin “I-Tapu İşlemleri” Başlıklı Bölümününde Yer Alan Nispi Harçların Yeniden Belirlenmesine Ilişkin Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında BKK Yayımlandı. 29.03.2009 tarih ve 27184 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/14812 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1274 Mon, 30 Mar 2009 09:37:11 +0300 Bazı Mallara Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespiti ile Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında BKK Yayımlandı. 29.03.2009 tarih ve 27184 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/14812 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; bazı mallara uygulanacak Katma Değer Vergisi oranlarının... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1273 Mon, 30 Mar 2009 09:27:57 +0300 Tahsil İmkansızlığı Sebebiyle Terkin ile İlgili Olarak Tahsilat İç Genelgesi Yayınlandı. Başkanlığımızca yayınlanan 2009/1 sayılı Tahsilat İç Genelgesinde; 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1272 Fri, 27 Mar 2009 10:08:04 +0200 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresi 27 Mart 2009 Cuma Günü Mesai Saati Sonuna Kadar Uzatıldı. Başkanlığımızca yayınlanan 72 seri nolu Gelir Vergisi Sirküleri ile, gelir vergisi mükelleflerinin 2008 takvim yılına ait Yıllık... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1271 Wed, 25 Mar 2009 15:18:34 +0200 Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanun Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. 24.03.2009 tarih ve 27179 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2 seri nolu 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1269 Fri, 20 Mar 2009 14:07:02 +0200 Teşvik Kanunu Kapsamındaki İllerde Gelir Vergisi Stopajı Teşviki Uygulama Sürelerine İlişkin Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Sirküleri Yayınlandı. Başkanlığımızca yayınlanan 1 seri nolu Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Sirkülerinde; 5084 sayılı Teşvik Kanunu kapsamındaki illerde faaliyet gösteren ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1268 Fri, 20 Mar 2009 10:12:58 +0200 Türkiye Cumhuriyeti ile Filipinler Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması 18 Mart 2009 tarihinde Ankara'da imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti İle Filipinler Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1267 Wed, 18 Mar 2009 18:12:49 +0200 5838 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Geçici 2 nci Maddesiyle Getirilen Düzenlemelerin Uygulanmasına İlişkin MTV Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. 25.03.2009 tarih ve 27180 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 33 seri nolu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği’nde, 18/02/2009 tarih ve 5838 sayılı Bazı Kanunlarda... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1264 Wed, 18 Mar 2009 11:55:28 +0200 Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintileri Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı. 16.03.2009 tarih ve 27171 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/14803 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintileri hakkında Karar alınmıştır... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1262 Mon, 16 Mar 2009 09:45:56 +0200 Bazı Mallara Uygulanacak Katma Değer Vergisi ile Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Belirlenmesine İlişkin Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında BKK Yayımlandı. 16.03.2009 tarih ve 27171 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/14802 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bazı mallara uygulanacak Katma Değer Vergisi ile Özel Tüketim Vergisi... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1261 Mon, 16 Mar 2009 09:38:33 +0200 59 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlanmıştır. 14.03.2009 tarih ve 27169 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliğinde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1260 Sat, 07 Mar 2009 10:29:24 +0200 “Bir Fikrim Var Yarışması”nda Ödüller Sahiplerini Buldu. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenen "Bir Fikrim Var Yarışması" nda dereceye giren yarışmacılara ödülleri, 24.02.2009 tarihinde verildi... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1259 Fri, 06 Mar 2009 17:51:43 +0200 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin Duyuru 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında vergi dairelerine bu Kanun kapsamında ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1257 Mon, 02 Mar 2009 12:50:59 +0200 5838 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı. 28 Şubat 2009 tarih ve 27155 sayılı Mükkerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 5838 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1256 Mon, 02 Mar 2009 11:36:08 +0200 "Vergi" Konulu Resim, Şiir ve Afiş Yarışması Sonuçları Açıklandı. 20. Vergi Haftası etkinlikleri çerçevesinde, 31 Ekim-31 Aralık 2008 tarihlerinde, ilköğretim okullarında “Vergi” konulu resim ve şiir, lise ve dengi okullarda afiş ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1254 Wed, 25 Feb 2009 15:09:23 +0200 23 Şubat-1 Mart 2009 Tarihleri Arasında Vergi Haftası Kutlanıyor. Toplumda sağlıklı bir vergi bilincinin oluşturulması, verginin öneminin toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi ve vergiyi gönüllü ödeme alışkanlığının artırılması ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1253 Wed, 25 Feb 2009 11:28:28 +0200 Serbest Bölgelerde İstihdam Edilen Personelin Ücretlerinin Gelir Vergisinden İstisna Edilmesiyle İlgili Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı. 12.03.2009 tarih ve 27167 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliğinde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1252 Fri, 20 Feb 2009 17:06:05 +0200 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı. 20.02.2009 tarih ve 27147 sayılı Resmi Gezete’de Yayımlanan 2 seri nolu 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1249 Wed, 18 Feb 2009 16:27:23 +0200 Gelir İdaresi Başkanlığı 2009 Yılı Tadat Edilmeyen Toplulaştırılmış Projelerin Alt Proje Seçimi ve Ödenek Tahsisi Hakkında Usul ve Esaslar 18.10.2008 gün ve 27028 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 13.10.2008 gün ve 2008/14200 sayılı 2009 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1248 Wed, 18 Feb 2009 09:56:42 +0200 Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Hekimler ile İşyeri Hekimlerinin Ne Şekilde Vergilendirileceğine İlişkin VUK Sirküleri Yayınlandı. Başkanlığımızca yayınlanan 40 seri nolu Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde; sağlık kuruluşlarında çalışan hekimler (Diş hekimleri ve veteriner hekimler dahil) ile işyeri hekimlerinin ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1247 Mon, 16 Feb 2009 17:37:11 +0200 Katma Değer Vergisi Kanunu Uygulamasına İlişkin Olarak Açıklama ve Düzenlemelerin Yapıldığı KDV Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. 12.02.2009 tarih ve 27139 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan 112 seri nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde; Altın, gümüş ve platin ile ilgili... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1246 Thu, 12 Feb 2009 09:34:03 +0200 5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanunun İç Genelgesi Yayınlanmıştır. 5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1245 Fri, 06 Feb 2009 18:48:57 +0200 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 ve 30 uncu Maddeleri Uyarınca Yapılacak Vergi Kesintilerine İlişkin Olarak 15 No'lu Kurumlar Vergisi Sirküleri Yayımlanmıştır. 3/2/2009 tarihli ve 27130 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 12/1/2009 tarihli ve 2009/14593 sayılı ve 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1244 Fri, 06 Feb 2009 18:43:02 +0200 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü ve Geçici 67 inci Maddesi Uyarınca Yapılacak Vergi Kesintilerine İlişkin Olarak 71 Seri No'lu Gelir Vergisi Sirküleri Yayımlanmıştır. 71 Seri Nolu Gelir Vergisi Sirküleri yayınlanmıştır... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1243 Fri, 06 Feb 2009 18:39:08 +0200 5225 Sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanununda Yer Alan Gelir Vergisi Stopajı Uygulamasına İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı. 20.02.2009 tarih ve 27147 sayılı Resmi Gezete’de Yayımlanan 5225 sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu Genel Tebliğinde; ilgili kanunda yer alan ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1242 Fri, 06 Feb 2009 17:28:38 +0200 Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı "Başbakanlık Genelgesi (2009/3) Resmi Gazete"de Yayımlandı. Güçlü bir toplumsal ve siyasi iradeyle tüm kesimlerin katıldığı kapsamlı bir mücadele stratejisi oluşturulması, kayıt dışı ekonominin zararlarına yönelik olarak toplumun ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1241 Fri, 06 Feb 2009 15:21:40 +0200 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67. Maddesinde Yer Alan Vergi Kesinti Oranlarında Bakanlar Kurulu Kararıyla Değişiklik Yapılmıştır. 03.02.2009 tarih ve 27130 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/14580 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1240 Wed, 04 Feb 2009 15:35:30 +0200 Genel Bütçeli İdarelerde Muhasebe Yetkilisi Olarak Görev Yapacak Muhasebe Yetkilisi Adaylarına Yönelik Olarak Düzenlenecek Muhasebe Yetkilisi Sertifika Eğitim Programı Duyurusu. Genel Bütçeli İdarelerde Muhasebe Yetkilisi Olarak Görev Yapacak Muhasebe Yetkilisi Adaylarına Yönelik... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1239 Tue, 03 Feb 2009 17:40:25 +0200 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Yer Alan Dar Mükellefiyete Tabi Kurumların Kazanç ve İratlarından Yapılacak Tevkifat Oranları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararıyla Değişiklik Yapılmıştır. 03.02.2009 tarih ve 27130 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/14593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 5520 Sayılı Kurumlar... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1238 Tue, 03 Feb 2009 10:38:03 +0200 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 94 üncü Maddesinde Yer Alan Vergi Kesinti Oranlarında Bakanlar Kurulu Kararıyla Değişiklik Yapılmıştır. 03.02.2009 tarih ve 27130 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 193 sayılı Gelir... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1237 Tue, 03 Feb 2009 10:20:54 +0200 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15. Maddesinde Yer Alan Vergi Kesinti Oranlarında Bakanlar Kurulu Kararıyla Değişiklik Yapılmıştır. 03.02.2009 tarih ve 27130 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1236 Tue, 03 Feb 2009 10:08:30 +0200 Harçlar Kanunu'na Bağlı 4 Sayılı Tarifede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Resmi Gazete'de Yayımlandı. 27/01/2009 tarihli ve 27123 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5831 sayılı “Tapu Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1235 Mon, 02 Feb 2009 16:34:59 +0200 Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve Bursa İl Merkezlerindeki MTV Tahsiline Yetkili Vergi Daireleri 31 Ocak 2009 Cumartesi Günü Açık Bulundurulacaktır.Diğer Yerlerde Vergi Dairelerini Açık Bulundurma Konusunda Başkanlıklar/Defterdarlıklar Yetkilidir. Başkanlığımızca yayınlanan basın bülteni ile 2009 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi birinci taksidinin ödeme günü olan 31 Ocak 2009 tarihi resmi tatile ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1233 Thu, 29 Jan 2009 11:56:24 +0200 2009 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi Resmi Gazete’de Yayımlandı. 24.01.2009 tarih ve 27120 sayılı Resmi Gazete’de 2009 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1221 Sat, 17 Jan 2009 12:00:46 +0200 Dövize Endeksli Kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Uygulamasına İlişkin KKDF Sirküleri Yayınlandı. Başkanlığımızca yayınlanan 14/01/2009 tarih ve 2009-1 sayılı KKDF Sirküleri’nde, dövize endeksli kredilerde fon kesintilerinin nasıl yapılacağına ilişkin ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1219 Wed, 14 Jan 2009 18:00:53 +0200 Bazı Amme Alacaklarının Vergi Dairesi Veznelerine Nakden veya Çekle Ödenmesi Yerine Tahsilata Yetkili Kılınan Bankalara Ödenmesi Zorunluluğu Getirilmesine İlişkin Duyuru. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 5035 sayılı Kanunla değişik 40 ncı maddesinin ikinci fıkrasında, amme borçlularının... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1218 Wed, 14 Jan 2009 17:01:24 +0200 Belediyelerce Tarh, Tahakkuk ve Tahsil Edilen Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisine İlişkin Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. 15 Ocak 2009 tarih ve 27111 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 36 seri nolu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği’nde, 5828 sayılı 2009 yılı Merkezi Bütçe Kanunu’nun ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1217 Wed, 14 Jan 2009 16:20:11 +0200 Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların Değerlemesinde 2008 Yılı Sonu İtibariyle Uygulanacak Kurlara İlişkin 390 Sıra No'lu VUK Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı. 390 sıra nolu VUK genel tebliğinde, borsada rayici olmayan yabancı paraların, VUK gereğince 2008 yılı için yapılacak değerlemelerine esas olmak üzere... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1215 Tue, 13 Jan 2009 17:59:34 +0200 Elektronik Fatura Çalışmaları Hakkında Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından elektronik fatura ile ilgili olarak hazırlanan duyuru ve taslak klavuzlar... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1214 Tue, 13 Jan 2009 17:54:07 +0200 Gelir İdaresi Başkanlığı 2009 - 2013 Dönemi Stratejik Planı Hazırlanmıştır. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na istinaden Gelir İdaresi Başkanlığının orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1213 Fri, 09 Jan 2009 11:49:29 +0200 2004-2007 Yılları Türkiye Geneli Beyanname Özetleri Yayınlandı. Başkanlığımız internet sitesinde yer alan “Vergi İstatistikleri” bölümüne; 2004-2007 Yıllarına ait Kurumlar Vergisi Beyanname Özetleri, 2005-2007 Yıllarına ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1212 Wed, 07 Jan 2009 16:15:46 +0200 05 Ocak 2009 Tarihine Kadar Verilmesi Gereken 2008 Yılı Kasım Ayına İlişkin Ba ve Bs Bildirim Formlarının Süresi 09 Ocak 2009 Tarihine Kadar Uzatıldı. Yayınlanan 39 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; 2008 yılı Kasım... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1211 Mon, 05 Jan 2009 17:45:14 +0200 Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı 7. mükerrer Resmi Gazete’de Yayımlanan 32 seri nolu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1207 Fri, 02 Jan 2009 16:40:51 +0200 Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarifenin Yeniden Belirlenmesine İlişkin GVK GT Resmi Gazete’de Yayımlandı. 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı 6. mükerrer Resmi Gazete’de Yayımlanan 271 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde; Gelir Vergisi ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1206 Wed, 31 Dec 2008 17:10:15 +0200 Vergi Borçlarının 18 Ayda Yıllık % 3 Tecil Faizi İle Ödenme İmkânı Kapsamında İlk Taksidin Ödeme Süresi 31 Aralık 2008 Tarihinde Sona Ermektedir. 30.12.2008 tarihli Basın Açıklaması'nda; vergi borçlarının 18 ayda yıllık % 3 tecil faizi ile ödenmesine imkân sağlayan düzenleme kapsamında ilk taksidin ödeme süresinin... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1203 Tue, 30 Dec 2008 18:53:15 +0200 Sakatlık İstisnasından Yararlananlara İlişkin Açıklamaların Yapıldığı ÖTV Sirküleri Yayınlandı. Başkanlığımızca yayınlanan 5 seri nolu Özel Tüketim Vergisi Sirkülerinde; Motorlu araç ticareti yapanlar ile istisnadan yararlanmak... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1201 Tue, 30 Dec 2008 18:26:14 +0200 Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintileri Hakkında Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı. 30.12.2008 tarih ve 27096 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1200 Tue, 30 Dec 2008 09:27:22 +0200 1/1/2009 Tarihinden İtibaren, Motorlu Taşıtların Vergilendirilmesine İlişkin Tarifelerin Yer Aldığı MTV Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. 26.12.2008 tarih ve 27092 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan 31 seri nolu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde; 1/1/2009 tarihinden itibaren, motorlu taşıtların ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1199 Fri, 26 Dec 2008 09:30:45 +0200 Karayolları Trafik Muayene İstasyonlarında Yapılacak Araç Muayenelerinde Alınacak Harçlara İlişkin Sirküler Yayınlandı. Başkanlığımızca yayınlanan 8 seri nolu Harçlar Kanunu Sirkülerinde; 01/01/2009 tarihinden itibaren karayolları trafik muayene istasyonlarında... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1196 Thu, 25 Dec 2008 11:54:24 +0200 Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. 26.12.2008 tarih ve 27092 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan 15 sıra nolu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1195 Wed, 24 Dec 2008 17:14:38 +0200 Harçlar Kanununa Bağlı Tarifelerde Yer Alan Maktu Harçların Yeniden Değerleme Oranında Artırılmasına İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı. 24.12.2008 tarih ve 27090 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 58 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile Harçlar Kanunun mükerrer 138 inci maddesi hükmü ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1194 Wed, 24 Dec 2008 09:25:23 +0200 İktisadi Kıymetlerin Faydalı Ömürleri Dikkate Alınmak Suretiyle Bakanlığımızca Belirlenen Amortisman Oranlarına İlişkin VUK Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. 27.12.2008 tarih ve 27093 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 389 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; faydalı ömür sürelerinde değişiklik... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1193 Tue, 23 Dec 2008 16:36:07 +0200 Bazı Vergi Kanunlarında Yer Alan Had ve Tutarların Tespitine İlişkin Genel Tebliğler Yayımlanmıştır. 23 Aralık 2008 tarih ve 27089 sayılı Resmi Gazete’de, çeşitli vergi kanunlarında yer alan had ve tutarlar 2008 yılı için yeniden değerleme oranı... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1192 Tue, 23 Dec 2008 12:07:33 +0200 V.U.K’ da Yer Alan ve 01.01.2009 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Uygulanacak Olan Had Ve Miktarlara İlişkin Olarak Hazırlanan Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı. 20.12.2008 tarih ve 27086 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan 388 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1189 Fri, 19 Dec 2008 12:15:23 +0200 Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan ÖTV Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı. 18.12.2008 tarih ve 27084 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile; 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1188 Thu, 18 Dec 2008 09:28:13 +0200 KDV İade Alacaklarının Vadesi 15.12.2008 Tarihinde Sona Eren SSK Prim Borçlarına Mahsup Talepleri 22.12.2008 Tarihine Kadar Uzatılmıştır. Başkanlığımızca yayınlanan 2008/3 sıra no.lu Katma Değer Vergisi Kanunu İç Genelgesin ile; Vadesi 15.12.2008 tarihinde sona eren SSK prim borçlarına mahsup taleplerinde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1187 Tue, 16 Dec 2008 10:51:18 +0200 Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. 06.12.2008 tarih ve 27076 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 seri nolu 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1186 Mon, 15 Dec 2008 09:54:17 +0200 Vergi Daireleri 12.12.2008 Cuma Günü Normal Mesai Saati Sonuna Kadar Açık Bulundurulacaktır. 05.12.2008 tarihli Basın Bülteni’nde; hizmetlerin yürütülmesi için vergi daireleri 12.12.2008 Cuma günü normal mesai saati sonuna... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1184 Fri, 05 Dec 2008 11:09:04 +0200 Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğ Yayımlandı. 05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4 seri nolu Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğ’de... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1183 Fri, 05 Dec 2008 09:41:07 +0200 Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı Oluşturulmuştur. Başkanlığımız sorumluluğunda bulunan “Kayıt dışı ekonominin azaltılmasına yönelik strateji belirlenecektir” tedbirine ilişkin... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1182 Thu, 04 Dec 2008 15:03:57 +0200 Alkollü İçkilerde Kullanılan Bandroller Üzerinde Ürün Hacim ve GTİP Grup Bilgilerine Yer Verilmesi Uygulamasına Geçiş Esaslarına İlişkin Bilgilere Yer Veren Genel Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı. 23.12.2008 tarih ve 27089 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5 Seri No.lu Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliğ’inde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1181 Thu, 04 Dec 2008 12:31:16 +0200 İhtiyari Beyanname ile Beyan Edilecek Hisse Senedi Alım-Satım Kazançları İçin Uygulanacak Vergi Oranı ile İlgili GVK Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. 06.12.2008 tarih ve 27076 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 269 seri nolu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1180 Wed, 03 Dec 2008 17:56:23 +0200 Başkanlığımız ile Avrupa Komisyonu TAIEX Ofisi İşbirliğinde Çalıştaylar Düzenlenmiştir. 24-26 Kasım 2008 tarihleri arasında Ankara’da Başkanlığımız Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı Avrupa Birliği Müdürlüğü ile Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren TAIEX... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1179 Mon, 01 Dec 2008 16:05:50 +0200 Seri: B Sıra No: 4 Tahsilât Genel Tebliği ile Şartları Belirlenen Tecil ve Taksitlendirmeden Yararlanmak İçin Belirlenen Başvuru Süresi 5 Aralık 2008 Cuma Günü Mesai Saati Bitimine Kadar Uzatılmıştır. 28.11.2008 tarih ve 27068 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri : B Sıra No : 5 Tahsilat Genel Tebliği ile hazırlanan Seri: B Sıra No: 4 Tahsilat Genel Tebliği... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1175 Fri, 28 Nov 2008 08:43:10 +0200 Yatırım ve İstihdamı Teşvik Amaçlı Ön İzin Sözleşmesinde Harç ve Damga Vergisi Uygulamasına İlişkin Sirküler Yayınlandı. Başkanlığımızca yayınlanan 7 seri nolu Harçlar Kanunu Sirkülerinde; “Yatırım ve İstihdamın Teşviki Amacıyla Bedelsiz İrtifak Hakkı Tesis Edilmesine ve Bedelsiz Kullanma ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1172 Thu, 27 Nov 2008 12:03:02 +0200 2 Seri No.lu KVK Genel Tebliğinin 6 ncı Bölümünün 4 ve 6 ncı Paragraflarında Yer Alan Düzenlemenin Danıştay Kararı ile Yürütülmesi Durdurulmuştur. Danıştay 4. Daire Başkanlığının 22.09.2008 tarih ve 2008/3758 Esas No.lu Kararı ile 22.04.2008 tarih ve 26855 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1169 Mon, 24 Nov 2008 17:25:43 +0200 16 Seri No’lu ÖTV Genel Tebliğini yürürlükten kaldırarak “Standart Yakıt Deposu” tanımında değişiklik yapan ÖTV Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. 22.11.2008 tarih ve 27062 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 17 seri no’lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1168 Sat, 22 Nov 2008 11:07:46 +0200 Kamu ve Özel Kuruluşlar ile Bankalar Arasında Yapılan Maaş Ödeme Protokolleri Gereğince, Verilen “Promosyon” Ödemelerinin Vergisel Boyutu ile İlgili Sirküler Yayınlandı. Başkanlığımızca yayınlanan 4 sıra nolu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Sirkülerinde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1167 Fri, 21 Nov 2008 11:05:37 +0200 5766 Sayılı Kanunla GVK ve KVK’ da Yapılan Düzenlemelerin Uygulanmasına İlişkin Açıklamaların Yapıldığı KVK Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. 20.11.2008 tarih ve 27060 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3 seri nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği ile... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1166 Thu, 20 Nov 2008 09:33:58 +0200 2008 Yılı İçin Yeniden Değerleme Oranının % 12 Olarak Tespit Edildiği VUK Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilen 387 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1165 Wed, 19 Nov 2008 10:44:55 +0200 Beşinci Dünya Su Forumunun Organizasyonundan Sorumlu Forum Sekretaryasına Yapılacak Mal Teslimleri ile Hizmet İfalarına Uygulanacak KDV İstisnası ile İlgili KDV Sirküleri Yayınlandı. Başkanlığımızca yayınlanan 51 seri nolu Katma Değer Vergisi Kanunu Sirkülerinde; 2009 yılı Mart ayında İstanbul’da yapılacak Beşinci Dünya Su Forumunun... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1164 Wed, 19 Nov 2008 10:14:10 +0200 2006/10731 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin BKK Resmi Gazete’de Yayımlandı. 13.11.2008 tarih ve 27053 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile; 22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Kararnamenin... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1158 Thu, 13 Nov 2008 09:13:02 +0200 Fon Paylarının Mahsup Ve İadesine İlişkin Açıklamaları İçeren KVK İç Genelgesi Yayınlandı. Başkanlığımızca yayınlanan 2008/1 seri no.lu 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu İç Genelgesinde; fon paylarının... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1157 Fri, 07 Nov 2008 15:06:00 +0200 05 Kasım 2008 Tarihine Kadar Verilmesi Gereken 2008 Yılı Aylık Dönemlerine İlişkin Ba ve Bs Bildirim Formlarının Süresi 10 Kasım 2008 Tarihine Kadar Uzatıldı. Yayınlanan 38 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; 2008 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1155 Wed, 05 Nov 2008 17:00:01 +0200 2008 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı %.9,89 Olarak Tespit Edilmiştir. Başkanlığımızca yayınlanan 14 sıra nolu 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirkülerinde; 2008 yılı üçüncü geçici vergi... