Buradasınız

B.K.K. No 2011/1435

B.K.K. No 2011/1435

No: 
2011/1435
Resmi Gazete Tarihi: 
25/02/2011
Resmi Gazete No: 
27857 (2. Mükerrer)

ÖTV KANUNUNA EKLİ (I), (II) VE (III) SAYILI LİSTELERDE YER ALAN MALLARDA   UYGULANAN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARLARININ BELİRLENMESİ İLE BAZI   KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN
 
                                                                          

 

B.K.K. No

2011/1435

Resmi Gazete Tarihi

25/02/2011

Resmi Gazete Sayısı

27857 (2. Mükerrer)

Kapsam

          

Karar Sayısı : 2011/1435

Ekli "4760 Sayılı Özel Tüketim   Vergisi Kanununa Ekli (I), (II) ve (III) Sayılı Listelerde Yer Alan Mallarda   Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesi ile Bazı   Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar"ın yürürlüğe   konulması; Maliye Bakanlığının 25/2/2011 tarihli ve 19875 sayılı yazısı   üzerine, adı geçen Kanunun 11 inci ve 12 nci maddelerine göre,   Bakanlar Kurulu'nca 25/2/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ   KANUNUNA EKLİ (I), (II) VE (III)  SAYILI LİSTELERDE YER ALAN MALLARDA   UYGULANAN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARLARININ BELİRLENMESİ İLE BAZI   KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

 

MADDE 1- 6/6/2002 tarihli ve   4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) ve (B)   cetvellerinde yer alan mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları   aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              

   

 

   
   

 

   
   

(I) SAYILI LİSTE

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

(A) CETVELİ

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

G.T.İ.P. NO

   
   

Mal İsmi

   
   

Vergi Tutarı (TL)

   
   

Birimi

   
   

 

   
   

 

   
   

(Hafif yağlar ve müstahzarları)

   
   

 

   
   

 

   
   

2710.11.11.00.00

   
   

Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar

   
   

0

   
   

Kilogram

   
   

 

   
   

(Yalnız nafta)

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

2710.11.31.00.00

   
   

Uçak benzini

   
   

0

   
   

Litre

   
   

 

   
   

 

   
   

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013     gramı geçmeyenler)

   
   

 

   
   

 

   
   

2710.11.41.00.00

   
   

Oktanı (RON) 95'den az     olanlar   

   
   

1,8500

   
   

Litre

   
   

 

   
   

(Kurşunsuz normal benzin)

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013     gramı geçmeyenler)

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat     98'den az olanlar)

   
   

 

   
   

 

   
   

2710.11.45.00.11

   
   

Kurşunsuz benzin 95 oktan

   
   

1,8915

   
   

Litre

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013     gramı geçmeyenler)

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat     98'den az olanlar)

   
   

 

   
   

 

   
   

2710.11.45.00.12

   
   

Katkılı kurşunsuz benzin 95 oktan

   
   

1,8915

   
   

Litre

   
   

 

   
   

 

   
   

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013     gramı geçmeyenler)

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat     98'den az olanlar)

   
   

 

   
   

 

   
   

2710.11.45.00.19

   
   

Diğerleri

   
   

1,8915

   
   

Litre

   
   

 

   
   

 

   
   

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013     gramı geçmeyenler)

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla     olanlar)         

   
   

 

   
   

 

   
   

2710.11.49.00.11

   
   

Kurşunsuz benzin 98 oktan

   
   

2,0135

   
   

Litre

   
   

 

   
   

 

   
   

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013     gramı geçmeyenler)

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla     olanlar)   

   
   

 

   
   

 

   
   

2710.11.49.00.19

   
   

Diğerleri

   
   

2,0135

   
   

Litre

   
   

 

   
   

 

   
   

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013     gramı geçenler)

   
   

 

   
   

 

   
   

2710.11.51.00.00

   
   

Oktanı (RON) 98'den az     olanlar               

   
   

1,8800

   
   

Litre

   
   

 

   
   

(Kurşunlu normal benzin)

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

(Kurşunlu süper benzin)

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013     gramı geçenler)

   
   

 

   
   

 

   
   

2710.11.59.00.00

   
   

Oktanı (RON) 98 veya daha fazla     olanlar     

   
   

1,8800

   
   

Litre

   
   

 

   
   

(Kurşunlu süper benzin)

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

2710.11.70.00.00

   
   

Benzin tipi jet yakıtı

   
   

0

   
   

Litre

   
   

 

   
   

2710.19.21.00.00

   
   

Jet yakıtı (Kerosen)

   
   

0

   
   

Litre

   
   

 

   
   

 

   
   

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı %     0,05'i geçmeyenler)

   
   

 

   
   

 

   
   

2710.19.41.00.11

   
   

Motorin              

   
   

1,3045

   
   

Litre

   
   

 

   
   

 

   
   

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı %     0,05'i geçmeyenler)

   
   

 

   
   

 

   
   

2710.19.41.00.13

   
   

Kırsal Motorin

   
   

1,3045

   
   

Litre

   
   

 

   
   

 

   
   

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı %     0,05'i geçmeyenler)

   
   

 

   
   

 

   
   

2710.19.41.00.29

   
   

Diğerleri         

   
   

1,3045

   
   

Litre

   
   

 

   
   

 

   
   

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı %     0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler)

   
   

 

   
   

 

   
   

2710.19.45.00.12

   
   

Kırsal Motorin   

   
   

1,2345

   
   

Litre

   
   

 

   
   

 

   
   

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı %     0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler)

   
   

 

   
   

 

   
   

2710.19.45.00.13

   
   

Deniz motorini (DMX)

   
   

1,2345

   
   

Litre

   
   

 

   
   

 

   
   

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı %     0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler)

   
   

 

   
   

 

   
   

2710.19.45.00.14

   
   

Deniz motorini (DMA)

   
   

1,2345

   
   

Litre

   
   

 

   
   

 

   
   

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i     geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler)

   
   

 

   
   

 

   
   

2710.19.45.00.15

   
   

Deniz motorini (DMB)

   
   

1,2345

   
   

Litre

   
   

 

   
   

 

   
   

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı %     0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler)

   
   

 

   
   

 

   
   

2710.19.45.00.16

   
   

Deniz motorini (DMC)

   
   

1,2345

   
   

Litre

   
   

 

   
   

 

   
   

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı %     0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler)

   
   

 

   
   

 

   
   

2710.19.45.00.29

   
   

Diğerleri     

   
   

1,2345

   
   

Litre

   
   

 

   
   

 

