Buradasınız

Özelge: Yurt dışı firma tarafından Türkiye'deki abonelere yönelik olarak verilecek haberleşme hizmeti sonucu abonelerden tahsil edilecek konuşma ücretlerinin yurt dışındaki firmaya transfer edilmesi halinde KKDF kesintisi yapılıp yapılmayacağı hakkında

Özelge: Yurt dışı firma tarafından Türkiye'deki abonelere yönelik olarak verilecek haberleşme hizmeti sonucu abonelerden tahsil edilecek konuşma ücretlerinin yurt dışındaki firmaya transfer edilmesi halinde KKDF kesintisi yapılıp yapılmayacağı hakkında

Sayı: 
B.07.1.GİB.0.02.68./6802-7
Tarih: 
07/07/2007
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

                                                       

 

SAYI  : B.07.1.GİB.0.02.68./6802-7

KONU: K.K.D.F.

 

.....................DIŞ TİCARET VE TURİZM A.Ş.

 

İlgi: 07/05/2007 tarih ve KMT-3/714 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda, ..............'dan yönetilen bir uydu üzerinden sağlanan el uydu haberleşme telefon hizmetlerine aracılık etmek için Türkiye temsilcisi sıfatıyla anlaşma yapacağınız ifade edilmekte ve yurt dışından verilen bu hizmete ilişkin olarak yurt dışı firma tarafından şirketinize tek bir fatura kesileceği, şirketinizin de bu konuşma ücretlerini abonelerin her birine keseceği faturalar ile tahsil ettikten sonra tahsil edilen konuşma ücretlerini yurt dışındaki firmaya transfer edeceği belirtilerek, yurt dışına transfer edilen söz konusu fatura bedeli üzerinden kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün bildirilmesi istenilmektedir.

Bilindiği üzere, 12.05.1988 tarih ve 88/12944 sayılı Kararnameye İlişkin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında 6 Sıra Nolu Tebliğde; kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalatın % 3 oranında kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

Buna göre, yurt dışı firma tarafından Türkiye'deki abonelere yönelik olarak yapılacak haberleşme hizmeti ile bu hizmete ilişkin olarak şirketinizce yurt dışındaki firmaya verilecek aracılık hizmeti fon kesintisine tabi tutulacak işlemler arasında yer almadığından, söz konusu firmaya gönderilecek konuşma ücretlerinden kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

               Başkan a.