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1154 Wed, 05 Nov 2008 16:15:14 +0200 11 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinde Değişiklik Yapan Genel Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı. 04.11.2008 tarih ve 27044 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan 16 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği ile; 11 Seri No.lu Özel Tüketim... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1153 Tue, 04 Nov 2008 08:59:04 +0200 Motorlu Taşıtlara Ait Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Cezaların Kredi Kartı Kullanmak Suretiyle Ödenmesine Sitemizden Başlanmıştır. 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun 41 nci maddesi ile Bakanlığımıza verilen yetkiye dayanarak... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1152 Mon, 03 Nov 2008 15:08:46 +0200 Vergi Dairesine Olan Borçların 18 Ayda Yıllık %3 Faizle Taksitlendirilmesine İlişkin Başvurularda Kullanılacak Dilekçe 30 Ekim 2008 tarih ve 27039 Sayılı Resmi Gazete’de Yayınlanan Seri: B Sıra No: 4 Tahsilat Genel Tebliği ile getirilen düzenlemelerden... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1151 Fri, 31 Oct 2008 18:16:24 +0200 Elektrik Üretiminde Yakıt Olarak Kullanılacak Mallarda İstisna Uygulaması ile 1 Seri Nolu ÖTV Genel Tebliğinde Değişiklik Yapan ÖTV Genel Tebliği Yayımlandı. 30.10.2008 tarih ve 27039 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 15 seri nolu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği ile elektrik üretiminde ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1150 Thu, 30 Oct 2008 09:16:21 +0200 Vergi Borçlarını Süresinde Ödeyememiş Mükelleflere Vergi Borçlarının Ödenmesinde Kolaylık Sağlandığına İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı Tahsilât Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. 30 Ekim 2008 tarih ve 27039 Sayılı Resmi Gazete’de Yayınlanan Seri: B Sıra No: 4 Tahsilat Genel Tebliği ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1149 Thu, 30 Oct 2008 09:01:50 +0200 Türkiye Cumhuriyeti İle İrlanda Arasında Gelir ve Sermaye Değer Artış Kazançları Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması 24 Ekim 2008 tarihinde Dublin’de imzalandı. Türkiye adına Maliye Bakanı Sayın Kemal Unakıtan ve İrlanda adına Maliye Bakanı Sayın Brian LENIHAN tarafından imzalanan... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1147 Tue, 28 Oct 2008 12:28:41 +0200 Vergi Borçlarını Süresinde Ödeyememiş Mükelleflere Vergi Borçlarının Ödenmesinde Kolaylık Sağlandığına İlişkin Basın Açıklaması Yapılmıştır. 27.10.2008 tarihli Basın Açıklaması'nda; vergi borçlarını süresinde ödeyememiş mükelleflere ödemede kolaylık sağlamak ve kamu alacaklarının ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1145 Mon, 27 Oct 2008 14:52:37 +0200 2009 Yılında İstanbul Şehrinde Yapılacak Beşinci Dünya Su Forumunun Organizasyonu ile KDV Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı. 23.10.2008 tarih ve 27033 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5804 Sayılı 2009 Yılında İstanbul Şehrinde Yapılacak Beşinci Dünya Su Forumunun ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1143 Thu, 23 Oct 2008 09:06:09 +0300 Gelir İdaresi Başkanlığı “Bir Fikrim Var” Yarışması Sonuçları Açıklandı. Günümüzde özel sektörde olduğu kadar kamuda da önemli bir yeri olan yenileşim (inovasyon) kavramı; yeni veya önemli ölçüde değiştirilen hizmet veya iş süreçlerinin iş uygulamalarında... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1142 Tue, 14 Oct 2008 17:01:49 +0300 Vergi Daireleri 29.09.2008 Pazartesi Günü Yarım Gün, 03.10.2008 Cuma Günü Tam Gün Açık Bulundurulacaktır. 25.09.2008 tarihli Basın Bülteni’nde; hizmetlerin yürütülmesi için vergi daireleri 29.09.2008 Pazartesi günü yarım gün... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1137 Fri, 26 Sep 2008 12:13:03 +0300 Mahsup ve İadeye Konu Olmayan Fon Paylarının Red ve İadesi Hakkında Kurumlar Vergisi Sirküleri Yayınlandı. 25/09/2008 tarih ve 13 no.lu Kurumlar Vergisi Sirkülerinde, 4842 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi çerçevesinde mahsup ve iadeye konu... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1135 Thu, 25 Sep 2008 17:26:23 +0300 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı. 20.09.2008 tarih ve 27003 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile mal ve hizmetlere uygulanacak Katma Değer Vergisi oranlarının ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1134 Mon, 22 Sep 2008 09:36:17 +0300 Elektronik Beyanname Uygulaması İle İlgili Vergi Usul Kanunu Sirküleri Yayınlandı. Başkanlığımızca yayınlanan 37 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile, elektronik beyanname uygulaması ile ilgili... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1130 Fri, 12 Sep 2008 12:03:01 +0300 Rüşvet İçin Kullanılan Teknikler Hakkında Vergi İnceleme Elemanlarını Bilgilendirmek Amacıyla Hazırlanan “Vergi İnceleme Elemanının Rüşvetle Mücadele Rehberi” Yayınlanmıştır. Yolsuzluk ve rüşvetle mücadele son yıllarda uluslar arası kurum ve kuruluşlarda üzerinde en çok çalışılan konuların başında gelmektedir. Bu konuda OECD tarafından hazırlanarak... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1129 Mon, 08 Sep 2008 11:35:00 +0300 Etilen Üretiminde Kullanılacak Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (L.P.G.) Teslimlerinde Uygulanacak ÖTV Tutarının Belirlenmesi İle 2008/13835 Sayılı BKK'da Değişiklik Yapılmasına Dair BKK Resmi Gazete'de Yayımlandı. 04.09.2008 tarih ve 26987 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile; Etilen Üretiminde Kullanılacak Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (L.P.G.) Teslimlerinde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1126 Thu, 04 Sep 2008 10:29:32 +0300 Kredi Kartı Satış Cihazı (Pos) İle Yapılan Satışların Aylık Olarak İnternet Ortamında Sorgulanabilmesine İlişkin Açıklama Yapılmıştır. Mükelleflerin, Ağustos 2008 döneminden başlamak üzere; KDV beyannamelerini doldururken kredi kartı satış (POS) cihazları ile... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1125 Wed, 03 Sep 2008 11:26:17 +0300 850 Bin YTL ve Üzerindeki Vergi Borcunu Ödemeyen Vergi Borçlularını İçeren Liste Kamuoyunun Bilgisine Sunulmuştur. 293 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 1/B bölümü ve 384 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1124 Mon, 01 Sep 2008 10:38:36 +0300 Tankerlerden Yapılan Akaryakıt Satışlarında Düzenlenecek Belgelere İlişkin ÖKC Sirküleri Yayınlandı. Başkanlığımızca yayınlanan 10 seri nolu Ödeme Kaydedici Cihaz Sirkülerinde; akaryakıt istasyonları dışında rafineri... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1123 Fri, 29 Aug 2008 10:40:22 +0300 2009 Yılında Uygulanacak Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri Tespit Edilmiştir. 23.08.2008 tarih ve 26976 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 53 Seri No.lu Emlak Vergisi Genel Tebliği’nde; emlak vergisine esas... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1120 Mon, 25 Aug 2008 09:16:03 +0300 340 ve 346 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğlerinde Değişiklik Yapan Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı. 22.08.2008 tarih ve 26975 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 386 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile; elektronik ortamda beyanname gönderilmesine ilişkin... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1119 Fri, 22 Aug 2008 09:41:02 +0300 Nisan - Mayıs- Haziran 2008 Dönemine Ait İkinci Üç Aylık Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresi 18 Ağustos 2008 Pazartesi Günü Akşamına Kadar Uzatıldı. Yoğun iş yükü ile ilgili olarak başkanlığımıza iletilen sorunlar nedeniyle Başkanlığımızca yayınlanan 70 seri nolu Gelir Vergisi Kanunu Sirküleri ile... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1118 Thu, 14 Aug 2008 11:05:51 +0300 Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrol Denetimi Esaslarına İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı. 08.08.2008 tarih ve 26961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Seri Nolu Tütün ve Alkollü İçkilerde Bandrol Denetimi Esaslarına İlişkin Genel Tebliği’nde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1116 Thu, 07 Aug 2008 12:09:26 +0300 2008 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranının Tespit Edildiği KVK Sirküleri Yayınlandı. Başkanlığımızca yayınlanan 12 seri nolu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri ile... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1115 Fri, 01 Aug 2008 17:01:07 +0300 Gelir İdaresi Başkanlığı’nca Düzenlenen “Bir Fikrim Var” Adlı Yarışmaya Katılımlar 31.07.2008 Tarihinde Sona Ermiştir. Hizmet kalitesini iyileştirmek ve çalışanların karşılaştıkları verimlilik ve kalite sorunlarını aşmak için getirecekleri önerilerin dikkate alınması... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1114 Fri, 01 Aug 2008 11:09:45 +0300 5766 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 5795 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı. 01.08.2008 tarih ve 26954 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5795 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1113 Fri, 01 Aug 2008 10:15:49 +0300 Gelir İdaresi Başkanlığı 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Yayınlandı. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30’uncu maddesi gereğince hazırlanan... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1112 Thu, 31 Jul 2008 19:05:43 +0300 SM, SMMM ve YMM Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı. 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5786 sayılı kanun ile... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1110 Mon, 28 Jul 2008 16:37:46 +0300 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Olan Prim Borçlarının Yeniden Yapılandırılmasından Faydalanmak İsteyen Mükelleflerin Taleplerini Karşılamak İçin Vergi Daireleri 26-27 Temmuz Günlerinde Açık Bulundurulacaktır. Konuya ilişkin olarak yayınlanan Basın Bülteninde; Sosyal Güvenlik Kurumlarına Olan Prim Borçlarının Yeniden Yapılandırılması ile ilgili yasa ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1108 Fri, 25 Jul 2008 16:38:20 +0300 Kiraların Tahsilât ve Ödemelerine İlişkin Olarak Hazırlanan 268 Seri No.lu GVK Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. 29.07.2008 tarih ve 26951 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 268 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1106 Wed, 23 Jul 2008 13:51:03 +0300 Kredi Kartı Satış (POS) Cihazı ile Yapılan Satışlar ve KDV Beyannamesinin 45 No’lu “Kredi Kartı ile Tahsil Edilen Teslim ve Hizmet Bedellerin KDV Dahil Karşılığını Teşkil Eden Bedel” Satırına İlişkin Açıklama Bilindiği üzere, bankalar ve kredi kartı okuma makinesi (Pos makinesi ve imprinter cihazı) veren diğer kurumlar, vergi kimlik numarası bazında verdikleri cihazların üye işyerlerini ve bu işyerlerinin... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1105 Tue, 22 Jul 2008 14:31:50 +0300 Mükelleflerimize Bazı Vergi Konularında Bilgilenmelerinin Sağlanması ve Bazı Haklarının Kullanımında Yol Göstermek Amacıyla 2 Adet Rehber Hazırlanmış ve Kullanıma Sunulmuştur. Mükelleflerimizin vergisel konularda bilgilendirilmeleri, haklarının kendilerine hatırlatılması ve yükümlülüklerini kolayca yerine getirebilmelerinin sağlanması amacıyla Başkanlığımızca... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1104 Mon, 21 Jul 2008 16:34:51 +0300 İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Edilecek Verginin Hesabına Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlere Ait KDV’nin Dahil Edilmemesine İlişkin Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı. 19.07.2008 tarih ve 26941 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2008/13903 Sayılı İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Edilecek Verginin... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1103 Mon, 21 Jul 2008 13:36:31 +0300 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı. 19.07.2008 tarih ve 26941 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2008/13902 Sayılı Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1102 Mon, 21 Jul 2008 13:30:39 +0300 Seri:A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliğindeki Değişiklikleri İçeren Seri:A Sıra No:3 Tahsilat Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. 19.07.2008 tarih ve 26941 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri:A Sıra No:3 Tahsilat Genel Tebliği’nde, 30.06.2007 tarih ve 26568 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri:A Sıra No:1 Tahsilat... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1101 Mon, 21 Jul 2008 13:17:45 +0300 Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne Yönelik Değişiklikler İle İlgili Açıklamaların Yer Aldığı 2008/1 Sayılı MTV İç Genelgesi Yayınlandı. Bilindiği üzere 06.06.2008 tarih ve 26898 sayılı (mükerrer) Resmi Gazete'de yayımlanan 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1097 Mon, 14 Jul 2008 17:44:37 +0300 Bazı Araçların Hangi Tarife Kapsamında Değerlendirileceğine İlişkin Genel Yazı Yayınlandı. Chrysler marka, Grand Voyager CRD, Grand Voyager AWD ve Grand Voyager 2.8 C model olan ve motorlu araç tescil ve trafik belgelerinde araç cinsi ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1096 Mon, 14 Jul 2008 14:40:33 +0300 Sigorta İşlemlerinde BSMV Uygulamasına İlişkin Olarak Hazırlanan Gider Vergileri Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 86 seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği’ nde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1095 Mon, 14 Jul 2008 08:59:21 +0300 Belge Düzenine İlişkin Açıklamaların Yapıldığı VUK Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. 01.08.2008 tarih ve 26954 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 385 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği'nde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1094 Fri, 11 Jul 2008 10:55:35 +0300 KDV Kanunu Uygulamasına İlişkin Olarak Hazırlanan KDV Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. 11.07.2008 tarih ve 26933 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 110 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği’nde; KDV kanununda... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1092 Fri, 11 Jul 2008 09:14:10 +0300 Gelir İdaresi Başkanlığı "Çalışan ve Mükellef Memnuniyeti" İlkeleri Kapsamında Hizmet Kalitesini ve Verimliliği Artırmak Amacıyla Performans Yönetimi Çalışmalarını Başlattı. Başkanlığımızca 5345 sayılı Kanun çerçevesinde Vergi Dairesi Başkanlıklarının ve Vergi Dairesi Müdürlüklerinin faaliyetlerinin sonuçlarının izlenebilmesi, değerlendirilebilmesi ve iyileştirilebilmesi amacıyla... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1090 Thu, 10 Jul 2008 17:56:54 +0300 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu Uygulamasına İlişkin Olarak Genel Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı. 08.07.2008 tarih ve 26930 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 14 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde; Özel Tüketim Vergisi Kanunu ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1089 Tue, 08 Jul 2008 09:17:06 +0300 Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı. 02.07.2008 tarih ve 26924 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) ve (III) Sayılı Listenin (B) Cetvellerinde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1088 Wed, 02 Jul 2008 08:57:38 +0300 213 Sayılı VUK’nun 5 inci Maddesine Yönelik Açıklamaların Yer Aldığı VUK Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. 29.06.2008 tarih ve 26921 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 384 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer verilen... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1087 Mon, 30 Jun 2008 09:19:25 +0300 5667 Sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesine Yönelik Açıklamaların Yer Aldığı Tahsilât Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. 29.06.2008 tarih ve 26921 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri B Sıra No : 3 Tahsilat Genel Tebliği’nde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1086 Thu, 26 Jun 2008 17:25:12 +0300 5766 Sayılı Kanunla, AATUHK’da Yapılan Düzenlemelere İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı Tahsilat Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. 29.06.2008 tarih ve 26921 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri:A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliğinde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1085 Thu, 26 Jun 2008 17:07:34 +0300 Teşvik Kanunu Kapsamındaki İllerde Asgari Geçim İndirimi Uygulaması ve Gelir Vergisi Stopaj Teşviki Uygulamasına Yönelik Gelir Vergisi Sirküleri Yayınlandı. Başkanlığımızca yayınlanan 69 seri nolu Gelir Vergisi Sirkülerinde; 5084 sayılı Teşvik Kanunu kapsamındaki illerde faaliyet gösteren mükelleflerce... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1084 Mon, 23 Jun 2008 16:46:05 +0300 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Mallarda Uygulanan ÖTV Tutarlarının Belirlenmesi İle Bazı Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı. 20.06.2008 tarih ve 26912 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Mallarda... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1083 Fri, 20 Jun 2008 09:16:31 +0300 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunda Yer Alan Gelir Vergisi Stopaj Teşvikine İlişkin Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. 06.08.2008 tarih ve 26959 sayılı Resmi Gazete’de yayımlan 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliğinde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1082 Wed, 18 Jun 2008 16:32:23 +0300 5766 Sayılı Kanunla, GVK’da Yapılan Değişikliklere İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı Tebliğ, Resmi Gazete’de Yayımlandı. 24.06.2008 tarih ve 26916 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 267 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde; 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1081 Wed, 18 Jun 2008 15:02:30 +0300 Yurtdışı Çıkış Tahdidine İlişkin Duyuru Bazı basın organlarında “yurt dışına çıkış yasağı” ile ilgili olarak yazılan haber ve köşe yazılarına aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1080 Tue, 17 Jun 2008 11:15:36 +0300 Başkanlığımızca Tecil ve Taksitlendirilmesi Uygun Görülen Amme Alacaklarına Yönelik Düzenlemelerin Yer Aldığı Tahsilât İç Genelgesi Yayımlandı. Başkanlığımızca hazırlanan 2008/1 seri nolu Tahsilat İç Genelgesi ile tecil ve taksitlendirilmesi uygun görülen amme alacaklarının... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1079 Wed, 11 Jun 2008 17:01:54 +0300 5766 sayılı Kanunun Geçici 2 nci Maddesine Yönelik Olarak Hazırlanan Tahsilat Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. 12.06.2008 tarih ve 26904 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri : B, Sıra No: 2 Tahsilat Genel Tebliği’nde; 06.06.2008 tarihli ve mükerrer 26898 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5766 sayılı ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1078 Wed, 11 Jun 2008 17:00:19 +0300 6183 Sayılı AATUHK'da ve Bazi Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı. 06.06.2008 tarih ve 26898 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5766 sayılı kanun ile, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1077 Mon, 09 Jun 2008 16:24:36 +0300 Gelir İdaresi Başkanlığı "2007 Yılı Faaliyet Raporu" Yayınlandı. Kamu hizmetlerinde şeffaflığı, hesap verilebilirliği, katılımcılığı ve verimliliği ön plana çıkarmış; “sürekli gelişim” prensibine bağlı yönetim anlayışına inanan, her kademedeki ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1075 Fri, 06 Jun 2008 09:06:43 +0300 Taşıtlara “Taşıt Kimlik Birimi” Takılması Konusunda Başkanlığımızca Hazırlanan 383 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. 04.06.2008 tarih ve 26896 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 383 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; Taşıt Kimlik Birimi Sisteminde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1074 Tue, 03 Jun 2008 17:10:47 +0300 Başkanlığımızca İlköğretim ve Ortaöğretim Öğrencileri Arasında Düzenlenen 2008 Yılı “Vergi Konulu Resim, Şiir ve Afiş Yarışması” Ödül Töreni Gerçekleştirilmiştir. “Vergi” bilincinin yarının büyükleri olan çocuklarda ve gençlerde sağlıklı bir biçimde oluşturulması, verginin toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1073 Tue, 03 Jun 2008 10:16:34 +0300 Hekimlerin 01.06.2008 Tarihi İtibariyle POS Cihazını İşyerlerinde Bulundurmaları Ve Kullanılmaları Halinde Bu Cihazlarla Düzenlenen Belgeler “Serbest Meslek Makbuzu” Olarak Kabul Edilecektir. 30.05.2008 tarih ve 36 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri’nde; dileyen hekimler (diş hekimleri ile veteriner hekimler dahil) tarafından 01.06.2008 tarihi itibariyle 379 sıra numaralı Genel Tebliğde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1072 Fri, 30 May 2008 16:16:00 +0300 2008 yılının Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarına ilişkin “Form Ba” ve “Form Bs” bildirimleri 05/11/2008 tarihi akşamına kadar verilebilecektir. 30.05.2008 tarih ve 35 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 2008 yılının Ocak, Şubat, Mart, Nisan... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1071 Fri, 30 May 2008 15:18:58 +0300 2007 dönemine ilişkin “Form Ba” ve “Form Bs” bildirimleri 05.09.2008 tarihine kadar verilebilecektir. 30.05.2008 tarih ve 34 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 2007 dönemine ilişkin “Form Ba” ve “Form Bs” bildirimleri... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1070 Fri, 30 May 2008 15:17:14 +0300 Hekimlerin POS Cihazlarını Bulundurma ve Kullanma Tarihinin 01.09.2008 Olarak Belirlenmesine ve Belge Düzenine İlişkin VUK Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı. 30.05.2008 tarih ve 26891 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 382 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ nde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1067 Wed, 28 May 2008 15:17:12 +0300 Türkiye Cumhuriyeti İle İsviçre Konfederasyonu Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması 22 Mayıs 2008 tarihinde Bern’de imzalandı. Türkiye adına Maliye Bakanı Sayın Kemal Unakıtan ve İsviçre Konfederasyonu adına Federal Maliye Bakanı Sayın Hans-Rudolf Merz tarafından imzalanan bu Anlaşma... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1066 Fri, 23 May 2008 16:01:51 +0300 Gelir İdaresi Başkanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete’de Yayımlandı. 21.05.2008 tarih ve 26882 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gelir İdaresi Başkanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1065 Wed, 21 May 2008 10:36:31 +0300 Gelir İdaresi Başkanlığı 3. Kuruluş Yıldönümünü Kutluyor. 16 Mayıs 2005 tarihinde kurulan Gelir İdaresi Başkanlığı, bugün 3. kuruluş yıldönümünü kutlamanın ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1063 Fri, 16 May 2008 12:14:39 +0300 2007 Yılı Türkiye Kurumlar Vergisi Şampiyonları Belli Oldu. 2007 Vergilendirme dönemi Kurumlar Vergisi beyanına ilişkin olarak Nisan 2008 döneminde verilen Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1060 Thu, 15 May 2008 11:05:32 +0300 Elektronik Ortamda Alınan Faturaların Muhafazası ve İbrazı Konusunda VUK Sirküleri Yayınlandı. Konuyla ilgili olarak yayınlanan 33 nolu Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde, Başkanlığımızdan EFKS (Elektronik Fatura Kayıt Sistemi) kapsamında... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1059 Wed, 14 May 2008 18:36:53 +0300 Ocak-Şubat-Mart 2008 Dönemine Ait Birinci Üç Aylık Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresi Uzatıldı. Konuyla ilgili olarak Başkanlığımızca yayınlanan 68 nolu Gelir Vergisi Sirküleri’nde, 14 Mayıs 2008 Çarşamba gününe kadar verilmesi gereken ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1058 Wed, 14 May 2008 15:00:52 +0300 İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD) Vergi İdareleri Forumu (FTA) Uyum Alt-grubu Toplantısı Antalya-Belek'te Yapılmıştır. İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD) Vergi İdareleri Forumu (FTA) Uyum Alt-grubu Toplantısı 28-30 Nisan 2008 tarihleri arasında ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1057 Fri, 02 May 2008 15:58:30 +0300 Noter Satış Senedi İle Satışı Yapılan Taşıtların İşlemlerine İlişkin Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. 02.05.2008 tarih ve 26864 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 30 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği'nde; Karayolları Trafik Kanununun 20 nci maddesinin... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1056 Thu, 01 May 2008 14:48:24 +0300 Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Formun Doldurulmasına Yönelik Sirküler Yayınlandı. 24.04.2008 tarih ve 1 Seri No.lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Sirküler de; “Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Formun” doldurulmasına... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1055 Thu, 24 Apr 2008 16:20:53 +0300 Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresi 28 Nisan 2008 Pazartesi Günü Akşamına Kadar Uzatıldı. Başkanlığımızca yayınlanan 11 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri ile; kurumlar vergisi mükelleflerinin 2007 takvim yılına... