Buradasınız

Özelge: Vadesi 1 yılı aşan mal ithalatlarında kaynak kullanımını destekleme fonu istinası uygulanıp uygulanmayacağı

Özelge: Vadesi 1 yılı aşan mal ithalatlarında kaynak kullanımını destekleme fonu istinası uygulanıp uygulanmayacağı

Sayı: 
B.07.1.GİB.0.02.68/6802-8
Tarih: 
17/07/2007
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

SAYI     : B.07.1.GİB.0.02.68/6802-8

KONU   :

 

 

      .................. İTH. İHR. SAN. TİC. A.Ş.

        

İlgi: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasını muhatap 17.05.2007 tarihli ve 2007-1258 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda, vadesi 1 yılı aşan mal ithalatlarında kaynak kullanımını destekleme fonu istinası uygulanıp uygulanmayacağı hususunda bilgi istenilmektedir.

Bilindiği üzere, 12.05.1988 tarih ve 88/12944 sayılı Kararnameye İlişkin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında 6 Sıra Nolu Tebliğde; kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalatın % 3 oranında kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır. Aynı Tebliğin 3. maddesinin 20 numaralı bendinde ise, Türkiye'de yerleşik kişilerce yurt dışından sağlanan, ortalama vadesi asgari 1 yıl olan döviz ve altın kredileri fon kesintisi yapılmayacak işlemler arasında sayılmıştır.

Diğer taraftan, sözü edilen Tebliğin 3. maddesinde vadesi 1 yılı aşan mal ithalatlarına ilişkin herhangi bir istisna veya muafiyet hükmüne yer verilmemiştir.

Buna göre, vadesi 1 yılı aşan mal ithalatlarının, döviz kredileri gibi değerlendirilmesi söz konusu olmayıp, bu ithalatın kabul kredili, vadeli akreditif veya mal mukabili ödeme şekillerinden biri ile gerçekleştirilmesi durumunda kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisine tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

                                                                                        

                                                                                                             Başkan a.