Buradasınız

Özelge: Vadeli bir akreditifin yurtdışı banka aracılığı ile iskonto edilerek bedelinin ihracatçıya ödenmesi durumunda KKDF kesintisi uygulanıp uygulanmayacağı hakkında

Özelge: Vadeli bir akreditifin yurtdışı banka aracılığı ile iskonto edilerek bedelinin ihracatçıya ödenmesi durumunda KKDF kesintisi uygulanıp uygulanmayacağı hakkında

Sayı: 
B.07.1.GİB.0.02.68/6802-7
Tarih: 
01/07/2007
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

 

SAYI   : B.07.1.GİB.0.02.68/6802-7                                                   

KONU : KKDF

           

 

................ BANKASI A.Ş.

 

 

İlgi     : 01.05.2007 tarih ve 952 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda, vadeli bir akreditifin uygun vesaik ibrazıyla yurtdışı banka aracılığı ile iskonto edilerek bedelinin ihracatçıya ödenmesi durumunda malın gümrükten çekilmesi sırasında kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün bildirilmesi istenilmektedir.

Bilindiği üzere, 12.05.1988 tarih ve 88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında 6 Sıra No.lu Tebliğin 2 nci maddesi uyarınca; kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalat işlemleri % 3 oranında kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisine tabi tutulacağı hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, 20.11.2001 tarih ve 2001/3 sayılı Merkez Bankası talimatında, açılan vadeli ithalat akreditiflerinin vade tarihinden önce yurt dışı banka tarafından iskonto edilerek bedelinin yurt dışındaki ihracatçıya ödenmesi durumunda kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılmayacağı, ancak ithalat işlemleri vadeli olduğundan, ithalat tutarı üzerinden fon kesintisi yapılması gerektiği ifade edilmiştir.

Buna göre, vadeli bir akreditifin yurtdışı banka aracılığı ile iskonto edilerek bedelinin ihracatçıya ödenmesi durumunda fon kesintisi yapılmasına gerek bulunmamakta olup, malın gümrükten çekilmesi sırasında ithalat tutarı üzerinden kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisinin yapılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.                                                                                                                     

 

     Başkan a.