Buradasınız

Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması

Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması

Tarih: 
24/04/2014
Sayı: 
KVK-32/2014-2
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /32

 

Konusu                        : Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması

Tarihi                          :    /    /2014

Sayısı                           : KVK-32/2014-2

 

 

1. Giriş

25 Nisan 2014 günü akşamına kadar verilmesi gereken Kurumlar Vergisi Beyannamesinin verilme süresinin uzatılması bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2. Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması 

Yoğun iş yükü ile ilgili olarak Bakanlığımıza iletilen sorunlar nedeniyle, Vergi Usul Kanununun Mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak;

25 Nisan 2014 günü akşamına kadar verilmesi gereken Kurumlar Vergisi Beyannamesinin verilme süresi 29 Nisan 2014 Salı günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Beyanname verme süresinin uzatılması ödeme süresini etkilememektedir. Bu nedenle, mükelleflerin beyan ettikleri vergileri kanuni süresinde ödeyecekleri tabiidir.

Duyurulur.

 

 

 

 

Mehmet ŞİMŞEK

Maliye Bakanı