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1054 Thu, 24 Apr 2008 14:25:00 +0300 2008 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı % 1,39 Olarak Tespit Edilmiştir. Başkanlığımızca yayınlanan 10 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri ile, 2008 yılı birinci Geçici Vergi Döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1053 Tue, 22 Apr 2008 10:52:21 +0300 1 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapan 2 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği, Resmi Gazete'de Yayımlandı. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun uygulanmasına ilişkin açıklamaların yer aldığı 1 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği'nde değişiklikler ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1052 Fri, 18 Apr 2008 16:53:59 +0300 2 Seri Numaralı Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ Resmi Gazete'de Yayımlandı. 1 Seri Numaralı Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ’de değişiklik yapan 2 Seri Numaralı... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1051 Thu, 17 Apr 2008 18:33:35 +0300 2007 Yılı Vergilendirme Dönemi Gelir Vergisi Beyanına İlişkin Basın Açıklaması 2007 yılı vergilendirme dönemi gelir vergisi beyanına ilişkin olarak 2008 yılı Mart ayında Türkiye genelinde ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1050 Wed, 16 Apr 2008 18:12:54 +0300 Sadece G.M.S.İ. İçin Beyanname Veren ve En Yüksek Beyanda Bulunan Yıllık Gelir Vergisi Mükellefleri Listesi Açıklanmıştır. Gelir İdaresi Başkanlığı 2007 Vergilendirme dönemi için Türkiye genelinde en yüksek beyanda bulunan ilk 100 ve her il itibariyle ilk beş... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1048 Wed, 16 Apr 2008 17:52:03 +0300 2007 Yılı Türkiye Gelir Vergisi Şampiyonları Belli Oldu. 2007 vergilendirme dönemi ile ilgili olarak 2008 yılı Mart ayında Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi veren mükelleflerimizden; yıllık gelir... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1046 Wed, 16 Apr 2008 17:25:40 +0300 Gelir İdaresi Başkanlığı Çalışanları İçin Kalite, Verimlilik ve Yenilikçilik Yarışması: “BİR FİKRİM VAR” Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yenilikçi anlayış çerçevesinde “Bir Fikrim Var” adlı çalışanların önerilerini sunabilecekleri bir yarışma düzenlenmektedir... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1045 Tue, 15 Apr 2008 17:06:40 +0300 Maliye Bakanlığı’nca Belediyelere Bir Mali Kaynağın Dağıtılacağı ya da Yardım Yapılacağı Yönündeki Telefonlar Hakkında Duyuru Son günlerde bazı şahısların, Bakanlığımız üst yöneticilerinin ismini kullanarak özellikle ilçe ve belde Belediye Başkanlıklarını telefonla aradıkları... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1044 Tue, 15 Apr 2008 11:18:43 +0300 Kambiyo İşlemlerinde Uygulanacak Banka Ve Sigorta Muameleleri Vergisi Oranının Tespitine İlişkin Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı. 15/4/2008 tarihli ve 26848 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2008/13459 sayılı Kambiyo işlemlerinde uygulanacak banka ve sigorta muameleleri vergisi oranının tespitine ilişkin Karar’da... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1043 Tue, 15 Apr 2008 09:37:18 +0300 Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı. 13.04.2008 tarih ve 26846 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar ile... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1042 Mon, 14 Apr 2008 09:47:53 +0300 Mükelleflerin Katma Değer Vergisi İade Taleplerine İlişkin KDV Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. 11.04.2008 tarih ve 26844 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 109 Seri No.lu KDV Genel Tebliği’ nde; Mükelleflerin iade taleplerine ilişkin olarak... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1041 Fri, 11 Apr 2008 09:40:28 +0300 Mart Ayında Alışveriş Merkezlerinde Kurulan Stantlarda, Toplam 25385 Mükellefimiz Beyan ve Ödeme Konusunda Bilgilendirilmiş ve 4662 Adet E-Beyanname Kabul Edilmiştir. Başkanlığımızın mükellef odaklı hizmet sunma anlayışı ile mükelleflere sunulan hizmetin en iyi şekilde yerine getirilmesi ve çağın getirdiği... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1040 Wed, 09 Apr 2008 11:32:24 +0300 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı. 06.04.2008 tarih ve 26839 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 2008/13496 sayılı Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1039 Mon, 07 Apr 2008 09:19:23 +0300 Başkanlığımızca, Tevsik Edici Belge Olarak Gümrük Beyannamesi Yerine Serbest Bölge İşlem Formunun da Kabul Edilebileceği Hakkında Genel Yazı Hazırlandı. Hazırlanan 31.03.2008 tarih ve 32101 sayılı Genel Yazıda; serbest bölgelerde tüketilmek veya kullanılmak üzere, yiyecek, içecek, temizlik maddeleri gibi malların serbest bölgedeki alıcılara... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1038 Wed, 02 Apr 2008 16:51:47 +0300 Türkiye Cumhuriyeti İle Avusturya Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması” 28 Mart 2008 Tarihinde Viyana’da İmzalandı. 03.11.1970 Tarihinde İmzalanan Eski Anlaşmanın Güncel Ekonomik Gelişmeler Çerçevesinde Revize Edilmesi... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=1036 Mon, 31 Mar 2008 14:47:37 +0300 Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanunun 1 inci Maddesine İlişkin Başvuru Süresi 1 Ay Uzatıldı. 27.03.2008 tarih ve 26829 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4 Sıra No.lu Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Tebliği ile... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=999 Thu, 27 Mar 2008 09:17:56 +0200 Devlet Su İşleri Teşkilatınca Tahsil Edilememiş Alacaklar Vergi Dairelerince Devralınarak Takip ve Tahsil Edilecektir. 25.03.2008 tarih ve 26827 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tahsilat Genel Tebliğinde; Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından tahakkuk ettirilen ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=997 Tue, 25 Mar 2008 10:01:08 +0200 "Ülkemi Seviyorum Belgemi Alıyorum" Kampanyasının Hediye Çekilişi 20 Mart 2008 Tarihinde Milli Piyango İdaresi"nde Yapılmıştır. Kampanyanın çekilişi 20 Mart 2008 tarihinde Ankara’da Milli Piyango İdaresi ve Gelir İdaresi Başkanlığı personeli tarafından oluşturulan bir heyet huzurunda Milli Piyango İdaresi ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=995 Fri, 21 Mar 2008 18:17:13 +0200 1 Seri No'lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde Yer Alan 15.6.6. Avans Kar Payı Dağıtımı Başlıklı Bölümünün Yürütmesi Danıştay Kararı ile Durdurulmuştur. 03.04.2007 tarih ve 26482 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 1 seri no'lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nin 15.6.6. Avans Kar Payı Dağıtımı Başlıklı Bölümünün... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=994 Tue, 18 Mar 2008 15:03:38 +0200 Kamuda İlk Çağrı Merkezi Olan Vergi İletişim Merkezi ile Yüz Yüze Danışma Hizmeti Veren Mükellef Hizmetleri Merkezi Bugün Açıldı. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının mükellef odaklı hizmet anlayışı doğrultusunda vergi ile ilgili konularda mükellef haklarını gözeterek profesyonel, kaliteli, güncel ve etkin bir şekilde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=993 Fri, 14 Mar 2008 16:17:39 +0200 Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemine İlişkin 4 Seri Nolu Genel Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı. 07.03.2008 tarih ve 26809 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4 Seri Nolu Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=992 Thu, 13 Mar 2008 09:52:03 +0200 Vergi Konulu Tiyatro Oyunu Yazma Yarışması Sonuçlanmıştır. Başkanlığımızca, ülkemizde vergi bilincinin toplumun tüm kesimlerinde yerleşmesine katkı sağlamak ve Türk Tiyatro literatürüne de vergi konulu... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=990 Tue, 11 Mar 2008 18:54:07 +0200 5736 Sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanunun Motorlu Taşıtlar Vergisi Yönünden Uygulamasına İlişkin Basın Açıklaması Yapılmıştır. 5736 Sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü İle Tahsili Hakkında Kanunun motorlu taşıtlar vergisi yönünden... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=989 Mon, 10 Mar 2008 18:22:57 +0200 İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının Ek Hizmet Binasında Yapılan İnşa Çalışmaları Nedeniyle Vergi Dairelerinin Boşaltılması Sonucunda İhtiyaç Fazlası Taşınırlar Ortaya Çıkmıştır. İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının Vatan Caddesi kompleksinde bulunan Vergi Dairelerinin taşınması nedeniyle... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=987 Mon, 10 Mar 2008 14:02:10 +0200 Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşi Yapan Mükelleflerin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresi Uzatıldı. Başkanlığımızca hazırlanan 67 seri nolu Gelir Vergisi Sirküleri ile, Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesi kapsamında yıllara sari inşaat ve onarım işleri yapan mükelleflerin... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=986 Mon, 10 Mar 2008 13:42:26 +0200 3 Sıra No.lu Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı. 07.03.2008 tarih ve 26809 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3 Sıra No.lu Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Tebliği'nde;... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=983 Tue, 04 Mar 2008 18:06:21 +0200 Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Verme Dönemi Başladı. 2007 yılı gelirlerine ait Yıllık Gelir Vergisi Beyanname verme süresi mart ayının başından başlayarak yirmi beşinci günü akşamına kadar devam edecektir. 25 Mart 2008 tarihine kadar verilecek olan... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=981 Tue, 04 Mar 2008 10:56:29 +0200 2 Sıra No.lu Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. 06 03 2008 tarih ve 26808 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2 Sıra No.lu Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Tebliği’nde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=980 Mon, 03 Mar 2008 10:44:15 +0200 Yeminli Mali Müşavirler Tarafından Mükelleflerle 2008 Yılı Ocak Ayı İçerisinde Düzenlenmiş Olan Tam Tasdik Sözleşmeleri Hakkında Sirküler Yayınlandı. Yeminli mali müşavirler tarafından mükelleflerle 2008 yılı Ocak ayı içerisinde düzenlenmiş olan tam tasdik sözleşmeleri ile 01/01/2008-05/02/2008 tarihleri arasında... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=979 Fri, 29 Feb 2008 22:32:32 +0200 "Vergi" Konulu Resim, Şiir ve Afiş Yarışması Sonuçları Açıklanmıştır. 19. vergi haftası etkinlikleri çerçevesinde, 31 Ekim-31 Aralık tarihlerinde, ilköğretim okullarında “Vergi” konulu resim ve şiir, lise ve dengi okullarda ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=978 Fri, 29 Feb 2008 16:14:13 +0200 Hizmet İhracı ile Bavul Ticareti ve Bavul Ticareti Kapsamında İhracat Yapanların KDV İade Taleplerine İlişkin İç Genelge Yayınlandı. 28.02.2008 tarih ve 2008-2 Sıra No.lu Katma Değer Vergisi İç Genelgesi’nde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=977 Fri, 29 Feb 2008 10:17:47 +0200 1 Sıra No.lu Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı. 04 Mart 2008 tarih ve 26806 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Sıra No.lu Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Tebliği'nde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=976 Fri, 29 Feb 2008 09:42:27 +0200 Başkanlığımızca Pamuk, Tiftik, Yün ve Yapağı ile Ham Post ve Deri Büyük ve Küçükbaş Hayvan Etlerinin Tesliminde Tevkifat Uygulamasına İlişkin İç Genelge Yayınlandı. 28.02.2008 tarih ve 2008-1 Sıra No.lu Katma Değer Vergisi İç Genelgesi’nde; 26 Şubat 2008 tarih ve 26799 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 108 Seri No.lu Katma Değer Vergisi... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=975 Fri, 29 Feb 2008 09:37:17 +0200 Vergi Konulu Tiyatro Oyunu Yazma Yarışması’nın Sonuçlarının Açıklanacağı Tarih Hakkında Duyuru Daha önce 29.02.2008 tarihinde açıklanacağı duyurulan Vergi Konulu Tiyatro Oyunu Yazma Yarışması’nda dereceye giren eserlerin açılanacağı tarih, başvuru sayısının beklenenin üzerinde olması... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=974 Wed, 27 Feb 2008 16:04:13 +0200 Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı. 27 Şubat 2008 tarih ve 26800 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun da; 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=972 Wed, 27 Feb 2008 14:04:37 +0200 Başkanlığımızın İnternet Sitesi Haber RSS Servisi ile de, Haberleri Bilgisayarınızdan Anında Takip Edebileceksiniz. RSS Servisi; sürekli güncellenen son haberlerin otomatik olarak size ulaşmasını sağlayan ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=971 Wed, 27 Feb 2008 11:39:07 +0200 "verGİBilir: Çocuklarda Vergi Bilincini Geliştirme Eğitimi" Projesi Tanıtım Töreni Yapıldı. Çağı yakalamak yolunda büyük adımlar atan Gelir İdaresi, bir taraftan mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu sağlama... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=970 Tue, 26 Feb 2008 15:29:14 +0200 Konaklama Tesislerinde KDV Uygulaması ve Tevkifat Uygulaması Hakkında KDV Genel Tebliği Yayımlandı. 26 Şubat 2008 tarih ve 26799 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 108 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Kanunu Genel Tebliği’nde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=969 Tue, 26 Feb 2008 09:18:16 +0200 25 Şubat-2 Mart 2008 Tarihleri Arasında Vergi Haftası Kutlanıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı’nca her yıl kutlanılmakta olan vergi haftasının bu yıl 19’uncusu 25 Şubat–2 Mart 2008 tarihleri arasında... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=968 Mon, 25 Feb 2008 14:34:15 +0200 "Vergi Kanunu Programı" Başlıklı E-postalara Dikkat! Son günlerde "Vergi Kanunu Programı" Başlığı altında gönderilen bazı e-postalarda... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=967 Thu, 21 Feb 2008 17:53:30 +0200 Başkanlığımızca, Konut Finansmanı Kapsamında Kullandırılan Kredilere İlişkin BSMV İç Genelgesi Hazırlandı. 14 Şubat 2008 tarih ve 2008/1 Sıra No.lu BSMV İç Genelgesi’nde; 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 29 uncu maddesinin (y) bendi uyarınca... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=962 Fri, 15 Feb 2008 18:09:59 +0200 Mükelleflerimize Beyanname Verme Döneminde Yol Göstermek Amacıyla 7 Adet Rehber Hazırlanmış ve Kullanıma Sunulmuştur. Beyanname verme döneminde mükelleflerimizin vergisel konularda bilgilendirilmeleri ve yükümlülüklerini kolayca yerine getirebilmeleri... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=961 Fri, 15 Feb 2008 09:40:58 +0200 Ekim-Kasım-Aralık 2007 Dönemine Ait Dördüncü Üç Aylık Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresi Uzatıldı. Başkanlığımızca yayınlanan 66 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Sirküleri ile, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 2007 yılı Ekim-Aralık dönemine... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=959 Wed, 13 Feb 2008 10:59:43 +0200 ÖTV Kanununa Ekli (III) Sayılı Listenin (A) Cetvelinde Yer Alan Bazı Malların Asgari Maktu Vergi Tutarlarını Belirleyen BKK Resmi Gazete’de Yayımlandı. 13 Şubat 2008 tarih ve 26786 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı ile, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=958 Wed, 13 Feb 2008 10:08:08 +0200 Başkanlığımızca Elektronik Fatura Kayıt Sistemine İlişkin Çalışmalar Tamamlandı. Elektronik Fatura alt yapısının bütün unsurları ile hayata geçirilmesine yönelik çalışmalarına devam eden Gelir İdaresi Başkanlığı, Vergi Usul Kanununun ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=957 Tue, 12 Feb 2008 09:17:41 +0200 2007 Yılına Ait Form Ba İle Form Bs Bildirimlerinin Verilme Süresi 5 Haziran 2008 Tarihine Kadar Uzatılmıştır. 32 no.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri’nde; 362 no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin, 29 Şubat 2008 tarihine kadar verilmesi gereken 2007 yılına ait... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=956 Fri, 08 Feb 2008 17:04:12 +0200 "Beyanname Tanıtım Broşürü Hakkında Önemli Duyuru" Başlıklı e-Postalar Hakkında Son günlerde, beyannameler hazırlanırken yapılan hataları en aza indirmek amacı ile Başkanlığımızca “Beyanname Tanıtım Kılavuzu” hazırlandığı ve bu konu hakkında kullanıcıların e-posta adreslerine ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=955 Fri, 08 Feb 2008 16:24:46 +0200 24.12.2007 Tarihli ve 2007/13033 Sayılı Kararnamede Değişiklik Yapan 2008/13234 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazete’de Yayımlandı. 08.02.2008 tarih ve 26781 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2008/13234 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 24.12.2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=954 Fri, 08 Feb 2008 15:31:51 +0200 İcra Tahsil Harcı İle İlgili Olarak 2008/1 Sıra No.lu Harçlar Kanunu İç Genelgesi Yayınlandı. Başkanlığımızca yayınlanan 06 Şubat 2008 tarih ve 2008/1 sıra no.lu Harçlar Kanunu İç Genelgesi’nde; bankalarca ve benzeri kredi kuruluşlarınca... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=953 Wed, 06 Feb 2008 15:23:07 +0200 Gelir İdaresi Başkanlığı 2008 Yılı Tadat Edilmeyen Toplulaştırılmış Projelerin Alt Proje Seçimi ve Ödenek Tahsisi Hakkında Usul ve Esaslar 18.10.2007 gün ve 26674 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 15.10.2007 gün ve 2007/12701 sayılı 2008 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=952 Wed, 06 Feb 2008 12:18:46 +0200 2007 Mali Yılı İşlemlerine İlişkin Mahsup Süresinin Uzatılmasına İlişkin Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Yazısı 2007 mali yılı işlemlerine ilişkin mahsup süresinin, merkezi yönetim kapsamında olan idarelerin muhasebe birimlerinde (Gelir İdaresi Başkanlığınca işlemleri yürütülmekte olan VEDOP kapsamındaki... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=951 Mon, 04 Feb 2008 15:18:15 +0200 Mal/Hizmet Alış ve Satışlarıyla İlgili (Ba) (Bs) Bildirim Formlarına İlişkin Usul ve Esasların Belirlendiği VUK Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. 06 Şubat 2008 tarih ve 26779 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 381 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=950 Fri, 01 Feb 2008 15:04:50 +0200 2007 Yılında Kira Geliri Elde Edenler İçin Gelir Vergisi Beyanname Hesaplama Sistemi Güncellenerek Hizmete Girmiştir. Hizmetlerini kaliteli ve verimlilik anlayışı içinde vermeyi kendine ilke edinen Başkanlığımız, kira geliri elde eden mükelleflerimizin, 2007 yılında elde ettikleri kira gelirlerinin beyanında kolaylık ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=949 Fri, 01 Feb 2008 12:24:15 +0200 Basit Usule Tabi Mükelleflerimiz İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Verme Dönemi Yarın (01 Şubat 2008) Başlıyor. Geliri, sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan ibaret olan mükelleflerimiz için beyanname verme süresi ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=948 Wed, 30 Jan 2008 18:24:05 +0200 ÖTV Kanununa Ekli (III) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Bazı Mallara Uygulanan Asgari Maktu Vergi Tutarlarına İlişkin B.K.K. Resmi Gazete’de Yayımlandı. 24.01.2008 tarih ve 26766 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2008/13061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=947 Thu, 24 Jan 2008 10:31:01 +0200 Başkanlığımızca "Çalışan ve Mükellef Odaklı Dönüşüm Projesi" Kapsamında Yürütülen “Mükellef Hizmetleri Temel Teknikleri Eğitimi” nin 2008 Programı Başlamıştır. Başkanlığımızca yürütülmekte olan “Çalışan ve Mükellef Odaklı Dönüşüm Projesi” kapsamında, tüm Gelir İdaresi personeline yönelik olarak planlanan... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=945 Fri, 18 Jan 2008 14:47:27 +0200 Meslek Odaları ve Birlikler, İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutan Üyelerine Ait Beyanname ve Bildirimleri Elektronik Ortamda Gönderebileceklerdir. 17.01.2008 tarih ve 31 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Sirkülerine göre; 5362 Sayılı Kanuna göre kurulan meslek odalarının... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=944 Thu, 17 Jan 2008 17:11:27 +0200 Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların Değerlemelerine Esas Olacak Kurlar Hakkında Hazırlanan 380 Sıra No’lu V.U.K Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. 22.01.2008 tarih ve 26764 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 380 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde; Vergi Usul Kanunu gereğince, 2007 yılı için yapılacak değerlemelere... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=943 Tue, 15 Jan 2008 17:20:10 +0200 YMM’lerin Bildirimlerini ve Diğer Yükümlülüklerini Elektronik Ortamda Yerine Getirebilmelerine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı. 06 Şubat 2008 tarih ve 26779 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Sıra No.lu Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Sözleşmelerine İlişkin Bildirimlerinin ve Sürekli Bilgi Verme Yükümlülüklerinin ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=942 Thu, 10 Jan 2008 14:22:58 +0200 KDV Uygulamaları İle İlgili 107 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. 04.01.2008 tarih ve 26746 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 107 seri nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği’nde; tevkifat uygulaması, gümrük beyannamelerinin ibrazı... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=941 Fri, 04 Jan 2008 12:17:25 +0200 İnternet Sitemiz İle İlgili Hazırladığımız Değerlendirme Anketi Katılımlarınız İçin Sayfamızda Açılmıştır. Sayfamıza konulan değerlendirme anketi ile; bir ay boyunca Başkanlığımız internet sayfasına ilişkin “Kullanım Kolaylığı” , “Açık ve Anlaşılır Olması” ve ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=940 Wed, 02 Jan 2008 10:58:03 +0200 2008 Takvim Yılı Gelirlerine Uygulanacak Olan Gelir Vergisi Tarifesi Resmi Gazete'de Yayımlanmıştır. 30.12.2007 tarih ve 26742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2007/13044 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=939 Mon, 31 Dec 2007 10:54:03 +0200 Katma Değer Vergisi Kanunu’na Ekli Listelerde Belirtilen Mal ve Hizmetler ve Diğer Bazı Mal ve Hizmetler İçin Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlanmıştır. Katma Değer Vergisi Kanunu’na ekli listelerde belirtilen mal ve hizmetler ve diğer bazı mal ve hizmetler için uygulanacak Katma Değer Vergisi oranları... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=938 Mon, 31 Dec 2007 10:25:40 +0200 Gelir Vergisi Kanunu’nda Yer Alan Bazı Maktu Had ve Tutarlar ile 2007 Yılına Ait İndirim Oranı ve İstisna Tutarları Hakkında 266 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı. 28.12.2007 tarih ve 26740 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 266 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=936 Fri, 28 Dec 2007 10:19:04 +0200 01.01.2008 Tarihinden İtibaren Geçerli Olacak Değerli Kâğıtların Bedelleri Belirlenmiştir. 28 Aralık 2007 tarih ve 26740 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Değerli Kâğıtlar Kanunu Genel Tebliği (2007/1)’nde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=935 Fri, 28 Dec 2007 10:16:38 +0200 2008 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi Belli Oldu. 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 46 ncı maddesi ile 2/1/1990 tarihli ve 20390 sayılı... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=934 Thu, 27 Dec 2007 18:36:22 +0200 T.O.B.B nin Manisa ilimizde Düzenlediği Kobi Bilgi ve Eğitim Fuarına Başkanlığımızı Temsilen Manisa Vergi Dairesi Başkanlığı Katılmıştır. 11-12 Aralık 2007 tarihinde Manisa İlinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından düzenlenen Kobi Bilgi ve Eğitim Fuarı (KOBİF)’ na Başkanlığımızı temsilen Manisa Vergi Dairesi Başkanlığı... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=933 Thu, 27 Dec 2007 17:17:53 +0200 Kıymetli Maden Alım/Satımında Bulunanlar, Hekimler ve Anlaşmalı Eczanelerde Belge Düzeni ile Uzlaşmaya Avukatlarında Girebileceğine İlişkin VUK Genel Tebliği Yayımlanmıştır. 05.01.2008 tarih ve 26747 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 379 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=931 Thu, 27 Dec 2007 12:06:35 +0200 Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu'nda Yer Alan Oran, Had ve Tutarlara İlişkin 2008 Yılı Miktarları Resmi Gazete'de Yayımlanmıştır. 26.12.2007 tarih ve 26738 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 39 Seri Nolu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile Veraset Ve İntikal Vergisi... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=929 Wed, 26 Dec 2007 11:11:52 +0200 Mobil Telefon Aboneliği İlk Tesisinde Alınan Özel İletişim Vergisi’ne İlişkin 2008 Yılı Tutarı Yeniden Belirlenmiştir. 26.12.2007 tarih ve 26738 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3 seri nolu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği ile 01.01.2008 tarihinden itibaren mobil telefon... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=928 Wed, 26 Dec 2007 11:09:49 +0200 01.01.2008 Tarihinden İtibaren Geçerli Olacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri Yeniden Değerleme Oranı Dikkate Alınarak Yeniden Belirlenmiştir. 26.12.2007 tarih ve 26738 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 29 Seri Nolu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği ile 01.01.2008 tarihinden itibaren geçerli ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=927 Wed, 26 Dec 2007 11:00:37 +0200 01.01.2008 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Uygulanacak Olan Maktu Damga Vergisi Miktarları Resmi Gazete'de Yayımlanmıştır. 26 Aralık 2007 tarih ve 26738 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 50 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği’nde; Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=926 Wed, 26 Dec 2007 10:56:02 +0200 2008 Yılına İlişkin Bina, Arsa ve Arazi Vergi Değerleri %3,6 (Üç Virgül Altı) Nispetinde Arttırılmıştır. 