Buradasınız

Özelge: Kısmi bölünme nedeniyle başka bir şirkete devredilen ortalama vadesi bir yıldan uzun olması nedeniyle kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılmamış yurtdışı krediye kaynak kullanımını destekleme fonu istinası uygulanıp uygulanmayacağı ha

Özelge: Kısmi bölünme nedeniyle başka bir şirkete devredilen ortalama vadesi bir yıldan uzun olması nedeniyle kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılmamış yurtdışı krediye kaynak kullanımını destekleme fonu istinası uygulanıp uygulanmayacağı ha

Sayı: 
B.07.1.GİB.0.02.68/6802-7
Tarih: 
09/12/2006
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

 

Sayı    : B.07.1.GİB.0.02.68/6802-7                                                                              ..../...../2007

Konu  : KKDF        

 

 

 

................. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

 

İlgi: 09.10.2006 tarih ve YMM 1300/2006/7193/ÖG/fba sayılı dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçenizde, ortalama vadesi bir yıldan uzun olması nedeniyle kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılmamış yurtdışı kredinin Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca kısmi bölünme yoluyla kurulacak şirkete bir yıllık süre dolmadan önce devredilmesi durumunda fon kesintisi yapılıp yapılmayacağı konusunda bilgi istenilmektedir.

12.05.1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında Tebliğin 2 nci maddesi gereğince; "Bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları kredilerde" % 3 oranında kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılmaktadır.

Aynı Tebliğin fona kesinti yapılmayacak krediler başlıklı 3'üncü maddesinin (20) numaralı bendi gereğince; "Türkiye'de yerleşik kişilerce yurt dışından sağlanan, ortalama vadesi asgari 1 yıl olan döviz ve altın kredilerinden (fiduciary işlemler hariç)" KKDF kesintisi yapılmaması gerekmektedir.

Buna göre, ortalama vadesi bir yıldan uzun olması nedeniyle kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılmamış yurtdışı kredinin Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca kısmi bölünme yoluyla kurulacak şirkete bir yıllık süre dolmadan önce devredilmesi, bu kredinin devir tarihi itibarıyla kapatıldığı anlamına gelmemektedir.

Bu sebeple, kısmi bölünme nedeniyle başka bir şirkete devredilen söz konusu kredi üzerinden kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılmaması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.                                                                                                 

                                                                                                                   

              Başkan a.