Buradasınız

Özelge: Yurtdışında kurulu bir demir çelik fabrikasının satın alınması için yurtdışından 2 yılı ödemesiz 10 yıl vadeli olarak kullanılacak döviz kredisi üzerinden kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılmasına gerek bulunmadığı hakkında…

Özelge: Yurtdışında kurulu bir demir çelik fabrikasının satın alınması için yurtdışından 2 yılı ödemesiz 10 yıl vadeli olarak kullanılacak döviz kredisi üzerinden kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılmasına gerek bulunmadığı hakkında…

Sayı: 
B.07.1.GİB.0.02.68/6802-
Tarih: 
05/03/2008
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı  

                         

SAYI     : B.07.1.GİB.0.02.68/6802-                                          

KONU  : KKDF

 

 

......... İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş.

.............

 

İlgi     : ............ tarihli dilekçeniz

İlgide kayıtlı dilekçenizde, yurtdışında kurulu bir demir çelik fabrikasının satın alınması için firmanızın yurtdışından 2 yılı ödemesiz 10 yıl vadeli döviz kredisi kullanılacağı belirtilerek, kullanılacak bu kredi üzerinden kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılıp yapılmayacağı hususunda bilgi istenilmektedir.

Bilindiği üzere, 12.05.1988 tarih ve 88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında Tebliğin 2'nci maddesi gereğince; bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları krediler nedeniyle % 3 oranında kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılması gerekmektedir.

Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin (20) numaralı bendinde ise, Türkiye'de yerleşik kişilerce yurtdışından sağlanan, ortalama vadesi asgari 1 yıl olan döviz ve altın kredilerinden (Fiduciary işlemler hariç) kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılmayacağı hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, anılan Tebliğin 3 üncü maddesinin (8) numaralı bendi gereğince; yurt dışındaki işlerle ilgili olarak yurt içindeki bankalardan veya yurt dışından alınacak döviz kredileri üzerinden kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılmaması gerekmektedir.

Buna göre, yurtdışında kurulu bir demir çelik fabrikasının satın alınması için yurtdışından 2 yılı ödemesiz 10 yıl vadeli olarak kullanılacak döviz kredisi üzerinden kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.          

 

   Başkan a.