Buradasınız

Özelge: Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında fazladan kullandırılan krediye ilişkin olarak hesaplanacak kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi ve cezai faizinin ilgili banka genel müdürlüğünden, bağlı bulunduğu vergi dairesince tahsil edilmesi gerektiğ

Özelge: Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında fazladan kullandırılan krediye ilişkin olarak hesaplanacak kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi ve cezai faizinin ilgili banka genel müdürlüğünden, bağlı bulunduğu vergi dairesince tahsil edilmesi gerektiğ

Sayı: 
B.07.1.GİB.0.02.68/6802-7
Tarih: 
03/04/2007
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

 

Sayı  : B.07.1.GİB.0.02.68/6802-7

Konu: KKDF

 

 

 

...................... VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

..................... Grup Müdürlüğü)

............. Müsteşarlığından alınan bir örneği ilişik ................ tarih, ....sayılı yazıda; ......... Yem San. A.Ş.'ne 26.04.2001 tarih ve 65973 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında ......... Bank A.Ş. ............. Şubesince fazladan kullandırılan 1.275.026-YTL tutarındaki kredi ile ilgili olarak, istisnadan yararlanılan kaynak kullanımını destekleme fonunun ilgili mevzuatı çerçevesinde tahsil edilmesi gerektiği belirtilmektedir.

Bilindiği üzere, 2002/4 Seri No'lu Uygulama İç Genelgemizin "Fon Kesintilerinin Süresinde Yatırılmaması" başlıklı bölümünde, "Fon kesintilerinin süresinde yatırılmasından, kredi kullanan, krediyi kullandıran veya kullanılmasına aracılık eden ve kredili ithalatta tahsilatı yapan bankalar, özel finans kurumları, finansman şirketleri ve gümrük idareleri sorumludur.

Hatalı yorum sonucu bankalarca Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında fazla kredi kullandırımı durumunda da, fazla kullandırılan kısma tekabül eden fon kesintilerinin cezai faizi ile birlikte yatırılmasından krediyi kullandıran bankalar sorumlu bulunmaktadır." denilmektedir.

Bu nedenle, söz konusu Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında fazladan kullandırılan krediye ilişkin olarak hesaplanacak kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi ve cezai faizinin yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde ilgili banka genel müdürlüğünden, bağlı bulunduğu vergi dairesince tahsil edilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.                                         

                                                                                                                     

                                                                                                                          Başkan a.