Buradasınız

Özelge: Doğalgaz ithalatının finansmanı amacıyla kullanılacak krediler ile mal mukabili, kabul kredili ve vadeli akreditif ödeme şekline göre yapılacak doğalgaz ithalatları üzerinden kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılmasının mümkün bulunma

Özelge: Doğalgaz ithalatının finansmanı amacıyla kullanılacak krediler ile mal mukabili, kabul kredili ve vadeli akreditif ödeme şekline göre yapılacak doğalgaz ithalatları üzerinden kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılmasının mümkün bulunma

Sayı: 
B.07.1.GİB.0.02.68/6802-2
Tarih: 
23/01/2008
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

Sayı  : B.07.1.GİB.0.02.68/6802-2

Konu:

 

 

................SAN. VE TİC A.Ş.

......................

 

 

İlgi: ........... tarih ve ......... sayılı yazınız.

 

İlgide kayıtlı yazınızda, kabul kredili, vadeli akreditif veya mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan doğalgaz ithali ile doğalgaz ithalatının finansmanı için kullanılan kredilerin kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisine tabi olup olmadığı konusunda Başkanlığımız görüşünün bildirilmesi istenilmektedir.

Bilindiği üzere, 12.05.1988 tarih ve 88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında Tebliğin 2'nci maddesi gereğince; kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalat sebebiyle % 3 oranında kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılması gerekmektedir.

Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin (9) numaralı bendinde; petrol (petrol mahsulleri dahil) ürünlerin ithalatının finansmanı amacıyla kullandırılan krediler ve ithalat işlemleri üzerinden kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılmayacağı hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, ....... tarih ve ............ sayılı yazımız ile ................ Bakanlığı ............ Genel Müdürlüğü'nün 29.01.2003 tarih ve 1523 sayılı yazısı ekinde alınan ve kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisine tabi tutulmayacak petrol ve petrol ürünlerini gösteren tablolar ........... Müsteşarlığına gönderilmiş olup bu tablolarda yer alan ürünlerin ithalatının finansmanı amacıyla kullandırılan kredilerden kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılmayacağı belirtilmiştir.

Buna göre, sözü edilen tablolarda doğalgaz yer aldığından, şirketiniz tarafından doğalgaz ithalatının finansmanı amacıyla kullanılacak krediler ile mal mukabili, kabul kredili ve vadeli akreditif ödeme şekline göre yapılacak doğalgaz ithalatları üzerinden kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılması mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

                                                                                                  

                                                                                                                       Başkan a.