Buradasınız

Özelge: İthalatta tevsik edici belgeler hk.

Özelge: İthalatta tevsik edici belgeler hk.

Sayı: 
B.07.1.GİB.0.02.68/6802-2
Tarih: 
15/01/2010
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

                                                       

SAYI  : B.07.1.GİB.0.02.68/6802-2

KONU:

 

 

..................................

 

            İlgide kayıtlı yazınızda, ithalat bedelinin gümrük yükümlülüğünün başlama tarihinden önce yurt dışında döviz alım satımına yetkili bir kuruluştan / bankadan satın alınarak veya yurt dışındaki döviz mevduat hesabından karşılanarak yine yurt dışındaki bir bankadan ödenmesi halinde, Bankanız tarafından ithalatçı firmaya gümrük idarelerine ibraz edilmek üzere peşin bir ödeme yapıldığına dair yazı verilip verilemeyeceği hususunda bilgi istenilmektedir.

                        Bilindiği üzere, 12.05.1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında 6 Sıra Nolu Tebliğin 2 nci maddesi uyarınca; kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalat işlemleri % 3 oranında kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisine tabi olup, peşin ödeme şekline göre yapılan ithalat işlemleri üzerinden fon kesintisi yapılmamaktadır.

            Ödeme şekli "peşin" olarak belirtilen ithalat işlemlerinde, mal bedelinin gümrük mevzuatında tanımlanan gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce transfer edildiğinin tevsik edilmesi şartıyla fon kesintisi yapılmamaktadır.

            Bu kapsamda, gümrük beyannamesinde gösterilen ithalat tutarının Türk Lirası karşılığının, gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce, ödeme şekline göre Döviz Satım Belgesi, Türk Parası Transfer Belgesi veya ithalat bedelinin döviz tevdiat hesabından ödendiğine dair bankaca verilen bir yazı ile gümrük idarelerine tevsik edilmesi halinde fon kesintisi yapılmadan malların ithal edilmesi mümkün bulunmaktadır.

            T.C. Merkez Bankasının 05.08.1996 tarih ve 96/2 sayılı Talimatının 1. bölümünde de malların gümrükten çekilebilmesi için mutlaka gümrük idarelerine kaynak kullanımını destekleme fonu alındı makbuzu veya ödemeyi tevsik edici belgelerden birinin ibrazının zorunlu olduğu ifade edilmektedir.

            Sonuç itibariyle, yurt dışında döviz alım satımına yetkili bir kuruluştan / bankadan satın alınarak veya yurt dışındaki döviz mevduat hesabından karşılanarak yine yurt dışındaki bir bankadan ödemesi yapılan ithalat işleminde, yurt dışındaki bankanın şifreli mesajına dayanarak ......... tarafından verilecek bir yazının yukarıda bahsedilen peşin ödemeyi tevsik edici belge kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır. Başka bir deyişle, yazınızda belirtilen şekilde yapılan ithalat ödemesi dolayısıyla ............müşterileriniz için gümrük idarelerine hitaben peşin ödeme bildirim yazısı verilmesi mümkün olmayıp, bu ödemenin kambiyo mevzuatı açısından mal bedeli olarak adlandırılması da durumu değiştirmemektedir.

            Buna göre, yazınızda bahsedilen şekilde ödemesi yapılan ithalat işleminde malların gümrükten çekilmesi esnasında gümrük idarelerine mal bedelinin transfer edildiğinin mevzuata uygun belgelerle tevsik edilememiş olması sebebiyle yapılan ithalatın kredili ithalat olarak kabul edilmesi ve kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisine tabi tutulması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

                                                                                                

                                                                                                       Başkan a.