GIB  Ana Sayfa  Yeni
Yeni Detay
429 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.      10-10-13 10:00

10.10.2013 tarih ve 28791 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 429 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile; Vergi kanunları gereği iade hakkı doğuran işlemler nedeniyle nakden veya mahsuben talep edilecek iadelerin başvurularına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

Söz konusu Genel Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız.

 
<- Geriye: Yeni


MUKELLEF HAKLARI ILETISIM SITE HARITASI ABONE ENGLISH DEUTSCH ESPAÑOL YARARLI BILGILER