Buradasınız

Özelge: İhracat faturalarına istinaden YTL bazında faktoring işlemi yapılması halinde bu işlem için fon sağlamak amacıyla faktoring şirketleri tarafından bankalardan kullanacak krediler üzerinden % 0 oranında fon kesintisi yapılması gerektiği hakkında&#82

Özelge: İhracat faturalarına istinaden YTL bazında faktoring işlemi yapılması halinde bu işlem için fon sağlamak amacıyla faktoring şirketleri tarafından bankalardan kullanacak krediler üzerinden % 0 oranında fon kesintisi yapılması gerektiği hakkında&#82

Sayı: 
B.07.1.GİB.0.02.68/6802-2
Tarih: 
01/08/2008
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

Gelir Yönetimi Daire Başkanlığı (II)

 

 

Sayı     : B.07.1.GİB.0.02.68/6802-2                                                                              .../ .../ 2008

Konu   : K.K.D.F.

 

 

................... DAİRE BAŞKANLIĞI (I)

 

...........Finans Factoring Hizmetleri A.Ş.'nin bir örneği ilişik 24.7.2008 tarih ve 2008/5455 sayılı yazısında, ihracat faturalarına istinaden YTL bazında faktoring işlemi yapılması halinde, bu işlem için fon sağlamak amacıyla bankalardan kullanılan kredilere BSMV ve KKDF muafiyeti uygulanması hususunda Başkanlığımız görüşü istenilmektedir.

Bilindiği üzere, 88/12944 sayılı Kararnameye İlişkin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında 6 Sıra Nolu Tebliğin 2.maddesinde bankalar ve finansman şirketlerinin yurt dışından sağladıkları krediler ile bu kurumlarca kullandırılan "diğer krediler"de fon kesintisi oranı % 0 (sıfır) olarak belirlenmiştir. Diğer taraftan 6 Sıra Nolu Tebliğin 3. maddesinin 23 numaralı bendinde faktoring şirketleri tarafından yurt dışından ihracat faktoringi amacıyla sağlanan ve bu amaçla kullandırılan fonlar, fon kesintisi yapılmayacak işlemler arasında sayılmıştır.

Buna göre, ihracat faturalarına istinaden YTL bazında faktoring işlemi yapılması halinde bu işlem için fon sağlamak amacıyla faktoring şirketleri tarafından bankalardan kullanacak krediler yukarıda belirtilen Tebliğ uyarınca "diğer krediler" kapsamında değerlendirildiğinden bu krediler üzerinden % 0 oranında fon kesintisi yapılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve anılan mükellefe verilecek cevabi yazıda Başkanlığımız görüşüne de yer verilmek suretiyle gereğini rica ederim.