Buradasınız

Kanun Maddesi

Kanun Maddesi

Kanun:

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU

Madde Adı :
Madde No : Geçici Madde 5

(5784 sayılı Kanunun 10'uncu maddesiyle eklenen geçici madde Yürürlük; 26.07.2008) (6408 sayılı Kanunun 4 'üncü maddesiyle değişen ibare Yürürlük; 01.01.2013)31/12/2019(*) tarihine kadar, Kanuna ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan (7103 Sayılı Kanunun 62 inci maddesiyle değişen ibare; Yürürlük: 27.03.2018)2710.19.62.00.10, 2710.19.62.00.11, 2710.19.64.00.10, 2710.19.64.00.11 ve 2710.19.68.00.11 G.T.İ.P. numaralı(**) malların yalnızca elektrik üretiminde kullanılmak üzere teslimi ile birincil yakıtı doğalgaz ve ikincil yakıtı akaryakıt olan santrallara Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı talimatı veya onayı ile Kanuna ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan (7103 Sayılı Kanunun 62 inci maddesiyle değişen ibare; Yürürlük: 27.03.2018)2710.19.43.00.11 ve 2710.20.11.00.11 G.T.İ.P. numaralı(***) malların aynı amaçla kullanılmak üzere teslimi vergiden müstesnadır.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları Maliye Bakanlığı belirlemeye yetkilidir.

 

 

(*)6408 Sayılı Kanunla değişmeden önceki ibare: 31/12/2012

(**) Değişmeden önceki şekli: 2710.19.61.00.11, 2710.19.63.00.11, 2710.19.65.00.11 ve 2710.19.69.00.11 G.T.İ.P. numaralı

(***) Değişmeden önceki şekli: 2710.19.41.00.11, 2710.19.41.00.13 ve 2710.19.45.00.12 G.T.İ.P. numaralı

 

Türkçe