Buradasınız

Kanun Maddesi

Kanun Maddesi

Kanun:

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KANUNU

Madde Adı : Muafiyet
Madde No : Madde 21

OSB tüzel kişiliği, bu Kanunun uygulanması ile ilgili işlemlerde her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

Atıksu arıtma tesisi işleten bölgelerden, belediyelerce atıksu bedeli alınmaz.

(HBS NOTU: Bknz.: "Atıksu bedeli" hakkında, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun mükerrer 44 üncü maddesi)

Türkçe