Buradasınız

Özelge: Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarda faturalı satışların belgelendirilmesi hk.

Özelge: Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarda faturalı satışların belgelendirilmesi hk.

Sayı: 
27575268-105[233-7268]-1230
Tarih: 
27/11/2013
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

27575268-105[233-7268]-1230

27.11.2013

Konu

:

Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarda faturalı satışların belgelendirilmesi hk.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, ... vergi numaralı mükellefi olduğunuz, şirketinizin motorlu araçların satışı, satış sonrası servis hizmeti ve otomotiv kiralama faaliyetlerinde bulunduğu belirtilerek, EFT-POS özelliği olan yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanıldığında, fatura düzenleme sınırının üzerindeki satışlar için fatura düzenlenmesi durumunda mükerrer belge düzenlenmesine sebebiyet verileceğinden bahisle konu hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            426 Sıra No' u Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 2 numaralı bölümünün son paragrafında Vergi Usul Kanununun mükerrer 257' nci maddesiyle Bakanlığımıza tanınan yetkiye dayanılarak "... satışı yapılan malları aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar dışındaki kimselere satan veya aynı kimselere hizmet veren birinci ve ikinci sınıf tüccarlara (perakende teslimde bulunan veya hizmet ifa eden) Vergi Usul Kanununa göre fatura vermek zorunda olmadıkları mal satışları veya hizmet ifalarının belgelendirilmesinde (06.12.1984 tarihli ve 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanuna göre kullanmak zorunda oldukları ödeme kaydedici cihazların yerine) "Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları" kullanma mecburiyeti getirilmiştir.

            Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar kullanılmak suretiyle gerçekleştirilen satışlar veya hizmet ifalarında fatura düzenlenmesi durumunda ne şekilde işlem yapılacağı Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Teknik Kılavuzunun 17/e bendinde açıklanmaktadır.

            Buna göre, Vergi Usul Kanunu uyarınca haricen düzenlenen faturalarla belgelendirilen ve bedeli EFT POS özellikli yeni nesil ödeme kaydedici cihazların bünyelerinde yer alan EFT POS' lar kullanılmak suretiyle tahsil edilen satış veya hizmet ifaları ile ilgili olarak, satış işleminin yeni nesil ödeme kaydedici cihazdan başlatılması, faturanın tarih ve numarası girilerek cihazda buna dair bir kayıt oluşturmak suretiyle işleminin sonlandırılması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.