Buradasınız

Özelge: Tabela yazımı, bez ve brandaya afiş hazırlama ve duvar yazısı yazma gibi işler, esas olarak el emeğine ve mesleki deneyime dayanan işler olması nedeniyle, bu işlerin her türlü ilan ve reklam işleri kapsamında değerlendirmemesinden ötürü yukarıda b

Özelge: Tabela yazımı, bez ve brandaya afiş hazırlama ve duvar yazısı yazma gibi işler, esas olarak el emeğine ve mesleki deneyime dayanan işler olması nedeniyle, bu işlerin her türlü ilan ve reklam işleri kapsamında değerlendirmemesinden ötürü yukarıda b

Sayı: 
B.07.1.GİB.0.03.43/4345-36/075123
Tarih: 
28/09/2006
 

T.C. 

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

Sayı  :B.07.1.GİB.0.03.43/4345-36/075123                 28.09.2006

Konu  :

 

...........................

İlgi: 31.08.2006 tarih B.07.4.DEF.0.19.10/193/4254 sayılı yazınız.

 İlgide kayıtlı yazınızın incelenmesinden, Gelir Vergisi Kanununun 47 nci maddesindeki şartlan taşıyan ve faaliyetleri işyerlerine tabela, bez ve branda afişi ile her türlü duvar yazısı yazmak olan mükelleflerin basit usulden faydalanıp faydalanamayacakları hususunda bilgi istenildiği anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 46 ncı maddesinin birinci fıkrasında, "47 ve 48 inci maddelerde yazılı şartlan topluca haiz olanların ticari kazançları basit usulde tespit olunur." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, aynı Kanunun 51 inci maddesinin 6 ncı bendinde, "Her türlü ilan ve reklam işleriyle uğraşanlar veya bu işlere tavassut edenler." basit usulde faydalanamayacaklar "arasında sayılmıştır.

İlgi yazınıza konu, tabela yazımı, bez ve brandaya afiş hazırlama ve duvar yazısı yazma gibi işler, esas olarak el emeğine ve mesleki deneyime dayanan işler olması nedeniyle, bu işlerin her türlü ilan ve reklam işleri kapsamında değerlendirmemesi gerekmektedir.

Buna göre, yukarıda belirtilen işleri yapan mükelleflerin basit usule tabi olmanın genel ve özel şartlarını topluca taşımaları halinde basit usulde vergilendirilmeleri mümkündür.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

                                                                                                          Başkan a.