Buradasınız

Özelge: Mal mukabili ödeme şeklinde dahilde işleme rejimi kapsamında ithal edilen eşyaların daha sonra kesin ithalinin gerçekleştirildiğinde bu eşyaya ilişkin cezalı kaynak kullanımını destekleme fonu alınıp alınmayacağı hakkında…

Özelge: Mal mukabili ödeme şeklinde dahilde işleme rejimi kapsamında ithal edilen eşyaların daha sonra kesin ithalinin gerçekleştirildiğinde bu eşyaya ilişkin cezalı kaynak kullanımını destekleme fonu alınıp alınmayacağı hakkında…

Sayı: 
B.07.1.GİB.0.02.68/6802-2
Tarih: 
14/11/2007
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

                                                                

Sayı    : B.07.1.GİB.0.02.68/6802-2                                                                           

Konu  : KKDF

 

....... GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.

........

 

İlgi    :  ........ tarihli yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda, dolaylı temsil yoluyla gümrükleme işlemlerini takip ettiğiniz .......Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. firması tarafından mal mukabili ödeme şeklinde dahilde işleme rejimi kapsamında ithal edilen eşyaların daha sonra kesin ithalinin gerçekleştirildiği ifade edilerek, bu eşyaya ilişkin cezalı kaynak kullanımını destekleme fonu alınıp alınmayacağına dair bilgi istenilmektedir.

Bilindiği üzere, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında 6 Sıra Nolu Tebliğin 2 nci maddesi uyarınca; dahilde işleme izin belgesi kapsamında kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalat % 0 oranında fon kesintisine tabi tutulmaktadır.

Öte yandan, ödeme şekli "peşin ödeme" olarak belirtilen ithalat işlemlerinde, mal bedelinin gümrük mevzuatında tanımlanan gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce transfer edilmesi halinde fon kesintisi yapılmaması, bu tarihten sonra transfer edilmesi halinde ise ithalatçı kredilendirilmiş olacağından kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılması gerekmektedir.

Dahilde işleme rejimi kapsamında geçici ithali yapılan eşyanın daha sonra kesin ithalinin yapılması halinde, bu eşyaya ilişkin gümrük yükümlülüğünün Gümrük Kanununun 114. maddesi çerçevesinde dahilde işleme rejimine ilişkin beyannamenin tescil tarihinde başlaması ve ithalat bedelinin ise gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten sonra yapılması nedeniyle ödeme şeklinin "peşin ödeme" olarak nitelendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Buna göre, konuya ilişkin kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisinin cezai faiziyle birlikte ödenmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

                                                                                                                         Başkan a.