Buradasınız

Özelge: Ölüm sebebiyle eşlerden birinin diğer mirasçıların kredi konusu konuttaki hisselerini satın alması hk.

Özelge: Ölüm sebebiyle eşlerden birinin diğer mirasçıların kredi konusu konuttaki hisselerini satın alması hk.

Sayı: 
B.07.1.GİB.0.02.68./6802-2
Tarih: 
13/04/2010
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

Sayı  : B.07.1.GİB.0.02.68./6802-2

Konu: K.K.D.F.

 

....  BAŞKANLIĞINA

 

           Bilindiği üzere, 12.05.1988 tarih ve 88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında Tebliğin 2 nci maddesinde; bankalar ve finansman şirketlerince kullandırılan tüketici kredilerinde (gerçek kişilere ticari amaçla kullanılmamak kaydıyla kullandırılan krediler)  % 10 oranında, diğer kredilerde ise % 0 (sıfır)  oranında kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılması karara bağlanmıştır.

Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin 2 numaralı fıkrasında, konut ve yapı tasarrufu kredileri ile gerçek kişilere kendi ihtiyaçları için kullandırılan konut inşaat kredileri kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılmayacak işlemler arasında sayılmıştır.

Öte yandan, konut kredilerinde konutun kredi vadesi sona ermeden ve kredi bakiyesi kapatılmadan üçüncü bir kişiye satılması halinde, kredinin konut edinimi amacı kalmayacağından, konutun satış tarihi itibariyle kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılması gerekmektedir.

Ancak, ölüm sebebiyle eşlerden birinin diğer mirasçıların kredi konusu konuttaki hisselerini satın alması halinde konut edinimi amacı devam ettiğinden kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 Başkan a.