Buradasınız

Özelge: Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılacak vadeli ithalat işlemlerinden, kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılmasına gerek bulunmadığı hakkında…

Özelge: Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılacak vadeli ithalat işlemlerinden, kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılmasına gerek bulunmadığı hakkında…

Sayı: 
B.07.1.GİB.0.02.68/6802-2
Tarih: 
11/09/2008
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

 

Sayı    : B.07.1.GİB.0.02.68/6802-2                                                                           

Konu  : KKDF

           

 

.....................FİLMCİLİK VE MATBAACILIK

SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

......................

 

İlgi : ............ tarihli yazınız.

 

İlgide kayıtlı yazınızda, Şirketinizin faaliyette bulunduğu matbaacılık alanındaki modernizasyon ve kapasite artışı ihtiyacını karşılamak üzere, Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapacağı yatırıma konu olan matbaa makinelerinin 540 gün vadeli akreditif ile ithalatının gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtilerek, yatırım teşvik belgesi kapsamında vadeli akreditif ile yapılacak ithalatlardan kaynak kullanımını destekleme fonu alınıp alınmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün bildirilmesi  istenilmektedir.

Bilindiği üzere, 12.05.1988 tarih, 88/12944 sayılı Karara ilişkin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında 6 Sıra Nolu Tebliğin 3 üncü maddesinin 14 üncü bendi uyarınca; Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında kullanılan krediler üzerinden, kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılmamaktadır.

Ayrıca, ................... Bankasının 05.08.1996 tarih ve 96/2 sayılı Talimatının 7 inci bölümü gereğince, Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılan vadeli ithalat işlemleri üzerinden fon kesintisi yapılmaması gerekmektedir.

Buna göre, Şirketiniz tarafından Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılacak vadeli ithalat işlemlerinden, kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

                                                                                                                             Başkan a.