Buradasınız

Özelge: Şirket ortağı tarafından sermaye taahhüdünün yerine getirilmesi amacıyla kullanılan banka kredileri hk.

Özelge: Şirket ortağı tarafından sermaye taahhüdünün yerine getirilmesi amacıyla kullanılan banka kredileri hk.

Sayı: 
B.07.1.GİB.0.06.68-165.01.03
Tarih: 
06/05/2011
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

Sayı  : B.07.1.GİB.0.06.68-165.01.03

Konu:

 

...BAŞKANLIĞINA

 

 

           

            İlgide kayıtlı yazınız ekinde alınan ... A.Ş.'ye ait özelge talep formunda, şirket ortağı tarafından sermaye taahhüdünün yerine getirilmesi amacıyla kullanılan banka kredisinin kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisine tabi olup olmayacağı hususunda bilgi istenilmektedir.

 

Bilindiği üzere, 12.05.1988 tarih ve 88/12944 sayılı Kararnameye İlişkin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında 6 Sıra Nolu Tebliğin 2 nci maddesinde; bankalar ve finansman şirketlerince kullandırılan tüketici kredilerinde (gerçek kişilere ticari amaçla kullanılmamak kaydıyla kullandırılan krediler) % 15 oranında, diğer kredilerde ise % 0 (sıfır) oranında kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılacağı karara bağlanmıştır.

 

Bu kapsamda, şirket ortağı tarafından sermaye taahhüdünün yerine getirilmesi için kullanılacak kredinin, anılan Tebliğin 2 nci maddesinin parantez içi hükmü nedeniyle diğer krediler kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmaktadır.

 

Buna göre, kredinin talep edildiği aşamada bu kredinin sermaye taahhüdünün yerine getirilmesi için kullanılacağının yazılı olarak bildirilmesi ve kredi kullanıcısının kredinin kullanıldığı tarih itibariyle şirket ortağı olduğunun belgelendirilmesi, daha sonraki aşamada ise söz konusu kredinin şirketin sermaye hesabına kaydedildiğinin ilgili bankaya tevsik edilmesi halinde kullanılmış olan kredi üzerinden kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılmaması gerekmektedir. Ancak söz konusu hususların tevsik edilememesi durumunda bahis konusu kredi üzerinden % 15 oranında kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılacağı tabiidir.

 

            Bilgi edinilmesini ve mükellefe yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde cevap verilmesini rica ederim.

 

                                                                                                                                Başkan a.