Buradasınız

B.K.K. No 2011/2304

B.K.K. No 2011/2304

No: 
2011/2304
Resmi Gazete Tarihi: 
13/10/2011
Resmi Gazete No: 
28083

ÖTV KANUNU'NUN 12 NCİ VE GEÇİCİ 6 NCI MADDELERİNE İLİŞKİN
 
                                                                          

 

B.K.K. No

2011/2304

Resmi Gazete Tarihi

13/10/2011

Resmi Gazete Sayısı

28083

Kapsam

          

 

         
   

Karar Sayısı : 2011/2304

   

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu     kesintileri ve bazı mallarda uygulanan Özel Tüketim Vergisi ile ilgili ekli     Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 12/10/2011 tarihli ve     96175 sayılı yazısı üzerine, 20/6/2001 tarihli ve 4684 sayılı Kanunun geçici     3 üncü maddesi ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci ve     geçici 6 ncı maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 12/10/2011 tarihinde     kararlaştırılmıştır.

   

 

 

12/10/2011 TARİHLİ VE 2011/2304SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

 

MADDE 1- 6/6/2002 tarihli ve   4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan   bazı malların vergi oranları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                               
   

 

   
   

(II) SAYILI LİSTE

   
   

 

   
   

 

   
   

G.T.İ.P. NO

   
   

Mal İsmi

   
   

Vergi Oranı (%)

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

87.03

   
   

Binek otomobilleri ve esas itibariyle     insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna     girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil) [Yalnız binek     otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları vb., (Para     arabaları dahil), motorlu karavanlar, elektrik, gaz, güneş enerjili vb.     motorlu taşıtlar.] [Ambulanslar, mahkum taşımaya mahsus arabalar, cenaze     arabaları, itfaiye öncü arabaları gibi özel amaçla yapılmış motorlu     taşıtlar, özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş     sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya     yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu     taşıtlar, diğerleri (Golf arabaları vb. taşıtlar) hariç]

   
   

 

   
   

 

   

-Yük taşımasında kullanılıp azami     ağırlığı 3,5 tonu aşmayan ve yolcu taşıma kapasitesi (Yolcu taşıma     kapasitesi sürücü dâhil toplam yolcu sayısının 70 kilogramla çarpılması     suretiyle hesaplanır. Bu hesaplamada koltuk olmasa dahi, koltuk montajı     için bulunan sabit tertibatlar da koltuk olarak dikkate alınır) istiap     haddinin (bir aracın güvenle taşıyabileceği sürücü ve yolcu dâhil toplam     yük ağırlığı) % 50'sinin altında olan motorlu araçlardan (bütün     tekerlekleri motordan güç alan veya alabilenler, binek otomobilleri,     steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları hariç)

   
   

           İstiap haddi 850 kilogramı geçmeyip motor silindir hacmi 2000 cm³'ün     altında olanlar

   
   

 

   

15

   
   

           İstiap haddi 850 kilogramı geçip motor silindir hacmi 2800 cm³'ün altında olanlar

   
   

 

   

15

   
   

           Sadece elektrik motorlu olanlar

   
   

10

   
   

- Sürücü dahil 9 kişilik oturma yeri     olanlardan

   

            Motor silindir hacmi 3200 cm³'ü geçmeyenler

   

            Sadece elektrik motorlu olanlar

   
   

 

   

15

   

10

   
   

-Diğerleri

   
   

 

   
   

            Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçmeyenler

   
   

37(1)

   
   

        Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü     geçen fakat 2000 cm3'ü geçmeyenler 

   
   

80

   
   

        Motor silindir hacmi 2000 cm3'ü     geçenler 

   
   

130(2)

   
   

             Sadece elektrik motorlu olanlar

   
   

 Motor gücü 85 kW 'ı geçmeyenler

   
   

3

   
   

 Motor gücü 85 kW'ı geçen fakat     120 kW'ı geçmeyenler

   
   

7

   
   

 Motor gücü 120 kW'ı geçenler

   
   

15

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   

 

MADDE 2- 4760 sayılı Özel   Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listede yer alan malların vergi   oranları ve asgari maktu vergi tutarları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
   

 

   
   

(III) SAYILI LİSTE

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

(A) CETVELİ

   
   

 

   
   

 

   
   

G.T.İ.P. NO

   
   

Mal İsmi

   
   

Vergi

   

Oranı (%)

   
   

Asgari

   

Maktu Vergi Tutarı     (TL/Lt)                        

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

2202.10.00.00.13

   
   

Kolalı Gazozlar

   
   

25

   
   

-

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

2203.00

   
   

Malttan üretilen biralar

   
   

63

   
   

0,53

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

22.04

   
   

Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm şırası (20.09     pozisyonunda yer alanlar hariç)

   

(2204.10 köpüklü şaraplar ve 2204.30 diğer üzüm şıraları hariç)

   
   

 

   

 

   

0

   
   

 

   

 

   

2,94

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

2204.10

   
   

Köpüklü şaraplar

   
   

0

   
   

19,82

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

22.05

   
   

Vermut ve diğer taze üzüm şarapları (bitkiler veya kokulu maddelerle     aromalandırılmış)(2205.10.10.00.00,     2205.10.90.00.12 hariç)

   
   

 