   
   

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı %     0,2'yi geçenler)

   
   

 

   
   

 

   
   

2710.19.49.00.13

   
   

Deniz motorini (DMX)

   
   

1,2345

   
   

Litre

   
   

 

   
   

 

   
   

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı %     0,2'yi geçenler)

   
   

 

   
   

 

   
   

2710.19.49.00.14

   
   

Deniz motorini (DMA)

   
   

1,2345

   
   

Litre

   
   

 

   
   

 

   
   

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı %     0,2'yi geçenler)

   
   

 

   
   

 

   
   

2710.19.49.00.15

   
   

Deniz motorini (DMB)

   
   

1,2345

   
   

Litre

   
   

 

   
   

 

   
   

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı %     0,2'yi geçenler)

   
   

 

   
   

 

   
   

2710.19.49.00.16

   
   

Deniz motorini (DMC)

   
   

1,2345

   
   

Litre

   
   

 

   
   

 

   
   

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı %     0,2'yi geçenler)

   
   

 

   
   

 

   
   

2710.19.49.00.18

   
   

Diğerleri            

   
   

1,2345

   
   

Litre

   
   

 

   
   

 

   
   

(Fuel oiller)

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %     1'i geçmeyenler) 

   
   

 

   
   

 

   
   

2710.19.61.00.11

   
   

Fuel oil 3

   
   

0,2370

   
   

Kilogram

   
   

 

   
   

 

   
   

(Fuel oiller)

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %     1'i geçmeyenler)   

   
   

 

   
   

 

   
   

2710.19.61.00.12

   
   

Denizcilik yakıtı (RMA-30)

   
   

0,2370

   
   

Kilogram

   
   

 

   
   

 

   
   

(Fuel oiller)   

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %     1'i geçmeyenler)   

   
   

 

   
   

 

   
   

2710.19.61.00.13

   
   

Denizcilik yakıtı (RMB-30)

   
   

0,2370

   
   

Kilogram

   
   

 

   
   

 

   
   

(Fuel oiller)   

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %     1'i geçmeyenler)       

   
   

 

   
   

 

   
   

2710.19.61.00.14

   
   

Denizcilik yakıtı (RMD-80)

   
   

0,2370

   
   

Kilogram

   
   

 

   
   

 

   
   

(Fuel oiller)   

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %     1'i geçmeyenler)      

   
   

 

   
   

 

   
   

2710.19.61.00.15

   
   

Denizcilik yakıtı (RME-180)

   
   

0,2370

   
   

Kilogram

   
   

 

   
   

 

   
   

(Fuel oiller)   

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %     1'i geçmeyenler)     

   
   

 

   
   

 

   
   

2710.19.61.00.16

   
   

Denizcilik yakıtı (RMF-180)

   
   

0,2370

   
   

Kilogram

   
   

 

   
   

 

   
   

(Fuel oiller)   

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %     1'i     geçmeyenler)               

   
   

 

   
   

 

   
   

2710.19.61.00.17

   
   

Denizcilik yakıtı (RMG-380)

   
   

0,2370

   
   

Kilogram

   
   

 

   
   

 

   
   

(Fuel oiller)   

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %     1'i     geçmeyenler)               

   
   

 

   
   

 

   
   

2710.19.61.00.18

   
   

Denizcilik yakıtı (RMH-380)

   
   

0,2370

   
   

Kilogram

   
   

 

   
   

 

   
   

(Fuel oiller)   

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %     1'i     geçmeyenler)               

   
   

 

   
   

 

   
   

2710.19.61.00.21

   
   

Denizcilik yakıtı (RMK-380)

   
   

0,2370

   
   

Kilogram

   
   

 

   
   

 

   
   

(Fuel oiller)   

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %     1'i     geçmeyenler)               

   
   

 

   
   

 

   
   

2710.19.61.00.22

   
   

Denizcilik yakıtı (RMH-700)

   
   

0,2370

   
   

Kilogram

   
   

 

   
   

 

   
   

(Fuel oiller)   

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %     1'i     geçmeyenler)               

   
   

 

   
   

 

   
   

2710.19.61.00.23

   
   

Denizcilik yakıtı (RMK-700)

   
   

0,2370

   
   

Kilogram

   
   

 

   
   

 

   
   

(Fuel oiller)   

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %     1'i     geçmeyenler)               

   
   

 

   
   

 

   
   

2710.19.61.00.29

   
   

Diğerleri

   
   

0,2370

   
   

Kilogram

   
   

 

   
   

 

   
   

(Fuel oiller)

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %     1'i geçen fakat % 2'yi

   

geçmeyenler)

   
   

 

   
   

 

   
   

2710.19.63.00.11

   
   

Fuel oil 4 (Kalorifer yakıtı)

   
   

0,4760

   
   

Kilogram

   
   

 

   
   

 

   
   

(Fuel oiller)  

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %     1'i geçen fakat % 2'yi geçmeyenler)  

   
   

 

   
   

 

   
   

2710.19.63.00.12

   
   

Denizcilik yakıtı (RMA-30)

   
   

0,4760

   
   

Kilogram

   
   

 

   
   

 

   
   

(Fuel oiller)  

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %     1'i geçen fakat % 2'yi     geçmeyenler)       

   
   

 

   
   

 

   
   

2710.19.63.00.13

   
   

Denizcilik yakıtı (RMB-30)

   
   

0,4760

   
   

Kilogram

   
   

 

   
   

 

   
   

(Fuel oiller)  

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %     1'i geçen fakat % 2'yi     geçmeyenler)       

   
   

 

   
   

 

   
   

2710.19.63.00.14

   
   

Denizcilik yakıtı (RMD-80)

   
   

0,4760

   
   

Kilogram

   
   

 

   
   

 

   
   

(Fuel oiller)  

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %     1'i geçen fakat % 2'yi     geçmeyenler)       

   
   

 

   
   

 

   
   

2710.19.63.00.15

   
   

Denizcilik yakıtı (RME-180)

   
   

0,4760

   
   

Kilogram

   
   

 

   
   

 

   
   

(Fuel oiller)  

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %     1'i geçen fakat % 2'yi geçmeyenler)       

   
   

 

   
   

 

   
   

2710.19.63.00.16

   
   

Denizcilik yakıtı (RMF-180)

   
   

0,4760

   
   

Kilogram

   
   

 

   
   

 

   
   

(Fuel oiller)  

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %     1'i geçen fakat % 2'yi     geçmeyenler)       

   
   

 

   
   

 

   
   

2710.19.63.00.17

   
   

Denizcilik yakıtı (RMG-380)