26 Aralık 2007 tarih ve 26738 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 52 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği’ne göre; 2008 yılına ait bina, arsa ve arazi ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=925 Wed, 26 Dec 2007 10:53:45 +0200 01.01.2008 Tarihinden İtibaren Geçerli Olacak Maktu Harçlar Belirlenmiştir. 26 Aralık 2007 tarih ve 26738 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 54 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği’nde; Kanuna bağlı tarifelerde yer alan ve... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=924 Wed, 26 Dec 2007 10:49:49 +0200 01.01.2008 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Olan Konsolosluk Harçları ile T.C. Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının Yaptıkları Her Türlü İşlemlere Ait Harçlar Hakkında Genel Tebliği Yayımlandı. 26 Aralık 2007 tarih ve 26738 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 55 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği’nde; 01.01.2008 tarihinden itibaren... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=923 Wed, 26 Dec 2007 10:41:57 +0200 01.01.2008 Tarihinden İtibaren Geçerli Olacak Çevre Temizlik Vergisi Tutarları Belirlenmiştir. 26.12.2007 tarih ve 26738 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 34 Seri Nolu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği ile belediye sınırları ve mücavir alanlar ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=922 Wed, 26 Dec 2007 10:39:21 +0200 24/12/2007 Tarihine Kadar Verilmesi Gereken Beyannamelerin Verilme Süreleri 25/12/2007 Tarihine Kadar Uzatılmıştır. 25.12.2007 tarih ve 30 seri nolu Vergi Usul Kanunu Sirküleri uyarınca; 24/12/2007 tarihinde otomasyonlu vergi dairelerine bağlı mükellefler tarafından ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=921 Tue, 25 Dec 2007 11:56:54 +0200 Karayolları Trafik Muayene İstasyonlarında Yapılacak Araç Muayenelerinde Alınacak Harçlar Hakkında Sirküler Yayınlanmıştır. Başkanlığımızca yayınlanan 18.12.2007 tarih ve 3 Seri No.lu Karayolları Trafik Muayene İstasyonlarında Yapılacak Araç Muayenelerinde Alınacak Harçlar Hakkında Sirküler’de... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=920 Tue, 25 Dec 2007 11:47:31 +0200 Vergi İletişim Merkezi (VİMER) Ankara'da Hizmete Açıldı. Başkanlığımız tarafından mükelleflerin ihtiyaç duydukları bilgiye kısa zamanda ve doğru bir şekilde telefon yardımıyla ulaşmalarını sağlamak ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=919 Tue, 25 Dec 2007 09:53:45 +0200 Başkanlığımızca Mükelleflerin Vergisel Yükümlülüklerini Hatırlatmak Amacıyla Hazırlanan “2008 Yılı Vergi Takvimi” Yayınlandı. Başkanlığımız, benimsediği “mükellef memnuniyeti” prensibinin bir sonucu olarak tüm mükelleflerimizin vergisel yükümlülüklerini yerine getirirken... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=918 Tue, 25 Dec 2007 09:37:14 +0200 Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Bursa ve Kocaeli İl Merkezlerindeki Motorlu Taşıtlar Vergisini Tahsile Yetkili Vergi Daireleri 29 Aralık 2007 ve 30 Aralık 2007 Tarihlerinde Açık Bulundurulacaktır. Otomobil sektöründeki satış işlemlerinin aralık ayının son haftalarında yoğunlaştığı göz önüne alınarak; Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Bursa ve Kocaeli il merkezlerindeki... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=916 Mon, 24 Dec 2007 17:25:22 +0200 Kasım 2007 Dönemine Ait KDV Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması Hakkında 50 Seri No.lu KDV Sirküleri Yayınlanmıştır. Başkanlığımızca yayınlanan 24.12.2007 tarih ve 50 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Sirküleri’ne göre; Kasım 2007 dönemine ilişkin... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=915 Mon, 24 Dec 2007 14:26:58 +0200 VUK'nda Yer Alan ve 01.01.2008 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Uygulanacak Olan Had ve Miktarlar Hakkında Genel Tebliğ Yayımlandı. 26 Aralık 2007 tarih ve 26738 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 378 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde; Vergi Usul Kanunu’nda yer alan ve ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=914 Mon, 17 Dec 2007 17:40:49 +0200 15 Aralık 2007 Cumartesi Günü Yapılan Gelir Uzmanlığı Özel Sınavında Başarılı Olan 2500 Adayın Ad ve Soyadları Açıklanmıştır. Gelir İdaresi Başkanlığı' nca 15 Aralık 2007 tarihinde yapılan Gelir Uzmanlığı Özel Sınavında başarılı olan... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=913 Sun, 16 Dec 2007 23:08:03 +0200 Bandrollü Ürün Takip Sisteminde Yeni Yılda Bandrol Uygulaması Hakkında 3 Seri No.lu Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Sirküleri Yayınlanmıştır. Bandrol uygulaması hakkında hazırlanan 3 Seri No.lu Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=912 Fri, 14 Dec 2007 15:14:23 +0200 T.O.B.B nin Eskişehir ilimizde Düzenlediği Kobi Bilgi ve Eğitim Fuarına Başkanlığımızı Temsilen Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığı Katılmıştır. 06-07 Aralık 2007 tarihinde Eskişehir İlinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından düzenlenen Kobi Bilgi ve Eğitim Fuarı (KOBİF)’ na Başkanlığımızı temsilen ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=911 Fri, 14 Dec 2007 14:57:28 +0200 Başkanlığımızca Yürütülmekte Olan "Çalışan ve Mükellef Odaklı Dönüşüm Projesi" Kapsamında Toplam 821 Vergi Dairesi Çalışanı "Mükellef Hizmetleri Temel Teknikleri Eğitimi" ni Almıştır. Başkanlığımızca yürütülmekte olan “Çalışan ve Mükellef Odaklı Dönüşüm Projesi” kapsamında Mayıs 2007’de Ankara Vergi Dairesi Başkanlığında pilot uygulaması başlatılan... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=910 Fri, 14 Dec 2007 11:37:47 +0200 e-fatura Sistemine Yönelik Çalışmalar İçin Gelir İdaresi Başkanlığı'nca Çalışma Grupları Oluşturuluyor. Bilgi toplumu olma yolunda ciddi adımların atıldığı ülkemizde, elektronik fatura alt yapısının bütün unsurları ile hayata geçirilmesine yönelik çalışmalarına ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=909 Wed, 12 Dec 2007 11:16:01 +0200 Başkanlığımızca Düzenlenen Tiyatro Oyunu Yazma Yarışması Halkımızdan Yoğun İlgi Görmüştür. Başkanlığımızca, ülkemizde vergi bilincinin toplumun tüm kesimlerinde yerleşmesine katkı sağlamak ve Türk Tiyatro literatürüne de vergi konulu kalıcı eserler... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=908 Thu, 06 Dec 2007 14:01:32 +0200 T.O.B.B.'nin Diyarbakır İlimizde Düzenlediği Kobi Bilgi ve Eğitim Fuarına Başkanlığımızı Temsilen Diyarbakır Vergi Dairesi Başkanlığı Katılmıştır. 10-11 Kasım 2007 tarihinde Diyarbakır İlinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından düzenlenen Kobi Bilgi ve Eğitim Fuarı (KOBİF)’ na Başkanlığımızı temsilen Diyarbakır Vergi Dairesi Başkanlığı ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=907 Tue, 04 Dec 2007 15:32:51 +0200 T.O.B.B nin Sakarya ilimizde Düzenlediği Kobi Bilgi ve Eğitim Fuarına Başkanlığımızı Temsilen Sakarya Vergi Dairesi Başkanlığı Katılmıştır. 22-23 Kasım 2007 tarihinde Sakarya İlinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından düzenlenen Kobi Bilgi ve Eğitim Fuarı (KOBİF)’ na Başkanlığımızı temsilen... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=906 Fri, 30 Nov 2007 18:26:05 +0200 Gerçek Ücretlerin Vergilendirilmesinde Asgarî Geçim İndirimi Uygulaması Hakkında Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı. 4 Aralık 2007 Tarihli ve 26720 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 265 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ’inde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=905 Fri, 30 Nov 2007 13:52:14 +0200 Başkanlığımızdan Hatırlatma: “Beyanname Düzenleme Programı” Başlıklı E-postalara Dikkat! Son günlerde “Beyanname Düzenleme Programı” Başlığı altında gönderilen bazı e-postalarda, beyannamelerin elektronik ortamda hazırlanmasına... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=903 Mon, 26 Nov 2007 19:57:34 +0200 Başkanlığımızca; “Vergi İncelemelerinde Mükellefin Hakları İdarenin Yükümlülükleri” ile “Tüm Yönleriyle Vergi İncelemesi” Broşürleri Yayınlanmış ve Dağıtımı Yapılmıştır. Başkanlığımızca, mükelleflerimizi sahip oldukları haklar konusunda bilgilendirmek amacıyla hazırlanan “Vergi İncelemelerinde Mükellefin Hakları İdarenin Yükümlülükleri” ve ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=901 Fri, 23 Nov 2007 20:27:46 +0200 İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutan Mükelleflerin Aylık Dönemler Halinde Verilen Muhtasar ve KDV Beyannamelerinin Elektronik Ortamda Gönderilmesi Zorunluluğu 2008 Yılına Ertelenmiştir. 20.11.2007 tarih ve 29 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Sirkülerine göre; işletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerin aylık dönemler halinde verilen ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=899 Tue, 20 Nov 2007 16:58:32 +0200 Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ Resmi Gazete'de Yayımlandı. 18 Kasım 2007 tarihli ve 26704 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 Seri Nolu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=897 Mon, 19 Nov 2007 15:54:05 +0200 Eski Gelirler Genel Müdür Yardımcılarından, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürü İhya BALAK'ı Menfur Bir Saldırı Sonucunda Kaybettik. Gelirler Genel Müdürlüğü’nde önce Daire Başkanı daha sonra da Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan ve son olarak ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=896 Sat, 17 Nov 2007 17:09:08 +0200 2007 Yılı İçin Yeniden Değerleme Oranının % 7,2 Olduğuna İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı. 17 Kasım 2007 tarih ve 26703 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 377 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; 2007 yılı için yeniden değerleme oranının %7,2 (yedi virgül iki) olarak... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=894 Thu, 15 Nov 2007 14:37:04 +0200 Temmuz-Ağustos-Eylül 2007 Dönemine Ait Üçüncü Üç Aylık Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresi 16 Kasım 2007 Cuma Günü Akşamına Kadar Uzatılmıştır. 14 Kasım 2007 tarih ve 65 Seri Nolu Gelir Vergisi Kanunu Sirküleri’ne göre; Vergi Usul Kanununun 17 nci maddesindeki yetkiye dayanılarak... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=893 Wed, 14 Nov 2007 12:06:57 +0200 T.O.B.B nin Denizli İlimizde Düzenlediği Kobi Bilgi ve Eğitim Fuarına Başkanlığımızı Temsilen Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı Katılmıştır. 18-19 Ekim 2007 tarihinde Denizli İlinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından düzenlenen Kobi Bilgi ve Eğitim Fuarı (KOBİF)’ na Başkanlığımızı temsilen Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=891 Tue, 13 Nov 2007 16:21:12 +0200 T.O.B.B nin Samsun ilimizde Düzenlediği Kobi Bilgi ve Eğitim Fuarına Başkanlığımızı Temsilen Samsun Vergi Dairesi Başkanlığı Katılmıştır. 25-26 Ekim 2007 tarihinde Samsun İlinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından düzenlenen Kobi Bilgi ve Eğitim Fuarı (KOBİF)’ na Başkanlığımızı temsilen... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=888 Thu, 08 Nov 2007 14:34:44 +0200 Mahalli İdare Birliklerinin Motorlu Taşıtlar Vergisi Mükellefiyetlerine Yönelik Motorlu Taşıtlar Vergisi İç Genelgesi Yayınlandı. Başkanlığımızca yayınlanan 2007/2 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar İç Genelgesi’nde; il özel İdareleri, belediyeler ve köy tüzel kişilikleri tarafından, ayrı bir tüzel kişiliğe... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=887 Wed, 07 Nov 2007 14:51:03 +0200 ÖTV Kanununa Ekli (I) ve (III) Sayılı Listelerde Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisine İlişkin Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı. 02.11.2007 tarih ve 26688 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2007/12756 sayılı Karar’da; 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=886 Fri, 02 Nov 2007 09:53:02 +0200 Gelir İdaresi Başkanlığı Görevine, Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı ve Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkan Vekili Sayın Mehmet Akif ULUSOY Getirildi. Gelir İdaresi Başkanlığı görevine, Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı ve Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkan Vekili Sayın Mehmet Akif ULUSOY ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=885 Tue, 30 Oct 2007 18:20:40 +0200 Gelir İdaresi Başkanımız Sayın Osman ARIOĞLU Emekliye Ayrılıyor. 18.05.2005 tarihinden itibaren Gelir İdaresi Başkanlığı”nda Gelir İdaresi Başkanı olarak görev yapan Sayın Osman ARIOĞLU... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=884 Tue, 30 Oct 2007 18:19:13 +0200 Stoklarda Bulunan Alkollü İçkilerde Bandrol Uygulanması Hakkında 2 Seri No.lu Tütün Mamulleri Ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sitemi Sirküleri Yayınlanmıştır. Başkanlığımızca yayınlanan 25.10.2007 tarih ve 2 Seri No.lu Tütün Mamulleri Ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sitemi Sirküleri’nde stoklarında... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=880 Thu, 25 Oct 2007 17:15:36 +0300 05.07.2003 Tarihinden Önce Trafikten Çekme Belgesi Alınan veya Kayıtlarına Çalıntı Şerhi Düşülen Taşıtların MTV Mükellefiyetlerinin Sona Erdirilmesine İlişkin Genel Yazı Hazırlandı. Hazırlanan Genel Yazıda; 05/07/2003 tarihinden önce trafikten çekme belgesi alınan veya kayıtlarına çalıntı şerhi düşülen taşıtların kayıt ve tescilinin, İçişleri Bakanlığı... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=878 Fri, 19 Oct 2007 16:35:23 +0300 Mükelleflerce En Çok Kullanılan ve Daha Önce Basımı Yapılan 4 Adet Rehber Tekrar Basılarak Dağıtılmaya Başlanılmıştır. Mükelleflere kolaylık sağlamak amacıyla Başkanlığımızca daha önce hazırlanan “Vergilemede Adresin Önemi”, “Kurumlar Vergisi Mükelleflerinde İşe Başlama - İşi Bırakma, Mükellefiyette Meydana Gelen Değişiklikler Rehberi”... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=877 Fri, 19 Oct 2007 12:10:55 +0300 Muhasebe Kayıtlarında Yer Alması Gereken Asgari Unsurların Tespitine İlişkin Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğ Taslağı İnternet Sitemizden Kaldırılmıştır. Muhasebe Kayıtlarında Yer Alması Gereken Asgari Unsurların Tespitine İlişkin Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğ Taslağı... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=876 Fri, 19 Oct 2007 10:00:23 +0300 Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Karar Resmi Gazete'de Yayımlandı. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 13 üncü maddesinde yer alan "Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı" hükümlerinin uygulanmasına ilişkin usuller... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=871 Thu, 11 Oct 2007 12:58:29 +0300 2007 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı % 4,54 Olarak Tespit Edilmiştir. Başkanlığımızca yayınlanan 09.10.2007 tarihli 9 Seri No.lu 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri ile ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=869 Wed, 10 Oct 2007 10:05:02 +0300 Van İlinde Düzenlenen 14. Van-Asya İpekyolu Uluslararası Fuarı” na Başkanlığımızı Temsilen Van Defterdarlığı Katılmıştır. Van İlinde 22-29 Eylül tarihleri arasında açık bulundurulan “14. Van-Asya İpekyolu Uluslararası Fuarı” na Başkanlığımızı temsilen Van Defterdarlığı katılmıştır... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=868 Wed, 10 Oct 2007 09:58:41 +0300 Elektronik Beyanname Uygulamasının Yaygınlaştırılması Amacıyla Hazırlanan 376 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği Resmi Gazete’ de Yayımlandı. 18.10.2007 tarih ve 26674 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 376 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği’nde; ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden dolayı gerçek ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=867 Tue, 09 Oct 2007 14:59:12 +0300 Akaryakıt Pompalarını Ödeme Kaydedici Cihazlara Bağlatmayan Mükellefler Hakkında Ödeme Kaydedici Cihaz Sirküleri Yayınlandı. 04 Ekim 2007 tarih ve 9 Seri Nolu Ödeme Kaydedici Sirküleri’nde; yükümlülükleri başladığı halde herhangi bir nedenle akaryakıt pompalarını... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=861 Thu, 04 Oct 2007 17:35:39 +0300 Mükelleflere Kolaylık Sağlamak Amacıyla Başkanlığımızca 2 Yeni Broşür Daha Hazırlanmıştır. Mükelleflere kolaylık sağlamak amacıyla Başkanlığımızca hazırlanan “Ödeme Emrine Karşı Yapılacak İşlemler” ve “İkmalen, Re’sen ve İdarece Yapılan Tarhiyatlarda Mükellefin Hakları ve Ödevleri”... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=860 Wed, 03 Oct 2007 14:20:18 +0300 Başkanlığımızın 2007-2009 Stratejik Planı Hazırlanarak Kamuoyuyla Paylaşılmak Üzere Sitemizde Yayınlanmıştır. Başkanlığımızca hazırlanan 2007-2009 Stratejik Planı’nda; Başkanlığımızın Misyon, Vizyon, Temel Değerleri ve Amaçlarına yer verilmiştir. Başkanlığımız, 2007-2009 Stratejik Planı ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=859 Mon, 01 Oct 2007 11:41:39 +0300 Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birliklerinin, Beyannamelerini Elektronik Ortamda Gönderebilecekleri Konusunda VUK Sirküleri Yayınlandı. 20 Eylül 2007 tarih ve 28 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Sirküleri’ne göre; 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirlenen esaslar çerçevesinde beyannamelerini elektronik ortamda doğrudan... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=856 Fri, 21 Sep 2007 14:02:43 +0300 İthalatçılara Serbest Bölge ve Antrepo Mahallerinde de Bandrol Uygulamalarını Yapabilmelerini Sağlayacak Sirküler Yayınlandı. Başkanlığımızca yayınlanan Tütün Mamulleri Ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Sirküleri’ nde; bandrol talebi... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=855 Fri, 21 Sep 2007 12:14:39 +0300 T.O.B.B nin Çorum ilimizde Düzenlediği Kobi Bilgi ve Eğitim Fuarına Başkanlığımızı Temsilen Çorum Defterdarlığı Katılmıştır. 06-07 Eylül 2007 tarihinde Çorum İlinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından düzenlenen Kobi Bilgi ve Eğitim Fuarı (KOBİF)’ na Başkanlığımızı temsilen Çorum Defterdarlığı katılmıştır... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=854 Wed, 19 Sep 2007 13:26:36 +0300 Başkanlığımızdan Yeni Bir Hizmet Daha : Borcu Yoktur ve Mükellefiyet Yazıları Artık Başkanlığımız İnternet Sitesinden de Alınabilecektir. Başkanlığımızın mükellef odaklı hizmetlerinin bir parçası olarak mükelleflere daha etkin ve kaliteli bir hizmet sunulması, vergi dairelerinin... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=851 Tue, 18 Sep 2007 14:28:10 +0300 Sayfamızda Hizmet Veren Dilekçematik Uygulaması Malmüdürlükleri İçin de Hizmet Vermeye Başlamıştır. Gelir İdaresi Başkanlığı, mükellef odaklı hizmet anlayışının bir gereği olarak Dilekçematik uygulamasını genişleterek Mükelleflerin Malmüdürlüklerine verecekleri dilekçeler için de hizmet... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=849 Mon, 17 Sep 2007 17:31:44 +0300 Sahte Maliyecilere Dikkat! Başkanlığımıza yansıyan olaylardan, bazı kişilerce Maliye Bakanlığı Denetim veya İdari Birimlerinin ismi kullanılarak yemek düzenlenmesi, kitap, dergi, gazete aboneliği... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=848 Mon, 10 Sep 2007 19:26:18 +0300 Şans Oyunlarında Belge Düzeni ve İcra Dairelerince Avukatlara Ödenmesine Karar Verilen Vekalet Ücretlerinin Belgelendirilmesi Hakkında VUK Genel Tebliği Yayımlandı. 11 Eylül 2007 tarih ve 26640 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 375 seri nolu VUK Genel Tebliği’nde; Milli Piyango İdaresince ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=847 Fri, 07 Sep 2007 11:47:52 +0300 Trafik Tescil Kayıtlarında Çift Kabin Kamyonet Olarak Tescil Edilmiş, Yük ve Yolcu Taşıma Özelliklerine Haiz Taşıtlara yönelik MTV İç Genelgesi Yayınlandı. Başkanlığımızca yayınlanan 2007/1 Seri Nolu Motorlu Taşıtlar Vergisi İç Genelgesi’nde; Trafik Tescil Kayıtlarında Çift Kabin Kamyonet Olarak Tescil Edilmiş, Yük ve Yolcu Taşıma... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=844 Mon, 03 Sep 2007 17:59:30 +0300 Birikimli, Birikimsiz Ve Karma Sigorta Poliçelerinde Sigortalının Vefatı Üzerine Kanuni Mirasçılara Ve Lehdarlara Yapılacak Ödemeler ile Sigorta Tazminatlarının VİVK Karşısındaki Durumu Hakkında Veraset ve İntikal Vergisi Sirküleri Yayınlandı. Başkanlığımızca yayınlanan 3 seri nolu Veraset ve İntikal Vergisi Sirkülerinde, birikimli, birikimsiz ve karma sigorta poliçelerinde sigortalının vefatı üzerine kanuni mirasçılara ve lehdarlara... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=840 Fri, 31 Aug 2007 19:05:54 +0300 Kamu Görevlileri Sendikalarına Üye Olup Devlet Tarafından Ek Ödeme Yapılan Çalışanların Sendika Aidat Ödemelerinin GVK Karşısındaki Durumu İle Karma Poliçeler Nedeniyle Yapılacak Ödemelerin Vergilendirilmesi Hk. Gelir Vergisi Sirküleri Yayınlandı. Başkanlığımızca yayınlanan 64 seri nolu Gelir Vergisi Sirkülerinde, Kamu görevlileri sendikalarına üye olup Devlet tarafından ek ödeme yapılan çalışanların sendika aidat ödemelerinin... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=839 Fri, 31 Aug 2007 19:03:36 +0300 Vergi İletişim Merkezi (VİMER) Eğitimine Katılacaklara İlişkin Liste Açıklanmıştır. 28.08.2007 ve 29.08.2007 tarihlerinde Ankara OECD Vergi Merkezinde yapılan görüşmeler sonucu 04/09/2007 tarihinde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=838 Fri, 31 Aug 2007 17:47:45 +0300 İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde ÖTV ve KDV İstisnası Uygulanacak Sınır Kapılarına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı. 29.08.2007 tarih ve 26628 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2007/12574 Sayılı Karar ile; “İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde Özel Tüketim Vergisi... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=837 Wed, 29 Aug 2007 11:24:01 +0300 Emlak Vergisine Esas Olmak Üzere 2008 Yılında Uygulanacak Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedellerine İlişkin 51 Seri No.lu Emlak Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı. 29.08.2007 tarih ve 26628 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 51 Seri No.lu Emlak Vergisi Genel Tebliği’nde; Emlak vergisine... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=836 Wed, 29 Aug 2007 11:09:28 +0300 2007 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı %1,29 Olarak Tespit Edilmiştir. Başkanlığımızca yayınlanan 06.08.2007 tarihli 8 Seri No.lu 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri ile 2007 yılı ikinci geçici vergi döneminde ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=832 Mon, 06 Aug 2007 16:58:22 +0300 Maliye Bakanlığı’nca Tedavi Yardımı Uygulamalarına İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı 9 Seri No.lu Tebliğ Yayımlandı. 20/7/2007 tarihli ve 26588 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile memurun... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=830 Fri, 03 Aug 2007 15:30:54 +0300 Başkanlığımızın 2007 Yılı Birinci Altı Aylık Kurumsal Mali Durum ve Beklentilerinin Yer Aldığı Rapor Hazırlanmıştır. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun yayımlanmasıyla birlikte Mali saydamlığı sağlamak ve yetkilileri ve kamuoyunu... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=828 Tue, 31 Jul 2007 09:02:19 +0300 Katma Değer Vergisi Uygulamalarına İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı KDV Genel Tebliği Yayımlandı. 28 Temmuz 2007 tarih ve 26596 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan KDV Genel Tebliğinde; indirimli orana tabi işlemlerde iade uygulaması ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=824 Thu, 26 Jul 2007 18:47:53 +0300 Motorlu Taşıtlar Vergisi II. Taksitinin Ödenmesi İçin Son Günler. Mükelleflerimizin vergisel yükümlülüklerini kolay, güvenli, ve hızlı bir şekilde yerine getirebilmeleri amacıyla Motorlu Taşıtlar Vergisi mükellefleri... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=823 Thu, 26 Jul 2007 12:05:05 +0300 Hürriyet Gazetesinde 17.07.2007 Tarihinde Emin Çölaşan İmzalı “Konuşunuz Unakıtan” Başlıklı Makale ve Milliyet Gazetesinde 18.07.2007 Tarihinde Nedim Şener İmzalı ‘Silin Oluru Bakanlıktan’ Başlıklı Haberle İlgili Basın Açıklaması. 20.07.2007 tarihli Basın Açıklamasında Citibank hakkında Hürriyet Gazetesinin 17 Temmuz 2007 tarihli nüshasının 7 nci sayfasında “Konuşunuz Unakıtan” başlığıyla... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=821 Fri, 20 Jul 2007 11:40:01 +0300 2006 Yılı Sonunda Vadesi Geçtiği Halde Ödenmeyen 125 Bin YTL ve Üzerindeki Vergi Borçları Vergi Daireleri’nde İlan Edilmeye Başlanmıştır. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ve 293 ve 374 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri’ndeki ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=819 Thu, 19 Jul 2007 16:54:34 +0300 Bazı İşlemlerde Uygulanacak Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespitine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı. 18 Temmuz 2007 tarih ve 26586 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2007/12392 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nda; 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=818 Wed, 18 Jul 2007 11:04:20 +0300 Vergisel İşlemlerde Sıklıkla Kullanılan Dilekçelerin Elektronik Ortamdan Alınabilmesini Sağlayacak “Dilekçematik” Hizmete Girmiştir. Gelir İdaresi Başkanlığı, mükelleflerimize en kısa sürede ve en az maliyetle hizmet sunma anlayışı çerçevesinde “Dilekçematik” hizmetini ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=817 Wed, 11 Jul 2007 18:20:12 +0300 Tekstil Ve Konfeksiyon Sektöründeki Fason İşlerde Uygulanacak KDV Oranı İle İlgili Katma Değer Vergisi Sirküleri Yayınlandı. Konuyla ilgili olarak yayınlanan 49 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Sirkülerinde tekstil ve konfeksiyon sektöründeki ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=813 Fri, 06 Jul 2007 18:56:57 +0300 Bankalar, Yurdışı Kredi Kuruluşları ve Uluslararası Kurumlarca Kullandırılacak Kredilerin Temini ve Geri Ödenmesine İlişkin Düzenlenen Kağıtlar ile Bazı Kuruluşlarca Kullandırılan Kredilerle İlgili İşlemlere İlişkin Damga Vergisi Sirküleri Yayınlandı. Başkanlığımızca yayınlanan 18 sıra no’lu Damga Vergisi Sirkülerinde; bankalar, yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumlarca kullandırılacak kredilerin temini... