Buradasınız

Özelge: Antrepodan satın alınacak yatırım teşvik belgesinde yer alan eşyaların ithali hk.

Özelge: Antrepodan satın alınacak yatırım teşvik belgesinde yer alan eşyaların ithali hk.

Sayı: 
B.07.1.GİB.0.06.68-165.01.03
Tarih: 
12/01/2012
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

Sayı  : B.07.1.GİB.0.06.68-165.01.03

Konu:

 

 

                                               .........

 

İlgide kayıtlı dilekçenizde, antrepodan satın alınacak yatırım teşvik belgesinde yer alan eşyaların ithalatı sebebiyle kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi ödenip ödenmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşünün bildirilmesi istenilmektedir.

Bilindiği üzere, 12.05.1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnameye İlişkin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında 6 Sıra Nolu Tebliğin 2 nci maddesi uyarınca; kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalat işlemleri % 6 oranında kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisine tabi tutulmakta, peşin ödeme şekline göre yapılan ithalat işlemleri üzerinden ise fon kesintisi yapılmamaktadır.

Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin 14 üncü bendinde Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında kullanılan krediler fon kesintisi yapılmayacak işlemler arasında sayılmıştır.

Diğer taraftan, Merkez Bankasının 05.08.1996 tarih ve 96/2 sayılı Talimatının 7 nci bölümü gereğince, Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılan vadeli ithalat işlemleri üzerinden fon kesintisi yapılmaması gerekmektedir.

Buna göre, gümrük antreposundan yatırım teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilecek ithalat işlemlerinden kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

                                                                                                                          Başkan a.