   
   

0,4760

   
   

Kilogram

   
   

 

   
   

 

   
   

(Fuel oiller)  

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %     1'i geçen fakat % 2'yi     geçmeyenler)       

   
   

 

   
   

 

   
   

2710.19.63.00.18

   
   

Denizcilik yakıtı (RMH-380)

   
   

0,4760

   
   

Kilogram

   
   

 

   
   

 

   
   

(Fuel oiller)  

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %     1'i geçen fakat % 2'yi     geçmeyenler)       

   
   

 

   
   

 

   
   

2710.19.63.00.21

   
   

Denizcilik yakıtı (RMK-380)

   
   

0,4760

   
   

Kilogram

   
   

 

   
   

 

   
   

(Fuel oiller)  

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %     1'i geçen fakat % 2'yi     geçmeyenler)       

   
   

 

   
   

 

   
   

2710.19.63.00.22

   
   

Denizcilik yakıtı (RMH-700)

   
   

0,4760

   
   

Kilogram

   
   

 

   
   

 

   
   

(Fuel oiller)  

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %     1'i geçen fakat % 2'yi     geçmeyenler)       

   
   

 

   
   

 

   
   

2710.19.63.00.23

   
   

Denizcilik yakıtı (RMK-700)

   
   

0,4760

   
   

Kilogram

   
   

 

   
   

 

   
   

(Fuel oiller)  

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %     1'i geçen fakat % 2'yi     geçmeyenler)       

   
   

 

   
   

 

   
   

2710.19.63.00.29 

   
   

Diğerleri

   
   

0,4760

   
   

Kilogram

   
   

 

   
   

 

   
   

(Fuel oiller)

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı     %2'yi geçen fakat % 2,8'i     geçmeyenler)                                         

   
   

 

   
   

 

   
   

2710.19.65.00.11

   
   

Fuel oil 5

   
   

0,2240

   
   

Kilogram

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

(Fuel oiller)

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı     %2'yi geçen fakat % 2,8'i     geçmeyenler)                                   

   
   

 

   
   

 

   
   

2710.19.65.00.12

   
   

Denizcilik yakıtı (RMA-30)

   
   

0,2240

   
   

Kilogram

   
   

 

   
   

 

   
   

(Fuel oiller)

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı     %2'yi geçen fakat % 2,8'i     geçmeyenler)                                                  

   
   

 

   
   

 

   
   

2710.19.65.00.13

   
   

Denizcilik yakıtı (RMB-30)

   
   

0,2240

   
   

Kilogram

   
   

 

   
   

 

   
   

(Fuel oiller)

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı     %2'yi geçen fakat % 2,8'i     geçmeyenler)                                                                        

   
   

 

   
   

 

   
   

2710.19.65.00.14

   
   

Denizcilik yakıtı (RMD-80)

   
   

0,2240

   
   

Kilogram

   
   

 

   
   

 

   
   

(Fuel oiller)

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı     %2'yi geçen fakat % 2,8'i     geçmeyenler)                                    

   
   

 

   
   

 

   
   

2710.19.65.00.15

   
   

Denizcilik yakıtı (RME-180)

   
   

0,2240

   
   

Kilogram

   
   

 

   
   

 

   
   

(Fuel oiller)

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı     %2'yi geçen fakat % 2,8'i geçmeyenler)                                                        

   
   

 

   
   

 

   
   

2710.19.65.00.16

   
   

Denizcilik yakıtı (RMF-180)

   
   

0,2240

   
   

Kilogram

   
   

 

   
   

 

   
   

(Fuel oiller)

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı     %2'yi geçen fakat % 2,8'i geçmeyenler)                                               

   
   

 

   
   

 

   
   

2710.19.65.00.17

   
   

Denizcilik yakıtı (RMG-380)

   
   

0,2240

   
   

Kilogram

   
   

 

   
   

 

   
   

(Fuel oiller)

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı     %2'yi geçen fakat % 2,8'i geçmeyenler)                                                        

   
   

 

   
   

 

   
   

2710.19.65.00.18

   
   

Denizcilik yakıtı (RMH-380)

   
   

0,2240

   
   

Kilogram

   
   

 

   
   

 

   
   

(Fuel oiller)

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı     %2'yi geçen fakat % 2,8'i     geçmeyenler)                                                      

   
   

 

   
   

 

   
   

2710.19.65.00.21

   
   

Denizcilik yakıtı (RMK-380)

   
   

0,2240

   
   

Kilogram

   
   

 

   
   

 

   
   

(Fuel oiller)

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı     %2'yi geçen fakat % 2,8'i     geçmeyenler)                                                      

   
   

 

   
   

 

   
   

2710.19.65.00.22

   
   

Denizcilik yakıtı (RMH-700)

   
   

0,2240

   
   

Kilogram

   
   

 

   
   

 

   
   

(Fuel oiller)

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı     %2'yi geçen fakat % 2,8'i        geçmeyenler)                                               

   
   

 

   
   

 

   
   

2710.19.65.00.23

   
   

Denizcilik yakıtı (RMK-700)

   
   

0,2240

   
   

Kilogram

   
   

 

   
   

 

   
   

(Fuel oiller)

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı     %2'yi geçen fakat % 2,8'i     geçmeyenler)                                                             

   
   

 

   
   

 

   
   

2710.19.65.00.29

   
   

Diğerleri

   
   

0,2240

   
   

Kilogram

   
   

 

   
   

 

   
   

(Fuel oiller)

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %     2,8'i geçenler)       

   
   

 

   
   

 

   
   

2710.19.69.00.11

   
   

Fuel oil 6

   
   

0,2240

   
   

Kilogram

   
   

 

   
   

 

   
   

(Fuel oiller)

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %     2,8'i geçenler)    

   
   

 

   
   

 

   
   

2710.19.69.00.12

   
   

Denizcilik yakıtı (RMA-30)

   
   

0,2240

   
   

Kilogram

   
   

 

   
   

 

   
   

(Fuel oiller)

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %     2,8'i     geçenler)           

   
   

 

   
   

 

   
   

2710.19.69.00.13

   
   

Denizcilik yakıtı (RMB-30)

   
   

0,2240

   
   

Kilogram

   
   

 

   
   

 

   
   

(Fuel oiller)

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %     2,8'i geçenler)    

   
   

 

   
   

 

   
   

2710.19.69.00.14

   
   

Denizcilik yakıtı (RMD-80)

   
   

0,2240

   
   

Kilogram

   
   

 

   
   

 

   
   

(Fuel oiller)