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=812 Fri, 06 Jul 2007 18:01:20 +0300 Kaybolan veya Çalınan Nüfus Cüzdanlarının Bilgi Girişinin Yapılması ile İlgili Vergi Kimlik Numarası İç Genelgesi Yayınlandı. 2007/1 seri nolu Vergi Kimlik Numarası İç Genelgesinde; nüfus cüzdanlarının kaybolduğu veya çalındığına ilişkin olarak alınan dilekçe üzerine yapılacak ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=811 Fri, 06 Jul 2007 17:18:20 +0300 (2) Numaralı Belediye Gelirleri Kanunu Sirkülerine İlişkin Düzeltmelerin Yer Aldığı Belediye Gelirleri Kanunu Sirküleri Yayınlandı. Başkanlığımızca yayınlanan 4 seri nolu Belediye Gelirleri Kanunu Sirküleri ile, iş yerlerine tabela, levha vb. asmayanlar ile ½ metrekareye kadar olan ışıksız tabela, levha vb. asanların ilan ve reklâm... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=810 Fri, 06 Jul 2007 14:58:50 +0300 Sermayelerinin % 51 veya Daha Fazlası Kamuya Ait Kuruluşların KDV Kanununu Çerçevesinde Doğan Alacaklarının Nakden İadesi Hakkında KDV Sirküleri Yayınlandı. Başkanlığımızca hazırlanan 48 seri nolu KDVK Sirkülerinde; sermayelerinin % 51 veya daha fazlası kamuya ait kuruluşların Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=808 Fri, 06 Jul 2007 10:47:56 +0300 Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Mükelleflerinde e-Beyanname Uygulaması ile İlgili VUK Sirküleri Yayınlandı. Başkanlığımızca yayınlanan 27 seri nolu Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde; Haziran 2007 dönemine ait Hizmet Vergisi (Banka Muameleleri Vergisi/Sigorta ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=804 Thu, 05 Jul 2007 11:40:23 +0300 “Ödenen Vergiler Nereye Harcanıyor” Konulu Çalışmamız Kamuoyunu Bilgilendirmek Amacıyla Hizmete Sunulmuştur. Günümüz koşullarında gelişen demokrasi anlayışı ve küreselleşme, Devletin de yaptığı harcamalarda şeffaf olmasını, bu bilgileri kamuoyuna sunmasını... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=803 Tue, 03 Jul 2007 19:10:24 +0300 Mükelleflerimiz, Motorlu Taşıtların Satış veya Devrine Ait İlişik Kesme Belgesi/Fenni Muayene İzin Belgesini Aracın Kayıtlı Bulunduğu Vergi Dairesine Gitmeksizin Bulundukları Yerdeki Otomasyonlu Vergi Dairelerinden Alabileceklerdir. Motorlu Taşıtlar Vergisi mükelleflerine kolaylık sağlamak amacıyla yapılan basın açıklamasına göre mükellefler, “motorlu taşıtların satış veya devrine ait ilişik kesme belgesi/fenni muayene izin belgesi” ni aracın... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=800 Mon, 02 Jul 2007 13:55:45 +0300 Uygulama Birliğinin Sağlanması ve Tarafların Tek Kaynaktan Bilgilendirilmesi Amacıyla Tahsilat Genel Tebliğleri Tek Bir Tebliğ Olarak yayımlanmıştır. Konuyla ilgili olarak yayımlanan 30.06.2007 tarih ve Seri:A Sıra:1 numaralı Tahsilat Genel Tebliği’nde: gerek 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=799 Mon, 02 Jul 2007 11:38:22 +0300 Fason Tekstil ve Konfeksiyon İşlerinde Katma Değer Vergisi Uygulamasına İlişkin Olarak KDV Genel Tebliğ Yayımlandı. 30 Haziran 2007 tarih ve 26568 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan KDV Genel Tebliğinde; fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işlerinde KDV uygulaması... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=798 Mon, 02 Jul 2007 11:27:27 +0300 İdarece Yapılan Tarhiyatlar Dolayısıyla Kesinleşen Vergi ve Cezalar ile Ödenmemiş Vergi ve Cezaların Açıklanmasına İlişkin VUK Genel Tebliği Yayımlandı. Konuyla ilgili olarak 28 Haziran 2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 374 sıra nolu VUK Genel Tebliği’nde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=797 Thu, 28 Jun 2007 10:57:26 +0300 Ticari ve Medeni İşlerle İlgili Kağıtlar ve Kurumlarla İlgili Kağıtlarda İstisna ve Muafiyet Uygulamasına İlişkin Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı. 28 Haziran 2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 49 seri nolu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği’nde ; sermaye piyasası ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=796 Thu, 28 Jun 2007 10:55:17 +0300 BSMV mükelleflerinin Hizmet Vergisi Beyannamelerini Elektronik Ortamda Verme Zorunluluğuna İlişkin VUK Genel Tebliği Yayımlandı. Başkanlığımızca 28 Haziran 2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 373 sıra nolu VUK Genel Tebliği’nde ; elektronik beyanname ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=795 Thu, 28 Jun 2007 10:50:58 +0300 3 Seri Nolu Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete'de Yayımlandı. Resmi Gazete’de yayımlanan 3 Seri Nolu Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=792 Tue, 26 Jun 2007 18:03:05 +0300 Mali Tatil Uygulaması 03 Temmuz 2007 Tarihinde Başlıyor. Maliye Bakanlığı, 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun 1 inci maddesi ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=791 Fri, 22 Jun 2007 10:38:25 +0300 Konut Finansmanı Sistemi Kapsamında Yapılacak İşlemler ile İMKB ve SPK’da Yapılan Bazı İşlemlere İlişkin Sirküler Yayınlandı. Başkanlığımızca yayınlanan 2 nolu Harçlar kanunu Sirküleri’nde; konut finansmanı kapsamında yapılacak işlemlerde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=789 Thu, 14 Jun 2007 16:29:54 +0300 6183 sayılı A.A.T.U.H.K.’nda 5479 Sayılı Kanunla yapılan değişikliklere yönelik Tahsilat İç Genelgesi Yayınlandı. Başkanlığımızca yayınlanan 2007/4 seri nolu Tahsilat İç Genelgesi’nde; 5479 Sayılı Kanunla, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=788 Wed, 13 Jun 2007 18:17:15 +0300 Başkanlığımızca Çocuklarda Vergi Bilincini Oluşturmak Amacıyla Başlatılan Projeye İlişkin “verGİBilir Çalışma Protokolü” İmza Töreni ile 2007 Yılı “VERGİ” Konulu Yarışma Ödül Töreni Yapıldı. Çağı yakalamak yolunda büyük adımlar atan Gelir İdaresi, bir taraftan mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu sağlama yönünde çaba gösterirken... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=787 Wed, 13 Jun 2007 16:48:57 +0300 Konut Finansmanı Kapsamında Kullandırılacak Kredilerle İlgili Kaynak Kullanımını Destekleme Fonuna İlişkin Sirküler Yayınlandı. Başkanlığımızca yayınlanan 2007-2 seri nolu Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Sirküleri’nde; konut finansmanı kapsamında kullandırılacak ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=783 Fri, 08 Jun 2007 12:06:38 +0300 Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamelerinin Süresinde Verilmemesi Durumunda Uygulanacak Usulsüzlük Cezalarına İlişkin İç Genelge Yayınlandı. Başkanlığımızca yayınlanan 2007/1 seri nolu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu İç Genelgesi’nde; veraset yoluyla veya ivazsız surette meydana gelen... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=782 Thu, 07 Jun 2007 11:21:42 +0300 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de Yayımlandı. 07 Haziran 2007 tarih ve 26545 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5679 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile; Belediye Gelirleri ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=781 Thu, 07 Jun 2007 10:29:16 +0300 İptal Edilen Sigorta Muamelelerine İlişkin BSMV Uygulamasında Meydana Gelen Değişikliğe Yönelik Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı. 13 Haziran 2007 tarih ve 26551 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 85 seri nolu Gider Vergileri Genel Tebliğinde;... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=779 Mon, 04 Jun 2007 12:51:56 +0300 Başkanlığımızca 3 Dalda Vergi Konulu Tiyatro Oyunu Yazma Yarışması Düzenlenmiştir. Başkanlığımızca; toplumda vergi bilincinin yerleştirilmesi ve vergi konulu seçkin tiyatro oyunlarının Türk tiyatro literatürüne kazandırılması amacıyla... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=777 Thu, 31 May 2007 18:10:47 +0300 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı. 30.05.2007 tarih ve 26537 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararında; 17/7/2002 tarihli ve 2002/4480 sayılı Kararnamenin eki I sayılı listenin sondan ikinci paragrafı ve II sayılı listenin... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=775 Wed, 30 May 2007 10:18:34 +0300 Özürlü Mükelleflere Yönelik Vergi Rehberleri İçin Ankara Büyük Tiyatro’da Tanıtım Programı Düzenlenecektir. Başkanlığımızın “mükellef memnuniyeti” prensibinin gereği olarak bütün mükelleflerimizin vergisel yükümlülüklerini yerine getirmesi amacıyla yapılan çalışmalardan... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=774 Tue, 29 May 2007 17:56:10 +0300 Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemine İlişkin 2 Seri Nolu Genel Tebliğ Yayımlandı. 15 Haziran 2007 tarih ve 26553 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Tebliğde; 1 Seri Nolu Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliğinin... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=772 Wed, 23 May 2007 17:29:09 +0300 Gelir Vergisi Stopajı Teşvikinin Uygulanmasına İlişkin Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Genel Tebliği Yayımlandı. 26.05.2007 tarih ve 26533 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4 seri nolu Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Genel Tebliği’nde; Gelir Vergisi Stopajı ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=770 Tue, 22 May 2007 17:33:41 +0300 Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi İmzalayan KOBİ’lerin Maliye Bakanlığına Bağlı Vergi Dairelerine Olan Borçlarına İlişkin Tahsilat Genel Tebliği Yayımlandı. 18.05.2007 tarih ve 26526 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 443 seri nolu Tahsilat Genel Tebliği’nde; 5569 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (3) numaralı fıkrasının... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=766 Fri, 18 May 2007 10:08:45 +0300 Gelir İdaresi Başkanlığı 2. Kuruluş Yıldönümünü Kutluyor. Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü iken Bakanlığın bağlı kuruluşu olarak 16 Mayıs 2005 tarihinde kurulan Gelir İdaresi Başkanlığı... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=765 Thu, 17 May 2007 14:15:49 +0300 2006 Yılı Türkiye Kurumlar Vergisi Şampiyonları Belli Oldu. 2006 vergilendirme dönemi ile ilgili olarak 2007 yılı Nisan ayında Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi veren mükelleflerimizden; en çok Kurumlar... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=763 Wed, 16 May 2007 14:37:51 +0300 Yeni Bir Yüz ile Hizmet Veren Başkanlığımız İnternet Sitesinin “Mevzuat” Bölümüne Gelişmiş Bir “Mevzuat Arama” Sayfası Eklenmiştir. Kaliteli hizmet sunma anlayışımızın bir gereği olarak, internet sayfamızda yer alan “Mevzuat” bölümüne “Mevzuat Arama” sayfası eklenerek... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=761 Mon, 14 May 2007 17:11:32 +0300 Başkanlığımızca Mükelleflerimizin Vergisel Yükümlülüklerini Yerine Getirirken Faydalanabilecekleri İki Yeni Rehber Yayınlanmıştır : “2007 Yılı Vergi Takvimi” ve “Vergimi Kolayca Nasıl Öderim?” Başkanlığımız, benimsediği “mükellef memnuniyeti” prensibinin bir sonucu olarak tüm mükelleflerimizin vergisel yükümlülüklerini yerine getirirken en doğru bilgiye ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=760 Mon, 14 May 2007 15:18:19 +0300 Başkanlığımız Birimlerine Tanınan Tecil ve Taksitlendirme Yetkisi İle Bu Yetkinin Kullanılmasında Uyulması Gereken Esasların Belirtildiği 2007/3 Tahsilat iç Genelgesi Yayımlandı. 2007/3 Seri No.lu Tahsilat İç Genelgesi’nde; 6183 sayılı AATUHK’nun 48 inci maddesine istinaden ekonomik ve mali zorluklar içinde bulunduklarını belirterek tecil talebinde bulunan mükelleflerin... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=759 Mon, 14 May 2007 14:38:08 +0300 Kabahatler Kanunu’nda Yapılan Bazı Değişiklikler Neticesinde İdari Para Cezalarının Uygulamasına Yönelik Değişikliklerin Yer Aldığı 442 Seri No.lu Tahsilât Genel Tebliği Yayımlandı. 19/12/2006 tarihli ve 26381 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5560 sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=757 Mon, 14 May 2007 11:30:43 +0300 Vergi Daireleri Koordinasyon Uzlaşma Komisyonunun Teşekkülü ve İşleyişiyle İlgili VUK Genel Tebliğ Yayımlandı. 10.05.2007 tarih ve 26518 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 372 seri nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde; 23/3/2007 tarih ve 26471 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=756 Thu, 10 May 2007 10:11:32 +0300 Başkanlığımızca, 45 Bin Vergi Dairesi Çalışanımıza, ''Mükellef Hizmetleri Temel Teknikleri'' Konusunda Eğitim Verilmeye Başlanılmıştır. Mükellef odaklı hizmet anlayışı çerçevesinde, Vergi Dairelerinde mükelleflerimize daha kaliteli hizmet verilmesi amacıyla Türkiye çapında “Mükellef Hizmetleri Temel Teknikleri” ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=755 Mon, 07 May 2007 13:55:58 +0300 Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı İle İlgili Olarak Kurumlar Vergisi Kanunu 7 Nolu Sirküleri Yayınlandı. Söz konusu sirkülerde, 2007 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı negatif olduğundan... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=750 Thu, 03 May 2007 11:59:45 +0300 Türkiye Cumhuriyeti İle Bahreyn Arasında İmzalanan Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması 5629 Sayılı Kanun İle Onaylanmıştır. 14 Kasım 2005 tarihinde imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Krallığı Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=749 Tue, 01 May 2007 19:09:51 +0300 “Gelir İdaresi Başkanlığı 2006 Yılı İdare Faaliyet Raporu ” İnternet Sayfamızda Yayınlanmıştır. Başkanlığımızca örnek bir gelir idaresi olma düşüncesinden hareketle, evrensel standartlara uygun, mükellef odaklı anlayış çizgisinde yeni projeler üreten... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=748 Tue, 01 May 2007 16:37:04 +0300 İhraç Kaydıyla Teslimlerde Tecil-Terkin Uygulaması ile Tevkifat Uygulamasına İlişkin 104 Seri Nolu KDV Genel Tebliği Yayımlandı. 01.05.2007 tarih ve 26509 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 104 seri nolu KDV Genel Tebliğinde; ihraç kaydıyla teslimlerde tecil-terkin uygulaması... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=747 Tue, 01 May 2007 10:40:02 +0300 5615 Sayılı Kanunla G.V.K’nun Esnaf Muaflığı, Değer Artış Kazançları ve Ücretlilerde Vergi İndirimi Konularındaki Değişikliklere İlişkin GV Genel Tebliği Yayımlandı. 01.05.2007 tarih ve 26509 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 264 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde; 5615 sayılı Kanunla, Gelir Vergisi Kanununun... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=746 Tue, 01 May 2007 10:29:35 +0300 Müşterek Bahisler Üzerinden Alınan Eğlence Vergisi Uygulamasına İlişkin Belediye Gelirleri Kanunu Sirküleri Yayınlandı. Başkanlığımızca yayınlanan 3 seri nolu Belediye Gelirleri Kanunu Sirküleri’nde; Belediye Gelirleri Kanununda yer alan müşterek bahislerden alınan eğlence ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=745 Thu, 26 Apr 2007 16:09:32 +0300 2006 Yılı Türkiye Gelir Vergisi Şampiyonları Belli Oldu. 2006 vergilendirme dönemi ile ilgili olarak 2007 yılı Mart ayında Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi veren mükelleflerimizden; yıllık gelir vergisi ile sadece gayrimenkul sermaye iradı dolayısıyla en çok... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=742 Wed, 25 Apr 2007 16:59:03 +0300 Mükelleflerimize ve Meslek Mensuplarına Önemli Hatırlatma 5615 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 371 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bazı beyannamelerde beyanname verme süreleri... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=741 Tue, 24 Apr 2007 10:40:17 +0300 Merkez Atamalı Taşra Personelinden Doldurulması İstenilen Personel Tanıtma Formu Vergi Dairesi Müdürü, Müdür, Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı, Müdür Yardımcısı, Vergi Denetmeni, Vergi Denetmen Yardımcısı... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=740 Fri, 20 Apr 2007 17:23:27 +0300 Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı Niteliğindeki Gayrimenkullere İlişkin Harç İstisnasının Uygulanması Hakkında Usul ve Esaslara İlişkin Genel Yazı Yayımlandı. 18 Nisan 2007 Tarihli Kültür ve Tabiat Varlıkları konulu genel yazı ile korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı niteliğindeki gayrimenkullere ilişkin harç istisnasının; gayrimenkulün alımı satımı... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=739 Fri, 20 Apr 2007 12:15:32 +0300 Avcılık Belgesi Harçlarının Yıllık Takip ve Tahsilinin Sağlanması Hususunda Harçlar Kanunu İç Genelgesi Yayımlandı. Çevre ve Orman Bakanlığından Başkanlığımıza intikal eden yazılarda, avcılık belgelerinin vize işlemleri sırasında, 2005 yılında düzenlenmiş avcılık belgelerine ilişkin 2006 yılı harçları tahsil edilmeden... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=738 Fri, 20 Apr 2007 11:55:34 +0300 5615 Sayılı Kanunla Vergi Usul Kanununda Yapılan Değişikliklere İlişkin VUK Genel Tebliği Yayımlandı. 17 Nisan 2007 tarih ve 26496 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 371 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde; 5615 Sayılı Kanunla Vergi Usul Kanunu’nda yapılan... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=735 Tue, 17 Apr 2007 11:44:37 +0300 Kamu İdarelerince İşletilen Sosyal Tesislerinin Kullanımında Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğ Yayımlandı. 17 Nisan 2007 tarih ve 26496 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2007-1 sayılı Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ’de; merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=734 Tue, 17 Apr 2007 11:37:04 +0300 Konut Finansmanı Sistemi Kapsamında Yapılacak İşlemlerde B.S.M.V İstisnası Uygulanmasına İlişkin 84 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı. Başkanlığımızca yayımlanan 84 seri nolu Gider Vergileri Genel Tebliğinde; Konut Finansmanı Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=733 Tue, 17 Apr 2007 11:28:24 +0300 Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Sürelerine İlişkin Gelir Vergisi Sirküleri Yayınlandı. Başkanlığımızca yayınlanan 63 seri nolu gelir vergisi sirkülerinde; Gelir Vergisi Kanununun Mükerrer 120 nci maddesinde 5615 sayılı Kanunla yapılan ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=731 Fri, 13 Apr 2007 16:25:56 +0300 Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Sayfası “Mevzuat” Bölümü Yeni Bir Yüz Ve Yeni Fonksiyonlarla Hizmete Girmiştir. İnternet sayfamızda yer alan “mevzuat” bölümü yenilenerek, bilgiye ulaşım daha kolay hale getirilmiştir... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=728 Thu, 12 Apr 2007 11:45:26 +0300 D.V. Kanununda "Noterlerin Mecburiyeti" Konusu ile İlgili Olarak Uygulamaya Yönelik D.V. Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı. 12 Nisan 2007 tarih ve 26491 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 48 seri nolu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=727 Thu, 12 Apr 2007 10:28:46 +0300 Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu ve 1 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Hakkında 17 İlde Bilgilendirme Konferansları Düzenlenmektedir. Mükellefleri ve kamuoyunu yeni çıkan mevzuat konusunda önceden bilgilendirerek, karşılıklı iletişim ile ortaya çıkabilecek sorunların ne olduğu konusunda önceden önlem almak, tereddütleri... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=726 Thu, 12 Apr 2007 09:42:11 +0300 Dövize Endeksli Kredilerde Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Matrahının Belirlenmesine ilişkin Gider Vergileri Sirküleri Yayınlandı. Başkanlığımızca 11.04.2007 tarihinde yayınlanan Gider Vergileri Sirküleri/6 ile banka ve bankerler (faktoring ve finansman şirketleri) tarafından kullandırılan dövize endeksli kredilerde banka... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=724 Wed, 11 Apr 2007 16:17:46 +0300 ÖTV Genel Tebliğleri Ekinde Yer Alan Taahhütnamelere İlişkin Damga Vergisi ile İlgili Olarak Uygulamada Meydana Gelen Tereddütlerin Giderilmesine Yönelik Sirküler Yayınlandı. Başkanlığımızca yayınlanan 17 seri nolu Damga Vergisi Sirkülerinde; Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğleri ekinde yer alan taahhütnamelere ilişkin damga vergisi ile ilgili olarak uygulamada... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=723 Tue, 10 Apr 2007 14:15:26 +0300 Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna Hersek Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması Resmi Gazetede Yayımlandı. 08 Nisan 2007 tarih ve 26487 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan gelir ve servet üzerinden alınan vergilerde çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=721 Mon, 09 Apr 2007 10:24:40 +0300 İnternet Sayfamızın İngilizce Versiyonunda Yayınlanan Türk Vergi Sistemi Tanıtım Metni Güncellenmiştir. Gelir İdaresi Başkanlığı olarak mükelleflerin vergilendirme ile ilgili ödevlerini yerine getirirken bilgiye en süratli şekilde ulaşabilmeleri amacıyla hizmet veren internet sitemizin geliştirilmesi ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=719 Fri, 06 Apr 2007 18:19:57 +0300 Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Düzenlenmesi ile İlgili Açıklamaların Yer Aldığı KVK Sirküleri Yayınlandı. Başkanlığımızca yayınlanan 6 seri nolu Kurumlar Vergisi Sirkülerinde; 2006 vergilendirme dönemine ilişkin verilecek... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=716 Thu, 05 Apr 2007 16:40:02 +0300 Gelir İdaresi Başkanlığınca, Şubat Döneminde KDV Tahakkuklarında Yüzde 26.7'lik Artış Olduğuna İlişkin Basın Açıklaması Yayınlandı. 3 Nisan 2007 tarihli Basın Açıklaması’nda; Şubat 2007 döneminde KDV tahakkuklarında yüzde 26.7'lik artış olduğu ifade edilerek... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=713 Wed, 04 Apr 2007 18:43:32 +0300 Gelir İdaresi Başkanlığı’nca Yeni Bir Rehber Daha Hazırlanmıştır. “Alışverişlerde Belge Almanın Önemi” (Neden Fiş Fatura Almalıyız?) Gelir İdaresi Başkanlığı olarak verginin toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesini sağlamaya yönelik çalışmalarımız kapsamında mükelleflere yol gösterici olmak üzere hazırlamakta olduğumuz... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=712 Wed, 04 Apr 2007 11:22:08 +0300 Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı. 04 Nisan 2007 tarih ve 26483 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=711 Wed, 04 Apr 2007 10:31:42 +0300 Fason Üretimde Tecil-Terkin Uygulaması Hakkında Sirküler Yayınlandı. Konuyla ilgili olarak 03/04/2007 tarihinde yayınlanan 4 Seri Nolu Özel Tüketim Vergisi Sirkülerinde; sanayi sicil belgesi sahibi imalatçıların fason imalat yapması ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=710 Tue, 03 Apr 2007 12:55:56 +0300 1 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı. 03/04/2007 tarih ve 26482 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde; 1/1/2006 tarihinden itibaren geçerli olmak ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=709 Tue, 03 Apr 2007 12:39:39 +0300 Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında 1 Seri Nolu Genel Tebliğ Yayımlandı. 03/04/2007 tarih ve 26482 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Seri Nolu Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Genel Tebliğ’de; vakıflara vergi ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=708 Tue, 03 Apr 2007 11:51:31 +0300 Kurumlar Vergisi Kanununun Uygulanmasında Birliğin Sağlanması Amacıyla 369 Sıra Nolu V.U.K. Genel Tebliği Yayımlandı. Konuyla ilgili olarak yayımlanan 369 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde; repo ve ters repo işlemleri ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=707 Tue, 03 Apr 2007 11:35:49 +0300 Elektronik Ortamda Beyanname Gönderen Mükellefler İçin Uyarı Elektronik ortamda; 2006 dönemi için Kurumlar Vergisi beyannamesi gönderecek mükelleflerin... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=706 Tue, 03 Apr 2007 09:35:34 +0300 Her Yıl Temmuz Ayının Birinden Yirmisine Kadar “Mali Tatil” Uygulanması Hakkında Kanun Resmi Gazetede Yayımlandı. 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun ile, her yıl Temmuz ayının birinden yirmisine kadar mali tatil uygulaması ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=703 Thu, 29 Mar 2007 18:37:30 +0300 Yurt Dışına Çıkış Harcı Konusunda Uyulması Gereken Usul ve Esaslara İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı. 30 Mart 2007 tarih ve 26478 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Seri Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanunun Uygulanmasına Dair Genel Tebliğ ile 5597 sayılı... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=702 Thu, 29 Mar 2007 14:29:09 +0300 Bireysel Emeklilik Hesaplarının 6183 Sayılı Kanun Uyarınca Cebri Takibine İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı Tahsilat İç Genelgesi Yayınlandı. Konuyla ilgili olarak yayınlanan 2007/2 seri nolu Tahsilât İç Genelgesi’nde; vadesi geldiği halde ödenmemiş olan kamu alacaklarının 6183 sayılı Kanunun cebri takibata ilişkin... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=699 Mon, 26 Mar 2007 18:00:41 +0300 Yurt Dışına Çıkış Harcını 01 Nisan 2007’den İtibaren 15 YTL’ye İndiren Kanun Resmi Gazete Yayımlandı. 