İnternet Sayfamızda Sunulan Hizmetlerin;
Kullanım Kolaylığı
Açık ve Anlaşılır Olması
İhtiyaçları Karşılama Kapasitesi
Görüş ve Önerileriniz için tıklayınız.
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 413)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 444) Resmi Gazete’de Yayımlandı. 19-01-15 17:27
17.1.2015 tarih ve 29239 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 444 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile...
3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Uygulama Genel Tebliği Taslağı Hazırlandı. 16-01-15 18:08
3568 sayılı Kanun uygulamaları konusunda çeşitli konularda bu güne kadar yayımlanmış olan 44 adet Serbest Muhasebeci ...
Kooperatiflerde Kurumlar Vergisi Muafiyeti Uygulamalarına İlişkin Sirküler Taslağı Hazırlandı. 16-01-15 16:33
Başkanlığımızca hazırlanan Kurumlar Vergisi Kanunu Sirkülerinde; kooperatiflerde kurumlar vergisi muafiyetine...
Kooperatiflerde Kurumlar Vergisi İstisna Uygulamalarına İlişkin Sirküler Taslağı Hazırlandı. 16-01-15 16:30
Başkanlığımızca hazırlanan Kurumlar Vergisi Kanunu Sirkülerinde; kurumlar vergisi mükellefi olan kooperatiflerin...
5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun “Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna” Başlıklı 5/B Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Taslağı Hazırlandı. 16-01-15 14:30
Başkanlığımızca hazırlanan 9 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ Taslağı’nda; 19.2.2014 tarihli ve 6518 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında...
Emekli ve Yardım Sandıklarına Yapılan Aidat ve Prim Ödemelerinin Ticari Kazanç ve Ücret Karşısındaki Durumuna İlişkin Sirküler Taslağı Hazırlandı. 12-01-15 18:18
98 Seri No.lu Gelir Vergisi Sirküleri Taslağında; kanunla kurulan emekli sandıkları ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesinde belirtilen sandıklar dışında kalan, hizmet ...
Tapu İşlemlerinde Gayrimenkullerin Gerçek Alım Satım Bedellerinin Beyan Edilmesi Önemlidir! 08-01-15 16:45
Tapu işlemlerinde gayrimenkullerin gerçek alım-satım bedellerinin beyan edilmesi ve bu gerçek bedeller üzerinden tapu harcı ödenmesi ...
İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamasına İlişkin Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Taslağı Hazırlandı. 05-01-15 17:05
Başkanlığımızca hazırlanan Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Taslağı'nda, 2012/3305 sayılı Karar sonrası indirimli kurumlar vergisi uygulamasına ilişkin...
Bazı Mallara Uygulanan ÖTV Oranları ile Maktu ve Asgari Maktu Vergi Tutarlarının Tespit Edilmesi Hakkında Karar Resmi Gazete'de Yayımlandı. 05-01-15 13:45
1.1.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2014/7127 Sayılı Karar...
Değerli Kağıtlar Kanununa Ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda Yer Alan Değerli Kağıtların 2015 Yılında Uygulanacak Satış Bedellerine İlişkin Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı. 05-01-15 13:40
31.12.2014 tarih ve 29222 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 40 Sıra No.lu Muhasebat Genel Müdürlüğü ...

18 Nisan 2015 Tarihinde Gelir Uzmanlığı Yeterlik Sınavı Yapılacaktır. 19-01-15 09:14
Başkanlığımızca “Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzmanlığı Yönetmeliği” nin ilgili maddeleri uyarınca...
28 Aralık 2014 tarihinde yapılan Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavının yazılı bölümünde başarılı olarak sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sözlü sınav tarihleri ve giriş yerleri açıklandı. 12-01-15 17:12
28 Aralık 2014 tarihinde yapılan Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavının yazılı bölümünde başarılı olarak sözlü ...
Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Yazılı Sınav Sonucu Açıklandı. 29-12-14 11:27
28 Aralık 2014 tarihinde yapılan Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş yazılı sınav sonucu...
28 Aralık 2014 Pazar Günü Yapılacak Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına Katılacak Adaylar ile Sınav Giriş Yerleri Açıklandı. 11-12-14 18:03
Sınav 28 Aralık 2014 Pazar günü saat 10:00'da başlayacak...


   Gelir İdaresi
Başkanı'nın Mesajı

Motorlu Taşıtlar Vergi Dairesi için lütfen tıklayınız.
Kredi Kartı ile Ödeme


Özelge Arama ve "Özelge Talep Formu"na ulaşmak için tıklayınız.Sıkça Sorulan Sorular için lütfen tıklayınız.Giden E-Belge Doğrulama Ekranı için lütfen tıklayınız.

Belediyelerce Doldurulacak "Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifelerine İlişkin Tablo"ya Ait Rehber İçin lütfen tıklayınız.Bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile ilgili bilgiler için lütfen tıklayınız.Vergi Muafiyeti İçin Başvuruda Bulunacak Vakıflara Yönelik Açıklamalar için lütfen tıklayınız.


   Tüm vergi takvimi için tıklayınız.
26-Ocak-2015
Aralık 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
26-Ocak-2015
Ekim-Kasım-Aralık 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
26-Ocak-2015
1-15 Ocak 2015 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
26-Ocak-2015
Aralık 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
26-Ocak-2015
Ekim-Kasım-Aralık 2014 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
26-Ocak-2015
Ekim-Kasım-Aralık 2014 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi
26-Ocak-2015
Aralık 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
26-Ocak-2015
1-15 Ocak 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi


MUKELLEF HAKLARI YARARLI BILGILER ILETISIM BİLGİ EDİNME SİTE HARİTASI VERGİ TAKVİMİ ENGLISH DEUTSCH ESPAÑOL