Buradasınız

Kanun Maddesi

Kanun Maddesi

Kanun:

GELİR VERGİSİ KANUNU

Madde Adı : (6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle değişen ibare. Yürürlük; 03.05.2013)Engellilik(4) indirimi
Madde No : Madde 31
(4842 sayılı Kanunun 3'üncü maddesiyle değişen madde Yürürlük; 01.01.2004)Çalışma gücünün asgarî % 80'ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece (6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle değişen ibare. Yürürlük; 03.05.2013)engelli(5), asgarî % 60'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece (6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle değişen ibare. Yürürlük; 03.05.2013)engelli(5), asgarî % 40'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece (6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle değişen ibare. Yürürlük; 03.05.2013) engelli(5) sayılır ve aşağıda (6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle değişen ibare. Yürürlük; 03.05.2013) engellilik(4) dereceleri itibariyle belirlenen aylık tutarlar, hizmet erbabının ücretinden indirilir.

(6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle değişen ibare. Yürürlük; 03.05.2013) Engellilik(4) indirimi;

- Birinci derece (6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle değişen ibare. Yürürlük; 03.05.2013) engelliler(6) için 440.000.000 lira,(*) (296 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2017 yılı için 900 TL.)

- İkinci derece (6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle değişen ibare. Yürürlük; 03.05.2013) engelliler(6) için 220.000.000 lira,(**) (296 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2017 yılı için 470 TL.)

- Üçüncü derece (6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle değişen ibare. Yürürlük; 03.05.2013) engelliler(6) için 110.000.000 liradır.(***) (296 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2017 yılı için 210 TL.)

(6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle değişen ibare. Yürürlük; 03.05.2013) engellilik(4) derecelerinin tespit şekli ile uygulamaya ilişkin esas ve usuller Maliye, Sağlık ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarınca bu konuda müştereken hazırlanacak bir yönetmelik ile belirlenir.(****)


 

(*) (Değişmeden önceki şekli)(287 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2015 yılı için 880 TL.) (284 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2013 yılı için 800 TL.) (280 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2012 yılı için 770 TL.) (278 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2011 yılı için 700 TL. ) (273 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2010 yılı için 680 TL.) (2005/9826 sayılı B.K.K. ile 530 YTL. Geçerlilik 1.1.2006)(1) (259 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2007 yılı için 570 YTL.)(266 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2008 yılı için 600 YTL.)

(1) (2005/9826 sayılı B.K.K. ile değişmeden önceki şekli) (2004/8295 sayılı BKK ile belirlenen tutar 480 YTL Geçerlilik; 01.01.2005 Yürürlük; 29.12.2004)

(**) (Değişmeden önceki şekli)(287 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2015 yılı için 440 TL.) (284 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2013 yılı için 400 TL.) (280 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2012 yılı için 380 TL.) (278 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2011 yılı için 350 TL.)(273 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2010 yılı için 330 TL.) (2005/9826 sayılı B.K.K. ile 265 YTL. Geçerlilik 1.1.2006)(2) (259 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2007 yılı için 280 YTL.)(266 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2008 yılı için 300 YTL.)

(2) (2005/9826 sayılı B.K.K. ile değişmeden önceki şekli) (2004/8295 sayılı BKK ile belirlenen tutar 240 YTL Geçerlilik; 01.01.2005 Yürürlük; 29.12.2004)

(***) (Değişmeden önceki şekli)(287 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2015 yılı için 200 TL.) (284 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2013 yılı için 190 TL.)  (280 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2012 yılı için 180 TL.)Sakatlık (278 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2011 yılı için 170 TL.) (273 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2010 yılı için 160 TL.)(2005/9826 sayılı B.K.K. ile 133 YTL. Geçerlilik 1.1.2006)(3) (259 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2007 yılı için 140 YTL.)(266 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2008 yılı için 150 YTL.)

(3) (2005/9826 sayılı B.K.K. ile değişmeden önceki şekli) (2004/8295 sayılı BKK ile belirlenen tutar 120 YTL Geçerlilik; 01.01.2005 Yürürlük; 29.12.2004 )

(****) (4842 sayılı Kanunla değişmeden önceki başlık) İndirim Hadleri
(3239 sayılı Kanunun 45'inci maddesiyle değişen madde) MADDE-31 Gerçek ücretlerin vergilendirilmesinde aşağıdaki indirimler uygulanır. 1. Özel indirim: (3689 sayılı Kanunun 7'inci maddesi ile belirlenen miktarlar) Günde (1.200), ayda (36.000), yılda (432.000) liradır. (2002/5000 sayılı BKK ile 1.1.2003'den itibaren elde edilen ücretlere uygulanmak üzere günde "1.500.000", ayda "45.000.000", yılda "540.000.000" lira olarak tespit edilmiştir. Geçerlilik; 1.1.2003, Yürürlük; 30/12/2002) (x)
(3824 sayılı Kanunun 2'nci maddesi ile değişen alt bent. Yürürlük; 11.7.1992) Bakanlar Kurulu, özel indirim tutarlarını, sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücret tutarına kadar artırmaya yetkilidir. Bu yetki, sürekli olarak fiilen, kalkınmada birinci ve ikinci derecede öncelikli yörelerde çalışanlar ile bu yörelerdeki il ve ilçelerde çalışanlar ve kalkınmada birinci ve ikinci derecede öncelikli yöreler veya diğer yörelerde çalışan asgarî ücretlilere farklı özel indirim tutarları tespit edilmek suretiyle de kullanılabilir.
2. Sakatlık indirimi: Çalışma gücünün asgari % 80'ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece sakat, asgari % 60'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece sakat, asgari % 40'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece sakat sayılır ve aşağıda belirtilen sakatlık indiriminden faydalanırlar.
Sakatlık indirimi, özel indirim tutarının;
_ Birinci derece sakatlar için sekiz katı,
_ İkinci derece sakatlar için dört katı,
_ Üçüncü derece sakatlar için iki katıdır.
Sakatlık derecelerine göre tespit edilecek indirimler, özel indirime eklenerek hizmet erbabının ücretinden indirilir.
Sakatlık derecelerinin tespit şekli ile uygulamaya ilişkin esas ve usuller Maliye ve Gümrük, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarınca bu konuda müştereken hazırlanacak bir yönetmelik ile tespit edilir.
Aile reisinin, eşinin ve çocuklarının herbirinin gerçek usulde tespit edilen ücret gelirine bu maddede yer alan özel indirim ve sakatlık indirimi uygulanır.
(x) (2002/5000 sayılı B.K.K. ile) Özel indirim tutarları; Adıyaman, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van illerinde 1.1.2003 tarihinden itibaren uygulanmak üzere günde (2.100.000), ayda (63.000.000), yılda (756.000.000) lira olarak uygulanır.
Önceki tutarlar için; 2001/3398, 2000/1689, 99/13645, 98/12030, 97/10416, 97/9954, 96/8955, 95/7593, 94/6300, 93/5146 ile 92/3892 sayılı B.K.K.'larına bakınız.

(4) Değişmeden önceki ibare: Sakatlık

(5) Değişmeden önceki ibare: sakat

(6) Değişmeden önceki ibare: sakatlar

Türkçe