   

0

   
   

 

   

27,18

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

2205.10.10.00.00

   
   

Alkol derecesi hacim itibariyle % 18 veya daha az olanlar

   
   

 

   

0

   
   

 

   

21,58

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

2206.00

   
   

Fermente edilmiş diğer içecekler (elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı     gibi), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan fermente     edilmiş içeceklerin karışımları ve fermente edilmiş içeceklerle alkolsüz     içeceklerin karışımları

   
   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

0

   
   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

2,94

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

2205.10.90.00.12

   
   

Alkol derecesi hacim itibariyle % 22'den fazla olanlar

   
   

 

   

0

   
   

 

   

105,8

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

2207.20

   
   

Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol ve     damıtım yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler

   

(Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol     hariç)

   
   

 

   

 

   

0

   
   

 

   

 

   

105,8

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

22.08

   
   

Alkol derecesi hacim itibariyle % 80'den az olan tağyir (denatüre)     edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler     ve diğer alkollü     içecekler                              

   

[(2208.90.91; 2208.90.99) Alkol derecesi hacim itibariyle % 80'den az     olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol hariç, (2208.20; 2208.50;     2208.60; 2208.70 ve 2208.90 hariç)]

   
   

 

   

 

   

 

   

0

   
   

 

   

 

   

 

   

105,8

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

2208.20

   
   

Üzüm şarabı veya üzüm cibresinin damıtılması yolu ile elde edilen     alkollü içkiler

   
   

0

   
   

 

   

87,95

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

2208.50

   
   

Cin ve Geneva

   
   

0

   
   

70,35

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

2208.60

   
   

Votka (2208.60.91.00.00,     2208.60.99.00.00 hariç)

   
   

0

   
   

70,35

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

2208.60.91.00.00

   
   

Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar  (Alkol derecesi hacim itibariyle  %     45.4'den fazla olanlar)

   
   

 

   

0

   
   

 

   

105,8

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

2208.60.99.00.00

   
   

Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar(Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4'den fazla     olanlar)

   
   

0

   
   

105,8

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

2208.70

   
   

Likörler

   
   

0

   
   

96,74

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

2208.90

   
   

Diğerleri (2208.90.48.00.11,     2208.90.71.00.11 hariç)

   
   

0

   
   

105,8

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

2208.90.48.00.11

   
   

Rakı

   

(Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar)

   
   

0

   
   

63,48

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

2208.90.71.00.11

   
   

Rakı

   

(Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar)

   
   

0

   
   

63,48

   
   

 

   

(3)

   

 

    
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

(B) CETVELİ

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   

 

   

G.T.İ.P. NO

   
   

Mal İsmi

   
   

 

   

Vergi

   

Oranı (%)

   
   

Asgari Maktu Vergi

   

Tutarı (TL)

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

2402.10.00.00.11

   
   

Tütün içeren purolar

   
   

69

   
   

0,1450

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

2402.10.00.00.12

   
   

Uçları açık purolar

   
   

69

   
   

0,1450

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

2402.10.00.00.19

   
   

Sigarillolar

   
   

69

   
   

0,1450

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

2402.20

   
   

Tütün içeren sigaralar

   
   

69

   
   

0,1450

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

2402.90.00.00.00

   

 

   

 

   
   

Diğerleri (Tütün yerine     geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve     sigaralar)

   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

-Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar     ve sigarillolar

   

 

   
   

 

   

69

   
   

 

   

0,1450

   
   

 

   
   

 -Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar

   
   

69

   
   

0,1450

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

2403.10

   
   

İçilen tütün (Herhangi bir oranda tütün yerine geçen maddeleri içersin     içermesin)

   

(2403.10.10.00.19 ve 2403.10.90.00.19 hariç)

   
   

 

   

69

   
   

 

   

0,1450

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

2403.10.10.00.19

   
   

Diğerleri

   

(Net muhtevası 500 gramı geçmeyen ambalajlarda olanlar)

   
   

69

   
   

0,0375

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

2403.10.90.00.19

   
   

Diğerleri

   

(Net muhtevası 500 gramı geçen ambalajlarda olanlar)

   
   

69

   
   

0,0375

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

2403.99.10.00.00

   
   

Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün

   
   

69

   
   

0,1450

   

 (4)

MADDE 3- 4760 sayılı Özel   Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan8517.12.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı   malların vergi oranı % 25, ((aynı   Kanunun geçici 6 ncı maddesinde 40 Türk Lirası olarak belirlenen tutarlar 100   Türk Lirası olarak tespit edilmiştir.(5)

MADDE 4- Kabul kredili,   vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalatta   Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi oranı % 6 olarak tespit   edilmiştir.

MADDE 5- Bu Karar yayımı   tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Karar hükümlerini   Maliye Bakanı yürütür.

 [1] 2012/3735 sayılı BKK ile yürürlükten kaldırılmıştır.

[2] 2013/5761 sayılı BKK ile yürürlükten kaldırılmıştır.

[3] 2012/3139 sayılı BKK ile yürürlükten kaldırılmıştır.

[4] 2011/2343 sayılı BKK ile sadece vergi oranları yürürlükten kaldırılmıştır.

[5] 2013/5761 sayılı BKK ile yürürlükten kaldırılmıştır.