GIB  Ana Sayfa  Yeni
Yeni Detay
421 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.      14-12-12 09:40

14.12.2012 tarih ve 28497 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 421 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; Mükelleflerin vergi kanunlarına uyumlarının artırılması ile kayıt dışılığın izlenerek önlenmesi amacıyla, elektronik fatura kullanma ve elektronik defter tutma zorunluluğu getirilmesine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

 


Söz konusu Genel Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız.

 
<- Geriye: Yeni


MUKELLEF HAKLARI ILETISIM SITE HARITASI ABONE ENGLISH DEUTSCH ESPAÑOL YARARLI BILGILER