GIB  Ana Sayfa  Yeni
Yeni Detay
Yurt Dışı Çıkış Yasağının Kaldırılmasına İlişkin Olarak Hazırlanan Tahsilât İç Genelgesi Yayınlandı.      11-10-10 10:39

Başkanlığımızca yayınlanan 08.10.2010 tarih ve 2010/1 Seri No.lu Tahsilât İç Genelgesinde; 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 36/A maddesi kapsamında amme borçluları hakkında uygulanmakta olan yurtdışı çıkış yasağının kaldırılmasına yönelik açıklamalara yer verilmiştir.

 

Söz konusu İç Genelgeye ulaşmak için tıklayınız.

 
<- Geriye: Yeni


MUKELLEF HAKLARI ILETISIM SITE HARITASI ABONE ENGLISH DEUTSCH ESPAÑOL YARARLI BILGILER