Buradasınız

Özelge: Konut almak için sahip olunan başka bir konutun ipotek ettirilerek bankadan konut kredisi kullanılması halinde kaynak kullanımı destekleme fonu kesintisi uygulanıp uygulanmayacağı hakkında

Özelge: Konut almak için sahip olunan başka bir konutun ipotek ettirilerek bankadan konut kredisi kullanılması halinde kaynak kullanımı destekleme fonu kesintisi uygulanıp uygulanmayacağı hakkında

Sayı: 
B.07.1.GİB.0.02.68/6802-2/
Tarih: 
21/06/2007
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

  

Sayı    : B.07.1.GİB.0.02.68/6802-2/

Konu  : Konut Kredileri

 

 

....................

 

İlgi     :  Bila tarihli bilgi edinme başvuru formunuz

İlgide kayıtlı bilgi edinme başvuru formunda, bir konut almak için sahip olunan başka bir konutun ipotek ettirilerek bankadan konut kredisi kullanıldığı ve krediyi kullandıran bankanın ödeme planında kaynak kullanımı destekleme fonu kesinti yapıldığı belirtilerek, yapılan işlemin doğru olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşünün bildirilmesi istenilmektedir.

Bilindiği üzere, 12.05.1988 tarih ve 88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında 6 Sıra Nolu Tebliğin 2'nci maddesinde; bankalar ve finansman şirketlerince kullandırılan tüketici kredilerinde (gerçek kişilere ticari amaçla kullanılmamak kaydıyla kullandırılan krediler)  % 15 oranında, diğer kredilerde ise % 0 (sıfır)  oranında kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılacağı karara bağlanmıştır.

Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin 2 numaralı bendinde ise, konut ve yapı tasarrufu kredileri ile gerçek kişilere kendi ihtiyaçları için kullandırılan konut inşaat kredileri fon kesintisinden muaf tutulmuştur.

Buna göre, bir konut almak için sahip olunan başka bir konutun ipotek ettirilerek bankadan kredi kullanılması ve kullandırılan kredi ile başka bir konut alındığının tevsiki halinde, kullandırılan kredi üzerinden kaynak kullanımı destekleme fonu kesintisi yapılmaması gerekmektedir. Öte yandan, hazırda konut sahibi olan kişilerin, bu konutlarını teminat göstererek yeni bir konut edinme amacı dışında kullanacakları krediler istisna kapsamına girmemektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.                              

                          

                                                                                                                             Başkan a.