Buradasınız

3 Seri No.lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı.

3 Seri No.lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı.

18/11/2007 tarihli ve 26704 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Seri No.lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğin 6- Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile Anlaşma Usulü” başlıklı bölümünde yapılan değişiklikler, bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

Bu taslağın geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için Başkanlığımızca çalışmalar devam etmekte olup mevcut taslakta yer alan konuların geliştirilmesi, değiştirilmesi veya katkıda bulunulması ile ilgili görüş ve önerilerinizi, 31 Ekim 2017 saat 17:00’ye kadar (transferfiyatlandirmasi@gelirler.gov.tr) adresine iletebilirsiniz.

Söz konusu Tebliğ Taslağı için tıklayınız.

Peşin fiyatlandırma anlaşması başvuru formu için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.