Buradasınız

Özelge: Kaynak kullanımını destekleme fonu kesintilerinin iadesi

Özelge: Kaynak kullanımını destekleme fonu kesintilerinin iadesi

Sayı: 
B.07.1.GİB.0.02.68./6802-7
Tarih: 
16/03/2007
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

 

Sayı  : B.07.1.GİB.0.02.68./6802-7

Konu:

 

 

.................................................

İlgi: 16.01.2007 tarih ve 238 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ekinde alınan ........................... Tic. Ltd. Şti.'nin 28.12.2006 tarihli dilekçesinde, ithalatı yapılıp sorunlu çıkması nedeniyle ilgili firmaya iade edilen ürünlere ilişkin kaynak kullanımını destekleme fonu kesintilerinin iade edilip edilemeyeceği veya diğer ithalatlardan yapılan kesintilerden mahsubunun yapılıp yapılamayacağı konusunda bilgi istenilmektedir.

Bilindiği üzere, 88/12944 Sayılı Kararnameye İlişkin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında 6 Sıra Nolu Tebliğin 2 nci maddesi uyarınca kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalatta % 3 oranında kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılması gerekmektedir.

Ancak, Gümrük Müsteşarlığı'nın 30.06.2002 tarih ve 24801 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliği (Mahrece İade)'nin 5. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde mahrecine iade edilen mallarla ilgili olarak ödenen fon kesintilerinin iadesi mümkün bulunmaktadır.

Bunun için, ithalat yapan kişi ya da firma tarafından kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisinin yatırıldığı ilgili banka genel müdürlüğünün bağlı olduğu vergi dairesine başvurulması gerekmektedir.

Diğer taraftan, malların 4458 sayılı Gümrük Kanununun 213. maddesi ve 2 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliğinin 5. maddesi çerçevesinde mahrece iade edildiği hususu ile ilgili bankanın ithalata ilişkin kesintiyi yatırdığına ilişkin tevsik edici belgelerin iade talep dilekçesi ekinde vergi dairesine ibraz edilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

                                                                                                                              Başkan a.