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %     2,8'i geçenler)        

   
   

 

   
   

 

   
   

2710.19.69.00.15

   
   

Denizcilik yakıtı (RME-180)

   
   

0,2240

   
   

Kilogram

   
   

 

   
   

 

   
   

(Fuel oiller)

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %     2,8'i geçenler)       

   
   

 

   
   

 

   
   

2710.19.69.00.16

   
   

Denizcilik yakıtı (RMF-180)

   
   

0,2240

   
   

Kilogram

   
   

 

   
   

 

   
   

(Fuel oiller)

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %     2,8'i geçenler)        

   
   

 

   
   

 

   
   

2710.19.69.00.17

   
   

Denizcilik yakıtı (RMG-380)

   
   

0,2240

   
   

Kilogram

   
   

 

   
   

 

   
   

(Fuel oiller)

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %     2,8'i geçenler)        

   
   

 

   
   

 

   
   

2710.19.69.00.18

   
   

Denizcilik yakıtı (RMH-380)

   
   

0,2240

   
   

Kilogram

   
   

 

   
   

 

   
   

(Fuel oiller)

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %     2,8'i geçenler)

   
   

 

   
   

 

   
   

2710.19.69.00.21

   
   

Denizcilik yakıtı (RMK-380)

   
   

0,2240

   
   

Kilogram

   
   

 

   
   

 

   
   

(Fuel oiller)

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %     2,8'i geçenler)      

   
   

 

   
   

 

   
   

2710.19.69.00.22

   
   

Denizcilik yakıtı (RMH-700)

   
   

0,2240

   
   

Kilogram

   
   

 

   
   

 

   
   

(Fuel oiller)

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %     2,8'i geçenler)       

   
   

 

   
   

 

   
   

2710.19.69.00.23

   
   

Denizcilik yakıtı (RMK-700)

   
   

0,2240

   
   

Kilogram

   
   

 

   
   

 

   
   

(Fuel oiller)

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %     2,8'i geçenler)      

   
   

 

   
   

 

   
   

2710.19.69.00.99

   
   

Diğerleri

   
   

0,2240

   
   

Kilogram

   
   

 

   
   

27.11

   
   

Petrol gazları ve diğer gazlı     hidrokarbonlar (2711.11.00.00.00; 2711.12;  2711.13;      2711.19.00.00.11;  2711.21.00.00.00; 2711.29.00.00.11 ve     2711.29.00.00.12 hariç)

   
   

0

   
   

Kilogram

   
   

 

   
   

 

   
   

(Sıvılaştırılmış)

   
   

 

   
   

 

   
   

2711.11.00.00.00

   
   

Doğal     gaz                 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

Motorlu taşıtlarda yakıt olarak     kullanılacak olanlar

   
   

0,6964

   
   

Standart Metreküp

   
   

 

   
   

Diğerleri

   
   

0,0230

   
   

Standart Metreküp

   
   

 

   
   

 

   
   

(Sıvılaştırılmış)

   
   

 

   
   

 

   
   

2711.12

   
   

Propan                                                       

   
   

1,2100

   
   

Kilogram

   
   

 

   
   

 

   
   

(Sıvılaştırılmış)

   
   

 

   
   

 

   
   

2711.13

   
   

Bütan                                                                             

   
   

1,2100

   
   

Kilogram

   
   

 

   
   

2711.19.00.00.11

   
   

Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G.)

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

Motorlu Taşıtlarda Yakıt Olarak     Kullanılacak Olanlar (Otogaz)

   
   

1,2780

   
   

Kilogram

   
   

 

   
   

Diğerleri

   
   

1,2100

   
   

Kilogram

   
   

 

   
   

 

   
   

(Gaz halinde)

   
   

 

   
   

 

   
   

2711.21.00.00.00

   
   

Doğal     gaz              

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

Motorlu Taşıtlarda Yakıt Olarak     Kullanılacak Olanlar

   
   

0,6964

   
   

Standart Metreküp

   
   

 

   
   

Diğerleri

   
   

0,0230

   
   

Standart Metreküp

   
   

 

   
   

 

   
   

(Gaz halinde)

   
   

 

   
   

 

   
   

2711.29.00.00.11

   
   

Propan                 

   
   

1,2100

   
   

Kilogram

   
   

 

   
   

 

   
   

(Gaz halinde)

   
   

 

   
   

 

   
   

2711.29.00.00.12

   
   

Bütan         

   
   

1,2100

   
   

Kilogram

   
   

 

   
   

27.13

   
   

Petrol koku, petrol bitümeni ve petrol     yağlarının veya bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer     kalıntıları

   
   

0

   
   

Kilogram

   
   

 

   
   

( 2713.11.00.00.00; 2713.12.00.00.00;     2713.20.00.00.19; 2713.90 hariç)

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

(Petrol koku)

   
   

 

   
   

 

   
   

2713.11.00.00.00

   
   

Kalsine edilmemiş

   
   

0

   
   

Kilogram

   
   

 

   
   

 

   
   

(Petrol koku)

   
   

 

   
   

 

   
   

2713.12.00.00.00

   
   

Kalsine edilmiş

   
   

0

   
   

Kilogram

   
   

 

   
   

 

   
   

(Petrol bitümeni)

   
   

 

   
   

 

   
   

2713.20.00.00.19

   
   

Diğerleri

   
   

0

   
   

Kilogram

   
   

 

   
   

2713.90

   
   

Petrol yağlarının veya bitümenli     minerallerden elde edilen yağların diğer     kalıntıları     

   
   

0

   
   

Kilogram

   
   

 

   
   

(28.03 pozisyonundaki her nevi karbon     imaline mahsus olanlar hariç)

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

2715.00.00.00.00

   
   

Esasını tabii asfalt, tabii bitümen,     petrol  bitümeni, mineral katran veya mineral katran zifti (bitümenli     sakızlar, cut-backs gibi) teşkil eden bitümenli karışımlar

   
   

0

   
   

Kilogram

   
   

 

   
   

3824.90.97.90.54

   
   

Oto Biodizel

   
   

0,9100

   
   

Litre

   
   

 

   
   

3824.90.97.90.55

   
   

Yakıt Biodizel

   
   

0,9100

   
   

Litre

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

(B) CETVELİ

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

G.T.İ.P. NO

   
   

Mal İsmi

   
   

Vergi Tutarı (TL)

   
   

Birimi

   
   

 

   
   

2707.10

   
   

Benzol (Benzen)

   
   

2,0135

   
   

Kilogram

   
   

 

   
   

2707.20

   
   

Toluol (Toluen)

