Buradasınız

Özelge: Yatırım teşvik belgesi kapsamında fazladan kullandırılan kredilere ilişkin olarak hesaplanacak kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi hakkında

Özelge: Yatırım teşvik belgesi kapsamında fazladan kullandırılan kredilere ilişkin olarak hesaplanacak kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi hakkında

Sayı: 
B.07.0.GİB.0.02.68/6802-2
Tarih: 
04/06/2007
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

 

Sayı  : B.07.0.GİB.0.02.68/6802-2

Konu: KKDF

 

 

.............VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

(Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü)

Hazine Müsteşarlığından alınan bir örneği ilişik 04.06.2007 tarih, 25591 sayılı yazıda; ..................Turizm ve Otelcilik Ltd. Şti.'ne 12.09.2002 tarih ve 68957 sayılı yatırım teşvik belgesi kapsamında, ................ Bankası A.Ş. tarafından fazladan kullandırılan 127.945-YTL tutarındaki yatırım kredisi ile ilgili istisnadan yararlanılan kaynak kullanımını destekleme fonu ve vergi, resim ve harçların ilgili mevzuatı çerçevesinde geri alınması istenilmektedir.

Bilindiği üzere, 2002/4 Seri No'lu Uygulama İç Genelgemizin "Fon Kesintilerinin Süresinde Yatırılmaması" başlıklı bölümünde, "Fon kesintilerinin süresinde yatırılmasından, kredi kullanan, krediyi kullandıran veya kullanılmasına aracılık eden ve kredili ithalatta tahsilatı yapan bankalar, özel finans kurumları, finansman şirketleri ve gümrük idareleri sorumludur.

Hatalı yorum sonucu bankalarca yatırım teşvik belgesi kapsamında fazla kredi kullandırımı durumunda da, fazla kullandırılan kısma tekabül eden fon kesintilerinin cezai faizi ile birlikte yatırılmasından krediyi kullandıran bankalar sorumlu bulunmaktadır." denilmektedir.

Bu nedenle, söz konusu yatırım teşvik belgesi kapsamında fazladan kullandırılan kredilere ilişkin olarak hesaplanacak kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi ve cezai faizinin yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde ilgili bankanın genel müdürlüğünden tahsil edilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.                                         

 

                                                                                                                         Başkan a.