Buradasınız

Özelge: Kredi kullanım tarihinden itibaren tahakkuk ettirilen faiz tutarları üzerinden kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılması gerektiği hakkında...

Özelge: Kredi kullanım tarihinden itibaren tahakkuk ettirilen faiz tutarları üzerinden kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılması gerektiği hakkında...

Sayı: 
B.07.1.GİB.0.02.68/6802-2/
Tarih: 
18/06/2008
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

   

Sayı     : B.07.1.GİB.0.02.68/6802-2/

Konu   : Konut Kredileri

 

 

.................

..........

 

 

İlgi: .................. tarihli dilekçeniz.

       

İlgide kayıtlı dilekçenizde, 03.04.2006 tarihinde ......... Bulvarı ..........bank Şubesinden, tapuda eşiniz üzerine tescil edilmiş bulunan konutların geliştirilmesi için kızınız .......  tarafından 130.000,00.-YTL kredi kullanıldığı ifade edilerek söz konusu kredinin kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisine tabi olup olmadığı konusunda Başkanlığımız görüşünün bildirilmesi istenilmektedir.

Bilindiği üzere, 12/05/1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında 6 sıra nolu Tebliğin 3 üncü maddesinin 2 numaralı fıkrasında, "konut ve yapı tasarrufu kredileri ile gerçek kişilere kendi ihtiyaçları için kullandırılan konut inşaat kredileri" kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılmayacak işlemler arasında sayılmıştır.

Anılan Tebliğin 3 üncü maddesinin 2 numaralı fıkrasında bahsedilen kesinti yapılmayacak krediler, bankalar ve finansman şirketleri tarafından gerçek kişilere ticari amaçla olmamak üzere kendi ihtiyaçları için kullandırılan kredileri ifade etmektedir. Bu krediler, gerçek kişilerin kendi ihtiyaçlarına yönelik konutlara ilişkin olduğundan; gerçek kişilerin eşi, çocukları, ana-babaları ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler için satın alacakları konutlar nedeniyle veya bunlara ait konutların tadilata tabi tutulması için kendi adlarına fon kesintisine tabi tutulmadan konut kredisi kullanmaları mümkün değildir.

Bu sebeple, tapuda eşiniz adına tescil edilmiş olan konutların geliştirilmesi için kızınız tarafından kullanılan bu kredinin, 12/05/1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında 6 sıra nolu Tebliğin 3 üncü maddesinin 2 numaralı fıkrasında bahsedilen kesinti yapılmayacak işlemler arasında sayılması mümkün olmadığından, sözü edilen kredi için, kredi kullanım tarihinden itibaren tahakkuk ettirilen faiz tutarları üzerinden kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.