   
   

2,0135

   
   

Kilogram

   
   

 

   
   

2707.50.90.00.11

   
   

Solvent     nafta                                 

   
   

2,0135

   
   

Kilogram

   
   

 

   
   

(Çözücü     nafta)      

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

2710.11.21.00.00

   
   

White spirit

   
   

2,0135

   
   

Kilogram

   
   

 

   
   

2710.11.25.00.00

   
   

Diğerleri

   
   

2,0135

   
   

Kilogram

   
   

 

   
   

2710.11.90.00.11

   
   

Diğer     solventler                     

   
   

2,0135

   
   

Kilogram

   
   

 

   
   

(Çözücüler) (Petrol     eteri)          

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

2710.11.90.00.19

   
   

Diğerleri        

   
   

2,0135

   
   

Kilogram

   
   

 

   
   

(Petrol eteri)

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

2710.19.29.00.00

   
   

Diğerleri                        

   
   

2,0135

   
   

Kilogram

   
   

 

   
   

(Petrol eteri)

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

2901.10.00.90.11

   
   

Hekzan

   
   

2,0135

   
   

Kilogram

   
   

 

   
   

2901.10.00.90.12

   
   

Heptan

   
   

2,0135

   
   

Kilogram

   
   

 

   
   

2901.10.00.90.13

   
   

Pentan

   
   

2,0135

   
   

Kilogram

   
   

 

   
   

2902.20.00.00.00

   
   

Benzen (Benzol)

   
   

2,0135

   
   

Kilogram

   
   

 

   
   

2902.30.00.00.00

   
   

Toluen (Toluol)

   
   

2,0135

   
   

Kilogram

   
   

 

   
   

2909.19.90.00.13

   
   

Metil tersiyer bütil eter (MTBE)

   
   

2,0135

   
   

Kilogram

   
   

 

   
   

 

   
   

(Petrol yağları veya bitümenli     minerallerden elde edilen yağları içerenler)

   
   

 

   
   

 

   
   

3811.21.00.10.00

   
   

Mineral yağlar veya mineral yağlar     gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer müstahzar katkılar

   
   

2,0135

   
   

Kilogram

   
   

 

   
   

 

   
   

(Petrol yağları veya bitümenli     minerallerden elde edilen yağları içermeyenler)

   
   

 

   
   

 

   
   

3811.29.00.10.00

   
   

Mineral yağlar veya mineral yağlar     gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer müstahzar katkılar

   
   

2,0135

   
   

Kilogram

   
   

 

   
   

3811.90.00.10.12

   
   

Hafif mineral yağlar için müstahzar     katkılar

   
   

2,0135

   
   

Kilogram

   
   

 

   
   

 

   
   

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen     veya yer almayan organik karma çözücüler ve incelticiler; boya ve vernik     çıkarmada kullanılan müstahzarlar

   
   

 

   
   

 

   
   

3814.00.90

   
   

Diğerleri

   
   

0,0650

   
   

Kilogram

   
   

 

   
   

(Esası bütil asetat olanlar hariç)

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

3824.90.40.00.00

   
   

Vernikler ve benzeri ürünler için     anorganik karma çözücüler ve incelticiler

   
   

0,0650

   
   

Kilogram

   
   

 

   
   

 

   
   

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

   
   

 

   
   

 

   
   

2710.19.71.00.00

   
   

Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar                   

   
   

1,0560

   
   

Kilogram

   
   

 

   
   

 

   
   

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

   
   

 

   
   

 

   
   

2710.19.75.00.00

   
   

2710.19.71.00 Alt pozisyonunda     belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak     olanlar

   
   

1,0560

   
   

Kilogram

   
   

 

   
   

 

   
   

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

   
   

 

   
   

 

   
   

2710.19.81.00.00

   
   

Motor yağları, kompresör yağlama     yağları, türbin yağlama yağları

   
   

1,0560

   
   

Kilogram

   
   

 

   
   

 

   
   

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

   
   

 

   
   

 

   
   

2710.19.83.00.00

   
   

Hidrolik amaçlara mahsus sıvı     yağlar 

   
   

1,0560

   
   

Kilogram

   
   

 

   
   

 

   
   

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

   
   

 

   
   

 

   
   

2710.19.85.00.00

   
   

Beyaz yağlar, sıvı     parafin   

   
   

1,0560

   
   

Kilogram

   
   

 

   
   

 

   
   

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

   
   

 

   
   

 

   
   

2710.19.87.00.00

   
   

Dişli yağları ve redüktör yağları 

   
   

1,0560

   
   

Kilogram

   
   

 

   
   

 

   
   

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

   
   

 

   
   

 

   
   

2710.19.91.00.00

   
   

Metal işlemeye mahsus bileşikler,     kalıp çıkarma yağları, aşınmayı önleyici yağlar          

   
   

1,0560

   
   

Kilogram

   
   

 

   
   

 

   
   

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

   
   

 

   
   

 

   
   

2710.19.93.00.00

   
   

Elektrik izolasyonuna mahsus     yağlar          

   
   

1,0560

   
   

Kilogram

   
   

 

   
   

 

   
   

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

   
   

 

   
   

 

   
   

2710.19.99.00.25

   
   

Diğer madeni yağlar

   
   

1,0560

   
   

Kilogram

   
   

 

   
   

 

   
   

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

   
   

 

   
   

 

   
   

2710.19.99.00.21  

   
   

Spindle oil

   
   

1,0560

   
   

Kilogram

   
   

 

   
   

 

   
   

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

   
   

 

   
   

 

   
   

2710.19.99.00.22  

   
   

Light neutral

   
   

1,0560

   
   

Kilogram

   
   

 

   
   

 

   
   

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

   
   

 

   
   

 

   
   

2710.19.99.00.23  

   
   

Heavy neutral

   
   

1,0560

   
   

Kilogram

   
   

 

   
   

 

   
   

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

   
   

 

   
   

 

   
   

2710.19.99.00.24 

   
   

Bright stock

   
   

1,0560

   
   

Kilogram

   
   

 

   
   

 

   
   

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

   
   

 

   
   

 

   
   

2710.19.99.00.98

   
   

Diğerleri

   
   

1,0560

   
   

Kilogram

   
   

 

   
   

(Yalnız baz yağlar)

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

2710.19.25.00.11

   
   

Gazyağı

   
   

0,7605

   
   

Litre

   
   

 

   
   

2710.19.25.00.19

   
   

Diğerleri

   
   

0,7605

   
   

Litre

   
   

 

   
   

 

   
   

(Yağlama müstahzarları)