23 Mart 2007 tarih ve 26471 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5597 Sayılı Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun İle Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=698 Fri, 23 Mar 2007 10:39:04 +0200 Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapan Yönetmelik Yayımlandı. 23 Mart 2007 tarih ve 26471 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 3/2/1999 tarihli ve 23600 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uzlaşma Yönetmeliğinin... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=697 Fri, 23 Mar 2007 10:25:06 +0200 Makine-Teçhizat Teslimlerinin Finansal Kiralama Yoluyla Yapılması Halinde KDV Uygulaması Hakkında Sirküler Yayınlandı. Konuyla ilgili olarak 21.03.2007 tarihinde yayınlanan 47 seri nolu Katma Değer Vergisi Sirkülerinde; teşvik belgesine sahip mükelleflerin... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=693 Wed, 21 Mar 2007 14:56:05 +0200 5602 Sayılı Şans Oyunları Hâsılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı. 14.03.2007 tarihinde kabul edilen 21.03.2006 tarih ve 26469 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5602 Sayılı Şans Oyunları Hâsılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanun ve 7258 sayılı Futbol ve Diğer... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=692 Wed, 21 Mar 2007 10:19:53 +0200 07.09.2006 Tarihli Basın Açıklaması http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=691 Tue, 20 Mar 2007 17:20:05 +0200 Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında 3 Seri Nolu Tebliğ Yayımlandı. 16 Mart 2007 tarih ve 26464 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3 Seri Nolu Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğ ile ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=679 Tue, 20 Mar 2007 11:13:25 +0200 1 Sıra Nolu Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliği Yayımlandı. Konuyla ilgili olarak yayımlanan 1 Sıra Nolu Genel Tebliğ’de; tütün mamulleri ve alkollü içkilerde bandrol kullanımı, kod uygulaması ve ürün izleme sistemi... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=678 Mon, 19 Mar 2007 14:52:53 +0200 Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Verme Süresi 26 Mart 2007 Pazartesi ve Şubat 2007 Dönemine Ait Aylık Muhtasar Beyanname Verme Süresi Tüm Aylık Muhtasar Beyanname Veren Mükellefler İçin 23 Mart 2007 Cuma Günü Mesai Saati Sonuna Kadar Uzatılmıştır. Konu ile ilgili 13.03.2007 tarihinde yayınlanan 62 seri nolu Gelir Vergisi Sirküleri’nde; Vergi Usul Kanununun 17 nci maddesindeki yetkiye dayanılarak, gelir vergisi mükelleflerinin 2006 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin (G.V.K.’nun Geçici 67/11 inci maddesine... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=674 Tue, 13 Mar 2007 15:40:29 +0200 Şubat/2007 Vergilendirme Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Beyannameleri 26 Mart 2007 Günü Mesai Bitimine Kadar Verilebilecektir. Gelir vergisi yıllık beyan döneminin Şubat/2007 dönemine ilişkin katma değer vergisi beyan dönemine rastlaması göz önüne alınarak, 13.03.2007 tarih ve KDV-46/2007-2 sayılı Katma Değer Vergisi Sirküleri ile Vergi Usul Kanununun 17 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=673 Tue, 13 Mar 2007 14:59:29 +0200 Beyana Tabi Geliri Sadece Kira Gelirinden Oluşan Mükelleflerimiz, İsteğe Bağlı Olarak, Beyannamelerini Kendileri Elektronik Ortamda Gönderebilecekler. Mükelleflerimizin vergisel sorumluluklarını kısa sürede ve en az maliyetle yerine getirmelerini sağlamak amacıyla Başkanlığımızca yayınlanan 26 seri nolu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile beyana tabi geliri sadece kira... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=672 Tue, 13 Mar 2007 14:10:43 +0200 Başkanlığımızca, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi İle Eki Cetvelin Elektronik Ortamda Gönderilmesine Yönelik Açıklamaların Yer Aldığı Sirküler Yayınlandı. 12.03.2007 tarihinde yayınlanan KKDF–1/2007–1 nolu Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Sirküleri’nde; KKDF kesintisi bildirim ve eki cetveli düzenlemek zorunda olanlar; Bildirimin dönemi; Uygulamanın başlama tarihi; Kesinti oranının % 0 olarak belirlendiği... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=671 Tue, 13 Mar 2007 12:19:45 +0200 Başkanlığımızca, TÜFE' ye Endeksli Devlet Tahvillerinin Vergilendirilmesine Yönelik Açıklamaların Yer Aldığı Gelir Vergisi Sirküleri Yayınlandı. 12.03.2007 tarihinde yayınlanan 61 seri nolu Gelir Vergisi Sirküleri’nde; enflasyondaki değişmelerden etkilenmeyen öngörülebilir net getiri ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=670 Mon, 12 Mar 2007 11:48:26 +0200 Türkiye'de Sahibi Bulundukları Konutları Kiralamak Suretiyle Kira Geliri Elde Eden Yabancılar İçin Kira Geliri Beyan Rehberi Hazırlandı. Türkiye’de yerleşik sayılmayan yabancıların ülkemizde sahibi oldukları konutları kiraya verdikleri ve karşılığında da kira geliri elde ettikleri kamuoyunca ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=665 Tue, 06 Mar 2007 17:20:29 +0200 Geçici 67 inci Madde Kapsamındaki Gelirlerin Beyanı İle Dar Mükellef Gerçek Kişilerin Vergilendirilmelerine İlişkin GVK Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı. 08.03.2007 tarih ve 26456 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 263 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği'nde; Gelir Vergisi Kanunu geçici 67 inci maddesi kapsamındaki gelirlerin ihtiyari beyanı ile tevkif edilen... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=661 Sat, 03 Mar 2007 10:23:22 +0200 KDV İade Alacağının Geçici Vergiye Mahsubu İle Geçici Verginin Mahsup ve İadesine İlişkin GVK Genel Tebliği Yayımlanmıştır. 06 Mart 2007 tarih ve 26454 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 262 seri nolu Gelir Gergisi Genel Tebliği’nde; Katma Değer Vergisi iade alacağının geçici vergiye mahsup edilmesi... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=660 Fri, 02 Mar 2007 15:30:58 +0200 Yatırım İndiriminden Yararlanacak Gelir Vergisi Mükelleflerine Yönelik Açıklamaların Yer Aldığı Sirküler Yayınlandı. Konuyla ilgili olarak yayınlanan 60 seri nolu Gelir Vergisi Sirkülerinde; Gelir Vergisi Kanununun Geçici 69 uncu maddesinde yer alan... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=659 Fri, 02 Mar 2007 11:20:07 +0200 Belediye Gruplarının Tespitine İlişkin Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı. 23.02.2007 tarihli ve 26443 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2007/1 nolu Tebliğ’de; 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 95 inci maddesi gereğince, Maliye Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatı... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=658 Fri, 02 Mar 2007 11:01:34 +0200 Düzeltme Beyannamelerine ilişkin Açıklamaların Yer Aldığı V.U.K. Genel Tebliği Yayımlandı. 01 Mart 2007 tarih ve 26449 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 368 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; daha önce verilmiş bulunan beyanname veya beyannamelerdeki hata ve/veya eksikliklere... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=657 Thu, 01 Mar 2007 11:02:19 +0200 Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Verme Dönemi Başladı. 2006 yılı gelirlerine ait Yıllık Gelir Vergisi Beyanname verme süresi 1 Mart 2007 tarihi itibariyle başlıyor. 15 Mart 2007 tarihine kadar verilebilecek olan beyannameler için hesaplanan gelir vergisinin ilk taksidi... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=656 Wed, 28 Feb 2007 17:03:20 +0200 Mükelleflerimizin Beyan Dönemindeki Vergi Yükümlülüklerini Kolayca Yerine Getirmeleri Amacıyla Beş Adet Yeni Rehber Hazırlanmıştır. Başkanlığımızın mükellef odaklı ve kaliteli hizmet sunma anlayışının bir gereği olarak, yaklaşan beyan döneminde mükelleflerimize yol göstermesi amacıyla ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=653 Fri, 23 Feb 2007 17:54:01 +0200 2006 Dönemine İlişkin Ba ve Bs Formlarının Verilme Süresi 02 Nisan 2007 Tarihine Kadar Uzatılmıştır. Başkanlığımızca yayınlanan 25 numaralı Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde; 28 Şubat 2007 tarihine kadar verilmesi gereken 2006 dönemine ilişkin... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=652 Fri, 23 Feb 2007 17:10:27 +0200 Bireysel Emeklilik Sistemi ve Diğer Şahıs Sigortalarına Ödenen Katkı Payları ve Primlerine İlişkin Gelir Vergisi Sirküleri Yayınlandı. Söz konusu yayınlanan 59 numaralı Gelir Vergisi Sirkülerinde, bireysel emeklilik sistemi ve diğer şahıs sigortalarına ödenen katkı payları ve primlerin... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=649 Fri, 23 Feb 2007 16:26:16 +0200 Başkanlığımızca; Denetim Elemanları Tarafından Yapılan Vergi İncelemelerine Yönelik Basın Açıklaması Yapılmıştır. 21.02.2007 tarihli basın bülteninde; son zamanlarda değişik basın ve yayın organlarında Başkanlığımız inceleme elemanlarınca yürütülen vergi incelemeleri konusunda... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=646 Thu, 22 Feb 2007 17:16:02 +0200 "Ülkemi Seviyorum Belgemi Alıyorum" Kampanyasına İlişkin Açıklamalar Öğrencilere belge alma alışkanlığının kazandırılması amacıyla Başkanlığımızca, "Ülkemi Seviyorum Belgemi Alıyorum" kampanyası... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=642 Thu, 22 Feb 2007 12:06:34 +0200 Bilgi İsteme Usul ve Esasları ile Tam Tasdik Raporlarının Teslimi Konularının Yer Aldığı SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. 23 Şubat 2007 tarih ve 26443 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 41 seri nolu SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliğinde; karşıt inceleme yapılması konusundaki düzenlemeleri saklı kalmak üzere... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=641 Tue, 20 Feb 2007 16:15:53 +0200 19 – 23 Şubat 2007 Tarihleri Arasında Vergi Haftası Kutlanıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı’nca her yıl kutlanılmakta olan vergi haftasının bu yıl 18’incisi 19 – 23 Şubat 2007 tarihleri arasında kutlanıyor... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=640 Mon, 19 Feb 2007 15:07:13 +0200 Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (III) Sayılı Listede Yer Alan Mallarda Uygulanan ÖTV’ye İlişkin Değişiklik Yapılmıştır. Konuyla ilgili olarak yayımlanan 2007/11674 Karar Sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan mallarda uygulanan özel tüketim vergisinin belirlenmesine ilişkin 25/7/2005 tarihli ve 2005/9145 sayılı... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=639 Mon, 19 Feb 2007 11:18:39 +0200 Basit Usule Tabi Mükelleflerin 2006 Yılına Ait Yıllık Beyannamelerinin Verilme Süresi 23 Şubat 2007 Tarihine Kadar Uzatıldı. Başkanlığımızca yayınlanan 58 seri nolu Gelir Vergisi Sirküleri ile geliri sadece basit usulde tespit olunan ticari kazançlardan ibaret olan gelir vergisi mükelleflerinin 2006 takvim yılına ait yıllık... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=638 Thu, 15 Feb 2007 16:06:40 +0200 Gelir Uzmanlığı Görev, Çalışma ve Atama Yönetmeliği ile Vergi Dairesi Başkanlıklarının Kuruluş ve Görev Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de Yayımlandı. 15.02.2007 tarih ve 26435 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gelir İdaresi Başkanlığı taşra teşkilatı gelir uzmanlarının görev, sorumluluk, çalışma ve atanmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlendiği Gelir Uzmanlığı Görev, Çalışma ve Atama Yönetmeliği ile Vergi Dairesi Başkanlıklarının... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=637 Thu, 15 Feb 2007 15:07:27 +0200 Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarının Uygulamasına Yönelik Sirküler Yayınlandı. Başkanlığımızca yayınlanan 1 seri nolu Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Sirkülerinde; Türkiye’de tam mükellef olanların anlaşmaya taraf diğer ülkelerde elde ettikleri gelirlerinin ilgili anlaşma hükümleri... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=636 Thu, 15 Feb 2007 09:52:17 +0200 Kira Geliri Beyanname Hesaplama Sistemi Güncellenerek Hizmete Girmiştir. Gelir İdaresi Başkanlığı, mükellef odaklı hizmet anlayışının gereği olarak, mükelleflerimizin 2006 yılında elde ettikleri kira gelirlerinin beyanında kolaylık sağlamak amacıyla “Kira Geliri Beyanname... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=634 Wed, 14 Feb 2007 11:13:48 +0200 Ocak 2007 Dönemine İlişkin Katma Değer Vergisi Beyanname Verme Süresi 23 Şubat 2007 Tarihine Kadar Uzatıldı. Başkanlığımızca yayınlanan 45 seri nolu Katma Değer Vergisi Sirkülerinde; dördüncü üç aylık geçici vergi beyan döneminin Ocak 2007 dönemine ilişkin katma değer vergisi... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=631 Tue, 06 Feb 2007 12:32:38 +0200 Ekim-Aralık 2006 Dönemine İlişkin Dördüncü Üç Aylık Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresi 14 Şubat 2007 Tarihine Kadar Uzatıldı. Konuyla ilgili olarak yayınlanan 57 seri nolu Gelir Vergisi Sirkülerinde; yoğun yıl sonu işlemleri ile ilgili olarak Başkanlığımıza iletilen sorunlar nedeniyle, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 2006 yılı Ekim-Aralık dönemine ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=630 Tue, 06 Feb 2007 11:59:18 +0200 Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı Törenle Hizmete Açıldı. 2006/10788 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığının Mecidiyeköy’deki binası 03 Şubat 2007 tarihinde Maliye Bakanı Sayın Kemal UNAKITAN’ın katıldığı törenle... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=629 Tue, 06 Feb 2007 11:36:32 +0200 Vergi Beyannamelerinin Elektronik Ortamda Gönderilmesinde Yasal Olmayan Hiçbir Hususun Bulunmadığına İlişkin Başkanlığımızca Basın Açıklaması Yapılmıştır. Konuyla ilgili olarak yayınlanan basın açıklamasında Vergi Usul Kanununun Maliye Bakanlığına vermiş olduğu yetki doğrultusunda yapılmakta olan elektronik beyanname uygulamasında yasal olmayan hiçbir... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=626 Mon, 05 Feb 2007 19:01:16 +0200 4 Şubat 2007 Pazar Günü, 09:00 ile 14:00 Saatleri Arasında Elektronik Hizmetlerimize Geçici Bir Süreyle Ara Verilecektir. 4 Şubat 2007 pazar günü, 09:00 ile 14:00 saatleri arasında Başkanlığımız bilgi işlem sisteminin yıllık olağan bakım çalışmaları yapılacağından... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=624 Fri, 02 Feb 2007 16:24:59 +0200 Gelir İdaresi Başkanlığından Yeni Bir Rehber : Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberi. Gelir İdaresi Başkanlığı, basit usulde ticari kazanç elde eden mükelleflerimizin vergi ile ilgili ödevlerini yerine getirirken hataya düşmemeleri için başvurabilecekleri bir kaynak olarak... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=623 Fri, 02 Feb 2007 14:03:51 +0200 Vergi Beyannameleri ve Bildirimlerinin İnternet Ortamında Gönderilmesine İlişkin VUK Genel Tebliği Yayımlandı. Başkanlığımızca yayımlanan 367 sıra nolu VUK Genel Tebliği ile; 346 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin "2. Beyannameleri Elektronik Ortamda Göndermek Zorunda Olanlar’’ bölümünde yer alan hadlerde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=622 Thu, 01 Feb 2007 11:22:07 +0200 Büyük Şehirlerde Yayımlanan Gazetelerde Gayrimenkul Satış İlanı ve Köylerde Gecikme Zammı Uygulamasıyla İlgili Tahsilat Genel Tebliği Yayımlanmıştır. Konu ile ilgili olarak yayımlanan 441 seri nolu Tahsilat Genel Tebliği’nde; Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre satışa çıkarılacak gayrimenkullerin... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=621 Tue, 30 Jan 2007 10:39:21 +0200 5479 Sayılı Kanunla 6183 Sayılı Kanunda Yapılan Düzenlemelere İlişkin Resmi Gazete’de Tahsilat Genel Tebliğ Yayımlandı. 30.01.2007 tarih ve 26419 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 440 seri nolu Tahsilat Genel Tebliği’nde; 5479 sayılı, Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Özel Tüketim... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=620 Tue, 30 Jan 2007 10:36:55 +0200 Konya Vergi Dairesi Başkanlığınca Türkiye Genelinde “Vergi… Kimin için?... Ne İçin?...” Konulu “Fotoğraf Yarışması” Düzenlenmiştir. Vergi ile kamu harcamaları arasındaki doğrudan ilişkiyi fotoğraf sanatçısı gözüyle kamuoyuna daha net aktarabilmek ve vergi bilinci oluşumuna... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=617 Mon, 29 Jan 2007 14:23:32 +0200 Gelir İdaresi Başkanlığı Ankara’da Açılacak Olan KOBİ Bilgi Eğitim Fuarına Katılıyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin özel sektörde ve kamuda KOBİ’lerle ilgili faaliyette bulunan kurum ve kuruluşları ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=615 Thu, 25 Jan 2007 17:18:38 +0200 Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve Bursa İl Merkezlerindeki Motorlu Taşıtlar Vergisini Tahsile Yetkili Vergi Daireleri 27 Ocak 2007 Cumartesi Günü Mesai Saati Sonuna Kadar Açık Bulundurulacaktır. Konuya ilişkin olarak yayınlanan Basın Bülteninde; Motorlu Taşıtlar Vergisi birinci taksiti ödeme süresinin 31 ocak 2007 çarşamba günü sona ermesi ve bu nedenle vergi dairelerindeki yığılmaların önlenmesi... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=613 Thu, 25 Jan 2007 15:01:01 +0200 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’ nda Yer Alan Bazı Ödemelerden Yapılacak Tevkifat Oranları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı. 2006/11447 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’ nun 15 inci ve 30 uncu maddelerinde yer alan bazı ödemelerden... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=606 Mon, 15 Jan 2007 18:13:55 +0200 Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların Değerlemesinde Uygulanacak Kurların Belirlendiği VUK Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı. 17.01.2007 tarih ve 26406 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 366 Seri No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde; Borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=605 Mon, 15 Jan 2007 16:28:13 +0200 Akaryakıt Pompalarında Kullanılan Ödeme Kaydedici Cihazlarda Kullanılacak Kağıt Rulolar Hakkında Sirküler Yayınlandı. Konuyla ilgili olarak yayınlanan 8 seri nolu Ödeme Kaydedici Cihaz Sirkülerinde; Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanuna göre... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=601 Thu, 11 Jan 2007 17:06:55 +0200 Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan Mükelleflere Hizmette Yeni Rehberler. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından vergi ile ilgili çeşitli konularda mükelleflere yol gösterecek 5 yeni rehber kullanıma... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=599 Tue, 09 Jan 2007 10:07:47 +0200 Gelir İdaresi Başkanlığı’nca Sunulan Ücretsiz E-Posta Bilgilendirme Hizmetinden Yararlanan Abone Sayısı Bir Yıl İçinde % 137 Artış Göstererek 96.046 Kişiye Ulaştı. Gelir İdaresi Başkanlığı’nca mükellef odaklı hizmet ilkesinin gereği olarak sunulan ücretsiz e-posta bilgilendirme hizmeti uygulamasından yararlanan abone sayısı... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=598 Thu, 04 Jan 2007 17:02:54 +0200 2007 Yılı SM, SMMM ve YMM Asgari Ücret Tarifesi Resmi Gazete’de Yayımlandı. 30.12.2006 tarih ve 26392 sayılı 4. Mükerrer Resmi Gazete’de; 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=597 Fri, 29 Dec 2006 17:38:25 +0200 Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Mükellefleri e-beyanname Uygulaması İçin Duyuru Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı mükelleflerinin yeni mükellef oldukları vergi dairesine 01.01.2007 tarihinden itibaren elektronik ortamda ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=596 Fri, 29 Dec 2006 16:28:18 +0200 Hiçbir Geliri Olmadığını Belgeleyenlere, Emeklilere, Gazilere, Şehitlerin Dul ve Yetimlerine Ait Brüt 200 m2'yi Geçmeyen Tek Meskenin Bina Vergisi Oranının Sıfıra İndirilmesine İlişkin BKK Yayımlandı. 29 Aralık 2006 tarih ve 26391 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2006/11450 sayılı BKK ile; kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup onsekiz yaşını doldurmamış olanlar hariç ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=595 Fri, 29 Dec 2006 11:07:07 +0200 Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranlarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı. 29 Aralık 2006 tarih ve 26391 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2006/11449 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=594 Fri, 29 Dec 2006 10:49:13 +0200 2006 Yılı Harcamaları Esas Alınarak 2007 Yılında Uygulanacak Vergi İadesine İlişkin “Ücretlilerde Vergi İndirimi” Dijital Rehberi İnternet Sitemizde Yayınlanmıştır. “Ücretlilerde Vergi İndirimi” rehberinde; iade kapsamına giren ve girmeyen harcama kalemleri, ücretliler ve işverenler tarafından yapılacak işlemler... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=590 Fri, 22 Dec 2006 15:56:28 +0200 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Gereğince İşyeri Tescili İçin “İşyeri Bildirgesi” ve “e-bildirge” Sözleşmesi Konularında Başkanlığımızca Açıklamalarda Bulunulmuştur. Başkanlığımız merkez ve merkez dışı birimleri yetkilileri tarafından 22/12/2006 tarihine kadar Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilen SSK Sigorta İl Müdürlüklerine başvurularak... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=589 Fri, 22 Dec 2006 11:26:59 +0200 Mazbut Vakıflar Tarafından Elde Edilen Kira Gelirlerinde Gelir Vergisi Tevkifatı Uygulamasına İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı. 22 Aralık 2006 tarih ve 26384 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 261 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde; 1/1/2004 tarihinden önceki dönemlere ilişkin kira ödemelerinden... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=588 Fri, 22 Dec 2006 10:41:27 +0200 Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve Bursa İl Merkezlerindeki Motorlu Taşıtlar Vergisini Tahsile Yetkili Vergi Daireleri 23 Aralık ve 30 Aralık 2006 Tarihlerinde Açık Bulundurulacaktır. Otomobil sektöründeki satış işlemlerinin aralık ayının son haftalarında yoğunlaştığı göz önüne alınarak... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=586 Thu, 21 Dec 2006 17:37:02 +0200 Bazı Vergi Kanunlarında Yer Alan Had ve Tutarların Tespitine İlişkin Genel Tebliğler Yayımlanmıştır. 20 Aralık 2006 tarih ve 26382 sayılı Resmi Gazete’de, çeşitli vergi kanunlarında yer alan had ve tutarlar 2007 yılı için yeniden değerleme oranı... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=585 Wed, 20 Dec 2006 18:27:22 +0200 Diplomatik Kuruluş ve Konsolosluk Mensuplarına KDV İstisnası Sağlayan Banka Kartı Verilmesine İlişkin KDV Genel Tebliği Yayımlandı. 26.12.2006 tarih 26388 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 103 seri nolu KDV Genel Tebliğinde; Türkiye’nin diplomatik temsilcilik mensuplarına bütün mal ve hizmetlerde KDV istisnası sağlayan ülkelerin... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=583 Wed, 20 Dec 2006 16:06:04 +0200 İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Teslimlerinde ÖTV İstisnasına İlişkin Faaliyet Tasdik Raporu Uygulaması Konusunda SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliğ Yayımlandı. Konuyla ilgili olarak yayımlanan 40 sıra nolu Serbest Muhasebecilik Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği’nde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=559 Wed, 20 Dec 2006 09:51:41 +0200 01/01/2007 Tarihinden İtibaren Trafik Muayene İstasyonlarınca Alınacak Muayene Tutarlarına İlişkin Sirküler Yayınlandı. Konuyla ilgili olarak yayınlanan 2 nolu Karayolları Trafik Muayene İstasyonlarında Yapılacak Araç Muayenelerinde Alınacak Harçlar Hakkında Sirküler ile... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=558 Tue, 19 Dec 2006 14:55:39 +0200 VUK’da Yer Alan ve 01/01/2007 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Uygulanacak Olan Had ve Miktarlara İlişkin VUK Genel Tebliği Yayımlandı. 20 Aralık 2006 tarih ve 26382 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 364 seri nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde ; Vergi Usul Kanununun ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=557 Tue, 19 Dec 2006 14:10:22 +0200 Değerli Kağıtlar Tablosundaki Değerli Kağıt Bedellerinin Tespitine İlişkin Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı. Konuyla ilgili olarak yayımlanan 2006-1 sayılı Değerli Kağıtlar Genel Tebliği ile; Değerli Kağıtlar Tablosu’nda yer alan değerli kağıtların bedelleri tespit edilmiş... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=556 Tue, 19 Dec 2006 09:46:09 +0200 Harmanlama Amacıyla “Rafinerici” Ve “Dağıtıcı” Firmalara Biodizel Tesliminde ÖTV Tutarının Sıfıra İndirilmesine İlişkin Olarak Yayımlanan BKK’nın Uygulama Usul ve Esaslarına Yönelik ÖTV Genel Tebliği Yayımlandı. 26.12.2006 tarih ve 26388 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 13 seri nolu ÖTV Genel Tebliği ile; harmanlama amacıyla “Rafinerici” ve “Dağıtıcı” firmalara biodizel tesliminde ÖTV tutarının sıfıra indirilmesine ilişkin ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=555 Mon, 18 Dec 2006 19:30:33 +0200 2 Aralık 2006 Cumartesi Günü Yapılan Gelir Uzmanlığı Özel Sınavı Soru ve Cevapları Yayınlandı. Gelir Uzmanlığı Özel Sınavı;A Grubunun soru ve cevaplarına ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=551 Mon, 18 Dec 2006 10:51:49 +0200 Türkiye Cumhuriyeti ile Portekiz Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması Resmi Gazetede Yayımlandı. 15 Aralık 2006 tarih ve 26377 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan gelir üzerinden alınan vergilerde çifte vergilendirmeyi önleme ve vergi kaçakçılığına... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=550 Fri, 15 Dec 2006 14:28:02 +0200 İş Yerlerine Tabela, Levha vb. Asmayanlar İle Yarım Metrekareye Kadar Olan Işıksız Tabela Asanların İlan ve Reklam Vergisi Mükellefiyeti Bulunmadığı Hakkında Belediye Gelirleri Kanunu Sirküleri yayınlandı. Konuyla ilgili olarak yayınlanan 2 seri nolu Belediye Gelirleri Kanunu Sirkülerinde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=549 Thu, 14 Dec 2006 18:47:07 +0200 Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilecek Aylık Prim Ve Hizmet Belgelerinin ve Bu Kurum ile Düzenlenecek e-Bildirge Sözleşmelerinin Damga Vergisine Tabi Olup Olmadığı Hakkında Damga Vergisi Sirküleri Yayınlandı. Konuyla ilgili olarak yayınlanan 16 seri nolu Damga Vergisi Kanunu Sirkülerinde ; 01.01.2007 tarihinde yürürlüğe girecek olan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=548 Thu, 14 Dec 2006 18:34:55 +0200 Gelir İdaresi Başkanlığı 2007-2009 Stratejik Planlama Çalışması 09-10 Aralık 2006 Tarihlerinde Ilgaz’da Yapıldı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Gelir İdaresi Başkanlığı 2007-2009 Stratejik Planlama Çalışması... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=547 Tue, 12 Dec 2006 17:02:28 +0200 Gelir İdaresi Başkanlığı’nca 2006 Vergi Şampiyonları Ödül Töreni Düzenlendi. 01 Aralık 2006 tarihinde Ankara Sheraton Otel’de düzenlenen törene, Maliye Bakanı Sayın Kemal UNAKITAN, Adalet Bakanı Sayın Cemil ÇİÇEK, Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin ÇELİK, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Murat BAŞESGİOĞLU... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=541 Tue, 05 Dec 2006 16:31:05 +0200 02 Aralık 2006 Cumartesi Günü Yapılan Gelir Uzmanlığı Özel Sınavında Başarılı Olan 2500 Adayın Ad ve Soyadları Açıklanmıştır. Gelir İdaresi Başkanlığı’nda açık bulunan Gelir Uzmanlığı kadrolarına atanacakların seçimi amacıyla 02 Aralık 2006 tarihinde yapılan ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=540 Tue, 05 Dec 2006 02:31:22 +0200 Menkul Sermaye İratlarından Yapılan Vergi Kesintisinin Beyan Edilmesine İlişkin Kurumlar Vergisi İç Genelgesi Yayınlandı. Konuyla ilgili olarak yayınlanan 2006/1 seri nolu Kurumlar Vergisi İç Genelgesi’nde; halihazırda kullanılmakta olan beyannamelerde menkul sermaye iratlarına... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=537 Tue, 28 Nov 2006 17:48:24 +0200 “Minik Ellerin Renkli Işıltıları” İsimli Vergi Konulu Sergi 27 Kasım-10 Aralık 2006 Tarihleri Arasında Milli Piyango Sergi Salonunda Görülebilir. 2006 Vergi Haftası etkinlikleri çerçevesinde ilköğretim öğrencileri tarafından hazırlanan ve dereceye giren eserlerin yer aldığı vergi konulu ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=533 Sat, 25 Nov 2006 11:30:32 +0200 Yeniden Değerleme Oranı 2006 Yılı İçin % 7,8 Olarak Tespit Edilmiştir. Konuyla ilgili olarak yayımlanan 363 seri nolu VUK genel tebliğinde; yeniden değerleme oranı 2006 yılı için % 7,8 (yedi virgül sekiz) olarak tespit edilmiş olup... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=530 Fri, 24 Nov 2006 17:01:13 +0200 Yapı Kooperatiflerinin Kurumlar Vergisi Muafiyet Şartlarına İlişkin Kurumlar Vergisi Sirküleri Yayınlandı. Konuyla ilgili olarak yayınlanan 5 nolu sirkülerde; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin (1) numaralı fıkrasının (k) bendi ile geçici 1 inci maddesinin... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=529 Thu, 23 Nov 2006 16:49:01 +0200 Ekim 2006 Vergilendirme Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi 22 Kasım 2006 Tarihine Kadar Uzatıldı. Konuyla ilgili olarak yayınlanan 44 seri nolu Katma Değer Vergisi Sirküleri’nde; Ekim 2006 vergilendirme dönemine ait Katma Değer Vergisi beyanname verme süresi tüm mükellefler... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=523 Mon, 20 Nov 2006 15:44:13 +0200 Türkiye Cumhuriyeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması Resmi Gazetede Yayımlandı. 20 Kasım 2006 tarih ve 26352 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan gelir üzerinden alınan vergilerde çifte vergilendirmeyi önleme ve vergi kaçakçılığına engel olma anlaşması... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=522 Mon, 20 Nov 2006 11:14:55 +0200 İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde ÖTV ve KDV İstisnası Uygulanacak Sınır Kapılarına Çeşme Sınır Kapısının da Eklenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı. Konuyla ilgili olarak yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararında; 26/6/2006 tarihli ve 2006/10784 sayılı Kararnamenin eki İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=521 Thu, 16 Nov 2006 14:20:43 +0200 2006 Yılı için Yeniden Değerleme Oranı %7,8 Olarak Belirlendi. http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=520 Wed, 15 Nov 2006 17:43:26 +0200 İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Doğan KDV İade Alacaklarının Elektrik ve Doğalgaz Borçlarına Mahsubuna İlişkin KDV Genel Tebliğ Yayımlandı. Konuyla ilgili olarak yayımlanan 101 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde; indirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade alacaklarının... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=519 Wed, 15 Nov 2006 09:47:17 +0200 “Vergi” Konusu İlköğretim Ders Kitaplarında. Genç nesillerde “Vergi” kavramını yerleştirmek ve vergi bilincini daha küçük yaşlarda geliştirmek amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=518 Sat, 11 Nov 2006 10:33:40 +0200 Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Düzenlemiş Olduğu “Çalışan ve Mükellef Odaklı Değişim” Konulu Eğitim Programı 6 Kasım 2006 Tarihinde Başladı. Gelir İdaresi Başkanı Sayın Osman ARIOĞLU’nun katılımıyla başlayan programın amacı, üst yönetimi yönetici konumundan lider konumuna ulaştırmak... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=517 Fri, 10 Nov 2006 17:29:21 +0200 Temmuz-Eylül 2006 Dönemine Ait Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresi 13 Kasım 2006 Tarihine Kadar Uzatıldı. Konuyla ilgili olarak hazırlanan 56 seri nolu Gelir Vergisi Sirküleri ile gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 2006 yılı Temmuz-Eylül dönemine ilişkin üçüncü üç aylık geçici vergi beyannamelerinin verilme süresi... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=516 Wed, 08 Nov 2006 15:24:09 +0200 Arsa ve Arazi Metrekare Birim Değerlerinin Yeniden Tespiti ile Emlak Vergisi İkinci Taksitinin Ödenmesine İlişkin Emlak Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı. Konuyla ilgili olarak hazırlanan 49 seri nolu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde; arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin yeniden tespiti ile 2006 yılına ilişkin... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=512 Fri, 03 Nov 2006 16:30:40 +0200 T.C. Kimlik Numarasının, Vergi Kimlik Numarası Olarak Kullanılması Hususunda Vergi Kimlik Numarası İç Genelgesi Yayınlandı. Konuyla ilgili olarak yayınlanan 2006/1 seri nolu Vergi Kimlik Numarası İç Genelgesinde; Vergi Kimlik Numarası verilmesine ilişkin işlemler... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=511 Thu, 02 Nov 2006 13:57:32 +0200 06-10 Kasım 2006 Tarihleri Arasında OECD Ankara Çok Taraflı Vergi Merkezi'nde "Dar Mükelleflerin Vergilendirilmesi" Konulu Seminer Yapılacaktır. 06-10 Kasım 2006 tarihleri arasında OECD, A.B.D. ve Hollanda’dan katılan uzmanlar tarafından OECD Ankara Çok Taraflı Vergi Merkezi'nde "Dar Mükelleflerin Vergilendirilmesi" konulu seminer verilecektir... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=510 Wed, 01 Nov 2006 14:37:43 +0200 Yeminli Mali Müşavir Üretim Raporlarının Verilme Süreleri Hakkında ÖTV Genel Tebliği Yayımlandı. Konuyla ilgili olarak yayımlanan 12 seri nolu ÖTV genel tebliğinde; daha önce yayımlanan 1 seri nolu ÖTV genel tebliğinde Yeminli Mali Müşavir (YMM) üretim raporlarının verilme sürelerine... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=508 Tue, 31 Oct 2006 15:01:35 +0200 Amortisman Oranları Faydalı Ömür Sürelerine Göre Belirlenen İktisadi Kıymetler Hakkında Hazırlanan VUK Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı. Konuyla ilgili olarak hazırlanan 365 sıra nolu VUK genel tebliğinde; iktisadi kıymetlerin kullanıldıkları yerler itibariyle belirlenen listeye yeni eklenenler ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=505 Fri, 20 Oct 2006 17:20:02 +0300 Akaryakıt Satın Alan Motorlu Taşıtlara Ait Plaka Bilgisinin Ödeme Kaydedici Cihazlar Tarafından Otomatik Olarak Tanınmasını Sağlamak Üzere; “Taşıt Kimlik Birimi” Takılmasına İlişkin VUK Genel Tebliği Yayımlandı. 06.04.2007 tarih ve 26485 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 370 seri nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile; akaryakıt satışlarında iş akışını hızlandırmak ve bilerek veya bilmeyerek ödeme kaydedici ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=504 Fri, 20 Oct 2006 17:15:59 +0300 Vergi Levhası İnternet Ortamına Taşındı. Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uyarınca, gelir vergisi mükellefleri ile sermaye şirketlerinin merkezlerine... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=503 Fri, 20 Oct 2006 10:57:22 +0300 Eylül 2006 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatıldı. Konuyla ilgili olarak hazırlanan 43 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Sirküleri’nde; Eylül 2006 dönemine ait Katma Değer Vergisi beyannamelerinin verilme süresinin... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=500 Tue, 17 Oct 2006 15:26:45 +0300 11-13 Ekim 2006 Tarihleri Arasında İstanbul’da Gerçekleştirilen OECD Vergi İdareleri Forumu Mükellef Hizmetleri Grubu Beşinci Toplantısı’na Türkiye Ev Sahipliği Yaptı. Toplantıya Avustralya, Avusturya, Belçika, Kanada, Danimarka, Finlandiya, Almanya, İzlanda, İrlanda, İtalya, Japonya, Kore, Meksika, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Portekiz, İspanya, İsveç, İsviçre, Türkiye, İngiltere, Amerika ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=499 Mon, 16 Oct 2006 14:36:07 +0300 20 Eylül 2006 Tarihine Kadar Verilmesi Gereken Beyannamelerin Verilme Süresi Uzatıldı. Konuyla ilgili olarak yayınlanan 24 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; 20 Eylül 2006 tarihine kadar verilmesi gereken ve elektronik ortamda gönderilen beyannamelerin kabulünün yapıldığı ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=498 Fri, 13 Oct 2006 15:06:47 +0300 Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı. 12.10.2006 tarih ve 26317 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile; 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=497 Thu, 12 Oct 2006 10:04:14 +0300 2006 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı %5,55 Olarak Belirlenmiştir. Konuyla ilgili olarak yayınlanan 4 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Sirküleri ile; yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=496 Mon, 09 Oct 2006 11:51:07 +0300 Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67 nci maddesinin uygulanması ile ilgili olarak 258 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı. Bu tebliğde; 5527 sayılı Kanunla Geçici 67 nci maddede yapılan değişiklikler, Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenen tevkifat oranları... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=494 Mon, 02 Oct 2006 11:48:09 +0300 Ankara, İstanbul, İzmir, Adana Ve Bursa İl Merkezlerindeki Motorlu Taşıtlar Vergisini Tahsile Yetkili Vergi Daireleri 30 Eylül 2006 Cumartesi Günü Saat 13.00’e Kadar Açık Bulundurulacaktır. Ankara, İstanbul, İzmir, Adana Ve Bursa İl Merkezlerindeki Motorlu Taşıtlar Vergisini Tahsile Yetkili Vergi Dairelerinin 30 Eylül 2006 Cumartesi ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=492 Thu, 28 Sep 2006 12:03:46 +0300 Kıyı Bankacılığından Faiz Geliri Elde Edenlerin Vergi İlişiği İle İlgili Yapılacak İşlemler Hakkında Basın Açıklaması Yapıldı. İmar Bankası'nda hesabı bulunan ve Kıyı Bankacılığından Faiz Geliri Elde Edenlerin Vergi İlişiği İle İlgili Yapılacak İşlemleri Ziraat Bankası’na Ve Vergi Dairelerine Bildirildi. http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=487 Fri, 22 Sep 2006 16:07:00 +0300 39 Sıra Nolu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı. Bu tebliğde; 4325 sayılı “Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde İstihdam Yaratılması ve Yatırımların Teşvik Edilmesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=486 Fri, 22 Sep 2006 11:16:21 +0300 Vergi Konseyi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı. Resmi Gazete’de 21 Eylül 2006 tarihinde yayımlanan Vergi Konseyi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=485 Thu, 21 Sep 2006 10:55:05 +0300 İhraç Malı Taşıyan Araçlara Yapılacak Motorin Teslimlerinde Katma Değer Vergisi İstisnasının Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Belirlendi. 100 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde; ihraç malı taşıyan araçlara yapılacak motorin teslimlerinde katma değer vergisi istisnasının uygulamasına ait usul ve esaslar belirtilmiş olup... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=483 Thu, 14 Sep 2006 09:50:16 +0300 İç Denetçi Atamalarında Uyulacak Esas ve Usuller Hakkında Tebliğ Yayımlandı. http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=479 Fri, 08 Sep 2006 09:56:05 +0300 Akaryakıt Pompaları Ödeme Kaydedici Cihazlara Bağlanan İstasyonlarda Yapılan Akaryakıt Satışlarında Düzenlenecek Ödeme Kaydedici Cihaz Fişleri Ve Bu Fişlerin Faturaya Dönüştürülmesi İle İlgili İşlemleri Açıklayan Genel Tebliği Yayımlandı. Konuyla ilgili olarak yayımlanan 3100 sayılı KDV Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla ilgili olarak hazırlanan 68 seri nolu Genel Tebliği’nde ; akaryakıt pompaları ödeme kaydedici cihazlara bağlanan istasyonlarda yapılan akaryakıt satışlarında... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=476 Thu, 07 Sep 2006 10:13:22 +0300 İhracat Rejimi Kapsamında Yurt Dışına Çıkarılacak Eşyayı Taşıyan Araçlara Yakıt Tesliminde ÖTV İstisnasının Uygulanması Konusunda ÖTV Genel Tebliği Yayımlandı. Konuyla ilgili olarak yayımlanan 11 Seri Nolu ÖTV Genel Tebliğinde; bazı malların, Bakanlar Kurulu’nca belirlenen sınır kapılarında, ihracat rejimi kapsamında yurt dışına çıkarılacak eşyayı taşıyan araçların depolarına yalnızca yurt dışına çıkışlarda tesliminin... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=475 Thu, 07 Sep 2006 10:10:47 +0300 İnternet Sayfamız İngilizceden sonra Fransızca, Almanca ve İspanyolca Dillerinde de Hizmet Vermeye Başlamıştır. Mükellef odaklı çözümler üreten, mükellef haklarını gözeterek hizmetlerini kalite ve verimlilik anlayışı içinde vermeyi hedeflemiş dinamik bir kurum olan Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından bir yenilik daha... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=466 Thu, 31 Aug 2006 14:11:33 +0300 1 Sıra Nolu Bilgisayarlı Muhasebe Programları Standartları Genel Tebliğ Taslağı İnternetten Kaldırıldı. 12.04.2006 tarihinden itibaren Kamuoyunun görüşüne sunulmuş bulunan 1 sıra nolu Bilgisayarlı Muhasebe Programları Standartları Genel Tebliğ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=463 Fri, 25 Aug 2006 18:19:22 +0300 51 Seri Nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı. Konuyla ilgili olarak yayımlanan 51 seri nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliği’nde; 1/1/2004 tarihinden önce yapılan kadastro yenileme işlemlerinden harç aranılmaması, tahakkuk etmiş harçların kayıtlardan terkin ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=462 Fri, 25 Aug 2006 09:59:03 +0300 3 Sıra No’lu Türkiye – Avrupa Birliği Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği Yayımlandı. 3 sıra nolu Türkiye - Avrupa Birliği Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği’ nde; Avrupa Topluluğu (AT) yüklenicilerine AT sözleşmesi kapsamında tedarik ettikleri mallar ve/veya hizmetler ve/veya işler ile bağlantılı harcamaları nedeniyle ödedikleri özel tüketim vergilerinin iadesine ilişkin ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=460 Mon, 21 Aug 2006 17:42:58 +0300 Emlak Vergisine Esas Olmak Üzere 2007 Yılında Uygulanacak Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri Hakkında Genel Tebliğ Yayımlandı. Başkanlığımızca yayınlanan 48 seri nolu Emlak Vergisi Genel Tebliği’ nde; emlak vergisine esas olmak üzere 2007 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri tebliğ ekinde yer alan... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=459 Mon, 21 Aug 2006 11:06:45 +0300 5535 Sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanunun 4 üncü Maddesi Kapsamına Giren Motorlu Kara Taşıtlarına İlişkin 27 Seri Nolu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı. Konuyla ilgili olarak yayımlanan 27 seri nolu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği’nde ; 5535 sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren taşıtlar, yararlanabilecek... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=458 Mon, 21 Aug 2006 11:02:49 +0300 Temmuz 2006 Dönemine Ait KDV Beyanname Verme Süresi 23 Ağustos 2006 Günü Mesai Saati Bitimine Kadar Uzatıldı. Konuyla ilgili olarak yayınlanan 42 Sıra Nolu KDV Sirküleri’nde; Temmuz 2006 dönemine ait Katma Değer Vergisi beyannamelerinin verilme... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=457 Fri, 18 Aug 2006 18:16:13 +0300 Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Mükelleflerin Mal Ve Hizmet Alımları ile Mal ve Hizmet Satışlarının 2005 Yılı ve Müteakip Yıllarda Bildirilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar ile Bildirim Hadlerine İlişkin VUK Genel Tebliği Yayımlandı. Konuyla ilgili olarak yayımlanan 362 Sıra Nolu VUK Genel Tebliğ’inde; bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin mal ve hizmet alımları ile mal ve hizmet satışlarının 2005 yılı ve müteakip yıllarda bildirilmesinde ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=456 Thu, 17 Aug 2006 10:56:55 +0300 Türkiye Cumhuriyeti Tabiyetinde Bulunan Gerçek Kişilerin T.C. Kimlik Numaralarının Vergi Kimlik Numarası Olarak Kullanılmasına İlişkin Açıklamaların ve Diğer Hususların Yer Aldığı Genel Tebliğ Yayımlandı. Vergi Kimlik Numarası Kullanımının Yaygınlaştırılması Hakkındaki Kanuna istinaden yayımlanan 3 Sıra Nolu Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği’nde; vergi kimlik numarası kullanımı ile ilgili gerçek kişiler... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=454 Tue, 15 Aug 2006 15:00:12 +0300 İnternet Sayfamızda “Gelir İdaresi’nden Haberler” Bölümü Açılıyor. Başkanlığımız internet sayfasında “Duyurular–Haberler” bölümünde “Gelir İdaresi’nden Haberler” bölümü açılacaktır. Bu bölümde, Başkanlığımızca ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=453 Mon, 14 Aug 2006 11:25:28 +0300 Yatırım İndirimi İstisnası Uygulamalarına İlişkin Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayınlandı. Başkanlığımızca yayınlanan 3 nolu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri’nde; yatırım indirimi istisnasından yararlanmayı tercih eden mükellefler... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=441 Mon, 07 Aug 2006 18:17:35 +0300 İstanbul İli’nde Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı Kurulmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı. 2006/10788 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; İstanbul İli’nde Büyük Mükellefler Vergi... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=439 Mon, 07 Aug 2006 12:07:05 +0300 İhraç Edilecek Elektrik Üretiminde Kullanılacak Fuel Oil Teslimlerinde Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı. 2006/10798 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre; ihraç edilecek elektrik üretiminde kullanılacak... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=438 Fri, 04 Aug 2006 11:22:46 +0300 İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi İstisnası Uygulanacak Sınır Kapılarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı. 2006/10784 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre; İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=437 Fri, 04 Aug 2006 11:19:37 +0300 Nisan-Haziran/2006 Dönemine İlişkin İkinci Üç Aylık Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresi 14 Ağustos 2006 Pazartesi Günü Akşamına Kadar Uzatıldı. Konuyla ilgili olarak yayınlanan 55 sıra nolu Gelir Vergisi Kanunu Sirküleri’nde; gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 2006 yılı Nisan-Haziran dönemine ilişkin... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=436 Fri, 04 Aug 2006 10:14:31 +0300 İndirimli Orana Tabi İşlemlerdeki İade Uygulaması ile 30.04.2006 Tarihinden Önce İhalesi Bitmiş Yapım İşlerinin Niteliği Hakkında KDV Sirküleri Yayınlandı. Başkanlığımızca yayınlanan 41 sıra nolu Katma Değer Vergisi Kanunu Sirküleri’nde; İndirimli orana tabi işlemlere ilişkin aylık mahsuben... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=435 Thu, 03 Aug 2006 18:44:25 +0300 Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanun Uyarınca Dernek ve Vakıfların Amme Borçlarının Terkinine İlişkin Tahsilat İç Genelgesi Yayınlandı. Konuyla ilgili olarak yayınlanan 2006- 2 seri nolu Tahsilat İç Genelgesi’ nde; 5535 sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanun’ un... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=434 Wed, 02 Aug 2006 17:27:42 +0300 20/07/2006 Tarihine Kadar Verilmesi Gereken Beyannamelerin Verilme Süresinin Uzatılması Hususunda VUK Sirküleri Yayınlandı. Konuyla ilgili olarak yayınlanan 23 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Sirküleri’nde; 20/07/2006 tarihinde otomasyonlu vergi dairelerine bağlı mükellefler tarafından... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=433 Tue, 01 Aug 2006 16:38:53 +0300 Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve Bursa İl Merkezlerindeki Motorlu Taşıtlar Vergisini Tahsile Yetkili Vergi Daireleri 29 Temmuz 2006 Cumartesi Günü Mesai Saati Sonuna Kadar Açık Bulundurulacaktır. Konuyla ilgili olarak yayınlanan Basın Bülteni’nde; süresi 31 Temmuz 2006 tarihinde sona eren Motorlu Taşıtlar Vergisi ikinci taksidi ödemelerinden... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=431 Thu, 27 Jul 2006 11:06:39 +0300 Gelir Vergisi Kanunu’nda Yer Alan Bazı Kazanç ve İratlara İlişkin Tevkifat Oranları ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Yer Alan Bazı Tevkifat Oranlarının Tespiti Hususunda Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı. 23 Temmuz 2006 tarih ve 26237 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=430 Tue, 25 Jul 2006 10:11:49 +0300 2006 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Belirlendi. Konu ile ilgili olarak yayınlanan 2 Sıra Nolu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri ile; yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=429 Thu, 20 Jul 2006 18:44:33 +0300 Üreticilerden Satın Alınan Tütünler İçin Avans Olarak Yapılan Ödemelerde Uygulanacak Gelir Vergisi Tevkifatı Oranı Konusunda Gelir Vergisi Sirküleri Yayınlandı. Konu ile ilgili olarak yayınlanan 54 Sıra Nolu Gelir Vergisi Sirküleri’nde; sözleşmeli üretim esasına göre üretilen ve satışı yapılan tütün için ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=428 Thu, 20 Jul 2006 18:40:42 +0300 2005 Yılında Yapılmış Olan Arsa Ve Arazilere Ait Asgari Ölçüde Birim Değer Tespitlerine İlişkin Takdirlerin Yerine Geçmek Üzere Yeniden Yapılacak Takdirlere İlişkin Olarak Emlak Vergisi Kanunu İç Genelgesi Yayınlandı. Konu ile ilgili olarak yayınlanan 2006/1 Seri Nolu Emlak Vergisi Kanunu İç Genelgesi’nde, 2005 yılında yapılmış olan arsa ve arazilere... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=427 Wed, 19 Jul 2006 18:07:07 +0300 Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğ Yayımlandı. 19 Temmuz 2006 tarih ve 26233 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2 Seri Nolu Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=426 Wed, 19 Jul 2006 11:54:25 +0300 Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun'da Yapılan Değişiklik ile Bazı Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikleri İçeren 5538 Sayılı Kanun Yayımlandı. Söz konusu kanun ile; Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un 6 ncı maddesi değiştirilerek Başkan Yardımcısı üçten beşe çıkarılmıştır... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=425 Fri, 14 Jul 2006 15:48:12 +0300 Kültür Yatırım ve Girişimlerinde Gelir Vergisi Stopajı İndirimi ile İlgili Yönetmelik Yayımlandı. Resmi Gazete'de 14 Temmuz 2006 tarihinde yayımlanan KÜLTÜR YATIRIM VE GİRİŞİMLERİNE GELİR VERGİSİ STOPAJI, SİGORTA PRİMİ İŞVEREN PAYI VE SU BEDELİ İNDİRİMİ İLE ENERJİ DESTEĞİ UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK ile ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=424 Fri, 14 Jul 2006 15:45:57 +0300 Elektronik Ortamda Tutulacak Defter ve Belge Uygulamasına İlişkin VUK Genel Tebliği Yayımlandı. Konu ile ilgili olarak yayımlanan 361 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği’nde; Uygulamadan Yararlanabilmeye İlişkin Usul ve Esaslar ile Elektronik Defter ve Belge Sisteminin Özellikleri, Uyulması Zorunlu Diğer Hususlar ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=423 Tue, 11 Jul 2006 15:31:35 +0300 Vergi Daireleri Koordinasyon Uzlaşma Komisyonunun Kuruluşu, İşleyişi ve Yetki Sınırına İlişkin VUK Genel Tebliği Yayımlandı. Konu ile ilgili olarak yayımlanan 360 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği’nde; Vergi Daireleri Koordinasyon Uzlaşma Komisyonu’nun oluşumu ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=422 Tue, 11 Jul 2006 15:27:48 +0300 İkmalen, Re'sen veya İdarece Yapılan Tarhiyatlar Dolayısıyla Kesinleşen Vergi ve Cezalar ile Vadesi Geçtiği Halde Ödenmemiş Vergi ve Cezaların Açıklanmasına İlişkin Usuller Hakkında 359 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği Yayımlandı. Konu ile ilgili olarak yayımlanan 359 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği’nde; , ikmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatlar dolayısıyla kesinleşen vergi ve cezalar ile ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=421 Tue, 11 Jul 2006 15:22:00 +0300 İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Uygulaması ve Diğer Konularla İlgili KDV Genel Tebliği Yayımlandı. Konu ile ilgili olarak yayımlanan 99 seri nolu KDV Genel Tebliği’nde; İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Uygulaması, Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=420 Tue, 11 Jul 2006 15:14:35 +0300 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı. 08.07.2006 tarih ve 26222 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2006/10620 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; mal ve hizmetlere uygulanacak KDV oranlarının tespiti ile ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=419 Tue, 11 Jul 2006 15:06:47 +0300 Tecil-Terkin Uygulaması Konusunda 3 Sıra Nolu Özel Tüketim Vergisi Sirküleri Yayınlandı. Bu Sirküler’de; Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (I) Sayılı listenin (B) Cetvelinde yer alan malların, (I) sayılı listeye dahil olmayan malların imalinde girdi olarak kullanılması... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=418 Sat, 08 Jul 2006 09:44:47 +0300 Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde Sorgulu Tahsilat Dönemi Devam Ediyor. Gelir İdaresi Başkanlığı, Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin eksik ya da fazla ödenmesi ve tahsilatın kayıtlara girmemesi gibi sorunların önüne geçmek için... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=417 Fri, 07 Jul 2006 17:49:42 +0300 Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 5527 Sayılı Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı. 5527 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinde yapılan değişiklikle; dar mükellef gerçek kişi ve kurumların finansal araçlardan... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=416 Fri, 07 Jul 2006 12:46:51 +0300 Kurumlar Vergisi Kesintilerinde Uygulanacak Oranlar Hakkında Sirküler Yayınlandı. Konu ile ilgili olarak yayınlanan 1 seri nolu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri’nde; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=412 Wed, 28 Jun 2006 14:57:53 +0300 Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu 21.06.2006 tarih ve 26205 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe Girdi. Kurumlar Vergisi oranını %30’dan %20’ye indiren muafiyet, indirim ve istisnalar vb. konularda değişiklikler içeren ve vergi mevzuatımıza transfer fiyatlandırması gibi... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=407 Fri, 23 Jun 2006 17:08:12 +0300 Akaryakıt Pompalarını ÖKC’a Bağlatma Mecburiyeti 01/07/2006’da Başlayan Mükelleflerin Yapacakları İşlemler Belirlendi. 7 Seri Nolu ÖKC Sirküleri’nde; akaryakıt pompalarını ödeme kaydedici cihazlara bağlatma mecburiyeti 01/07/2006 tarihinde başlayan mükelleflerin yapacakları... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=406 Fri, 23 Jun 2006 16:35:39 +0300 Taşıt Aracı Satışlarında ÖTV Matrahı İle İlgili 2 Seri Nolu Özel Tüketim Vergisi Sirküleri Yayınlandı. Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, bazı mükelleflerin ÖTV’ye tabi taşıt aracı satışlarında düzenlediği faturalarda, kayıt, tescil ve benzeri işlemlere yönelik olarak... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=405 Fri, 23 Jun 2006 11:09:57 +0300 Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi Konusunda Basın Açıklaması Yapıldı. Devlet Bakanı sayın Ali Babacan ve Maliye Bakanı sayın Kemal Unakıtan'ın menkul kıymet gelirlerinin vergilendirilmesi konusunda 22/06/2006 tarihinde birlikte yapmış oldukları basın açıklaması... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=404 Thu, 22 Jun 2006 14:07:57 +0300 46 Seri Nolu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı. Bu tebliğ ile, sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettiren mükelleflerin vermek zorunda olduğu... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=403 Thu, 22 Jun 2006 10:59:16 +0300 Mükellef Hizmetleri Temel Teknikleri Eğitimi Başladı. Yeniden yapılanma sürecinde mükellef odaklı bir yapıya geçilmesiyle birlikte Gelir İdaresi Başkanlığının Ana hizmet birimlerinden birisi olan Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=402 Mon, 19 Jun 2006 14:49:34 +0300 "Gelir İdaresi Başkanlığı 2005 Yılı Faaliyet Raporu" İnternet Sayfamızda Yayınlanmıştır. Vergi sisteminin ekonomi ve sosyal politikalara uyumunun gözetilmesi, ekonomik kalkınmanın sürdürülebilmesi, mükelleflere kaliteli hizmet sunulması... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=400 Thu, 15 Jun 2006 17:12:17 +0300 İnternet Sayfamıza “Sıkça Sorulan Sorular” Kısmı Eklenmiştir. Başkanlığımıza, Vergi Dairesi Başkanlıklarına ve Defterdarlıklara intikal eden sıkça sorulan sorular, konularına göre tasnif edilerek “Sıkça Sorulan Sorular” başlığı altında yayınlanmıştır... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=396 Tue, 06 Jun 2006 08:55:28 +0300 İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’nca Mesleki Eğitimler Düzenleniyor. Başkanlığımız 2006 yılı eğitim planı çerçevesinde, vergi mevzuatına ilişkin uygulamaların daha etkin ve süratli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=393 Thu, 01 Jun 2006 17:32:37 +0300 Kamu Personeli Olmayan Kimselere Verilecek Ödül ve İkramiyelerin Ödenmesinde, Münferit Bakanlık Makamı Onayı Aranılmadan Ödeme Yapılabilecektir. 25.05.2006 Tarihli Bakan Onayına İstinaden 1905 sayılı Menkul ve Gayrimenkul Emval ile Bunların İntifa Hakları ve Daimi Vergilerin Mektumatı Muhbirlerine Verilecek İkramiye Hakkında Kanun’un... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=392 Wed, 31 May 2006 14:41:42 +0300 29 Mayıs – 2 Haziran 2006 Tarihleri Arasında Verilecek Olan “Transfer Fiyatlandırma” Konulu Seminere İlişkin 25.05.2006 tarihli Basın Bülteni Yayınlandı. Söz konusu Basın Bülteni’nde, T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nca yönetilen OECD Ankara Çok Taraflı Vergi Merkezi’nde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=385 Fri, 26 May 2006 17:07:01 +0300 20-21 Mayıs 2006 Tarihleri Arasında 4. Vergi Dairesi Başkanları Toplantısına Muğla Vergi Dairesi Başkanlığı Ev Sahipliği Yaptı. Kayıtdışılığı azaltmaya ve mükelleflerin vergiye uyumunu kolaylaştırmaya yönelik alınan tedbirler ve mükellef haklarını korumak için yapılan uygulamaları görüşmek üzere... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=384 Fri, 26 May 2006 15:58:14 +0300 Türkiye Genelinde En Yüksek Beyanda Bulunan İlk 100 Kurumlar Vergisi Mükellefleri Listesi Açıklanmıştır. Gelir İdaresi Başkanlığı, 2005 Yılı Vergilendirme dönemi Kurumlar Vergisi beyanına ilişkin olarak... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=383 Thu, 25 May 2006 11:19:24 +0300 2006 Yılı “Arsa ve Arazi Asgari Metrekare Birim Değerleri” İsimli Kitabımız İnternet Sayfamızda Yayınlandı. Bu kitapta, takdir edilen arsa ve arazi değerlerini öğrenmek isteyen emlak vergisi mükelleflerine ve belediyelere kolaylık... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=380 Tue, 23 May 2006 17:27:17 +0300 2006 Yılı Vergi Konulu Yarışma Sonuçları Açıklandı. Çağı yakalamak yolunda büyük adımlar atan Gelir İdaresi, bir yandan mükelleflerin gönüllü uyumunu sağlama yönünde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=379 Tue, 23 May 2006 16:09:15 +0300 Gelir İdaresi Başkanlığı 1. Kuruluş Yıldönümü Kutlandı. Gelir İdaresi Başkanlığı 1. kuruluş yıldönümünü Ankara Sheraton Otel’de verilen bir resepsiyonla kutladı. 16 Mayıs Salı günü düzenlenen kutlama gecesine... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=378 Wed, 17 May 2006 15:35:02 +0300 Gelir İdaresi Başkanlığı Kuruluş Yıldönümünü Kutluyor. Mükellef odaklı çözümler üreten, mükellef haklarını gözeterek hizmetlerini kalite ve verimlilik anlayışı içinde vermeyi kendine misyon edinmiş dinamik bir kurum olan Gelir İdaresi... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=375 Tue, 16 May 2006 14:26:31 +0300 Vergi Ziyaı Cezası Uygulamalarına İlişkin Olarak 358 Seri Nolu VUK Genel Tebliği Yayımlandı. 08 Nisan 2006 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5479 sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanunu’nun 344 üncü maddesinin ikinci fıkrası değiştirilmiş... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=374 Mon, 15 May 2006 10:24:56 +0300 2006 Yılı İlk Üç Aylık Dönem Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılmasına İlişkin 53 Seri Nolu Gelir Vergisi Sirküleri Yayınlandı. Bu sirkülerde, Başkanlığımıza iletilen sorunlar nedeniyle gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 2006 yılı Ocak-Mart dönemine... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=373 Tue, 09 May 2006 18:46:10 +0300 Maliye Gençlik ve Spor Kulübü, TOKİ ile Konut Projesi Çalışması Başlattı. Maliye Gençlik ve Spor Kulübü Derneği olarak maliye mensuplarının konut ihtiyacının karşılanması amacıyla Toplu Konut İdaresi (TOKİ) nezdinde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=372 Tue, 09 May 2006 11:44:25 +0300 OECD Ankara Çok Taraflı Vergi Merkezi’nde, “Vergi Anlaşmaları Uygulaması” Konulu Seminer Yapılmaktadır. T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nca Yönetilen OECD Ankara Çok Taraflı Vergi Merkezi’nde, OECD, Çek Cumhuriyeti... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=369 Mon, 08 May 2006 15:24:56 +0300 Gelir İdaresi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği Yayımlandı. 5 Mayıs 2006 tarih ve 26159 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikte; Gelir İdaresi Başkanlığı personeliyle ilgili olarak, Hizmet Grupları ve Unvan Değişikliğine Tabi Unvanlar... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=368 Fri, 05 May 2006 10:29:53 +0300 Devreden Yatırım İndirimi İstisnası Tutarlarının Endekslenmesinde Uygulanacak Oranın Belirlendiği 52 Seri Nolu Gelir Vergisi Sirküleri Yayınlandı. 5479 sayılı Kanunla; Gelir Vergisi Kanununa, 01.01.2006 tarihinden önce uygulanan yatırım indirimi istisnasına ilişkin... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=366 Thu, 04 May 2006 17:04:08 +0300 ÖTV, KDV ve Petrol Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yayımlandı. Bu Kanunla; Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinden sonra gelmek üzere 7/A maddesi, Katma Değer Vergisi Kanununun 14 üncü maddesine... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=365 Tue, 02 May 2006 16:14:13 +0300 10 Seri No’lu Tahsisat İç Genelgesi Yayınlandı. Bu Genelgeyle Vergi Kanunları Gereğince Kurulan Komisyonlarca Seçilecek Bilirkişilere Verilecek Azami Ücret Haddi... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=364 Mon, 01 May 2006 18:38:32 +0300 1.1.2005 Tarihinden Bugüne Kadar Benzinden Alınan ÖTV Tutarlarında Hiçbir Değişiklik Yapılmamıştır. Bilindiği üzere 1.1.2005 tarihinden itibaren akaryakıt sektöründe serbest piyasa ekonomisine geçilmiş ve fiyatların tamamen... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=362 Fri, 28 Apr 2006 11:35:42 +0300 Tecil Faizi ve Gecikme Zammı Oranlarına İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı 438 Seri Nolu Tahsilat Genel Tebliği Yayımlandı. Bu tebliğ ile; halen yıllık %30 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yıllık %24 olarak belirlenmekte ve kamu alacağının ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmına uygulanacak gecikme zammı oranının... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=361 Fri, 28 Apr 2006 10:05:09 +0300 MTV'ni Tahsile Yetkili Vergi Daireleri 29 Nisan 2006 Cumartesi Günü Saat 13.00’e Kadar Açık Bulundurulacaktır. Konu ile ilgili yayınlanan Basın Bülteni’nde; Otomobil sektöründe satış işlemlerinin ay sonunda yoğunlaştığı gözönüne alınarak... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=358 Thu, 27 Apr 2006 15:59:07 +0300 3 Seri Nolu Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Genel Tebliği Yayımlandı. Bu tebliğde; 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=357 Thu, 27 Apr 2006 11:09:15 +0300 Yurt Dışına Çıkış Yasağı Konulmasını Gerektiren Borç Tutarı 25 Bin Yeni Türk Lirasına Yükseltilmiştir. 439 Seri No’lu Tahsilat Genel Tebliği ile, 25 bin Yeni Türk Lirasının altında borcu bulunan mükellefler hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmayacak, diğer taraftan daha önce 25 bin Yeni Türk Lirasının altında borcu olup da haklarında... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=356 Thu, 27 Apr 2006 10:01:04 +0300 2005 Yılında Beyan Edilen Matrah Yüzde 22,59 ; Tahakkuk Eden Gelir Vergisi Yüzde 18,18 Arttı. 2005 yılı vergilendirme dönemi gelir vergisi beyanına ilişkin olarak Mart 2006 ayında Türkiye genelinde 1.584.064 mükellef tarafından yıllık gelir vergisi beyannamesi... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=355 Tue, 25 Apr 2006 14:51:40 +0300 Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresi 28 Nisan 2006 Cuma Günü Akşamına Kadar Uzatılmıştır. Daha önce 21 seri nolu Kurumlar Vergisi Sirküleri ile 25 Nisan 2006 Salı günü akşamına kadar uzatılan Yıllık Kurumlar Vergisi beyanname verme süresi... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=353 Tue, 25 Apr 2006 11:42:23 +0300 2 Sıra Nolu Türkiye - AB Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği Yayımlandı. Bu tebliğde, KDV yönünden mükellefiyeti bulunmayan Avrupa Topluluğu (AT) yüklenicilerine Türkiye – AB Çerçeve Anlaşması kapsamında satın aldıkları... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=350 Fri, 21 Apr 2006 16:15:12 +0300 Kamu Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranı Her Ay İçin % 2,5 Olarak Belirlenmiştir. Kamu Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Resmi Gazete’de bugün ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=347 Fri, 21 Apr 2006 11:20:29 +0300 Katma Değer Vergisi Beyanname Verme Süresinin Uzatımı ile İlgili Sirküler Yayınlandı. Nisan ayı içinde verilmesi gereken katma değer vergisi beyannamelerinin verilmesi, 2005 yılı vergilendirme dönemi ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=343 Wed, 19 Apr 2006 10:35:12 +0300 Üçer Aylık ve Aylık Muhtasar Beyannamenin Verilme Süresinin Uzatılmasına İlişkin 51 Seri Nolu Gelir Vergisi Sirküleri Yayınlandı. Ocak-Şubat-Mart 2006 vergilendirme dönemine ilişkin üçer aylık muhtasar beyanname ile Mart 2006 vergilendirme dönemine ilişkin aylık muhtasar beyannamenin verilme süresi... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=342 Tue, 18 Apr 2006 18:04:19 +0300 ÖTV Uygulamalarına İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı 10 Seri Nolu ÖTV Genel Tebliği Yayımlandı. Bu tebliğde; Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli listelerde yer alan mallara ilişkin Dahilde İşleme Rejimi uygulamasına ve Özel Tüketim Vergisi ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=340 Tue, 18 Apr 2006 17:21:07 +0300 Gelir Vergisi Tarifesindeki Değişiklik ile İlgili 50 Seri Nolu Gelir Vergisi Sirküleri Yayınlandı. Gelir Vergisi tarifelerinin değişmesi nedeniyle, fazla veya eksik kesildiği tespit edilen vergilerin işlemlerinin nasıl yerine getirileceğini açıklayan 50 Seri Nolu Gelir Vergisi Sirküleri... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=339 Mon, 17 Apr 2006 18:56:12 +0300 “Kurumlar Vergisi Beyannamesi” ile “Kurum Ortakları ve Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bildirim” Otomasyonlu Vergi Dairelerine Kağıt Ortamında Beyanda Bulunanlarda Tek Nüsha Olarak Verilecektir. “Kurumlar Vergisi Beyannamesi” ile “Kurum Ortakları ve Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bildirim” Otomasyonlu Vergi Dairelerine Tek Nüsha Olarak... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=335 Wed, 12 Apr 2006 18:12:29 +0300 Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresi Uzatıldı Vergi Usul Kanununun 17. maddesindeki yetkiye dayanılarak, Başkanlığımıza iletilen sorunlar nedeniyle kurumlar vergisi... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=333 Wed, 12 Apr 2006 14:11:29 +0300 GVK, AATUHK, ÖTV Kanunu ve VUK’nda Değişiklik Yapılması Hakkında 5479 Sayılı Kanun Yayımlandı. Bu kanunla; Gelir Vergisi Kanunu’nda, - “Gelir Vergisi tarifelerini” içeren 103. madde değiştirilmiş, ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=332 Mon, 10 Apr 2006 15:02:45 +0300 KDV Oranı %8’e İndirilen Tekstil Ürünlerine İlişkin GTİP Listesi Yayımlanmıştır. 2006/10138 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile KDV Oranları % 8 olarak belirlenen tekstil ürünlerinin Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarını... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=330 Fri, 07 Apr 2006 18:58:20 +0300 ABD’nde Devletin Yeniden Yapılandırılması Projesinin Lideri Bob Stone’un Konuşmacı Olarak Katıldığı Konferans Düzenlendi. Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından “Amerika Birleşik Devletleri’nde Kamunun Yeniden Yapılandırılması – ABD Gelir İdaresi IRS’in Yeniden Yapılandırılması” konulu bir konferans düzenlenmiştir... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=327 Wed, 05 Apr 2006 17:13:28 +0300 2005 yılı kurum kazancının vergilendirilmesine ilişkin olarak Kurumlar Vergisi Rehberi hazırlandı. 2005 yılı kurum kazancının vergilendirilmesine ilişkin olarak Kurumlar Vergisi Rehberi hazırlandı. http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=326 Wed, 05 Apr 2006 14:57:28 +0300 GİB Personelinin Gelir Uzmanı Olarak Atanmalarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Açıklandı. Başkanlığın merkez veya taşra teşkilatı kadrolarında görev yapan personelden gelir uzmanı olarak atanacakları belirlemek üzere yapılacak özel sınav... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=325 Tue, 04 Apr 2006 16:47:06 +0300 Yurt Dışına Çıkışlarda Harç Alınmasına İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı Sirküler Yayınlanmıştır. 28.03.2006 tarih ve 26122 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak izleyen günde yürürlüğe giren 2006/10177 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=324 Mon, 03 Apr 2006 17:44:17 +0300 Yurt Dışına Çıkışlarda Harç Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair B.K.K. Yayınlandı 2006/10177 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; Yurt Dışına Çıkışlarda Harç Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararın... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=323 Tue, 28 Mar 2006 14:33:31 +0300 Ankara’da Stajyer Gelirler Kontrolörlüğü Giriş Sınavı yapılacaktır. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nca 03-04 Haziran 2006 tarihlerinde Ankara’da Stajyer Gelirler Kontrolörlüğü... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=322 Mon, 27 Mar 2006 18:26:40 +0300 OECD Ankara Merkezi'nde "Çok Uluslu Şirketlerin Denetimi" Konulu Seminer Yapılacaktır. T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nca Yönetilen OECD Ankara Çok Taraflı Vergi Merkezi'nde... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=319 Thu, 23 Mar 2006 10:45:13 +0200 Gelir Vergisi Sirküleri/47 2005 takvim yılına ait yıllık gelir vergisi beyannamesinin verilme süresi, 2006 yılı Şubat ayının 24. günü akşamına kadar uzatılmıştır... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=316 Wed, 22 Mar 2006 12:13:45 +0200 Gelir Vergisi Sirküleri/46 Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 2005 yılı Ekim-Aralık dönemine ilişkin dördüncü üç aylık geçici vergi beyannamelerinin verilme süresi ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=315 Wed, 22 Mar 2006 12:09:48 +0200 2006/1 Seri No.lu Tahsilat İç Genelgesi Ödeme süresi 06.02.2006 tarihi mesai saati bitimine kadar uzatılan 2006 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi birinci taksidinin... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=314 Wed, 22 Mar 2006 11:49:29 +0200 KDV Oranı %8'e İndirilen Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin Kapsamına İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı 39 No.lu KDV Sirküleri Yayınlanmıştır. 39 No.lu KDV Sirküleri ile, 8 Mart Tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2006/10138 sayılı BKK ile KDV oranı indirilen malların kapsamı ... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=313 Fri, 17 Mar 2006 17:36:18 +0200 L.P.G ( tüpgaz, dökme) ile propan ve bütanda ÖTV tutarları yeniden belirlendi... Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı malların özel tüketim vergisi tutarlarının... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=311 Thu, 16 Mar 2006 11:27:11 +0200 38 Seri No.lu KDV Sirküleri Yayınlandı Konut Yapı Kooperatiflerince yaptırılan eğitim ve sosyal tesislerde KDV uygulamasına ilişkin 38 Seri No.lu KDV Sirküleri yayınlandı... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=310 Tue, 14 Mar 2006 15:31:22 +0200 2005 Yılında Gerçekleşen İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Sınırı 10.000 YTL Olarak Belirlendi. 98 Seri No.lu KDV Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu tebliğde; Esnaf ve Sanatkarlar Odası... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=309 Tue, 14 Mar 2006 15:21:26 +0200 355 Seri No'lu Vergi Usul Genel Tebliği http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=305 Thu, 09 Mar 2006 11:19:53 +0200 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresi Uzatıldı Vergi Usul Kanununun 17. maddesindeki yetkiye dayanılarak, gelir vergisi mükelleflerinin... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=304 Wed, 08 Mar 2006 17:55:44 +0200 Tekstil Ve Konfeksiyon Ürünlerinde Katma Değer Vergisi %8’e İndirildi Mal ve hizmetlere uygulanacak Katma Değer Vergisi oranlarının tespitine ilişkin 2006/10138 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=303 Wed, 08 Mar 2006 11:32:44 +0200 TİCARİ KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ (Basit Usul - Gerçek Usul) (2006) http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=301 Wed, 01 Mar 2006 17:52:38 +0200 MENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLERİN GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ (2006) http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=300 Wed, 01 Mar 2006 17:47:35 +0200 KİRA GELİRİ ELDE EDENLER İÇİN YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ (2006) http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=299 Wed, 01 Mar 2006 17:39:46 +0200 Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri ile İlgili Olarak Uygulama İç Genelgesi Yayınlandı Otomasyonlu vergi dairelerince “Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi” ile “Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi (Beyana Tabi Geliri Sadece Gayrimenkul Sermaye İradından İbaret Olanlar İçin)” 2006 Mart ayından itibaren tek nüsha olarak alınacaktır... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=298 Wed, 01 Mar 2006 14:35:42 +0200 Konut Kredilerinde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisine İlişkin Açıklama Yapılmıştır İlgide kayıtlı yazınızda belirtilen konuya ilişkin olarak Birliğinize gönderilen 27.04.2004 tarihli ve 18704 sayılı yazımızda, kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisine ilişkin... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=297 Tue, 28 Feb 2006 18:11:03 +0200 Zorunlu Olarak Elektronik Ortamda Beyanname Verecek Olan Mükelleflerin Kapsamı Genişletildi Bu Tebliğ ile beyannamelerini elektronik ortamda göndermek zorunda olan mükellefler için... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=295 Tue, 28 Feb 2006 12:00:09 +0200 Kira Geliri Elde Eden Mükelleflere 2006 Beyan Döneminde Kolaylık Sağlandı İdaremizin, mükellef haklarını gözeterek yüksek kalitede hizmet sunmak suretiyle yükümlülüklerini kolayca yerine getirebilmeleri için... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=294 Tue, 28 Feb 2006 11:59:16 +0200 Kurumlar Vergisi Kanun Tasarısı ve Gerekçesi http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=293 Sat, 25 Feb 2006 16:34:09 +0200 Gelir İdaresi Başkanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=292 Sat, 25 Feb 2006 16:32:27 +0200 Gelir İdaresi Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=291 Sat, 25 Feb 2006 16:30:37 +0200 Katma Değer Vergisi Sirküleri/37 http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=289 Sat, 25 Feb 2006 16:24:09 +0200 Gelir Vergisi Tarifesi ve Yatırım İndirimine İlişkin TBMM Gündeminde Bulunan Yasal Düzenlemeler http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=288 Sat, 25 Feb 2006 16:18:50 +0200 KDV Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili 67 Seri No'lu Genel Tebliğ http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=287 Sat, 25 Feb 2006 16:16:05 +0200 Mükellef Hakları Bildirgesi Açıklandı Maliye Bakanı Sayın Kemal UNAKITAN beraberinde Maliye Müsteşarı Sayın Hasan Basri AKTAN ve Gelir İdaresi Başkanı Sayın Osman ARIOĞLU... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=283 Sat, 25 Feb 2006 11:01:49 +0200 Kabahatler Kanunu ile İlgili 2006/1 Seri Nolu Uygulama İç Genelgesi Yayımlandı. Kabahatler Kanunu, 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=281 Thu, 23 Feb 2006 15:07:55 +0200 356 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı İl merkezinde bulunan vergi dairesi uzlaşma komisyonlarının yetkilerinin sınırları yeniden belirlendi... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=280 Thu, 23 Feb 2006 14:39:37 +0200 Vergi Haftası Tüm Yurtta Kutlanıyor ! Her yıl Mart ayının son haftası kutlanan ve geleneksel hale gelen “ Vergi Haftası “... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=274 Mon, 20 Feb 2006 17:55:59 +0200 Merhaba Türkiye, Merhaba Dünya: “www.gib.gov.tr” Gelir İdaresi Başkanlığı olarak yeniden yapılanan Türk Gelir İdaresi, mükellef odaklı... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=273 Mon, 20 Feb 2006 17:54:45 +0200 e-Posta Bilgilendirme Hizmeti Hızla Yaygınlaşıyor Gelir İdaresi Başkanlığı'nın, etkin, kaliteli ve verimli bir hizmet sunmak için... http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1216&uid=272 Mon, 20 Feb 2006 17:53:01 +0200