Buradasınız

B.K.K. No 2008/13835

B.K.K. No 2008/13835

No: 
2008/13835
Resmi Gazete Tarihi: 
02/07/2008
Resmi Gazete No: 
26924

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNUN 8 İNCİ MADDESİNE İLİŞKİN
 
                                                                          

 

B.K.K. No

2008/13835

Resmi Gazete Tarihi

02/07/2008

Resmi Gazete Sayısı

26924

Kapsam

          

  Karar Sayısı : 2008/13835

               Ekli "4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) ve (III) sayılı   Listenin (B) Cetvellerinde Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim   Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar"ın yürürlüğe   konulması; Maliye Bakanlığının 27/6/2008 tarihli ve 65271 sayılı yazısı   üzerine, adı geçen Kanunun 8 inci ve 12 nci maddelerine göre, Bakanlar   Kurulu'nca 30/6/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ   KANUNUNA EKLİ (I) VE (III) SAYILI

LİSTENİN (B) CETVELLERİNDE YER ALAN BAZI   MALLARDA UYGULANAN

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARLARININ   BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARAR

 

Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi   Tutarları

MADDE 1 - 6/6/2002 tarihli ve   4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B)   cetvelinde yer alan bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları   aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

I SAYILI LİSTE (B)

CETVELİ

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
   

G.T.İ.P. NO

   
   

Mal İsmi

   
   

Vergi Tutarı (YTL)

   
   

Birimi

   
   

 

   
   

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

   
   

 

   
   

 

   
   

2710.19.71.00.00

   
   

Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar

   
   

0,9345

   
   

Kilogram

   
   

 

   
   

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

   
   

 

   
   

 

   
   

2710.19.75.00.00

   
   

2710.19.71.00 Alt pozisyonunda     belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak     olanlar

   
   

0,9345

   
   

Kilogram

   
   

 

   
   

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

   
   

 

   
   

 

   
   

2710.19.81.00.00

   
   

Motor yağları, kompresör yağlama     yağları, türbin yağlama yağları

   
   

0,9345

   
   

Kilogram

   
   

 

   
   

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

   
   

 

   
   

 

   
   

2710.19.83.00.00

   
   

Hidrolik amaçlara mahsus sıvı yağlar

   
   

0,9345

   
   

Kilogram

   
   

 

   
   

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

   
   

 

   
   

 

   
   

2710.19.85.00.00

   
   

Beyaz yağlar, sıvı parafin

   
   

0,9345

   
   

Kilogram

   
   

 

   
   

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

   
   

 

   
   

 

   
   

2710.19.87.00.00

   
   

Dişli yağları ve redüktör yağları

   
   

0,9345

   
   

Kilogram

   
   

 

   
   

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

   
   

 

   
   

 

   
   

2710.19.91.00.00

   
   

Metal işlemeye mahsus bileşikler,     kalıp çıkarma yağları, aşınmayı önleyici yağlar

   
   

0,9345

   
   

Kilogram

   
   

 

   
   

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

   
   

 

   
   

 

   
   

2710.19.93.00.00

   
   

Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar

   
   

0,9345

   
   

Kilogram

   
   

 

   
   

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

   
   

 

   
   

 

   
   

2710.19.99.00.25

   
   

Diğer madeni yağlar

   
   

0,9345

   
   

Kilogram

   
   

 

   
   

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

   
   

 

   
   

 

   
   

2710.19.99.00.21

   
   

Spindle oil

   
   

0,9345

   
   

Kilogram

   
   

 

   
   

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

   
   

 

   
   

 

   
   

2710.19.99.00.22

   
   

Light neutral

   
   

0,9345

   
   

Kilogram

   
   

 

   
   

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

   
   

 

   
   

 

   
   

2710.19.99.00.23

   
   

Heavy neutral

   
   

0,9345

   
   

Kilogram

   
   

 

   
   

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

   
   

 

   
   

 

   
   

2710.19.99.00.24

   
   

Bright stock

   
   

0,9345

   
   

Kilogram

   
   

 

   
   

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

   
   

 

   
   

 

   
   

2710.19.99.00.98

   
   

Diğerleri

   
   

0,9345

   
   

Kilogram

   
   

 

   
   

(Yalnız baz yağlar)

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   

 

Uygulanacak ve Tecil Edilecek Özel   Tüketim Vergisi Tutarları

MADDE 2 - 4760 sayılı Kanuna   ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan malların aynı Kanunun 8 inci   maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca tesliminde, birimi itibariyle bu   mallar için yürürlükte olan özel tüketim vergisi tutarı uygulanır ve bu   tutarın aşağıda G.T.İ.P. numaraları yazılı mallarda 0,7500 Yeni Türk Lirasını   aşan kısmı, diğer mallarda ise 0,0150 Yeni Türk Lirasını aşan kısmı tecil   edilir.