   
   

 

   
   

 

   
   

3403.11.00.00.00

   
   

Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve     köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus     müstahzarlar

   
   

0,3000

   
   

Kilogram

   
   

 

   
   

 

   
   

(Yağlama müstahzarları)

   
   

 

   
   

 

   
   

3403.19.10.00.00

   
   

Esas madde olarak kabul edilmemek     şartıyla, ağırlık itibarıyla % 70 veya daha fazla petrol yağları veya     bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler

   
   

0,3000

   
   

Kilogram

   
   

 

   
   

 

   
   

(Yağlama müstahzarları)

   
   

 

   
   

 

   
   

3403.19.90.00.00

   
   

Diğerleri

   
   

0,3000

   
   

Kilogram

   
   

 

   
   

 

   
   

(Yağlama müstahzarları)

   
   

 

   
   

 

   
   

3403.91.00.00.00

   
   

Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve     köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus     müstahzarlar

   
   

0,3000

   
   

Kilogram

   
   

 

   
   

 

   
   

(Yağlama müstahzarları)

   
   

 

   
   

 

   
   

3403.99.00.00.00

   
   

Diğerleri

   
   

0,3000

   
   

Kilogram

   

 

MADDE 2- 4760 sayılı Özel   Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan malların vergi   oranları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
   

 

   
   

(II) SAYILI LİSTE

   
   

 

   
   

G.T.İ.P. NO

   
   

Mal İsmi

   
   

Vergi Oranı (%)

   
   

8701.20

   
   

Yarı römorkler için çekiciler

   
   

4

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

87.02

   
   

10 veya daha fazla kişi taşımaya     mahsus (sürücü dahil) motorlu taşıtlar

   
   

 

   
   

 

   
   

            Otobüs

   
   

1

   
   

 

   
   

            Midibüs

   
   

4

   
   

 

   
   

            Minibüs

   
   

9

   
   

87.03

   
   

Binek otomobilleri ve esas itibariyle     insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna     girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil) [Yalnız binek otomobilleri,     steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları vb., (Para arabaları     dahil), motorlu karavanlar, elektrik, gaz, güneş enerjili vb. motorlu     taşıtlar.] [Ambulanslar, mahkum taşımaya mahsus arabalar, cenaze arabaları,     itfaiye öncü arabaları gibi özel amaçla yapılmış motorlu taşıtlar,     özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma     ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel)     veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar, diğerleri     (Golf arabaları vb. taşıtlar) hariç]    [1]                                                                  

   
   

 

   
   

 

   

-Yük taşımasında kullanılıp azami     ağırlığı 3,5 tonu aşmayan ve yolcu taşıma kapasitesi (Yolcu taşıma     kapasitesi sürücü dâhil toplam yolcu sayısının 70 kilogramla çarpılması     suretiyle hesaplanır. Bu hesaplamada koltuk olmasa dahi, koltuk montajı     için bulunan sabit tertibatlar da koltuk olarak dikkate alınır) istiap     haddinin (bir aracın güvenle taşıyabileceği sürücü ve yolcu dâhil toplam yük     ağırlığı) % 50'sinin altında olan motorlu araçlardan (bütün tekerlekleri     motordan güç alan veya alabilenler, binek otomobilleri, steyşın vagonlar,     yarış arabaları, arazi taşıtları hariç)[2]

   
   

           İstiap haddi 850 kilogramı geçmeyip motor silindir hacmi 2000 cm³'ün     altında olanlar[3]

   
   

 

   

10

   
   

           İstiap haddi 850 kilogramı geçip motor silindir hacmi 2800 cm³'ün altında     olanlar[4]

   
   

 

   

10

   
   

           Sadece elektrik motorlu olanlar[5]

   
   

10

   
   

- Sürücü dahil 9 kişilik oturma yeri     olanlardan

   

            Motor silindir hacmi 3200 cm³'ü geçmeyenler

   

            Sadece elektrik motorlu olanlar[6]

   
   

 

   

10

   

10

   
   

-Diğerleri[7]

   
   

 

   
   

            Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçmeyenler[8]

   
   

37

   
   

            Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen fakat 2000 cm3'ü     geçmeyenler [9]

   
   

60

   
   

            Motor silindir hacmi 2000 cm3'ü geçenler [10]

   
   

84

   
   

             Sadece elektrik motorlu olanlar[11]

   
   

 Motor gücü 85 kW 'ı geçmeyenler[12]

   
   

3

   
   

 Motor gücü 85 kW'ı geçen fakat     120 kW'ı geçmeyenler[13]

   
   

7

   
   

 Motor gücü 120 kW'ı geçenler[14]

   
   

15

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

8703.10.11.00.00

   
   

Özellikle kar üzerinde hareket etmek     için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu     olanlar (dizel veya yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı     pistonlu motorlu taşıtlar

   
   

 

   

 

   

6,7

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

8703.10.18.00.00

   
   

Diğerleri (Golf arabaları vb.     taşıtlar)                                                      

   

 

   
   

6,7

   
   

87.04

   
   

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar

   
   

 

   
   

(Yalnız kayıt ve tescile tabi olanlar     )

   
   

 

   
   

 

   

- Azami yüklü kütlesi 4700 kilogramı     geçmeyip sürücü sırasından başka oturma yeri veya sürücü sırası dışında     yanda pencereleri olanlar (kapalı kasalı olmayanlardan motor silindir hacmi     3200 cm³'ü geçmeyenler hariç);

   
   

 

   
   

             Motor silindir hacmi 3000 cm³'ü geçmeyenler

   
   

10

   
   

             Motor silindir hacmi 3000 cm³'ü geçen fakat 4000 cm³'ü geçmeyenler

   
   

52

   
   

             Motor silindir hacmi 4000 cm³'ü geçenler

   
   

75

   
   

Sadece elektrik motorlu     olanlar

   
   

 

   
   

  Motor gücü 85 kW 'ı geçmeyenler

   
   

10

   
   

  Motor gücü 85 kW'ı geçen fakat     120 kW'ı geçmeyenler

   
   

52

   
   

  Motor gücü 120 kW'ı geçenler

   
   

75

   
   

- Kapalı kasalı olup istiap haddi 620     kilogramın altında olanlar

   

            Sadece elektrik motorlu olanlar

   

            Diğerleri

   
   

 

   

10

   

10

   
   

- Diğerleri

   

            Sadece elektrik motorlu olanlar

   

            Diğerleri

   
   

 

   

4

   

4

   
   

87.05

   
   

