Buradasınız

OECD - Avrupa Konseyi "Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi" 3 Kasım 2011 Tarihinde Fransa'nın Cannes Kentinde İmzalanmıştır.

OECD - Avrupa Konseyi "Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi" 3 Kasım 2011 Tarihinde Fransa'nın Cannes Kentinde İmzalanmıştır.

Çok taraflı bir anlaşma olan "Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi" 3 Kasım 2011 tarihinde Fransa'nın Cannes kentinde düzenlenen G-20 ülkeleri Liderler Zirvesi sırasında Türkiye adına Maliye Bakanı Sayın Mehmet ŞİMŞEK tarafından imzalandı.
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ile Avrupa Konseyi'nin öncülüğünde hazırlanan ve birçok ülke tarafından imzalanan söz konusu sözleşme Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylandıktan sonra yürürlüğe girecektir.

Sözleşme, mükellef haklarını da gözeterek taraf ülkeler arasında vergi kayıp ve kaçağı ile mücadele amacıyla kapsamlı bir işbirliğini hedeflemektedir. Sözleşmede öngörülen idari yardımlaşma yöntemleri; bilgi değişimi, eşzamanlı vergi incelemeleri, yurt dışı vergi incelemeleri, tahsilatta yardımlaşma ve tebligattır. Ayrıca, yardımlaşmanın kapsamı taraf ülkelerin mukim ve vatandaşları ile sınırlı tutulmamış, üçüncü ülke mukimleri ve vatandaşları da kapsama alınmıştır.

Sözleşmenin Türkiye açısından kapsayacağı vergiler; Gelir, Kurumlar ve Katma Değer Vergileridir. Sözleşme, Türkiye açısından yürürlüğe girdiği tarihte var olan vergi alacaklarına uygulanmayacaktır.