 

I SAYILI LİSTE

(B) CETVELİ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

G.T.İ.P. NO

   
   

Mal İsmi

   
   

 

   
   

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

   
   

2710.19.71.00.00

   
   

Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar

   
   

 

   
   

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

   
   

2710.19.75.00.00

   
   

2710.19.71.00 Alt pozisyonunda     belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi     tutulacak olanlar

   
   

 

   
   

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

   
   

2710.19.81.00.00

   
   

Motor yağları, kompresör yağlama     yağları, türbin yağlama yağları

   
   

 

   
   

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

   
   

2710.19.83.00.00

   
   

Hidrolik amaçlara mahsus sıvı yağlar

   
   

 

   
   

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

   
   

2710.19.85.00.00

   
   

Beyaz yağlar, sıvı parafin

   
   

 

   
   

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

   
   

2710.19.87.00.00

   
   

Dişli yağları ve redüktör yağları

   
   

 

   
   

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

   
   

2710.19.91.00.00

   
   

Metal işlemeye mahsus bileşikler,     kalıp çıkarma yağları, aşınmayı önleyici yağlar

   
   

 

   
   

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

   
   

2710.19.93.00.00

   
   

Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar

   
   

 

   
   

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

   
   

2710.19.99.00.25

   
   

Diğer madeni yağlar

   
   

 

   
   

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

   
   

2710.19.99.00.21

   
   

Spindle oil

   
   

 

   
   

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

   
   

2710.19.99.00.22

   
   

Light neutral

   
   

 

   
   

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

   
   

2710.19.99.00.23

   
   

Heavy neutral

   
   

 

   
   

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

   
   

2710.19.99.00.24

   
   

Bright stock

   
   

 

   
   

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

   
   

2710.19.99.00.98

   
   

Diğerleri

   
   

 

   
   

(Yalnız baz yağlar)

   

 

“Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oranları ve Asgari Maktu Vergi   Tutarları

MADDE 3 - 4760 sayılı Özel   Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde   yer alan bazı malların vergi oranları ve asgari maktu vergi tutarları   aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

 

III SAYILI LİSTE

(B) CETVELİ

                                                                                                                                                                                                     
   

G.T.İ.P. NO

   
   

Mal İsmi

   
   

Vergi

   

Oranı (%)

   
   

Asgari Maktu

   

Vergi Tutarı (YTL)

   
   

2402.10.00.00.00

   
   

Tütün içeren purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar

   
   

30

   
   

0,0775

   
   

2402.20

   
   

Tütün içeren sigaralar

   
   

58

   
   

0,0775

   
   

2402.90.00.00.00

   
   

Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık     purolar, sigarillolar ve sigaralar)

   

- Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar     ve sigarillolar

   
   

30

   
   

0,0775

   
   

 

   
   

- Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar

   
   

58

   
   

0,0775

   
   

2403.10

   
   

İçilen tütün (Herhangi bir oranda tütün yerine geçen maddeleri içersin     içermesin)

   

(2403.10.10.00.19 ve 2403.10.90.00.19 hariç)

   
   

58

   
   

0,0775

   
   

2403.10.10.00.19

   
   

Diğerleri (Net muhtevası 500 gramı geçmeyen ambalajlarda)

   
   

58

   
   

0,0200

   
   

2403.10.90.00.19

   
   

Diğerleri (Net muhtevası 500 gramı geçen ambalajlarda)

   
   

58

   
   

0,0200

   
   

2403.99.10.00.00

   
   

Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün

   
   

58

   
   

0,0775

   

 

Yürürlük

MADDE 4 - Bu Karar yayımı   tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 - Bu Karar hükümlerini   Maliye Bakanı yürütür.”[1]

 [1] 2009/15081 sayılı BKK ile yürürlükten kaldrılmıştır.