Buradasınız

Özelge: İthalat üzerinden %3 oranında kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılması gerektiği hakkında...

Özelge: İthalat üzerinden %3 oranında kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılması gerektiği hakkında...

Sayı: 
B.07.1.GİB.0.68./6802-7
Tarih: 
24/08/2006
 

 T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

                                                       

SAYI  : B.07.1.GİB.0.68./6802-7

KONU: K.K.D.F.

 

...............................

.......................

İlgi: ................ tarihli yazınız.

   

İlgide kayıtlı yazınızda, bir ............. firmasından tekstil makinası almak üzere ............ İhracat Kredi Bankası'nın kredi programından ............... Kredi Bankasının .......... Bankasına açtığı teyidli, geri dönülemez ve 1 yılı aşkın vadeli bir akreditif garantörlüğünde finansman sağlandığı ve söz konusu makinanın ..............Gümrük Müdürlüğünden KKDF kesintisi ödenerek ithal edildiği belirtilmektedir. Ayrıca yurt dışındaki kreditörün ihracatçıya ihracat bedelini vesaik ibrazında ödediği; Şirketinizin ise ithalat bedelini belli bir vade sonunda bankanız aracılığıyla yurt dışındaki bankaya transfer edeceği ifade edilerek yapılan ithalatın kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisine tabi olup olmadığı hususunda bilgi istenilmektedir.

Bilindiği üzere, 12.05.1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında 6 Sıra No'lu Tebliğde, kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalatta %3 oranında kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılacağı ifade edilmiştir.

Diğer taraftan, ithalat bedellerinin doğrudan yurt dışındaki ihracat kredi veya ihracat kredisi sigorta kurumu tarafından ihracatçıya ödenmesi, ithalat işleminin vadeli ithalat ödeme şekillerine göre yapılması niteliğini ortadan kaldırmamaktadır. Bu sebeple, söz konusu ithalatınız üzerinden %3 oranında kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

            Başkan a.