Buradasınız

Özelge: Amonyak isimli eşyanın tarımsal amaçlar dışındaki amaçlarla ithal edilmesi halinde kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılıp yapılmayacağı hk.

Özelge: Amonyak isimli eşyanın tarımsal amaçlar dışındaki amaçlarla ithal edilmesi halinde kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılıp yapılmayacağı hk.

Sayı: 
B.07.1.GİB.0.68-165.01.03/
Tarih: 
30/12/2011
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

Sayı  : B.07.1.GİB.0.68-165.01.03/

Konu   : KKDF

 

......

 

           

İlgide kayıtlı dilekçenizde, gübre ve gübre hammaddesi sayılan ürünler listesinde yer alan 2814 10 00 00 00 GTİP numaralı saf amonyak isimli eşyanın tarımsal amaçlar dışındaki amaçlarla ithal edilmesi halinde kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün bildirilmesi istenilmektedir.

Bilindiği üzere, 12.05.1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında 6 Sıra Nolu Tebliğin 2 nci maddesi uyarınca; kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalat işlemleri % 6 oranında kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisine tabi tutulmakta peşin ödeme şekline göre yapılan ithalat işlemleri üzerinden ise fon kesintisi yapılmamaktadır.

Öte yandan, anılan Tebliğin 3 üncü maddesinin 9 uncu bendine göre, petrol (petrol mahsulleri dahil), gübre, gübre hammaddesi, buğday ve arpa ile buğday ve arpanın Dahilde İşleme Rejimi kapsamında işlenmesi sonucu elde edilen ikincil işlem görmüş ürünlerin ithalatının finansmanı amacıyla kullandırılan krediler ve ithalat işlemlerinden kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılmamaktadır.

Buna göre, 2814 10 00 00 00 GTİP numaralı saf amonyak isimli eşyanın gübre ve gübre hammaddesi olarak ithalatında kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

 Ancak, söz konusu eşyanın tarımsal amaçlar dışındaki amaçlarla mal mukabili, kabul kredili veya vadeli akreditif ödeme yöntemleriyle ithali halinde ithalat bedeli üzerinden % 6 oranında fon kesintisi yapılacağı tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.