Buradasınız

Özelge: Basit usulde vergiye tabi kişilerin işyeri/ ticari araç alım kredilerinde KKDF muafiyeti uygulayabilmek için, satıcının vergi mükellefi olup olmadığı hk.

Özelge: Basit usulde vergiye tabi kişilerin işyeri/ ticari araç alım kredilerinde KKDF muafiyeti uygulayabilmek için, satıcının vergi mükellefi olup olmadığı hk.

Sayı: 
70903105-165.01.03[143]-10181
Tarih: 
29/01/2014
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

Sayı : 70903105-165.01.03[143]-10181                                                              29/01/2014

Konu

                                                         

 

                                                              .........

İlgi : 15/05/2013 tarihli ve 11 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda, basit usulde vergiye tabi kişilerin vergi mükellefiyeti bulunmayan gerçek kişilerden satın alacakları gayrimenkul veya ticari araçlar için kullanacakları krediler üzerinden kaynak kullanımını destekleme fonu (KKDF) kesintisi yapılmaması için satıcının vergi mükellefi olup olmadığı araştırılmaksızın bankaların kredi müşterilerinden alacakları taahhütnamenin yeterli sayılıp sayılmayacağı hususunda tereddüde düşüldüğü belirtilerek, konuya ilişkin Başkanlığımız görüşü istenilmektedir.

12/05/1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin KKDF Hakkında 6 Sıra No.lu Tebliğin 2 nci maddesinde; bankalar ve finansman şirketlerince kullandırılan tüketici kredilerinde (gerçek kişilere ticari amaçla kullanılmamak kaydıyla kullandırılan krediler) % 15 oranında, diğer kredilerde ise % 0 (sıfır) oranında KKDF kesintisi yapılacağı karara bağlanmıştır.

Buna göre, basit usulde vergiye tabi kişilerin vergi mükellefiyeti bulunmayan gerçek kişilerden satın alacakları gayrimenkul veya ticari araç gibi iktisadi kıymetler için kullanacakları krediler üzerinden KKDF kesintisi yapılmaması için; krediyi kullanacak basit usulde vergiye tabi kişilerin ilgili bankaya, vergi levhası ile oda kayıt belgesini ibraz etmeleri ve gayrimenkul veya ticari araç gibi iktisadi kıymetlerin ticari faaliyette kullanılacağına dair yazılı beyanda bulunmaları gerekmektedir.

Bu nedenle, vergi mükellefiyeti bulunmayan gerçek kişilerden basit usulde vergiye tabi kişilerin işyeri/ticari araç alımı için kullanacakları kredilere KKDF oranının sıfır olarak uygulanmasında, yukarıda belirtilen belgelerin aranılması yeterli olup satıcıların vergi mükellefiyetinin araştırılmasına gerek bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

                                                                                                                                  Başkan a.