Buradasınız

473 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 426 'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ)

473 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 426 'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ)

Resmi Gazete No: 
29792
Resmi Gazete Tarihi: 
05/08/2016

15/6/2013 tarihli ve 28678 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 426)’nin 4 üncü bölümünün (c) bendinde yer alan “1/1/2017” ibareleri “1/1/2018” olarak değiştirilmiştir.

Tebliğ olunur.