Kesin Mizan Bildiriminin Verilme Süresi İle Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatıldı. 31-03-15 16:59
31.03.2015 tarih ve VUK-74 / 2015-4 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile...
2014 Takvim Yılına Ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süresi Elektrik Kesintisi Nedeniyle Uzatılmıştır. 31-03-15 15:17
Ülke genelinde yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle 2014 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin ...
Yaşlı, Hasta ve Engelli Mükelleflerin GMSİ Beyannamelerinin İkametgahlarında Alınması Hizmeti 24-03-15 15:20
2014 yılında, sahip oldukları mal ve hakları kiraya verenlerin 1 Ocak 2014 – 31 Aralık 2014 dönemine ait beyana tabi...
Beyanname ve Bildirim Formlarının Verilme Süreleri Uzatıldı. 23-03-15 12:12
23.03.2015 tarih ve VUK-72 / 2015 -2 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri uyarınca...
5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun “Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna” Başlıklı 5/B Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Taslağı Güncellendi. 22-03-15 14:25
Başkanlığımızca hazırlanan 8 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ Taslağında; 19.2.2014 tarihli ve ...
Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlara Ait ÖKC-Harici Donanım ve Yazılım Haberleşme Protokolü GMP-3 Yayınlanmıştır. 20-03-15 17:06
Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar Uygulaması kapsamında...
Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlara Ait ÖKC TSM Merkezleri Teknik Kılavuzu Yayınlanmıştır. 14-03-15 14:18
Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar Uygulaması kapsamında “ Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlara Ait ÖKC TSM Merkezleri Teknik Kılavuzu Sürüm 1.0...
Vergi İadesi Konulu Sahte e-Postalara Dikkat! 10-03-15 14:48
Gelir İdaresi Başkanlığının adı kullanılarak vergi iadesi işlemlerine ilişkin sahte e-postaların gönderildiği ...
Uludağ Üniversitesi Öğrencileri Gelir İdaresi Başkanlığını Ziyaret Etti. 09-03-15 09:55
Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Adnan GERÇEK ile Maliye ve İktisat Bölümü ...
Tütün Mamulleri Ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapan Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı. 06-03-15 11:48
05.03.2015 tarihli ve 29286 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 8 Seri No.lu...

18 Nisan 2015 Tarihinde Yapılacak Gelir Uzmanlığı Yeterlik Sınavına Katılacak Adaylar ile Sınav Giriş Yerleri Açıklandı. 27-03-15 17:05
Sınav 18 Nisan 2015 Cumartesi günü saat 10:00'da başlayacak...
16 Mayıs 2015 Tarihinde Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Yapılacaktır. 23-03-15 11:34
Başkanlığımızca, açık bulunan kadrolara atanmak üzere...
Devlet Gelir Uzmanlığı Yeterlik Sınav Sonucu Açıklandı. 18-03-15 15:48
Başkanlığımızca 21-22 Ocak 2015 tarihlerinde yazılı, 18 Mart 2015 tarihinde sözlü bölümü yapılan ...
Gelir Uzman Yardımcılığı Sınav Sonucu Açıklandı. 01-03-15 10:54
28 Aralık 2014 tarihinde yazılı, 16-27 Şubat 2015 tarihlerinde sözlü bölümü yapılan ...


   Gelir İdaresi
Başkanı'nın Mesajı
Motorlu Taşıtlar Vergi Dairesi için lütfen tıklayınız.
Kredi Kartı ile Ödeme

Özelge Arama ve "Özelge Talep Formu"na ulaşmak için tıklayınız.Sıkça Sorulan Sorular için lütfen tıklayınız.Giden E-Belge Doğrulama Ekranı için lütfen tıklayınız.

Belediyelerce Doldurulacak "Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifelerine İlişkin Tablo"ya Ait Rehber İçin lütfen tıklayınız.Bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile ilgili bilgiler için lütfen tıklayınız.Vergi Muafiyeti İçin Başvuruda Bulunacak Vakıflara Yönelik Açıklamalar için lütfen tıklayınız.


   Tüm vergi takvimi için tıklayınız.
31-Mart-2015
2014 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisinin 1. Taksit Ödemesi
31-Mart-2015
2014 Yılına İlişkin Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Gelir Vergisi Mükellefleri İçin Kesin Mizan Bildirimi
31-Mart-2015
Şubat 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
31-Mart-2015
Şubat 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
31-Mart-2015
Şubat 2015 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01-Nisan-2015
2015 Yılına Ait Mükellef Bilgileri Bildiriminin Verilmeye Başlanması (1 Nisan-31 Mayıs 2015 tarihleri arasında)
01-Nisan-2015
2014 Yılına Ait Gelir Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasının İnternet Üzerinden Alınmaya Başlanması (1 Nisan-31 Mayıs 2015 tarihleri arasında)


MUKELLEF HAKLARI YARARLI BILGILER ILETISIM BİLGİ EDİNME SİTE HARİTASI VERGİ TAKVİMİ ENGLISH DEUTSCH ESPAÑOL