Buradasınız

Özelge: 3102.10 GTİP numaralı 'üre' isimli eşyanın sanayi amaçlı ithalinde KKDF uygulaması hk.

Özelge: 3102.10 GTİP numaralı 'üre' isimli eşyanın sanayi amaçlı ithalinde KKDF uygulaması hk.

Sayı: 
70903105-165.01.03[187]-18284
Tarih: 
14/02/2014
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

Sayı :70903105-165.01.03[187]-18284                                                  14/02/2014

Konu :3102.10 GTİP numaralı 'üre' isimli

eşyanın sanayi amaçlı ithalatında KKDF

uygulaması hk.

 

                                                               ........

 

  İlgi : 11/02/2014 tarihli yazınız.

 

İlgide kayıtlı dilekçenizde, 3102.10 GTİP numaralı ‘üre' ticari isimli eşyanın sanayi amaçlı kullanılmak üzere ithalatında kaynak kullanımını destekleme fonu (KKDF) istisnasının uygulanıp uygulanmayacağı hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.

Bilindiği üzere, 12/05/1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnameye İlişkin KKDF Hakkında 6 Sıra Nolu Tebliğin 2 nci maddesi uyarınca; kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalat işlemleri % 6 oranında KKDF kesintisine tabi tutulmakta, peşin ödeme şekline göre yapılan ithalat işlemleri üzerinden ise fon kesintisi yapılmamaktadır.

Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin (9) numaralı bendinde, petrol, (petrol mahsulleri dahil), gübre, gübre hammaddesi, buğday ve arpa ile buğday ve arpanın Dahilde İşleme Rejimi kapsamında işlenmesi sonucu elde edilen ikincil işlem görmüş ürünlerin ithalatının finansmanı amacıyla kullandırılan krediler ve ithalat işlemleri fon kesintisi yapılmayacak işlemler arasında sayılmıştır. Buna göre, 3102.10 GTİP numaralı ‘üre' isimli eşyanın gübre ve gübre hammaddesi olarak ithalatında fon kesintisi yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

Ancak, söz konusu eşyanın tarımsal amaçlar dışındaki amaçlarla (sanayi vb. amaçlarla) kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılacak ithalat işlemlerinin % 6 oranında KKDF kesintisine tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

                                                                                                 Başkan a.