Buradasınız

Özelge: Gerçek kişilere menkul kıymet alım satımı amacıyla kullandırılan krediler hk.

Özelge: Gerçek kişilere menkul kıymet alım satımı amacıyla kullandırılan krediler hk.

Sayı: 
B.07.1.GİB.0.02.68/6802-7
Tarih: 
23/07/2009
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

Sayı     : B.07.1.GİB.0.02.68/6802-7

Konu   :

 

                                                   ..........

 

            İlgide kayıtlı yazınızda, gerçek kişilere menkul kıymet alımı amacıyla kredi kullandırılması sırasında menkul kıymet alımının ticari amaçla kullanılmasına ilişkin tespitin ne şekilde yapılacağı konusunda tereddüde düşüldüğünden bahisle konu hakkındaki Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Bilindiği üzere, 12.05.1988 tarih ve 88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında Tebliğin 2 nci maddesinde; bankalar ve finansman şirketlerince kullandırılan tüketici kredilerinde (gerçek kişilere ticari amaçla kullanılmamak kaydıyla kullandırılan krediler)  % 10 oranında, diğer kredilerde ise % 0 (sıfır)  oranında kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılacağı karara bağlanmıştır.

Buna göre, gerçek kişilere menkul kıymet alım satımı için kullandırılan krediler tüketici kredisi kapsamına girmediğinden, bu kredilerin diğer krediler kapsamında değerlendirilmesi ve 2004/7633 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca % 0 (sıfır) oranında fon kesintisine tabi tutulması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.                   

 

 

 Başkan a.