Buradasınız

Özelge: Mal mukabili ödeme şekline göre yapılan kitap ithalatında KKDF uygulaması hk.

Özelge: Mal mukabili ödeme şekline göre yapılan kitap ithalatında KKDF uygulaması hk.

Sayı: 
70903105-622.01[5601-1399]-46579
Tarih: 
23/10/2013

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

                                                       

Sayı  : 70903105-622.01[5601-1399]-46579

Konu: KKDF

 

.....

 

  İlgi : 08/10/2013 tarihli ve ... sayılı bilgi edinme başvurunuz.

İlgide kayıtlı başvurunuzda, mal mukabili ödeme şekline göre yapılan kitap ithalatının kaynak kullanımını destekleme fonu (KKDF) kesintisine tabi olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

12/05/1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin KKDF Hakkında 6 Sıra No.lu Tebliğin 2 nci maddesi uyarınca; kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalat işlemleri % 6 oranında fon kesintisine tabi tutulmakta, peşin ödeme şekline göre yapılan ithalat işlemleri üzerinden ise KKDF kesintisi yapılmamaktadır.

Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin 21 inci bendinde, kitap ithalatının finansmanı amacıyla kullanılan krediler fon kesintisi yapılmayacak işlemler arasında sayılmış ve 12 nci maddesinde Merkez Bankasının uygulamaya ilişkin talimatlarının tebliğ hükmünde olduğu belirtilmiştir.

Diğer taraftan, Merkez Bankasının 05/12/1997 tarihli ve 97/7 sayılı Talimatında, bu tarihten itibaren mal mukabili, vadeli akreditif ve kabul kredili ödeme şekillerine göre yapılan kitap ithalatı üzerinden fon kesintisi yapılmaması gerektiği ifade edilmiştir.

Buna göre, mal mukabili ödeme şekline göre yapılan kitap ithalatında fon kesintisi yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

                                                                                           

                                                                                                                           Başkan a.