Özel amaçlı motorlu taşıtlar (insan     veya eşya taşımak üzere özel olarak yapılmış olanlar hariç) (Örneğin;     kurtarıcılar, vinçli taşıtlar, itfaiye taşıtları, beton karıştırıcı ile     mücehhez taşıtlar, yol süpürmeye mahsus arabalar, tohum, gübre, zift, su ve     benzerlerini püskürten arabalar, seyyar atölyeler, seyyar radyoloji     üniteleri) 

   

[(Yalnız kayıt ve tescile tabi     olanlar) (İtfaiye taşıtları hariç)]                            

   
   

 

   

 

   

 

   

4

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

87.09

   
   

Fabrika, antrepo, liman veya hava     limanlarında kısa mesafelerde eşya taşımaya mahsus, kaldırma tertibatı ile donatılmamış     kendinden hareketli yük arabaları; demiryolu istasyon platformlarında     kullanılan türde çekiciler; bu taşıtların aksam ve     parçaları                                                

   
   

 

   

 

   

 

   

4

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

87.11

   
   

Motosikletler (mopedler dahil) ve bir yardımcı     motoru bulunan tekerlekli taşıtlar (sepetli olsun olmasın); sepetler (sepetler hariç)

   

(Sadece elektrik motorlu olanlar     hariç)

   
   

 

   
   

 

   
   

        

   

  Motor silindir hacmi 250 cm³'ü     geçmeyenler

   
   

8

   
   

 

   

 

   

8711.90.00.00.00

   
   

  Motor silindir hacmi 250     cm³'ü geçenler        

   
   

37

   
   

 

   
   

 

   
   

Diğerleri (Sadece elektrik     motorlu olanlar)

   

  Motor gücü 20 kW'ı geçmeyenler

   

  Motor gücü 20 kW'ı geçenler

   
   

 

   

3

   

37

   
   

88.02

   
   

Diğer hava taşıtları (helikopterler,     uçaklar gibi); uzay araçları (uydular dahil), uzay araçlarını fırlatıcı araçlar     ve yörünge-altı araçları

   

[(Yalnız helikopterler ve uçaklar)     (Askeri, zirai, yangınla mücadelede kullanılan özel yapıdaki helikopterler     ve uçaklar hariç)]    

   

 

   
   

 

   

0,5

   
   

8901.10.10.00.11

   
   

18 Gros tonilatoyu geçmeyen gezinti     gemileri

   

(Denizde seyretmeye mahsus olanlar)

   
   

6,7

   
   

8901.10.90.00.11

   
   

Yolcu ve gezinti gemileri

   

(Denizde seyretmeye mahsus olmayanlar)

   
   

6,7

   
   

89.03

   
   

Yatlar ve diğer eğlence ve spor     tekneleri; kürekli kayıklar ve kanolar      

   

(Şişirilebilir olanlar, birim ağırlığı     100 kg.ı geçmeyenler, kürekli kayıklar ve kanolar hariç)

   
   

8

   

 

MADDE 3- 4760 sayılı Özel   Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listede yer alan malların vergi   oranları ve asgari maktu vergi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden   belirlenmiştir.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
   

 

   
   

(III) SAYILI LİSTE

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

(A) CETVELİ

   
   

 

   
   

 

   
   

G.T.İ.P. NO

   
   

Mal İsmi

   
   

Vergi

   

Oranı (%)

   
   

Asgari Maktu

   

Vergi Tutarı (TL)

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

2202.10.00.00.13

   
   

Kolalı Gazozlar

   
   

25

   
   

-

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

2203.00

   
   

Malttan üretilen biralar

   
   

63

   
   

0,44

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

22.04

   
   

Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm şırası (20.09     pozisyonunda yer alanlar hariç)

   

(2204.10 köpüklü şaraplar ve 2204.30 diğer üzüm şıraları hariç)

   
   

 

   

 

   

0

   
   

 

   

 

   

2,44

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

2204.10

   
   

Köpüklü şaraplar

   
   

0

   
   

16,12

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

22.05

   
   

Vermut ve diğer taze üzüm şarapları (bitkiler veya kokulu maddelerle     aromalandırılmış)(2205.10.10.00.00,     2205.10.90.00.12 hariç)

   
   

 

   

0

   
   

 

   

22,1

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

2205.10.10.00.00

   
   

Alkol derecesi hacim itibariyle % 18 veya daha az olanlar

   
   

 

   

0

   
   

 

   

17,55

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

2206.00

   
   

Fermente edilmiş diğer içecekler (elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı     gibi), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan fermente     edilmiş içeceklerin karışımları ve fermente edilmiş içeceklerle alkolsüz     içeceklerin karışımları

   
   

0

   
   

2,44

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

2205.10.90.00.12

   
   

Alkol derecesi hacim itibariyle % 22'den fazla olanlar

   
   

 

   

0

   
   

 

   

85,8

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

2207.20

   
   

Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol ve     damıtım yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler

   

(Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol     hariç)

   
   

 

   

 

   

0

   
   

 

   

 

   

85,8

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

22.08

   
   

Alkol derecesi hacim itibariyle % 80'den az olan tağyir (denatüre)     edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler     ve diğer alkollü içecekler      

   

[(2208.90.91; 2208.90.99) Alkol derecesi hacim itibariyle % 80'den az     olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol hariç, (2208.20; 2208.50;     2208.60; 2208.70 ve 2208.90 hariç)]

   
   

 

   

 

   

 

   

0

   
   

 

   

 

   

 

   

85,8

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

2208.20

   
   

Üzüm şarabı veya üzüm cibresinin damıtılması yolu ile elde edilen     alkollü içkiler

   
   

0

   
   

 

   

71,5

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

2208.50

   
   

Cin ve Geneva

   
   

0

   
   

57,2

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

2208.60

   
   

Votka (2208.60.91.00.00,     2208.60.99.00.00 hariç)

   
   

0

   
   

57,2

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

2208.60.91.00.00

   
   

Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar  (Alkol derecesi hacim itibariyle  %     45.4'den fazla olanlar)

   
   

 

   

0

   
   

 

   

85,8

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

2208.60.99.00.00

   
   

Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4'den     fazla olanlar)

   
   

0

   
   

85,8

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

2208.70

   
   

Likörler

   
   

0

   
   

78,65

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

2208.90

   
   

Diğerleri (2208.90.48.00.11,     2208.90.71.00.11 hariç)

   
   

0

   
   

85,8

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

2208.90.48.00.11

   
   

Rakı

   

(Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar)

   
   

0

   
   

51,48

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

2208.90.71.00.11

   
   

Rakı

   

(Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar)

   
   

0

   
   

51,48

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

(B) CETVELİ

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   

 

   

G.T.İ.P. NO

   
   

Mal İsmi

   
   

 

   

Vergi

   

Oranı (%)

   
   

Asgari Maktu

   

Vergi Tutarı (TL)

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

2402.10.00.00.11

   
   

Tütün içeren purolar

   
   

30

   
   

0,1325

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

2402.10.00.00.12

   
   

Uçları açık purolar

   
   

30

   
   

0,1325

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

2402.10.00.00.19

   
   

Sigarillolar

   
   

30

   
   

0,1325

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

2402.20

   
   

Tütün içeren sigaralar

   
   

63

   
   

0,1325

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

2402.90.00.00.00

   

 

   

 

   
   

Diğerleri (Tütün yerine     geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve     sigaralar)

   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

-Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar     ve sigarillolar

   

 

   
   

 

   

30

   
   

 

   

0,1325

   
   

 -Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar

   
   

63

   
   

0,1325

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

2403.10

   
   

İçilen tütün (Herhangi bir oranda tütün yerine geçen maddeleri içersin içermesin)

   

(2403.10.10.00.19 ve 2403.10.90.00.19 hariç)

   
   

 

   

63

   
   

 

   

0,1325

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

2403.10.10.00.19

   
   

Diğerleri

   

(Net muhtevası 500 gramı geçmeyen ambalajlarda olanlar)

   
   

63

   
   

0,0342

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

2403.10.90.00.19

   
   

Diğerleri

   

(Net muhtevası 500 gramı geçen ambalajlarda olanlar)

   
   

63

   
   

0,0342

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

2403.99.10.00.00

   
   

Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün

   
   

63

   
   

0,1325

   

 (15)

 

 

MADDE 4- 13/11/2003 tarihli   ve 2003/6467 sayılı Kararnamenin eki Kararın 1 inci maddesinde yer alan liste   aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
   

I SAYILI LİSTE

   
   

(B) CETVELİ

   
   

 

   
   

 

   
   

G.T.İ.P. NO

   
   

                                             Mal     İsmi

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

   
   

2710.19.71.00.00

   
   

Özel bir işleme tabi tutulacak     olanlar                    

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

   
   

2710.19.75.00.00

   
   

2710.19.71.00 Alt pozisyonunda     belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak     olanlar

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

   
   

2710.19.81.00.00

   
   

Motor yağları, kompresör yağlama     yağları, türbin yağlama yağları

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

   
   

2710.19.83.00.00

   
   

Hidrolik amaçlara mahsus sıvı     yağlar                                      

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

   
   

2710.19.85.00.00

   
   

Beyaz yağlar, sıvı parafin                                                                           

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

   
   

2710.19.87.00.00

   
   

Dişli yağları ve redüktör yağları                                                                 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

   
   

2710.19.91.00.00

   
   

Metal işlemeye mahsus bileşikler,     kalıp çıkarma yağları, aşınmayı önleyici     yağlar                                                   

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

   
   

2710.19.93.00.00

   
   

Elektrik izolasyonuna mahsus     yağlar                       

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

   
   

2710.19.99.00.25

   
   

Diğer madeni yağlar

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

(Yağlama müstahzarları)

   
   

3403.11.00.00.00

   
   

Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve     köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus     müstahzarlar

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

(Yağlama müstahzarları)

   
   

3403.19.10.00.00

   
   

Esas madde olarak kabul edilmemek     şartıyla, ağırlık itibarıyla % 70 veya daha fazla petrol yağları veya     bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

(Yağlama müstahzarları)

   
   

3403.19.90.00.00

   
   

Diğerleri

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

(Yağlama müstahzarları)

   
   

3403.91.00.00.00

   
   

Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve     köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus     müstahzarlar

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

(Yağlama müstahzarları)

   
   

3403.99.00.00.00

   
   

Diğerleri

   

 

MADDE 5- 5/6/2006 tarihli ve   2006/11202 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "4760   Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan   Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisine İlişkin Karar"ın 1 inci ve 2   nci maddelerinde yer alan "2710.19.41.00.11, 2710.19.41.00.18,   2710.19.45.00.11, 2710.19.45.00.12 ve 2710.19.49.00.11" ibareleri,   "2710.19.41.00.11, 2710.19.41.00.13 ve 2710.19.45.00.12" olarak   değiştirilmiştir.

MADDE 6- 26/6/2006 tarihli ve   2006/10798 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "İhraç   Edilecek Elektrik Üretiminde Kullanılacak Fuel Oil Teslimlerinde Uygulanacak   Özel Tüketim Vergisi Tutarına İlişkin Karar"ın 1 inci maddesinde yer   alan "2710.19.61.00.11, 2710.19.61.00.19, 2710.19.63.00.11,   2710.19.63.00.19, 2710.19.65.00.11, 2710.19.65.00.19, 2710.19.69.00.11 ve   2710.19.69.00.99 G.T.İ.P numaralı malların" ibaresi,   "2710.19.61.00.11, 2710.19.63.00.11, 2710.19.65.00.11 ve   2710.19.69.00.11 G.T.İ.P. numaralı malların" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7- Bu Karar yayımı   tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8- Bu Karar   hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 [1] 2011/2304 sayılı BKK ile yürürlükten kaldırılmıştır.

[2] 2011/2304 sayılı BKK ile yürürlükten kaldırılmıştır.

[3] 2011/2304 sayılı BKK ile yürürlükten kaldırılmıştır.

[4] 2011/2304 sayılı BKK ile yürürlükten kaldırılmıştır.

[5] 2011/2304 sayılı BKK ile yürürlükten kaldırılmıştır.

[6] 2011/2304 sayılı BKK ile yürürlükten kaldırılmıştır.

[7] 2011/2304 sayılı BKK ile yürürlükten kaldırılmıştır.

[8] 2011/2304 sayılı BKK ile yürürlükten kaldırılmıştır.

[9] 2011/2304 sayılı BKK ile yürürlükten kaldırılmıştır.

[10] 2011/2304 sayılı BKK ile yürürlükten kaldırılmıştır.

[11] 2011/2304 sayılı BKK ile yürürlükten kaldırılmıştır.

[12] 2011/2304 sayılı BKK ile yürürlükten kaldırılmıştır.

[13] 2011/2304 sayılı BKK ile yürürlükten kaldırılmıştır.

[14] 2011/2304 sayılı BKK ile yürürlükten kaldırılmıştır.

[15] 2011/2304 sayılı BKK ile yürürlükten kaldırılmıştır.