Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Genişletilmiş Bilgi Değişimi Yoluyla Uluslararası Vergi Uyumunun Artırılması Anlaşması” Ankara’da İmzalandı. 30-07-15 17:03

Bu Anlaşma uyarınca değiştirilecek bilgilerin türü ve değiştirme zamanını önceden belirleyen taraflar...

Gelir İdaresi Başkanlığı 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Yayınlandı. 29-07-15 09:37

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30’uncu maddesi hükmü gereğince...

Elektronik Tebligatın Usul Ve Esaslarını Belirleyen Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı. 28-07-15 16:40

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 107/A maddesinde uyarınca; vergi dairelerince düzenlenen ve muhataplarına 213 sayılı Kanun hükümlerine göre tebliği...

2015 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Sirküler Yayınlandı. 23-07-15 17:32

22.07.2015 tarihli ve KVK-37/ 2015-2 / Yatırım İndirimi - 26 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ...

3 Seri No.lu Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı. 15-07-15 17:53

15.07.2015 tarihli ve 29417 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 3 Seri No.lu Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliğinde; Almanya mukimi gerçek ve tüzel kişilerin...

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Senegal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Akdedilmesi Öngörülen Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasına İlişkin İkinci Tur Müzakereler Dakar’da Gerçekleştirilmiştir. 15-07-15 10:44

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Senegal Cumhuriyeti Hükümeti arasında akdedilmesi öngörülen...

Sahtecilik ve Dolandırıcılık Girişimlerine İlişkin Önemli Duyuru 09-07-15 15:10

Gelir İdaresi Başkanlığımıza yapılan başvuru ve şikayetlerden; mükelleflerimizi ve vatandaşlarımızı aldatmaya yönelik KDV ve vergi iadesi yapılacağı belirtilerek kredi kartı bilgilerinin istendiği...

Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (IV) Sayılı Listede Yer Alan Mallara İlişkin Tebliğ Taslağı Hazırlandı. 08-07-15 15:06

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan mallara ilişkin hükümler ile...

Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (III) Sayılı Listede Yer Alan Mallara İlişkin Tebliğ Taslağı Hazırlandı. 08-07-15 15:05

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listede yer alan mallara ilişkin hükümler ile...

26. Vergi Haftasında Türkiye Genelinde Yapılan Etkinlik Sonuçları Açıklandı. 06-07-15 17:47

Mükelleflerde vergi uyumunu artırmak ve öğrencilerde vergi bilincini geliştirmek amacıyla...

2014 Vergilendirme Dönemine İlişkin En Fazla Vergi Beyan Eden Mükellefler Açıklandı. 26-06-15 10:00

2014 Yılı vergilendirme dönemine ilişkin Yıllık Gelir Vergisi, Gayrimenkul Sermaye İradı ve Kurumlar Vergisi beyannamelerinin...

Vergi Bilincinin ve Gönüllü Uyumun Artırılması Çalıştayı Tamamlandı. 06-05-15 10:30

Vergi Bilincinin ve Gönüllü Uyumun Artırılması Çalıştayı 2 Mayıs 2015 tarihinde...Haber Arşivi


   Gelir İdaresi
Başkanı'nın Mesajı

Motorlu Taşıtlar Vergi Dairesi için lütfen tıklayınız.
Kredi Kartı ile Ödeme
Özelge Arama ve "Özelge Talep Formu"na ulaşmak için tıklayınız.


Sıkça Sorulan Sorular için lütfen tıklayınız.Giden E-Belge Doğrulama Ekranı için lütfen tıklayınız.

Belediyelerce Doldurulacak "Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifelerine İlişkin Tablo"ya Ait Rehber İçin lütfen tıklayınız.Bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile ilgili bilgiler için lütfen tıklayınız.Vergi Muafiyeti İçin Başvuruda Bulunacak Vakıflara Yönelik Açıklamalar için lütfen tıklayınız.


   Tüm vergi takvimi için tıklayınız.

MUKELLEF HAKLARI YARARLI BILGILER ILETISIM BİLGİ EDİNME SİTE HARİTASI VERGİ TAKVİMİ ENGLISH DEUTSCH ESPAÑOL