Buradasınız

Özelge: Peşin olarak gerçekleştirilen ithalat işleminin sehven mal mukabili olarak beyan edilmesi nedeniyle ödenen kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisinin Şirkete iadesi mümkün bulunduğu hakkında…

Özelge: Peşin olarak gerçekleştirilen ithalat işleminin sehven mal mukabili olarak beyan edilmesi nedeniyle ödenen kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisinin Şirkete iadesi mümkün bulunduğu hakkında…

Sayı: 
B.07.1.GİB.0.02.68/6802-2
Tarih: 
04/06/2008
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

                                                                

Sayı    : B.07.1.GİB.0.02.68/6802-2                                                                           

Konu  : KKDF

           

........TEKSTİL TİC. VE SAN. A.Ş.

...................

 

.................. Bankasına verilen ........ tarihli dilekçenizde, Şirketinizin 20.02.2008 tarihli gümrük beyannamesi ile yapmış olduğu ithalatla ilgili ödeme şeklinin peşin olduğu halde sehven mal mukabili beyan edildiği belirtilerek, sehven ödenen 1.896,32 YTL kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisinin iade edilmesi talep edilmektedir.

Bilindiği üzere, 12.05.1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında 6 Sıra Nolu Tebliğin 2 nci maddesi uyarınca; kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalat işlemleri % 3 oranında kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisine tabi olup, peşin ödeme şekline göre yapılan ithalat işlemleri üzerinden fon kesintisi yapılmamaktadır.

Öte yandan, ödeme şekli "mal mukabili" olarak belirtilen ithalat işlemlerinde, mal bedelinin gümrük mevzuatında tanımlanan gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce transfer edildiğinin tevsik edilmesi halinde fon kesintisi yapılmaması, mal bedelinin bu tarihten sonra transfer edilmesi halinde ise ithalatçı kredilendirilmiş olacağından kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılması gerekmektedir.

Buna göre, peşin olarak gerçekleştirilen ithalat işleminin sehven mal mukabili olarak beyan edilmesi nedeniyle ödenen kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisinin Şirketinize iadesi mümkün bulunmaktadır. Bunun için fon kesintisinin yatırıldığı bankanın kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine bir dilekçe ile başvurmanız ve bu dilekçeye iade konusu kesinti tutarının yatırılmış olduğuna dair ilgili bankadan alınacak belge ile vergi dairesince istenebilecek diğer bilgi ve belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

                                                                                                                       Başkan a.